We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties weer te geven.
Details Aanvaarden
Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Project coördinator in "

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Project coördinator in "

1 200 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Project coördinator in "

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Project coördinator in getoond.

Indeling van de "Project coördinator" vacatures in de regionen

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep Project coördinator in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de provincies volgens niveau van het loon voor de branche "Project coördinator"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep Project coördinator in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in met het meest hoge loon is Groepsleider. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 2000 eur. Op de tweede plaats staat Office Manager met het loon van 1740 eur en op de derde plaats staat Managing Director met het loon van 1600 eur.

Aanbevolen vacatures

Tweetalig projectcoördinator voor een nieuw welzijns- en gezondheidscentrum in Kuregem - Dokter[]
Dokters van de Wereld België, Anderlecht, Brussel Hoofdstad
Tweetalig projectcoördinator voor een nieuw welzijns- en gezondheidscentrum in Kuregem - Dokters van de Wereld België Je hebt minimum een bachelordiploma – bij voorkeur in een sociaal-culturele richting. Je hebt ervaring met organisatie-ontwikkeling. Je bent tweetalig Nederlands-Frans, zowel mondeling als schriftelijk, andere talen zijn een pluspunt. Je kan procesmatig werken. Ervaring met projectontwikkeling en cocreatie is een pluspunt. Je bent een bruggenbouwer: je legt gemakkelijk contacten met partners en buurtbewoners en onderhoudt je lokale netwerk. Je hebt affiniteit met welzijns- en/of gezondheidswerk en een visie op het belang van burgerbetrokkenheid. Je hebt affiniteit met Brussel, Anderlecht eventueel Kuregem. Je communiceert goed en duidelijk en past je hierbij aan, aan de doelgroepen waarmee je werkt. Je houdt van organiseren en vindt het niet erg om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken. Je kan samenwerken in een team, maar kan ook zelfstandig werken. Je kan vlot overweg met ICT-toepassingen. Je hebt een open geest Je onderschrijft de visie van een wijkgezondheidscentrum Je bent geïnteresseerd in welzijn en gezondheid in al zijn facetten Je bent bereid tot samenwerking met verschillende disciplines Organisatie Dokters van de Wereld België Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen. Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken. Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten. Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies: Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn. Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid. Bediendecontract met Dokters van de Wereld, voltijds gedurende 15 maanden (of 80 % gedurende 18,5 maanden) . Eventueel vervolg mogelijk in overleg met operationele partners op het terrein. Functieomschrijving In 2016 ontvingen Dokters van de Wereld en Solidarimmo EFRO middelen, Europese middelen beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om tegen juni 2023 nieuwe instrumenten te ontwikkelen ter ondersteuning van een kwetsbare bevolking in Brussel. Binnen dat kader wordt een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum (Centre Social-Santé Intégré) aan het Grondelsplein in Anderlecht opgericht. De activiteiten van het centrum zullen progressief worden ontwikkeld, vanuit de noden bij de bevolking van Kuregem en Biestebroek, en vanuit het reeds bestaande aanbod in de wijk. In een voorbereidend traject werden de kaders voor het nieuwe welzijns- en gezondheidscentrum uitgezet. Médecin du Monde werft nu een projectcoördinator aan om de effectieve opstart van het centrum voor te bereiden. Wijkgezondheidscentrum Medikuregem zal een sleutelrol opnemen in de werking van het nieuwe centrum. Medikuregem is reeds 40 jaar actief in de wijk en heeft ervaring met de werking van een gezondheidscentrum volgens de doelstelling van een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum. De aansturing van de