Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen in branche "Gezondheidszorg in "

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen in branche "Gezondheidszorg in "

6 720 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon in banche "Gezondheidszorg" tijdens laatste 12 maanden in

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram zijn gegevens van de verandering van het gemiddelde loon in voorgesteld.

Aanbevolen vacatures

BIM Coördinator regio Geel at People 4 Projects bvba
People 4 Projects bvba, Antwerp, Geel
P4P zoekt een BIM Coördinator regio Geel.FUNCTIEBESCHRIJVING:Als BIM Coördinator ben je onderdeel van het werfteam. Assisteren en ondersteunen van het werfteam inzake alle BIM gerelateerde items (algemene werfvoorbereiding, opvolgen van gerealiseerde hoeveelheden, uitwerken van vorderingsstaten, data-verzameling inzake verrekeningen, opmaak as-built, …)Deelnemen aan intern werfoverleg en coördinatievergaderingen, waar je knelpunten en oplossingen bespreektZorgen voor een constante kwaliteitsverbetering van de modellen. Toetsen modellen op vlak van consistentie, signaleert tegenstrijdigheden, gaat proactief op zoek naar verbeteringen en optimalisaties (samen met de werkvoorbereiding)Bijdragen aan het leer- en verbeteringsproces in ons bedrijf. Zorgen voor dat ‘BIM’ verankerd wordt in de orgaatie en dat het een vanzelfsprekendheid wordt in alle afdelingenJe werkt zowel op kantoor als op wervenAansturen van 2 junior BIM ModelleursUW PROFIEL:Bachelor of Master/Ingenieur Bouwkunde of ArchitectuurKennis van diverse BIM softwareprogramma’s zoals oa. Revit, Solibri, ….Grote interesse in de technische kant van het bouwen, je hebt een sterk ruimtelijk inzichtVloeiend in het NederlandsAANBOD:Een uitdagende, innovatieve job in een groeiend en bloeiend bedrijf dat constant in beweging is.Een no-nonsense omgeving, waarin eigen ideeën en initiatieven echt het verschil maken.Een vast contract voor onbepaalde duur en werkzekerheid.Een interessant salaris, aangevuld met een zeer uitgebreid pakket extralegale voordelen (firmawagen, verzekeringen, maaltijdcheques, ...).CONTACT:Peter Weyns, jasper.sneyders@p4p.beMobile: +32491869950BIM Coördinator, BIM Modelleur, Bachelor, Master, Bouwkunde, Architectuur, Industrieel Burgerlijk Ingenieur Bouw, Revit, Solibri, Kempen, Olen, Geel, Herentals
Arts/Medical Focal Point Cozo Antwerpen
Médecins du Monde Belgique / Dokters van de Wereld, Antwerp, Flanders, be
Omschrijving van de vacature CONTEXTDokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies: Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebbenVeranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.DE ESSENTIEIn onze centra voor onthaal, zorg & oriëntatie (cozo) kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen, mensen zonder geld of papieren, drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp. In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist.Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.Onder toezicht van de Programmacoördinator, verzekert u de medische activiteiten van het betreffende programma. Als expert verzekert u de kwaliteit van de medische zorgverlening binnen het programma en geeft u begeleiding aan de medische vrijwilligers, teneinde de zorgdoelen van het programma te realiseren, te getuigen over schendingen van mensenrechten en deel te nemen aan het pleidooi voor universele toegang tot gezondheidszorg. BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDENAls Verantwoordelijke van de medische activiteiten Coördineren en organiseren van de medische activiteiten van het programma, in samenwerking met de andere medical focal points, via een efficiënt gebruik van de middelen, rekening houdend met de missie en waarden van de organisatie, teneinde de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te verzekeren. Voorbeelden van taken: Het implementeren van de procedures en protocollen bepaald in overleg met de gezondheidsdirectieHet onderhouden van operationeel contact met de psycho-medisch-sociale partnersHet organiseren van de medische consultaties en waken over de kwaliteit: stockbeheer, doorverwijzingen, protocollen, elektronisch patiëntendossiers (EPD)Het opvolgen van de patiëntendossiers; beheer van complexe dossiers, kennis van de patiëntenpopulatie, besluitvorming a.d.h.v. de vragenlijsten, voorschriften,...Het medisch aanspreekpunt zijn voor het programma en deelnemen aan de gezondheidsgerelateerde vergaderingenHet actief deelnemen aan de monitoring en evaluatie van het proces MEALHet zorgen voor een kwaliteitsvolle datacollectie en het laten doorstromen van alle relevante gegevens om het pleidooi te stofferenHet melden van alle strategische problemen aan de programmacoördinator en de organisatorische problemen aan de gezondheidsdirectieHet voorschrijven van medicatie voor patiënten Als SupervisorOmkaderen en begeleiden van de vrijwillige medische teams in overeenstemming met het operationeel kader, de bestaande processen en protocollen en door het bewaken, verzorgen en aanbieden van een adequaat werkkader. Vrijwilligers ondersteunen en omkaderen, zodat ze de waarden en missie van de organisatie volgen en uitdragen.Voorbeelden van taken: Het bepalen van de noden aan vrijwilligers voor een optimaal verloop van de activiteitenHet organiseren van briefings, debriefings en functioneringsgesprekken met de vrijwilligers, in samenspraak met de programmacoördinatorHet organiseren van teamvergaderingen met de vrijwilligers, en het opstellen van verslagen Het meewerken aan de ontwikkeling en harmonisatie van het vrijwilligerswerkHet bepalen van de opleidingsbehoeften van de vrijwilligers, een opleidingstraject aanbieden en bewaken Het begeleiden van de medische stagiaires (briefings, opleiding, functioneringsgesprekken, ...). Als Teamlid van het ProgrammaAnalyseren, communiceren en het zoeken naar verbeteringen voor procedures, modellen, methodes en middelen teneinde een optimale werking van de operationele processen en activiteiten te verzekeren. Voorbeelden van taken : Het deelnemen aan de interne vergaderingen (teamvergaderingen, lente-universiteiten, algemene vergaderingen, departement gezondheidheid,…) Het voeden en updaten van tabellen, statistieken, procedures, handleidingen,… gelinkt aan het Programma Het voorzien van back-up (afwezigheden, verlof) Het opmaken van verslagen gelinkt aan de activiteiten en het meewerken aan rapporteringHet deelnemen aan de opzet en evaluatie van de jaarlijkse actieplannen Het opnemen van specifieke sociale taken in functie van de noden; het programmeren en uitwerken van de nodige taken; het opzetten van specifieke activiteiten zoals beschreven in de actieplannen om de doelen te behalen binnen het gewenste termijn Jaarlijks wordt een individueel actieplan opgesteld met de programmaverantwoordelijke, waarin de specifieke werkdoelen van het komende jaar worden gedefinieerd volgens de gangbare cyclus van het projectbeheer. 3. Positionering/organigram/ netwerkelementenDe functie krijgt leiding van : de ProgrammacoördinatorDe functie geeft leiding aan een groep van : 5 à 20 stagiaires, vrijwilligers, werknemers (indicatief) Gewenst profiel UW PROFIEL Medisch diploma: algemene geneeskunde. Erkend in België. In het bezit van een RIZIV-nummer. Een opleiding in volksgezondheid is een meerwaarde. Kennis van of interesse in een kwetsbaar publiek Perfecte kennis van het Nederlands. Ervaring met het werken in een multidisciplinaire ploeg. Teamplayer, open voor werken met vrijwilligers Beschikbaarheid: overdag, 's avonds en in het weekend (voor opleidingen en vergaderingen). Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid.Informatica: een goedde kennis van Office. Ons aanbod WIJ BIEDEN Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.Een voltijds contract van onbepaalde duur.Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.Een brutosalaris van € 3.490,42 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.809,46 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend. INTERESSE ?Stel je kandidaat door in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 30/09/2021.Postulez pour Job - Medical Focal Point COZO (v/m/x) chez Médecins du Monde - Dokters van de Wereld sur CVWarehouse Candidate Portal | CVWarehouse: Réinventer sa carrière...Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de WereldDokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden. Solliciteer nu! Familienaam Voornaam E-mail Telefoon Sollicitatie bericht Upload CV Laat dit veld leeg
Ergotherapeut
Zorgbedrijf Antwerpen, Antwerp, Flanders, be
Wat doe je graag en kan je goed? Wat doe je graag en kan je goed? Krijg jij complimenten over:jouw verbindende rol binnen het multidisciplinaire team en naar de familie toe? jouw creatieve aanpak om dagelijkse handelingen (onbewust) te stimuleren op vlak van o.a. ergonomie? de manier waarop je hulpstukken weet aan te reiken die het leven aangenamer en zelfstandiger maken? Concreet: afhankelijk van de noden van je huis ga je je bewoners mee helpen in het dagelijks leven mbt hygiëne, voeding, beweging, rust, comfort,… .Je bent de persoonlijke begeleider van 3 bewoners.Je neemt de coördinerende rol op, om al je collega’s in je huis op te leiden om zelfredzaamheid te stimuleren bij alle bewoners.De werkuren zijn tussen 7u en 21u30. Jouw opleiding en ervaring bachelordiploma ergotherapie + Visum; klantgericht en oog voor het grijpen van bewegingskansen; communicatief, multidisciplinair en teamgericht; inventief en soms een ‘goochelaar’ op vlak van oplossingen (Een wit konijn uit de hoed mag, maar hoeft niet); haptonomie, snoezelen, aromatherapie, comfortzorg, validation… zijn termen die je niet moet googlen.
Domus Medica zoekt: Senior-arts Expertisedomein Psychosociale Zorg
Domus Medica, Antwerp, Flanders, be
Functie omschrijving Als senior arts adviseer en ondersteun je de expertisedomeinverantwoordelijke en de groep experten van het expertisedomein. Dit zowel in de uitbouw van het expertisedomein (visie, missie, strategische en operationele doelstellingen) als bij de uitwerking van projecten. Dit vanuit een toekomstgericht beeld van de huisartsgeneeskunde. Expertisedomein Het geheel van de expertisedomeinen is de dienst die de werking van Domus Medica inhoudelijk sturing geeft en ondersteunt. Dit met achtergrondkennis, via participatie van huisartsen, netwerking, studie- en discussiebijeenkomsten, enzovoort. Domus Medica omvat 8 domeinen die zich in de eerste plaats richten op samenwerking, participatie en open dialoog. Dit om huisartsen toekomstgericht zorginhoudelijk en zorg organisatorisch te ondersteunen in hun streven naar kwalitatieve zorg. Samenwerking: we werken verder aan een structurele uitwisseling tussen de verschillende expertisedomeinen. Daarnaast stimuleren we de verdere samenwerking tussen verschillende actoren in de gezondheidszorg. Participatie: het kennisdomein laat leden via participatie deelnemen aan de voorbereiding van standpunten, analyses,… Daarnaast neemt het expertisedomein actief deel aan overleg op de verschillende beleidsniveaus. Open dialoog: het kennisdomein verdedigt de belangen van huisartsen via een open dialoog en samenwerking Toekomstgericht: we zien de huisarts als onmisbare schakel in de gezondheidszorg zien en nemen hiertoe de nodige initiatieven. Het expertisedomein volgt de trends en evoluties in de gezondheidszorg nauwgezet op. Expertisedomein psychosociale zorg Het expertisedomein psychosociale zorg neemt hierbinnen de rol op zich om huisartsen te ondersteunen in het bieden van kwalitatieve psychosociale zorg. Dit in nauwe samenwerking met andere zorg- en welzijnsactoren, vanuit een geïntegreerde benadering van zorg met de quintable aim als toetssteen voor alle acties en beslissingen. Hierbij vormt het standpunt psychosociale zorg van Domus Medica een leidraad. Het expertisedomein zet in op het vertalen van haar visie op zorg naar concrete doelstellingen en acties op de verschillende niveau van zorgorganisatie. Het tracht bij te dragen aan de realisatie van randvoorwaarden (financiering, gegevensregistratie, gegevensdeling, enz.), investeert in samenwerking op mesoniveau (ELZ, netwerken GGZ, buurniveau), in praktijkondersteuning, en in het ondersteunen van huisartsen bij het verwerven van zorginhoudelijke kennis en vaardigheden. Kennis en ervaring Erkend huisarts Duidelijke expertise op vlak van psychosociale zorg Inzicht en (een brede) ervaring met programma-en projectwerking Competenties Vanuit zijn/haar ervaring een toekomstvisie en strategie kunnen ontwikkelen m.b.t. psychosociale zorg en zo uitwerken en bijsturen van het beleidsplan in samenwerking met de expertisedomeinverantwoordelijke en de leden van het expertisedomein Bezitten van een duidelijke voorkennis van het gezondheidszorgbeleid Gedreven leiderstype met een sterk coördinatievermogen om vanuit een holistische aanpak vooropgestelde veranderingen daadwerkelijk op het terrein te kunnen organiseren en realiseren op (middel)lange termijn rekening houdend met de samenhang en complexiteit van diverse deelfacetten Conceptueel en ook analytisch kunnen denken, gekoppeld aan een synthetisch vermogen Helikopterview om het grotere geheel en de samenhang tussen de onderdelen te zien en gepast te beheren Lange termijn doelstellingen nastreven zonder resultaten op korte termijn uit het oog te verliezen Aansturen, opvolgen en bijsturen van om concrete resultaten te bereiken en veranderingen te realiseren Sociale vaardigheden voor het opbouwen van een uitgebreid netwerk Communicatief sterk (in alle facetten, voor alle niveaus van gesprekspartners), goede vergader- en presentatietechnieken naar diverse doelgroepen Tijdsinvestering Duidelijke afstemming met de expertisedomeinverantwoordelijke en directie is nodig daarom wordt minstens 1x per week overleg met de expertisedomeinverantwoordelijke ingepland 1 x per 2 maand overleg met het expertisedomein psychosociale zorg ingepland Kandidatuur indienen U kunt zich kandidaat stellen door uw CV en motivatiebrief per e-mail te sturen naar charlotte.sercu@domusmedica.be(link sends email).