projectcoördinator gebeurt door een opvolgingscomité (met een vertegenwoordiger van Dokters van de Wereld, Medikuregem en Solidarimmo (verantwoordelijk voor de immobiliën)). De projectcoördinator zal in nauw overleg werken met de coördinator van Medikuregem evenals de stuurgroep en reflectiegroep die onder de vleugels van Medikuregem reeds zijn opgericht. Je bereidt de opstart van een nieuw welzijns- en gezondheidscentrum in Kuregem voor in samenwerking met partners in de wijk, in het bijzonder wijkgezondheidscentrum Medikuregem. Je begeleidt de partners tot het definiëren van een duidelijke missie en visie voor het centrum, binnen het voorzien kader. Je ondersteunt de partners bij het organiseren van participatie met actoren uit de wijk bij de concretisering van deze missie en visie. Je zorgt voor een duurzame verankering van het welzijns- en gezondheidscentrum in de wijk. Je investeert in kennis van wat leeft in de wijk, creëert verbindingen met bewoners en organisaties. Je ondersteunt de partners met de ontwikkeling van een beheermodel, financiële planning, samenwerkingsafspraken en -overeenkomsten, actieplannen, (IT-)infrastructuur, personeelsplanning, … Je begeleidt de partners bij de communicatie en promotie, rekening houdend met de demografie van de wijk. Je bereidt de stuurgroep en reflectiegroep rond het project voor en zorgt voor opvolging. Je staat in voor de rapportering in het kader van FEDER. Je rapporteert aan algemeen directeur. Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 23/05/2021. Ontzettend bedankt voor je interesse. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen. Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden. Reageren voor: 23/05/2021 Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 23/05/2021. Ontzettend bedankt voor je interesse. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen. Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden. Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste publiq-nieuws. Opslaan en afsluiten Toon details Strikt noodzakelijk en analytisch Prestatie Strikt noodzakelijk en analytisch Prestatie Naam Omschrijving Naam Omschrijving Naam Omschrijving
communicatiemanager - half time
RainbowHouse Brussels, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Het RainbowHouse is de koepel van LGBTQI (Lesbisch, Gay, Biseksueel, Trans, Queer, Intersekse) organisaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De organisatie streeft naar een positieve houding ten aanzien van seksuele geaardheid, genderidentiteit en diversiteit in het algemeen. Het huis, gelegen in de Kolenmarkt, is een plek waar iedereen, LGBTQI of niet, welkom is voor informatie, een onthaal, of om anderen te ontmoeten. De lidverenigingen en hun vrijwilligers komen er samen om de bar open te houden of hun activiteiten te organiseren. De werknemers ondersteunen de koepel en het huis, en organiseren projecten, in samenwerking met lidverenigingen of externe partners, gericht op de LGBTQI gemeenschap of op bedrijven en instellingen uit de hele regio. De functie De werknemer is verantwoordelijk voor de communicatie van het netwerk en van evenementen. Het hoofddoel is om zowel de “interne” wereld (onze lidverenigingen en partners) als de “buitenwereld” (het grote publiek) proactief en voortdurend te informeren over het RainbowHouse, haar doelstellingen, diensten, projecten en de activiteiten waarbij wij betrokken zijn en/of die in het huis plaatsvinden. Concrete taken: Onze aanwezigheid op sociale media en in de hedendaagse media aanzienlijk verbeteren; Een databank ontwikkelen van video’s en andere communicatiemiddelen die onze boodschappen ondersteunen; Onze websites voortdurend updaten; Opstellen en periodiek verspreiden van newsletters; Ontwikkelen en opmaken van flyers, brochures, visuals, promotiemateriaal…; Bijwerken van externe agenda’s omtrent de activiteiten die plaatsvinden in het RainbowHouse Onderhouden van contacten met de pers, opzetten van strategische/lucratieve partnerschappen met de media; Informeren van het publiek over de voortgang en de resultaten van onze projecten, met foto-/videoreportages; Opstellen van een integraal communicatieplan, dit opvolgen, Het Bestuur hieromtrent informeren; Ervoor