COÖRDINATOR ONDERSTEUNING OPVANGSTRUCTUREN VOOR NIET BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELINGEN (NBMV)
Fedasil, Antwerp, Flanders, be
Omschrijving van de vacature Als coördinator NBMV ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning en opvolging van alle opvangplaatsen voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen in Oost- en West-Vlaanderen en enkele opvangstructuren in Brussel.Je doet ook de dagelijkse opvolging van aanvragen en toewijzingen aan plaatsen in de regio. Je verzekert de goede administratieve opvolging van dit proces.Je staat in regelmatig contact met de collega’s van de centrale dienst MENA die beleidsmatig richtlijnen en instructies ontwikkelen voor het opvangnetwerk en met je directe collega in opvangregio Zuid. Activiteiten : Vanuit eerste lijn vragen beantwoorden en adviezen geven aan de NBMV-opvangstructurenInhoudelijk adviseren over specifieke dossiers voor overplaatsing of doorstroom binnen het netwerkCoördineren van de deling van kennis en goede praktijken tussen de verschillende NBMV-opvangstructuren Organiseren van structureel overleg met de operationeel verantwoordelijken van alle NBMV-opvangstructuren (collectieve opvangcentra, lokale opvanginitiatieven, opvangcentra integrale jeugdhulp)Coördineren van regionaal multidisciplinair overleg met stakeholders die betrokken zijn bij de opvang van NBMVAdministratief behandelen en opvolgen van aanvragen voor overplaatsing en doorstroming van NBMV binnen het opvangnetwerk (aanvragen aangepaste opvangplaats, disciplinaire transfers, tijdelijke uitsluitingen, transfers ikv verblijfsstatuut naar Lokale Opvanginitiatieven)Toelichting en uitleg geven bij nieuwe wetgeving, instructies en procedures inzake de opvang van NBMVMeewerken aan de ontwikkeling van instrumenten in het kader van kennisbeheer (FAQs, Infofiches..)Evalueren van de opvangkwaliteit en de trajectbegeleiding door middel van individuele opvolging en plaatsbezoeken aan de NBMV-opvangstructurenEvalueren van mogelijke nieuwe opvanglocaties (zowel collectief als individueel)Bespreken, rapporteren en bijsturen van problemen of gebreken in de opvang door middel van gerichte adviezen, informatievoorziening en richtlijnenIsm de opvangstructuren opvolging verzekeren van de audits uitgevoerd door de auditdienst in de NBMV-opvangstructurenOp regelmatige basis de kerncijfers mbt doorstroom analyseren en rapporteren aan de directie. Gewenst profiel Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg .Diploma en ervaring Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma,. Algemene en technische vaardigheden Goede kennis van de bestaande regelgeving en instructies inzake opvang van NBMVWerkervaring binnen een opvangstructuur (individueel of collectief) is vereist in de opvang van NBMV Ervaring in het animeren/voorzitten van overleg is een troefRijbewijs B en eigen vervoermiddel zijn noodzakelijkJe hebt goede redactionele vaardighedenJe kan praktisch goed overweg met Word, Excel en Powerpoint Je hebt sterke communicatieve kwaliteiten. Je bent in staat om individuele coachende gesprekken te voeren, maar je kan ook presentaties geven aan grotere groepen.Je bent sterk klantgericht. Je hecht veel belang aan een goede ondersteuning en informatievoorziening aan de opvangstructuren binnen jouw cluster. Je bent zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid. Je plant je eigen werkzaamheden op een efficiënte manier.Je bent loyaal en teamgericht. Binnen de Opvangregio Noord stem jij je activiteiten af op die van je collega’s en werk je samen met hen aan een geharmoniseerde dienstverlening. In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.informatie analyseren:Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.ONDERSTEUNen:Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren. Ons aanbod LoonU wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto €2437,98 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.VoordelenVariabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.Valorisatie van nuttige werkervaring.Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren). km-vergoeding voor dienstopdrachtenDienst gsm
Arts-specialist in de Neurochirurgie
ZNA, Antwerp, Flanders, be
Het zorgnetwerk ZNA-GZA zoekt een voltijdse arts-specialist in de neurochirurgie.Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Wat is jouw uitdaging?Je participeert in poliklinische en klinische zorg.Je zal actief deelnemen aan de supervisie en opleiding van assistenten.Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook waar GZA en ZNA voor staat.Je neemt actief deel aan de wachtregeling.Je bent bereid om actief deel te nemen aan de organisatie van de dienst.Je wordt aangesteld voor 0.5 VTE in GZA en 0.5 VTE in ZNA.Wat zijn jouw troeven?Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de neurochirurgie.Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor beroepsuitoefening.Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.Je bent een teamgerichte persoonlijkheid.Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht.Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s.Je bent bereid om op meerdere sites te werken.Je bent flexibel opgesteld.Je participeert in de uitvoering van de algemene neurochirurgie.Je hebt een bijzondere interesse voor wervelkolomproblematiek en geïnstrumenteerde chirurgie in het kader van een multidisciplinaire spine unit.Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk.Wat bieden we je aan?Als de grootste dienst neurochirurgie in Antwerpen hebben we een ruim aanbod aan zowel craniale als spinale pathologie met een multidisciplinaire spine unit, een neurovasculaire eenheid, het BRAI²N neuromodulatie-centrum en een skull base team.We zijn 2 erkende stagediensten voor de opleiding neurochirurgie.Er is een goede ondersteuning door neuroradiologie (met inbegrip van interventieradiologie), neurologie, fysische en revalidatiegeneeskunde, oncologie, radiotherapie alsook intensieve zorgen en een samenwerking met het multidisciplinair pijncentrum en met het Koningin Paola Kinderziekenhuis.Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng.State-of-the art uitrusting.De mogelijkheid tot privé-consultatie bestaat.Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. Het zorgnetwerk GZA - ZNA staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.De start is voorzien op 01/01/2022.
Arts-specialist in de neurochirurgie
GZA, Antwerp, Flanders, be
Over de jobJe participeert in poliklinische en klinische zorg.Je zal actief deelnemen aan de supervisie en opleiding van assistenten.Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook waar GZA en ZNA voor staat.Je neemt actief deel aan de wachtregeling.Je bent bereid om actief deel te nemen aan de organisatie van de dienst.Je wordt aangesteld voor 0.5 VTE in GZA en 0.5 VTE in ZNA. Over jou Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de neurochirurgie.Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor beroepsuitoefening.Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.Je bent een teamgerichte persoonlijkheid.Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht.Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s.Je bent bereid om op meerdere sites te werken.Je bent flexibel opgesteld.Je participeert in de uitvoering van de algemene neurochirurgie.Je hebt een bijzondere interesse voor wervelkolomproblematiek en geïnstrumenteerde chirurgie in het kader van een multidisciplinaire spine unit.Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk. We zorgen voor jou Als de grootste dienst neurochirurgie in Antwerpen hebben we een ruim aanbod aan zowel craniale als spinale pathologie met een multidisciplinaire spine unit, een neurovasculaire eenheid, het BRAI²N neuromodulatie-centrum en een skull base team.We zijn 2 erkende stagediensten voor de opleiding neurochirurgie.Er is een goede ondersteuning door neuroradiologie (met inbegrip van interventieradiologie), neurologie, fysische en revalidatiegeneeskunde, oncologie, radiotherapie alsook intensieve zorgen en een samenwerking met het multidisciplinair pijncentrum en met het Koningin Paola Kinderziekenhuis.Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng.State-of-the art uitrusting.De mogelijkheid tot privé-consultatie bestaat.Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. Het zorgnetwerk GZA - ZNA staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.De start is voorzien op 01/01/2022.
Coördinator Bemonsteringen Haven Antwerpen at People 4 Projects bvba
People 4 Projects bvba, Antwerp, Antwerpen
P4P zoekt een Coördinator Bemonsteringen Haven Antwerpen.FUNCTIEBESCHRIJVING:Als Coördinator Bemonsteringen Haven Antwerpen bestaat je takenpakket uit: Coördineren van weeg- en bemonsteringsprocessen volgens bestaande proceduresUitvoeren en  controleren van vochtbepaling voor technische en commerciële testen en interne procedures.Opvolgen van havenarbeiders i.v.m. wegen, bemonsteren en monstervoorbereidingOnderhouden van contacten met leveranciers.RapportageUW PROFIEL: Bachelor Chemie, Biochemie, Laboratoriumtechnologie,...Minimum 2 jaar relevante werkervaringBij voorkeur ervaring met inspecties van metalen en mineralenEvaring in Haven AntwerpenVloeiende communicatie Nederlands, Engels (gesproken en geschreven)AANBOD:Afwisselende en boeiende functie met ruimte voor initiatief.Vast contract van onbepaalde duur CONTACT:E-Mail: Margot.Maes@p4p.beMobiel: 0491 86 99 50Locatie: AntwerpenCoördinator Bemonsteringen, Inspectie, Bachelor Chemie, Biochemie, Laboratoriumtechnologie, Antwerpen, Haven, Metaal, Labo