zorgen dat onze communicatie inclusief en toegankelijk is voor alle doelgroepen; Algemene ondersteunende taken voor het RainbowHouse; Woordvoerder zijn omtrent politieke standpunten is niet (uitsluitend) een onderdeel van deze functie. U hebt ten minste een diploma hoger onderwijs of een niveau gelijkwaardig door ervaring; U bent een deskundige op het vlak van hedendaagse media en sociale media; U bent vertrouwd met technische tools, zoals CMS/Wordpress, Google AdWords, PhotoShop…; U bent vertrouwd met de diversiteit in de samenleving en de leefwereld van LGBTQI personen; U bent tweetalig (Nederlands en Frans), en een goede basis van Engels. U hebt ervaring met publieke communicatie, zowel mondeling als schriftelijk; U bent creatief, proactief, verkennend, goed georganiseerd en gestructureerd; U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, met collega’s en vrijwilligers. Het RainbowHouse verwelkomt sollicitaties van iedereen, ongeacht leeftijd, overtuigingen, achtergrond, seksuele kenmerken, seksuele geaardheid, gender (-identiteit), burgerlijke staat, serologische status, handicap of om het even welke andere persoonlijke kenmerken. Ons aanbod Wij bieden aan: – Een halftijdse job, met contract van onbepaalde duur ; – Maaltijdcheques en vergoeding vervoerskosten tussen woonplaats en werkplaats. – Veel ruimte voor initiatief en flexibele uren. – Een aangename werkplaats, in centrum Brussel. – De mogelijkheidheid om mee te werken aan een project van maatschappelijk belang. Stuur een tweetalige sollicitatiebrief (NL en FR) met curriculum vitae naar jobsrainbowhouse.be . De kandidaturen moeten uiterlijk op zondag 4 april 2021 binnen zijn. De eerste gesprekken zullen op het einde van de maand plaats vinden om zo snel mogelijk te kunnen starten. Als u vragen hebt, kunt u ook schrijven naar jobsrainbowhouse.be , of contact opnemen met de coördinator van het RainbowHouse, op het nummer: 02-503 59 90. Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 11.11.11 vecht tegen onrecht en voor duurzame verandering. Want iedereen verdient dezelfde basisrechten. Laat je e-mailadres achter en ontvang het 11.11.11.-nieuws.
Channel Manager Retail
Hudson Belgium, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
AkzoNobel is met 34 000 medewerkers in meer dan 80 landen `s werelds grootste producent van coatings. AkzoNobel Paints Belgium ontwikkelt, produceert en commercialiseert decoratieve verven zoals Levis, Dulux, Sikkens, Trimetal en Hammerite. Dankzij hun sterke merken hebben zij het grootste aandeel op de Belgische markt. Jaarlijks produceren ze ruim 15 miljoen liter verf zowel bestemd voor België als voor het buitenland. Om het marketing team van onze afdeling te Vilvoorde te versterken kijken we uit naar een (m/v): Channel Manager Retail Een hands-on marketing talent met een doorgedreven ervaring in planogrammen en promotie, en met een passie voor sterke merken Als Channel Manager voor het retail segment ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie en strategie op de lange termijn voor jouw kanaal. Je werkt een channel-specifieke strategie en jaarplan uit, gebaseerd op shopper insights, en zorgt voor de doorvertaling hiervan naar de verschillende verkooppunten. Je staat in voor het vertalen van het marketingplan en de communicatiestrategie naar een operationeel promoplan met concrete acties. In nauwe samenwerking met de Execution & Merchandising Coördinator sta je in voor het opzetten van alle promo¿s, de ontwikkeling van het POS materiaal, de uitwerking van displays en events, en het analyseren van al deze acties en initiatieven, inclusief het berekenen van de efficiëntie van de promo¿s. Je stuurt projectgroepen aan zodat acties effectief, efficiënt, tijdig en binnen het afgesproken budget uitgevoerd kunnen worden; je zorgt hierbij voor de nodige onderlinge afstemming tussen de betrokken sponsors en stakeholders. Je werkt op een actieve manier mee aan een win-win verhouding tussen KAM en klanten; o.a. door het ontwikkelen van operationele partnerships d.m.v. joint business planning. Je rapporteert rechtstreeks aan de Customer Marketing Manager. Profiel Je beschikt over een Masterdiploma, idealiter in een commerciële of businessgeoriënteerde richting. Je kan een relevante marketing ervaring voorleggen van 6 à 8 jaar in channel management, trade marketing of customer marketing, idealiter in een retail of B2C omgeving. Je ben vertrouwd met het opmaken van planogrammen en het uitwerken van promoties en je deelt je ervaring hierin graag met het team. Je bent een sterke communicator, analytisch scherp en je toont een goed business acumen. Je hebt sterke project management skills en weet op een vlotte manier multidisciplinaire projecten in goede banen te leiden. Je bent zeer goed 3-talig Nederlands, Frans, Engels, en dit zowel mondeling als schriftelijk. Talenkennis Nederlands : Goed Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van diensten Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
project coordinator (BE)
Smals, Brussel, Brussel Hoofdstad
Als Project Coordinator voor het eHealth-platform beheer je verschillende projecten, vanaf de beginfase (identificatie en analyse van de behoeften) tot de eindfase (communicatie, onderhoud), volgens de vastgelegde specificaties (technologie, termijnen, kwaliteit, scope en budget). Je treedt ook op als enige coördinator voor de succesvolle realisatie van de doelstellingen van het project en draagt bij tot de goede strategische en operationele werking van het platform op basis van een strikte opvolging bij de klanten. Je bent ook in staat in teamverband te werken om de kennis en resources van het eHealth-platform te mobiliseren om je doelstellingen te bereiken. In het kader van de projecten die je coördineert, volg je de technologische evoluties van het eHealth-platform op, alsook de nieuwe wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn, om een sterke positie te kunnen innemen in de besprekingen over de mogelijkheden van gegevensuitwisseling tussen de betrokken partijen. Daarnaast volg je de opleidingen van het eHealth-platform die nodig zijn voor je professionele ontwikkeling om je impact te vergroten en je geloofwaardigheid te versterken binnen het eGezondheid-ecosysteem. Ten slotte volg je de actoren in de gezondheidszorg op het niveau van het beleid, de actieplannen en de regelgeving, om de behoefte aan informatie of nieuwe diensten proactief vast te stellen en te analyseren. Je hebt een masterdiploma en kan bogen op een eerste ervaring in projectleiding. Opleiding in beheer is een troef. Je hebt affiniteit met nieuwe technologieën, in het bijzonder in de gezondheidssector. Je bent in staat te leren en te denken in een complexe en voortdurend evoluerende omgeving. Je werkt integer in een context waarin de toegang tot kritieke resources wordt beschermd. Je vindt er motivatie in om aan een betere dienstverlening aan de burgers te werken en je bent oplossingsgericht. Je uitstekende communicatieve en redactionele competenties, je onderhandelingsvaardigheden en je wil om te slagen zijn je voornaamste troeven. Je geeft blijk van een methodische aanpak en weet de prioriteiten te bepalen. Verder heb je een goede kennis van de gezondheidszorgsector en praat je vlot Frans. Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekerin Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
eHealth Project Coordinator (BE)
Smals, Brussel, Brussel Hoofdstad
Als Project Coordinator voor het eHealth-platform beheer je verschillende projecten, vanaf de beginfase (identificatie en analyse van de behoeften) tot de eindfase (communicatie, onderhoud), volgens de vastgelegde specificaties (technologie, termijnen, kwaliteit, scope en budget). Je treedt ook op als enige coördinator voor de succesvolle realisatie van de doelstellingen van het project en draagt bij tot de goede strategische en operationele werking van het platform op basis van een strikte opvolging bij de klanten. Je bent ook in staat in teamverband te werken om de kennis en resources van het eHealth-platform te mobiliseren om je doelstellingen te bereiken. In het kader van de projecten die je coördineert, volg je de technologische evoluties van het eHealth-platform op, alsook de nieuwe wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn, om een sterke positie te kunnen innemen in de besprekingen over de mogelijkheden van gegevensuitwisseling tussen de betrokken partijen. Daarnaast