Keukenmedewerker Bornem - Tijdelijk
Tempo-Team, bornem, Antwerpen
Bedrijfsprofiel Voor het ziekenhuis te Bornem zijn we op zoek naar een tijdelijke keukenmedewerker tot en met 31 oktober ter vervanging van een afwezige medewerker. Jobomschrijving Voor het ziekenhuis te Bornem zijn we op zoek naar een tijdelijke keukenmedewerker tot en met 31 oktober ter vervanging van een afwezige medewerker.Je werkt tijdens de week van 08u00 tot 16u00.1 weekend op 3 van 08u00 tot 14u00. Jouw aanbod - Je hebt reeds ervaring als keukenmedewerker- Je hebt kennis van de HACCP normen en het FIFO-systeem- Je bent ook af en toe beschikbaar in het weekend Wat bieden wij? Verloning volgens IFIC klasse 6.Interesse? Stuur snel je CV naar sintniklaas@tempo-team.be
VERTEGENWOORDIGER
Accent, Anvers, BE
Description de l'emploiAls vertegenwoordiger in dit bedrijf, zal je verantwoordelijk zijn voor het prospecteren naar klanten in de regio Antwerpen.Onderstaande taken ga je zeker terugvinden in het pakket:Je doet prospectie naar nieuwe klanten. Dit doe je twee dagen (dinsdag en vrijdag) per week vanuit het kantoor in Antwerpen via de telefoon in combinatie met prospectie op baan.Door de gemaakte afspraken en geleverde leads ga je de prospecten bezoeken en de klant voorzien van correct advies over de verschillende mogelijkheden.Je communiceert dagelijks met collega's van marketing en internal sales.Wanneer je op het hoofdkantoor bent kan je ook tijd maken voor de nodige administratieve taken. De offertes worden opgemaakt door je collega's van internal sales zodat jij je volop kan focussen op prospectie.Description de l'emploiAls vertegenwoordiger in dit bedrijf, zal je verantwoordelijk zijn voor het prospecteren naar klanten in de regio Antwerpen.Onderstaande taken ga je zeker terugvinden in het pakket:Je doet prospectie naar nieuwe klanten. Dit doe je twee dagen (dinsdag en vrijdag) per week vanuit het kantoor in Antwerpen via de telefoon in combinatie met prospectie op baan.Door de gemaakte afspraken en geleverde leads ga je de prospecten bezoeken en de klant voorzien van correct advies over de verschillende mogelijkheden.Je communiceert dagelijks met collega's van marketing en internal sales.Wanneer je op het hoofdkantoor bent kan je ook tijd maken voor de nodige administratieve taken. De offertes worden opgemaakt door je collega's van internal sales zodat jij je volop kan focussen op prospectie.Informations sur l'entrepriseDit bedrijf is een snelgroeiend softwarebedrijf met het hoofdkantoor in Antwerpen en daarnaast ook vestigingen in Roeselare, Hasselt en Brussel. Intern primeren people skills en attitude, er wordt dan ook sterk ingezet op coaching en begeleiding. De ambitie van dit bedrijf blijft niet beperkt tot onze landsgrenzen, zo openden ze recent een filiaal in Spanje.Informations sur l'entrepriseDit bedrijf is een snelgroeiend softwarebedrijf met het hoofdkantoor in Antwerpen en daarnaast ook vestigingen in Roeselare, Hasselt en Brussel. Intern primeren people skills en attitude, er wordt dan ook sterk ingezet op coaching en begeleiding. De ambitie van dit bedrijf blijft niet beperkt tot onze landsgrenzen, zo openden ze recent een filiaal in Spanje.Votre profilAls vertegenwoordiger van dit bedrijf, kan je jezelf terugvinden in onderstaand profiel:Je bent zeer commercieel. Prospecteren geeft je een boost!Je spreekt goed Nederlands.Je kan goed werken met MS Office.Je bent zeer sterk communicatief, zowel verbaal als non-verbaal.Je komt professioneel voor de dag, dit uit zich zowel in voorkomen als in jouw communicatie naar klanten toe.Je bent authentiek, een enthousiaste persoonlijkheid en je hebt interesse in het verhaal van jouw gesprekspartner tegenover jou.Logisch redeneren en sterk/correct argumenteren.Je straalt vertrouwen uit en legt hierdoor makkelijk contact met nieuwe mensen.Je spot snel opportuniteiten en wacht niet om deze te benutten.Je toont respect naar klanten en de organisatie.Je komt afspraken na, bent betrouwbaar en communiceert transparant als er zich bijvoorbeeld een probleem zou voordoen.Je hebt een rijbewijs B.Votre profilAls vertegenwoordiger van dit bedrijf, kan je jezelf terugvinden in onderstaand profiel:Je bent zeer commercieel. Prospecteren geeft je een boost!Je spreekt goed Nederlands.Je kan goed werken met MS Office.Je bent zeer sterk communicatief, zowel verbaal als non-verbaal.Je komt professioneel voor de dag, dit uit zich zowel in voorkomen als in jouw communicatie naar klanten toe.Je bent authentiek, een enthousiaste persoonlijkheid en je hebt interesse in het verhaal van jouw gesprekspartner tegenover jou.Logisch redeneren en sterk/correct argumenteren.Je straalt vertrouwen uit en legt hierdoor makkelijk contact met nieuwe mensen.Je spot snel opportuniteiten en wacht niet om deze te benutten.Je toont respect naar klanten en de organisatie.Je komt afspraken na, bent betrouwbaar en communiceert transparant als er zich bijvoorbeeld een probleem zou voordoen.Je hebt een rijbewijs B.Nous vous offronsTegenover jouw inspanningen staat een competitieve bruto verloning (vast €2000 bruto + variabel loon) in combinatie met extralegale voordelen:Bedrijfswagen met tankkaart.Laptop.Telefoonabonnement.Daarnaast zijn er verschillende incentives en groepstargets waarbij kan worden deelgenomen aan activiteiten (vb. indoor skiën).Je komt terecht in een innovatieve omgeving, waar collegialiteit belangrijk is.Nous vous offronsTegenover jouw inspanningen staat een competitieve bruto verloning (vast €2000 bruto + variabel loon) in combinatie met extralegale voordelen:Bedrijfswagen met tankkaart.Laptop.Telefoonabonnement.Daarnaast zijn er verschillende incentives en groepstargets waarbij kan worden deelgenomen aan activiteiten (vb. indoor skiën).Je komt terecht in een innovatieve omgeving, waar collegialiteit belangrijk is.
Vertegenwoordiger
Accent, Turnhout, Anvers, BE
Description de l'emploiAls vertegenwoordiger ben je:Hét gezicht van een onderneming.De cruciale schakel tussen klant en organisatie.Verantwoordelijk voor de groei en bekendheid van de onderneming.Communicatief en planmatig sterk.Een sterke speler op het vlak van commerciële adviesverlening.Gepassioneerd door prospectie en hunting.Positief ingesteld.Voortdurend aangesproken door nieuwe opportuniteiten.Description de l'emploiAls vertegenwoordiger ben je:Hét gezicht van een onderneming.De cruciale schakel tussen klant en organisatie.Verantwoordelijk voor de groei en bekendheid van de onderneming.Communicatief en planmatig sterk.Een sterke speler op het vlak van commerciële adviesverlening.Gepassioneerd door prospectie en hunting.Positief ingesteld.Voortdurend aangesproken door nieuwe opportuniteiten.Informations sur l'entrepriseAls vertegenwoordiger zal je tewerkgesteld worden in een dynamisch en financieel gezond bedrijf dat gelegen is in het hart van de Kempen.Door de jaren heen hebben zij een mooie reputatie weten op te bouwen in het medialandschap.Informations sur l'entrepriseAls vertegenwoordiger zal je tewerkgesteld worden in een dynamisch en financieel gezond bedrijf dat gelegen is in het hart van de Kempen.Door de jaren heen hebben zij een mooie reputatie weten op te bouwen in het medialandschap.Votre profilJe hebt de nodige ervaring in je pelsJe bent communicatief en huilt niet bij een hindernisJe sales pitch begint bij ‘nee'Je bent hondstrouw aan je jobJe hebt een neus voor opportuniteitenJe durft je tanden laten zienJe kan klantenhonger naar content feilloos stillen met hapklare oplossingenJe bent een doorbijter en dé King Of Content in jouw regioJe laat pas los als iedereen tevreden isVotre profilJe hebt de nodige ervaring in je pelsJe bent communicatief en huilt niet bij een hindernisJe sales pitch begint bij ‘nee'Je bent hondstrouw aan je jobJe hebt een neus voor opportuniteitenJe durft je tanden laten zienJe kan klantenhonger naar content feilloos stillen met hapklare oplossingenJe bent een doorbijter en dé King Of Content in jouw regioJe laat pas los als iedereen tevreden isNous vous offronsJe krijgt de nodige tools en opleidingen waar jij stevig je tanden in kan zettenJe bent tembaar maar behoudt je temperamentJe wordt goed beloond voor je veroveringstocht naar de nodige buitJe mag rekenen met een stevig pakket extralegale voordelen zoals bedrijfswagen, tankkaart, gsm, laptop, … en veel meer krachtvoerNous vous offronsJe krijgt de nodige tools en opleidingen waar jij stevig je tanden in kan zettenJe bent tembaar maar behoudt je temperamentJe wordt goed beloond voor je veroveringstocht naar de nodige buitJe mag rekenen met een stevig pakket extralegale voordelen zoals bedrijfswagen, tankkaart, gsm, laptop, … en veel meer krachtvoer
Vertegenwoordiger
Accent, Anvers, BE
Description de l'emploiAls vertegenwoordiger ben je 3 dagen per week op de baan in regio Antwerpen. Je verzorgt de voorstelling van het bedrijf alsook de services op maat en koppelt hier de verkoop aan. De overige 2 dagen werk je vanuit het kantoor in jouw regio (Roeselare, Antwerpen of Hasselt). Via cold calling plan je je agenda in voor de rest van de week. Jouw klantenportefeuille bestaat uit kleine zelfstandigen en KMO's tot 100 medewerkers. Je verkoopt een hip en laagdrempelig softwareproduct (B2B), waarbij je jouw klanten adviseert hoe ze hun administratie of workflow kunnen optimaliseren.Description de l'emploiAls vertegenwoordiger ben je 3 dagen per week op de baan in regio Antwerpen. Je verzorgt de voorstelling van het bedrijf alsook de services op maat en koppelt hier de verkoop aan. De overige 2 dagen werk je vanuit het kantoor in jouw regio (Roeselare, Antwerpen of Hasselt). Via cold calling plan je je agenda in voor de rest van de week. Jouw klantenportefeuille bestaat uit kleine zelfstandigen en KMO's tot 100 medewerkers. Je verkoopt een hip en laagdrempelig softwareproduct (B2B), waarbij je jouw klanten adviseert hoe ze hun administratie of workflow kunnen optimaliseren.Informations sur l'entrepriseJe komt als vertegenwoordiger tercht bij onze klant dat een hip en snelgroeiend softwarebedrijf is, met het hoofdkantoor in Antwerpen en vestigingen in Roeselare, Hasselt en Brussel. In dit bedrijf primeren people skills en attitude, er wordt dan ook sterk ingezet op coaching en begeleiding. De ambitie van dit bedrijf blijft daarnaast ook niet beperkt tot onze landsgrenzen, zo openden ze recent een filiaal in Spanje.Informations sur l'entrepriseJe komt als vertegenwoordiger tercht bij onze klant dat een hip en snelgroeiend softwarebedrijf is, met het hoofdkantoor in Antwerpen en vestigingen in Roeselare, Hasselt en Brussel. In dit bedrijf primeren people skills en attitude, er wordt dan ook sterk ingezet op coaching en begeleiding. De ambitie van dit bedrijf blijft daarnaast ook niet beperkt tot onze landsgrenzen, zo openden ze recent een filiaal in Spanje.Votre profilVoor deze vacature als vertegenwoordiger wordt een echte hunter gezocht met discipline (direct sales), die daarnaast een echte story teller is. Je neemt je klanten mee in het verhaal om ze zo te overtuigen naar een "ja". Verder:Je bent stressbestendig en hebt een positieve houding, een tegenslag schrikt jou niet af!Je bent resultaatgericht ingesteld en wordt gedreven door targets.Je werkt graag in team maar ook zelfstandig.Je kan werken binnen de regio Antwerpen.Je bent energiek, enthousiast, geeft niet snel op en bent vlot in omgang.Je bent flexibel ingesteld; werken op zaterdag is voor jou geen probleem (want je bent thuis op zondag & maandag).Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen/ moto.Twijfel je of je in aanmerking komt voor deze vacature?Neem dan gerust contact met ons op via 015/28.12.90 of mechelen@accentjobs.be om hier dieper op in te gaan.Votre profilVoor deze vacature als vertegenwoordiger wordt een echte hunter gezocht met discipline (direct sales), die daarnaast een echte story teller is. Je neemt je klanten mee in het verhaal om ze zo te overtuigen naar een "ja". Verder:Je bent stressbestendig en hebt een positieve houding, een tegenslag schrikt jou niet af!Je bent resultaatgericht ingesteld en wordt gedreven door targets.Je werkt graag in team maar ook zelfstandig.Je kan werken binnen de regio Antwerpen.Je bent energiek, enthousiast, geeft niet snel op en bent vlot in omgang.Je bent flexibel ingesteld; werken op zaterdag is voor jou geen probleem (want je bent thuis op zondag & maandag).Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen/ moto.Twijfel je of je in aanmerking komt voor deze vacature?Neem dan gerust contact met ons op via 015/28.12.90 of mechelen@accentjobs.be om hier dieper op in te gaan.Nous vous offronsZij bieden een voltijdse functie als vertegenwoordiger met optie vast. Hiervoor ontvang je een competitieve brutoverloning (vast + variabel loon) in combinatie met extralegale voordelen zoals een wagen, laptop, gsm en abonnement. Daarnaast zijn er verschillende incentives en groepstargets waarbij kan worden deelgenomen aan activiteiten (vb. indoor skiën). Je komt terecht in een innovatieve omgeving, waar collegialiteit belangrijk is. Heb je daarnaast ook de ambitie om op termijn door te groeien? Dat kan zeker, gezien dit bedrijf blijft groeien.Nous vous offronsZij bieden een voltijdse functie als vertegenwoordiger met optie vast. Hiervoor ontvang je een competitieve brutoverloning (vast + variabel loon) in combinatie met extralegale voordelen zoals een wagen, laptop, gsm en abonnement. Daarnaast zijn er verschillende incentives en groepstargets waarbij kan worden deelgenomen aan activiteiten (vb. indoor skiën). Je komt terecht in een innovatieve omgeving, waar collegialiteit belangrijk is. Heb je daarnaast ook de ambitie om op termijn door te groeien? Dat kan zeker, gezien dit bedrijf blijft groeien.
VERTEGENWOORDIGER
Accent, Antwerpen, BE
FunctieomschrijvingAls vertegenwoordiger in dit bedrijf, zal je verantwoordelijk zijn voor het prospecteren naar klanten in de regio Antwerpen.Onderstaande taken ga je zeker terugvinden in het pakket:Je doet prospectie naar nieuwe klanten. Dit doe je twee dagen (dinsdag en vrijdag) per week vanuit het kantoor in Antwerpen via de telefoon in combinatie met prospectie op baan.Door de gemaakte afspraken en geleverde leads ga je de prospecten bezoeken en de klant voorzien van correct advies over de verschillende mogelijkheden.Je communiceert dagelijks met collega's van marketing en internal sales.Wanneer je op het hoofdkantoor bent kan je ook tijd maken voor de nodige administratieve taken. De offertes worden opgemaakt door je collega's van internal sales zodat jij je volop kan focussen op prospectie.FunctieomschrijvingAls vertegenwoordiger in dit bedrijf, zal je verantwoordelijk zijn voor het prospecteren naar klanten in de regio Antwerpen.Onderstaande taken ga je zeker terugvinden in het pakket:Je doet prospectie naar nieuwe klanten. Dit doe je twee dagen (dinsdag en vrijdag) per week vanuit het kantoor in Antwerpen via de telefoon in combinatie met prospectie op baan.Door de gemaakte afspraken en geleverde leads ga je de prospecten bezoeken en de klant voorzien van correct advies over de verschillende mogelijkheden.Je communiceert dagelijks met collega's van marketing en internal sales.Wanneer je op het hoofdkantoor bent kan je ook tijd maken voor de nodige administratieve taken. De offertes worden opgemaakt door je collega's van internal sales zodat jij je volop kan focussen op prospectie.BedrijfsinformatieDit bedrijf is een snelgroeiend softwarebedrijf met het hoofdkantoor in Antwerpen en daarnaast ook vestigingen in Roeselare, Hasselt en Brussel. Intern primeren people skills en attitude, er wordt dan ook sterk ingezet op coaching en begeleiding. De ambitie van dit bedrijf blijft niet beperkt tot onze landsgrenzen, zo openden ze recent een filiaal in Spanje.BedrijfsinformatieDit bedrijf is een snelgroeiend softwarebedrijf met het hoofdkantoor in Antwerpen en daarnaast ook vestigingen in Roeselare, Hasselt en Brussel. Intern primeren people skills en attitude, er wordt dan ook sterk ingezet op coaching en begeleiding. De ambitie van dit bedrijf blijft niet beperkt tot onze landsgrenzen, zo openden ze recent een filiaal in Spanje.Jouw profielAls vertegenwoordiger van dit bedrijf, kan je jezelf terugvinden in onderstaand profiel:Je bent zeer commercieel. Prospecteren geeft je een boost!Je spreekt goed Nederlands.Je kan goed werken met MS Office.Je bent zeer sterk communicatief, zowel verbaal als non-verbaal.Je komt professioneel voor de dag, dit uit zich zowel in voorkomen als in jouw communicatie naar klanten toe.Je bent authentiek, een enthousiaste persoonlijkheid en je hebt interesse in het verhaal van jouw gesprekspartner tegenover jou.Logisch redeneren en sterk/correct argumenteren.Je straalt vertrouwen uit en legt hierdoor makkelijk contact met nieuwe mensen.Je spot snel opportuniteiten en wacht niet om deze te benutten.Je toont respect naar klanten en de organisatie.Je komt afspraken na, bent betrouwbaar en communiceert transparant als er zich bijvoorbeeld een probleem zou voordoen.Je hebt een rijbewijs B.Jouw profielAls vertegenwoordiger van dit bedrijf, kan je jezelf terugvinden in onderstaand profiel:Je bent zeer commercieel. Prospecteren geeft je een boost!Je spreekt goed Nederlands.Je kan goed werken met MS Office.Je bent zeer sterk communicatief, zowel verbaal als non-verbaal.Je komt professioneel voor de dag, dit uit zich zowel in voorkomen als in jouw communicatie naar klanten toe.Je bent authentiek, een enthousiaste persoonlijkheid en je hebt interesse in het verhaal van jouw gesprekspartner tegenover jou.Logisch redeneren en sterk/correct argumenteren.Je straalt vertrouwen uit en legt hierdoor makkelijk contact met nieuwe mensen.Je spot snel opportuniteiten en wacht niet om deze te benutten.Je toont respect naar klanten en de organisatie.Je komt afspraken na, bent betrouwbaar en communiceert transparant als er zich bijvoorbeeld een probleem zou voordoen.Je hebt een rijbewijs B.Wij bieden jouTegenover jouw inspanningen staat een competitieve bruto verloning (vast €2000 bruto + variabel loon) in combinatie met extralegale voordelen:Bedrijfswagen met tankkaart.Laptop.Telefoonabonnement.Daarnaast zijn er verschillende incentives en groepstargets waarbij kan worden deelgenomen aan activiteiten (vb. indoor skiën).Je komt terecht in een innovatieve omgeving, waar collegialiteit belangrijk is.Wij bieden jouTegenover jouw inspanningen staat een competitieve bruto verloning (vast €2000 bruto + variabel loon) in combinatie met extralegale voordelen:Bedrijfswagen met tankkaart.Laptop.Telefoonabonnement.Daarnaast zijn er verschillende incentives en groepstargets waarbij kan worden deelgenomen aan activiteiten (vb. indoor skiën).Je komt terecht in een innovatieve omgeving, waar collegialiteit belangrijk is.