volg je de opleidingen van het eHealth-platform die nodig zijn voor je professionele ontwikkeling om je impact te vergroten en je geloofwaardigheid te versterken binnen het eGezondheid-ecosysteem. Ten slotte volg je de actoren in de gezondheidszorg op het niveau van het beleid, de actieplannen en de regelgeving, om de behoefte aan informatie of nieuwe diensten proactief vast te stellen en te analyseren. Je hebt een masterdiploma en kan bogen op een eerste ervaring in projectleiding. Opleiding in beheer is een troef. Je hebt affiniteit met nieuwe technologieën, in het bijzonder in de gezondheidssector. Je bent in staat te leren en te denken in een complexe en voortdurend evoluerende omgeving. Je werkt integer in een context waarin de toegang tot kritieke resources wordt beschermd. Je vindt er motivatie in om aan een betere dienstverlening aan de burgers te werken en je bent oplossingsgericht. Je uitstekende communicatieve en redactionele competenties, je onderhandelingsvaardigheden en je wil om te slagen zijn je voornaamste troeven. Je geeft blijk van een methodische aanpak en weet de prioriteiten te bepalen. Verder heb je een goede kennis van de gezondheidszorgsector en praat je vlot Frans. Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekerin Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Projectmanager Construction
Solid Antwerpen, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Combineer je jouw bouwkundig inzicht met de nodige creativiteit? Ben je een geboren coördinator? Voor diverse aanpassings- en verbouwingsprojecten kijken wij uit naar een Project Manager. – Je staat in voor het ‘end to end’ beheren, coördineren en opvolgen van projecten tijdens de studiefase en realisatie. – Je zorgt voor het realiseren van creatieve haalbaarheidsstudies en voorontwerpen waarbij je de gestelde concepten volgt. – Je bent verantwoordelijk voor het vlekkeloos uitvoeren van de projecten, in overeenstemming met de lopende normen en standaarden. – Je zorgt ervoor dat de projecten tijdig, binnen budget en met de overeengekomen kwaliteit opleveren. – Je bent op projectniveau de voornaamste gesprekspartner naar de externe bouwpartners toe. – Je zoekt het juist evenwicht tussen de vragen van de Business, onze visie en de technische en financiële beperkingen. – Je neemt deel aan de ontwikkeling en correcte toepassing van normen en richtlijnen vanuit de eigen organisatie. – Je stuurt het interne studiebureau en tekenkamer aan voor wat betreft jouw projecten. – Je zorgt ervoor dat de as built plannen en documenten correct beheerd worden. Wie zoeken we? – Ben je een Architect (of equivalent) met een algemene kennis van de verschillende bouw disciplines die in staat om technisch hoogopgeleide medewerkers aan te sturen? – Ben je creatief en heb je een goed ruimtelijk inzicht en heb je ervaring in projectmanagement ‘bouw’? – Ben je bewust van de risico’s inzake continuïteit en houd je rekening met het belang van de klant? – Ben je analytisch en denk je ‘out of the box’? – Heb je een uitstekende interpersoonlijke communicatie- en onderhandeling skills? – Ben je perfect tweetalig Nederlands en Frans? Solliciteer dan nu voor de functie van "Project Manager Construction" Aanbod & voordelen We investeren in jouw toekomst via persoonlijk gerichte training, loopbaanadvies en on-the-job begeleiding. De geslaagde mix van onze rijke ervaring en riante klantenportefeuille met jouw professionele potentieel staat garant voor de geslaagde uitbouw van jouw carrière. Wij bieden een aantrekkelijk salaris met diverse extralegale voordelen zoals gsm, maaltijdvergoeding, verplaatsing vergoeding of bedrijfswagen met tankkaart. SOLID streeft steeds naar een aangename en stimulerende werksfeer bij technologisch hoogstaande bedrijven. Solid employer, flexible career SOLID beschouwt het als haar core-business om steeds in te spelen op de voortdurend wisselende behoeften op de arbeidsmarkt. Via ons uitgebreide bedrijvennetwerk geef je jouw unieke talent alle kansen om zich te ontwikkelen Ben je helemaal door deze blog geracet? Kijk je nu al uit naar het vervolg? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief voor extra blogs, informatie en behind-the-scenes te verhalen.
Group Finance Director
Gentis Recruitment, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
A Bachelor's degree in engineering Onze klant is een grote speler in projectontwikkeling die grote bouwprojecten uitvoert zoals huizen, kantoren, gebouwen Op dit moment zijn ze op zoek naar een ervaren Projectleider Ziet u zichzelf terug in de volgende taken? Als Proejctleider ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de aan jou toegewezen projectwoningen in opbouw ; Je bent verantwoordelijk voor de aanbestedingen van de aan jou toegewezen projecten ; Als aanspreekpunt voor de onderaannemer en het eigen bedrijf organiseer je werfvergaderingen en ben je het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen ; Als Werfleider leidt u een team om de lopende projecten in goede banen te leiden ; Het controleren van de veiligheid, kwaliteits- en milieunormen van de verschillende werven ; Zorgen voor de juiste administratie ; Het opvolgen van de werven van het begin tot aan de oplevering. Spreekt deze job u aan? U beschikt over een bachelor in de bouw of je bent gelijkwaardig door ervaring ; Werkervaring als Projectleider ; U heeft ervaring in het leiding geven ; Daarnaast kan je zeer autonoom werken ; U heeft sterke communicatievaardigheden ; U heeft affiniteit met de grote bouwprojecten. Een leuke, gevarieerde functie met voldoende doorgroeimogelijkheden Je krijgt de ruimte voor persoonlijke groei, ondernemerschap en een langdurige samenwerking. Voldoende aanbod aan opleidingen om jezelf te ontplooien Een contract van onbepaalde duur en een marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen zoals een firmawagen, smartphone, laptop en groepsverzekering. Heb je altijd al willen mee groeien in een dynamisch en snel groeiend bedrijf binnen projectontwikkeling? Dan is deze opportuniteit misschien waar je naar op zoek bent. Je bent als project manager verantwoordelijk voor het volledige traject vanaf het concept tot en met de oplevering. Je staat voortdurend in dialoog met lokale overheden, stedenbouwkundigen, architecten en toekomstige gebruikers. Je bent als bouwheer verantwoordelijk voor de uitwerking van het aanbestedingsdossier, alsook de contractvorming met de algemene aannemer. Je bent het eerste aanspreekpunt tijdens het bouwproces, je stuurt alle partijen aan en je zoekt kostenbewust mee naar kwalitatieve oplossingen. Je bent ambassadeur van je werkgever. Bachelor/master bouwkunde ; Je hebt minstens 5 jaar ervaring opgedaan bij een projectontwikkelaar of aannemer ; Je hebt een sterke technische bagage ; Je bent integer, nauwkeurig, gedreven en denkt probleemoplossend. Je krijgt: Een competitief salarispakket met aantrekkelijke voordelen (bedrijfswagen, maaltijdcheques, gsm-abonnement, jaarlijkse bonussen, ). Aandacht voor work-life balance waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Motiverende werksfeer binnen een dynamische onderneming. Onze klant is een grote producent van kabels en draden. Dit in koper en aluminium. dis In je rol als preventieadviseur niveau 1 en milieucoördinator zal je verantwoordelijk zijn voor het beleid inzake veiligheid en welzijn op het werk verder uitbouwt, implementeert en bijstuurt waar nodig met het oog op een continue streven naar en aanmoedigen van een dagelijks veiligheidsbewustzijn en -gedrag. Nog taken als preventieadviseur niveau 1: Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle veiligheid gerelateerde zaken. Je brengt de risico's in kaart, onderzoekt systematisch de arbeidsomstandigheden, stelt oplossingen voor en volgt probleemgebieden op. Je analyseert mee de arbeidsongevallen en incidenten en formuleert preventieve en correctieve acties. Je ondersteunt de implementatie en het beheer van het veiligheidsbeheersysteem volgens de OHSAS 18001 standaard en werkt mee aan de creatie van de veiligheidscultuur. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het CPBW en het vastleggen van de gemaakte afspraken tussen werkgever en de syndicale delegatie. Je geeft leiding aan een twee preventieadviseurs niveau 2. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het globaal preventieplan en het jaaractieplan conform de wettelijke bepalingen. Je beschikt over een attest preventieadviseur niveau 1 en hebt reeds enkele jaren ervaring als preventieadviseur in een productieomgeving. Je hebt kennis van arbeidsveiligheid en de welzijnsreglementering. Een attest milieucoördinator of kennis van de milieuwetgeving is een pluspunt. Je hebt technische kennis en affiniteit met machineveiligheid. Ervaring met zorgsystemen zoals OHSAS 18001 is een plus, maar geen vereiste. Onze klant biedt jou een uitdagende en afwisselende functie met zelfstandigheid en boeiende verantwoordelijkheden binnen een hecht team. Je kan rekenen op een doorgedreven opleiding en mogelijkheden om je carrière uit te bouwen. Jouw inzet wordt beloond met een aantrekkelijk en marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen. Onze opdrachtgever is als 100% Belgische onderneming dé referentie wat betreft cv en sanitair. Met meer dan 600 werknemers is de onderneming uitgegroeid tot een trouwe partner van vakmensen en eindgebruikers. Belangrijk in het succesverhaal is de consistente keuze voor een kwalitatief productgamma in combinatie met een persoonlijke aanpak. Als toonbankverkoper verantwoordelijk voor cv en sanitair speel je een hoofdrol in de commerciële activiteiten van het filiaal te Gent: Na een inloopperiode in het magazijn ontvang je, samen met je collega's, klanten en installateurs aan de toonbank. Op basis van de opgedane kennis adviseer je klanten in de zoektocht naar de ideale oplossing. Je bent de schakel tussen het magazijn en de klanten. In deze hoedanigheid zorg je voor een administratieve opvolging van de bestellingen. Je kan terugvallen op een technische basis in sanitair en cv, door opleiding of ervaring. Affiniteit en de wil om bij te leren zijn minstens even goed Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je woont in de regio Gent. Zaterdagwerk schrikt je niet af. Trefwoorden : toonbankverkoper, sanitair, cv, centrale verwarming, B2B, B2C, Gent, Oost-Vlaanderen, sales, techniek. Een marktconform loon met extralegale voordelen: Maaltijdcheques Hospitalisatieverzekering Een uitdagende functie binnen een bedrijf met gezonde ambities. Een stimulerende omgeving waar je volop mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Wij zijn een gevestigd en dynamisch studiebureau. Bij ons ben je zeker van een goede verloning en extralegale voordelen. Er heerst een aangename werksfeer met toffe collega's met ervaring. Ons familiebedrijf is toe aan uitbreiding en daar kan jij mee deel van uitmaken. Wat is je functie : Van gebouwen en constructies in beton of staal zal je stabiliteitsstudies opmaken en er wordt van je verwacht op de hoogte te zijn van diverse funderingsmethodes in functie van grondmechanische aspecten. je zal werken in teamverband voor het dimensioneren van de stabiliteitselementen. de tekenaar zal je intens bijstaan bij het opmaken van structuur-, bekistings- en wapeningsplannen en deze zal je het nauwkeurig moeten contoleren. De projectleider zal je moeten adviseren bij de uitvoering op de werf, en je zal hem ook moeten assisteren waar nodig. De projectmanager dient geïnformeerd te worden over de belangrijke ontwerpbeslissingen. belangrijke beslissingen zal je met je collega's moeten kunnen bespreken en alsook rechtstreeks rapporteren aan de directie. Tenslotte zal je ook een junior projectingenieur stabiliteit ondersteunen. Contacteer me zeker: jill(at)gentisrecruitement(.)com / 03 500 51 60 Burgerlijk of Industrieel Ingenieur Bouwkunde met 5 jaar ervaring je bent in staat om zelfstandig complexe stabiliteitsstudies uit te voeren. Je beheerst de Nederlandse taal, kennis van de Franse en/of Engelse taal is een pluspunt. Je werk graag in teamverband en kan je medewerkers voldoende motiveren. Je kan verschillende projecten gelijktijdig behandelen Je kan goed werken met SCIA Kennis van REVIT/BIM is een extra pluspunt maar geen vereiste Ons aanbod: Interne en externe opleiding, wij investeren graag in onze werknemers en zorgen voor een voortdurende bijscholing. Stabiel bedrijf met uitstekende groei. We hebben onze vaste klanten en dit bestand is in constante uitbreiding. Goede werk/privé balans. Tijdens het jaar worden weinig dagen collectief vastgelegd. Hierdoor krijgen onze werknemers meer dagen verlof vrij te kiezen. We hebben tevens 'glijdende werkuren' ingevoerd. Je bent omringd door leuke en professionele collega's met passie voor hun werk. Er heerst bij ons een prettige werksfeer. Je komt te werken in een open sfeer, dicht bij beslissers en je hebt de mogelijkheid om je te profileren. Contacteer me zeker: jill(at)gentisrecruitement(.)com / 03 500 51 60 Onze klant is een bedrijf gespecialiseerd in ICT solutions met jarenlange ervaring. Zij bestaan uit een jong dynamisch team die toekomstige kandidaten groeimogelijkheden willen aanbieden binnen een toffe, informele business cultuur. Bovendien