Vertegenwoordiger
Accent, Turnhout, Antwerpen, BE
FunctieomschrijvingAls vertegenwoordiger ben je:Hét gezicht van een onderneming.De cruciale schakel tussen klant en organisatie.Verantwoordelijk voor de groei en bekendheid van de onderneming.Communicatief en planmatig sterk.Een sterke speler op het vlak van commerciële adviesverlening.Gepassioneerd door prospectie en hunting.Positief ingesteld.Voortdurend aangesproken door nieuwe opportuniteiten.FunctieomschrijvingAls vertegenwoordiger ben je:Hét gezicht van een onderneming.De cruciale schakel tussen klant en organisatie.Verantwoordelijk voor de groei en bekendheid van de onderneming.Communicatief en planmatig sterk.Een sterke speler op het vlak van commerciële adviesverlening.Gepassioneerd door prospectie en hunting.Positief ingesteld.Voortdurend aangesproken door nieuwe opportuniteiten.BedrijfsinformatieAls vertegenwoordiger zal je tewerkgesteld worden in een dynamisch en financieel gezond bedrijf dat gelegen is in het hart van de Kempen.Door de jaren heen hebben zij een mooie reputatie weten op te bouwen in het medialandschap.BedrijfsinformatieAls vertegenwoordiger zal je tewerkgesteld worden in een dynamisch en financieel gezond bedrijf dat gelegen is in het hart van de Kempen.Door de jaren heen hebben zij een mooie reputatie weten op te bouwen in het medialandschap.Jouw profielJe hebt de nodige ervaring in je pelsJe bent communicatief en huilt niet bij een hindernisJe sales pitch begint bij ‘nee'Je bent hondstrouw aan je jobJe hebt een neus voor opportuniteitenJe durft je tanden laten zienJe kan klantenhonger naar content feilloos stillen met hapklare oplossingenJe bent een doorbijter en dé King Of Content in jouw regioJe laat pas los als iedereen tevreden isJouw profielJe hebt de nodige ervaring in je pelsJe bent communicatief en huilt niet bij een hindernisJe sales pitch begint bij ‘nee'Je bent hondstrouw aan je jobJe hebt een neus voor opportuniteitenJe durft je tanden laten zienJe kan klantenhonger naar content feilloos stillen met hapklare oplossingenJe bent een doorbijter en dé King Of Content in jouw regioJe laat pas los als iedereen tevreden isWij bieden jouJe krijgt de nodige tools en opleidingen waar jij stevig je tanden in kan zettenJe bent tembaar maar behoudt je temperamentJe wordt goed beloond voor je veroveringstocht naar de nodige buitJe mag rekenen met een stevig pakket extralegale voordelen zoals bedrijfswagen, tankkaart, gsm, laptop, … en veel meer krachtvoerWij bieden jouJe krijgt de nodige tools en opleidingen waar jij stevig je tanden in kan zettenJe bent tembaar maar behoudt je temperamentJe wordt goed beloond voor je veroveringstocht naar de nodige buitJe mag rekenen met een stevig pakket extralegale voordelen zoals bedrijfswagen, tankkaart, gsm, laptop, … en veel meer krachtvoer
Vertegenwoordiger
Accent, Antwerpen, BE
FunctieomschrijvingAls vertegenwoordiger ben je 3 dagen per week op de baan in regio Antwerpen. Je verzorgt de voorstelling van het bedrijf alsook de services op maat en koppelt hier de verkoop aan. De overige 2 dagen werk je vanuit het kantoor in jouw regio (Roeselare, Antwerpen of Hasselt). Via cold calling plan je je agenda in voor de rest van de week. Jouw klantenportefeuille bestaat uit kleine zelfstandigen en KMO's tot 100 medewerkers. Je verkoopt een hip en laagdrempelig softwareproduct (B2B), waarbij je jouw klanten adviseert hoe ze hun administratie of workflow kunnen optimaliseren.FunctieomschrijvingAls vertegenwoordiger ben je 3 dagen per week op de baan in regio Antwerpen. Je verzorgt de voorstelling van het bedrijf alsook de services op maat en koppelt hier de verkoop aan. De overige 2 dagen werk je vanuit het kantoor in jouw regio (Roeselare, Antwerpen of Hasselt). Via cold calling plan je je agenda in voor de rest van de week. Jouw klantenportefeuille bestaat uit kleine zelfstandigen en KMO's tot 100 medewerkers. Je verkoopt een hip en laagdrempelig softwareproduct (B2B), waarbij je jouw klanten adviseert hoe ze hun administratie of workflow kunnen optimaliseren.BedrijfsinformatieJe komt als vertegenwoordiger tercht bij onze klant dat een hip en snelgroeiend softwarebedrijf is, met het hoofdkantoor in Antwerpen en vestigingen in Roeselare, Hasselt en Brussel. In dit bedrijf primeren people skills en attitude, er wordt dan ook sterk ingezet op coaching en begeleiding. De ambitie van dit bedrijf blijft daarnaast ook niet beperkt tot onze landsgrenzen, zo openden ze recent een filiaal in Spanje.BedrijfsinformatieJe komt als vertegenwoordiger tercht bij onze klant dat een hip en snelgroeiend softwarebedrijf is, met het hoofdkantoor in Antwerpen en vestigingen in Roeselare, Hasselt en Brussel. In dit bedrijf primeren people skills en attitude, er wordt dan ook sterk ingezet op coaching en begeleiding. De ambitie van dit bedrijf blijft daarnaast ook niet beperkt tot onze landsgrenzen, zo openden ze recent een filiaal in Spanje.Jouw profielVoor deze vacature als vertegenwoordiger wordt een echte hunter gezocht met discipline (direct sales), die daarnaast een echte story teller is. Je neemt je klanten mee in het verhaal om ze zo te overtuigen naar een "ja". Verder:Je bent stressbestendig en hebt een positieve houding, een tegenslag schrikt jou niet af!Je bent resultaatgericht ingesteld en wordt gedreven door targets.Je werkt graag in team maar ook zelfstandig.Je kan werken binnen de regio Antwerpen.Je bent energiek, enthousiast, geeft niet snel op en bent vlot in omgang.Je bent flexibel ingesteld; werken op zaterdag is voor jou geen probleem (want je bent thuis op zondag & maandag).Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen/ moto.Twijfel je of je in aanmerking komt voor deze vacature?Neem dan gerust contact met ons op via 015/28.12.90 of mechelen@accentjobs.be om hier dieper op in te gaan.Jouw profielVoor deze vacature als vertegenwoordiger wordt een echte hunter gezocht met discipline (direct sales), die daarnaast een echte story teller is. Je neemt je klanten mee in het verhaal om ze zo te overtuigen naar een "ja". Verder:Je bent stressbestendig en hebt een positieve houding, een tegenslag schrikt jou niet af!Je bent resultaatgericht ingesteld en wordt gedreven door targets.Je werkt graag in team maar ook zelfstandig.Je kan werken binnen de regio Antwerpen.Je bent energiek, enthousiast, geeft niet snel op en bent vlot in omgang.Je bent flexibel ingesteld; werken op zaterdag is voor jou geen probleem (want je bent thuis op zondag & maandag).Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen/ moto.Twijfel je of je in aanmerking komt voor deze vacature?Neem dan gerust contact met ons op via 015/28.12.90 of mechelen@accentjobs.be om hier dieper op in te gaan.Wij bieden jouZij bieden een voltijdse functie als vertegenwoordiger met optie vast. Hiervoor ontvang je een competitieve brutoverloning (vast + variabel loon) in combinatie met extralegale voordelen zoals een wagen, laptop, gsm en abonnement. Daarnaast zijn er verschillende incentives en groepstargets waarbij kan worden deelgenomen aan activiteiten (vb. indoor skiën). Je komt terecht in een innovatieve omgeving, waar collegialiteit belangrijk is. Heb je daarnaast ook de ambitie om op termijn door te groeien? Dat kan zeker, gezien dit bedrijf blijft groeien.Wij bieden jouZij bieden een voltijdse functie als vertegenwoordiger met optie vast. Hiervoor ontvang je een competitieve brutoverloning (vast + variabel loon) in combinatie met extralegale voordelen zoals een wagen, laptop, gsm en abonnement. Daarnaast zijn er verschillende incentives en groepstargets waarbij kan worden deelgenomen aan activiteiten (vb. indoor skiën). Je komt terecht in een innovatieve omgeving, waar collegialiteit belangrijk is. Heb je daarnaast ook de ambitie om op termijn door te groeien? Dat kan zeker, gezien dit bedrijf blijft groeien.
analytische boekhouder, arts (BE)
GZA Ziekenhuizen VZW, Antwerpen
Ook zin voor zorg? Ben jij respectvol, plichtsbewust en collegiaal? Dan spreek jij de GZA-taal Op onze ziekenhuiscampussen krijgen je ambities een échte kans en streven we naar een mooi evenwicht tussen je werk en je privéleven. BOEKHOUDER ARTSENHONORARIA Over ons GasthuisZusters Antwerpen bestaat uit drie ziekenhuiscampussen en tien woonzorgcentra. Op onze ziekenhuiscampussen krijgen je ambities een échte kans en streven we naar een mooi evenwicht tussen je werk en je privéleven. Op de ziekenhuiscampussen staan dagelijks zo’n 3.000 medewerkers en 400 artsen klaar voor onze patiënten. Hoor jij er straks bij? De dienst boekhouding bestaat uit verschillende teams die elk verantwoordelijk zijn voor hun domeinen zoals leveranciersboekhouding, patiëntenbeheer, verwerken van financiële transacties en tussentijdse controles. Voor het team honorariabeheer zoeken wij een collega. Je bent mede verantwoordelijk voor tijdige en correcte uitbetaling van de honoraria aan de artsen. Je voert controles uit op de berekende honoraria en zorgt voor bijsturing waar nodig voor een correcte inboeking. Je werkt samen met de facturatiedienst om te controleren of de overdracht van de facturatiegegevens in het boekhoudpakket volledig en juist zijn gebeurd. Je zorgt voor de te factureren kosten aan de geneesheren en staat in voor de opvolging en rappelleren van de vorderingen. Je bent zowel per telefoon als per e-mail aanspreekpunt voor de geneesheren over de vragen rond de betaling van de honoraria. Je werkt op campus Sint-Vincentius. Je krijgt een vast contract. Over de werkuren Je werkt 40u/week. Je werkt met glijdende uren van 7.30 tot 18.00 uur. Je hebt ervaring binnen accountancy of loonverwerking. Je werkt nauwkeurig, efficiënt en hebt verantwoordelijkheidszin. Je werkt graag in team maar je kan ook zelfstandig werken. Je bent cijfermatig ingesteld en beschikt over analytisch inzicht. Je kan vlot overweg met Office Excel en word en een boekhoudpakket. Je bent bereid om campusoverschrijdend te werken. met een marktconform loon met overname relevante werkervaring en vergoedingen voor woon-werkverkeer en onregelmatige prestaties; een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverze Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Arts-specialist in de Neurochirurgie
ZiekenhuisNetwerkAntwerpen, Antwerpen
Het zorgnetwerk ZNA-GZA zoekt een voltijdse arts-specialist in de neurochirurgie. Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg? Je participeert in poliklinische en klinische zorg. Je zal actief deelnemen aan de supervisie en opleiding van assistenten. Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook waar GZA en ZNA voor staat. Je neemt actief deel aan de wachtregeling. Je bent bereid om actief deel te nemen aan de organisatie van de dienst. Je wordt aangesteld voor 0.5 VTE in GZA en 0.5 VTE in ZNA. Wat zijn jouw troeven? Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de neurochirurgie. Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor beroepsuitoefening. Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom. Je bent een teamgerichte persoonlijkheid. Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht. Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten. Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s. Je bent bereid om op meerdere sites te werken. Je participeert in de uitvoering van de algemene neurochirurgie. Je hebt een bijzondere interesse voor wervelkolomproblematiek en geïnstrumenteerde chirurgie in het kader van een multidisciplinaire spine unit. Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk. Wat bieden we je aan? Als de grootste dienst neurochirurgie in Antwerpen hebben we een ruim aanbod aan zowel craniale als spinale pathologie met een multidisciplinaire spine unit, een neurovasculaire eenheid, het BRAI²N neuromodulatie-centrum en een skull base team. We zijn 2 erkende stagediensten voor de opleiding neurochirurgie. Er is een goede ondersteuning door neuroradiologie (met inbegrip van interventieradiologie), neurologie, fysische en revalidatiegeneeskunde, oncologie, radiotherapie alsook intensieve zorgen en een samenwerking met het multidisciplinair pijncentrum en met het Koningin Paola Kinderziekenhuis. Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng. De mogelijkheid tot privé-consultatie bestaat. Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. Het zorgnetwerk GZA - ZNA staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. De start is voorzien op 01/01/2022. Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden. Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je kandidatuur zal bezorgd worden aan: Katrien Bervoets, Algemeen medisch directeur ZNA Kristiaan Deckers, hoofdgeneesheer GZA ziekenhuizen De aannemingsraad van de GZA ziekenhuizen Meer weten over de wervingsprocedure? Contacteer Niels Vrijsen, HR-rekruteerder, op 03 234 40 28. Meer weten over de functie? Contacteer dr. Luc Cavens op 03 280 36 03 of dr. Tony Van Havenbergh op 03 443 37 71 Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type) Ontvang nieuwe 'Arts' jobs in Antwerpen meteen in je mailbox.
Klinisch psycholoog Crisisteam Adolescenten
ZNA, Antwerpen
Klinisch psycholoog Crisisteam Adolescenten Klinisch psycholoog Crisisteam Adolescenten Voltijds ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie zoekt een voltijdse klinisch psycholoog voor de afdeling crisisteam adolescenten voor onbepaalde duur. Ben je een enthousiaste psycholoog die een open en veilig klimaat kan creëren? Ben je goed in het omgaan met crisissituaties en wil je graag deel uitmaken van een jong en flexibel team? Het crisisteam is een dynamisch team met de nodige ervaring dat zorg biedt op maat en afgestemd met betrokken hulpverleners. Heb je een gezonde dosis stressbestendigheid? Dan ben jij misschien de aanvulling die ze zoeken binnen hun team Het departement Adolescenten heeft een opdracht in diagnostiek, advisering, crisisinterventie en behandeling. Deze opdrachten worden, afhankelijk van de vraag en indicatiestelling gerealiseerd in een ambulante, outreaching, residentiële of dagbehandelingsomgeving. Als psycholoog heb je als opdracht om, in samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiater zorg te dragen voor de uitvoering van het geïndividualiseerd zorgplan. Het takenpakket op de zorgeenheid crisisinterventie bestaat uit: het uitvoeren van psychodiagnostiek, individuele, ouder- en gezinsbegeleiding, voor- en nazorg, het voeren van intakegesprekken en administratieve taken. We zoeken een kandidaat die over kennis, vaardigheden en ervaring beschikt, zowel op het vlak van diagnostiek als van therapie. Tevens kan je gevraagd worden om mee te werken aan de opleiding van stagiairs psychologie, pedagogie en geneeskunde en aan de opleiding van geneesheer-specialisten in opleiding kinder- en jeugdpsychiatrie. Je werkt in een multidisciplinair team onder leiding en eindverantwoordelijkheid van een kinder- en jeugdpsychiater. Graag meer weten? Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website . Wat zijn jouw troeven? Je bent in het bezit van een diploma Master in de psychologische wetenschappen. Minimaal 3 jaar ervaring met diagnostiek en behandeling van adolescenten is een vereiste. Een bijkomende therapeutische opleiding strekt tot aanbeveling. Je hebt een open persoonlijkheid. Je werkt graag in teamverband, maar kan ook zelfstandig werken. Je kan vlot communiceren. Je kan planmatig en nauwgezet handelen. Je beschikt over gezonde verantwoordelijkheidszin en doorzettingsvermogen. Je kan zelfstandig werken maar met voldoende transparantie naar collega’s en artsen. Je bent bereid je actief bij te scholen. Je bent voldoende flexibel. Je kan hoge werkdruk aan, je respecteert je eigen grenzen en bent stressbestendig waardoor voortdurende nieuwe situaties gemakkelijk kan verwerken. Werken bij ZNA is kiezen voor patiëntgerichtheid, samenwerken, kostenbewust werken, respect en professionaliteit, want goed voor onze patiënten zorgen, daar draait het bij ZNA om. Waarom werken bij ZNA? Wij bieden jou een prettig werkklimaat in een enthousiast team met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit. We zorgen voor een evenwichtig loonpakket met talloze extra’s (o.a. maaltijdcheques van 7,5 euro, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer, gratis griepvaccin, …). Als ZNA medewerker ben je gratis aangesloten bij de ZNA Club (Benefits work) met tal van acties, evenementen en nog een uitgebreid gamma aan kortingen en voordelen. Je hebt binnen ZNA een ruim aanbod aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden gericht op persoonlijke groei en om je vakkennis bij te spijkeren. We gaan voor 100% gevaccineerde medewerkers. Maar dat is lang niet alles Ontdek alle voordelen van een job bij ZNA op onze ZNA website . Meer info over de wervingsprocedure? Contacteer Laura Crol, HR Specialist, op 03 270 80 50. Meer weten over de functie? Contacteer Annelies Kog, hoofdpsycholoog ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, op 03 280 49 22. Functiebeschrijving Klinisch psycholoog Crisisteam Adolescenten 6000 collega’s in een dynamische organisatie. Dat zal vonken geven, toch? Welja, af en toe en da’s maar goed ook. Zo krijgen we dingen in beweging. Want ZNA wil alleen maar de beste zorg bieden aan zijn patiënten én zijn medewerkers.
Klinisch psycholoog Crisisteam Adolescenten
ZNA Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Antwerpen
Klinisch psycholoog Crisisteam Adolescenten Via welke weg heeft u deze vacature gevonden? Bent u doorverwezen door een medewerker van ZNA? Zo ja, wie? (vul 'neen' in indien dit voor u niet van toepassing is) Ik ga uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van alle bovenstaande (persoonlijke) gegevens, inclusief eventuele speciale categorieën (persoonlijke) gegevens die door mij zijn ingevuld of als document zijn bijgevoegd, in overeenstemming met de Algemene voorwaarden en het privacybeleid op CVWarehouse.com. Ik erken dat alle bovenstaande (persoons)gegevens, inclusief eventuele bijzondere categorieën van (persoons)gegevens die door mij zijn ingevuld of als document zijn bijgevoegd,ook verwerkt worden door ZNA als verantwoordelijke partij voor het sollicitatieproces. Jouw CV en motivatiebrief Kies een bestand uit de lijst en voeg het toe aan jouw sollicitatie of upload een bestand vanaf je computer.
Arts-specialist in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie
ZNA, Antwerpen
Arts-specialist in de Anatomo-Pathologie ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in ANTWERPEN Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg? Locatie: ZNA en GZA Afdeling/ Bedrijfseenheid: MD Anatomo-Pathologie Jobtime: voltijds of deeltijds (8/10e) Contract: zelfstandige overeenkomst Jouw uitdaging: Je participeert in de dagelijkse activiteiten van het labo pathologie met de optie om verder te groeien in deelgebieden. Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten wordt verwacht. Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook de waarden waar ZNA en GZA voor staan. Je neemt enthousiast deel aan multidisciplinaire klinische vergaderingen. Je neemt actief deel aan de wachtregeling. Je werkt afwisselend op de verschillende sites van de GZA en ZNA ziekenhuizen. Jouw troeven: Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de anatomo-pathologie of je bent arts-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de anatomo-pathologie en Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor beroepsuitoefening. Je hebt een allround interessegebied in pathologie, maar een bijzondere bekwaamheid in de dermatopathologie is een meerwaarde. Je bent bereid om je verder te bekwamen in 1 of meerdere deelgebieden van pathologie in overleg met de dienst. Je bent bereid te werken volgens de geplogendheden van een ISO 15189 gestuurde werkomgeving en werkt mee aan een kwaliteitsvolle uitvoering van procedures in jou domein. Je bent woonachtig in België. Naast medische kwaliteiten beschik je ook over een aantal algemene vaardigheden: Je bent een teamgerichte persoonlijkheid. Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht. Je herkent je in de visie van het labo en draagt deze mee uit. Je bent gemotiveerd om mee te werken aan een moderne en vooruitstrevende digitale workflow binnen het labo. Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan collega’s. Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s. Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk. Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom. Nog vragen? Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden. Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je kan je kandidatuur met CV, diploma, referenties en vermelding van het vacaturenummer richten aan Niels Vrijsen van HR Rekrutering via het e-mailadres niels.vrijsenzna.be. Je kandidatuur zal bezorgd worden aan: S. Declercq (Medisch Coördinator laboratorium voor Pathologische Anatomie PA², ZNA Middelheim – Centraal labo) M. Meskens (Medisch Directeur Regio Zuid) D. Stockman (Medisch Directeur Regio Noord) K. Bervoets (Algemeen Medisch Directeur ZNA) Info over de wervingsprocedure? Contacteer Doktersadministratie via het e-mailadres dokters-administratiezna.be. Meer weten over de functie? Contacteer Dr. S. Declercq (Medisch Coördinator laboratorium voor Pathologische Anatomie PA², ZNA Middelheim – Centraal labo) via het e-mailadres sabine.declercqzna.be. Jobgerelateerde competenties Informatie uitwisselen De vakdocumentatie bijwerken De eigen deskundigheid ontwikkelen Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep Dit mag je van ons verwachten: Het labo PA² is het fusielabo voor de ZNA en GZA ziekenhuizen. Het labo staat voor een lean workflow in een innovatieve omgeving met hoge digitalisatiegraad. Laagdrempelig overlegklimaat binnen de dienst en goede samenwerking met de paramedici. Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng. Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. ZNA en GZA staan voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. ZNA biedt je een statuut als zelfstandige aan voor een voltijdse/deeltijdse invulling. De start van je tewerkstelling is in onderling overleg te bepalen. Plaats tewerkstelling Werkervaring Geen ervaring Talenkennis Zelfstandige activiteit Deeltijds - 30 uren per week Plaats tewerkstelling Log in om te ontdekken hoe goed deze job bij je past Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.