biedt onze klant de kandidaat een nieuw en flexibel werkomgeving, de ruimte om bij te leren en een aantrekkelijk loonpakket. Aldus, een dynamisch bedrijf met een leuke sfeer dat kandidaten de juiste kansen en omgeving wil aanbieden. Voor onze klant haar toekomstige Customer Support Engineer, zoeken wij mensen die volgende kunnen: doorverwijzen naar 3rd line support/ product development leergierig en bekend met cloud (Azure), O365 en secure webapps. problemen op creatieve wijze oplossen strategisch verbeteren van processen en producten goed plannen en follow-ups klantvriendelijk communiceren Zij beelden hun toekomstige medewerker als volgt in: spontaan en vlot in omgang ervaring in een gelijkaardige rol (customer support) Bachelor/Master in ICT-gerelateerde richting kennis in volgende zaken: Laatste reeksen van Window servers netwerken, besturingssystemen en pc-& printerconfigs logfiles interpretatie van bijhorende data (C# en JS & React) Wat mag je verwachten van onze klant? Zoals voorheen aangegeven bieden zij aan de toekomstige kandidaat een nieuw kantoor met flexibiliteit op het oog, de ruimte om bij te leren en groeimogelijkheden. Zij willen de kandidaat stimuleren om met een posititeve mindset naar het werk te komen Zie jij jouzelf in deze vacature? Treuzel dan niet en solliciteer via 32 3 500 51 60 of 32 4 97 49 78 16. Of stuur je CV met een aantal referenties naar natacha.vg(at)gentisrecruitment(.)com Onze klant is een langbestaand bedrijf en is gespecialiseerd in het aanbieden van verschillende diensten. Dit betekent dat toekomstige werknemers zich kunnen verdiepen en ontwikkelen in één van de vele diensten toegespitst op de end-users. Onze klant biedt ook de mogelijkheid om binnen een van hun interne diensten tewerkgesteld te worden. Aldus, een dynamisch bedrijf met een leuke sfeer dat een mooi loonpakket biedt. Voor onze klant haar toekomstige 1st & 2nd line internal Support, zoeken wij mensen die volgende kunnen: installateren van werkstations, smartphones etc. updaten van configuraties via tools en apps communicatie met interne klant loggen (calls en interacties) follow-up van problemen beheren van tickets wanneer nodig dispatch naar andere teams meewerken aan projecten (IT service desk) De toekomstige medewerker moet voldoen aan volgende eigenschappen: sterke basis van Microsoft Workplace (Active directory, 0365 etc.) leergierig deelt graag eigen bevindingen klantvriendelijk vlot in communicatie sterke kennis van NL en FR Bij onze klant kan je zeker zijn van volgende zaken: plezier op het werk ontbijt met de CEO een volledig infosessie en trainingsprogramma bij aanvang de kans om aan verschillende projecten deel te nemen de ruimte om je te ontwikkelen en carrière te maken Zie jij jezelf in bovenstaande qualificaties en poppel je om bij onze klant te beginnen? Contacteer me dan via 32 3 500 51 60 of 32 4 97 49 78 16. Of stuur je CV met een aantal referenties naar natacha.vg(at)gentisrecruitment(.)com Wat wordt er van jou verwacht ? Je staat mee aan de wieg van de conceptvorming en begeleidt deze studie in samenspraak met de projectmanager en je collega design engineers. Je stuurt en superviseert de ontwerpfase (calculatie en ontwerp) en begeleidt de design engineers in de opmaak van de bestekken. Dankzij jouw technische kennis van HVAC, sanitair en elektriciteit adviseer je vlot de architect en bouwheer over de mogelijkheden van hun bouwproject. De nadruk ligt voor jou op kwaliteit en duurzaamheid. Je woont werfvergaderingen bij en evalueert de uitvoeringsdossiers samen met de bouwheer en architect. Op de werf zorg je voor een gedegen technische opvolging van de werken. Als spilfiguur zorg je voor een duidelijke communicatie met je interne collega's, de architect en de bouwheer. Herken je jezelf hierin? Jij deelt onze passie voor energie en duurzaamheid Je hebt talent voor het managen van verschillende projecten tegelijk Als Senior Project Leader ben je verantwoordelijk voor de volledige opvolging van jouw projecten inzake gebouwtechnieken (HVAC, elektriciteit,…). Dat begint van bij de conceptvorming en loopt tot aan de oplevering. Je werkt tijdens de ontwerpfase nauw samen met je collega design engineers en maakt de brug met de bouwheer en architecten Aarzel dan niet en contacteer me: / 0032 472 61 90 80 Ben jij onze ideale kandidaat? Diploma Burgerlijk of Industrieel Ingenieur (eventueel Bachelor Elektromechanica klimatisering/elektriciteit, gelijkwaardig door jouw ruime ervaring). Minimum 5 jaar praktijkervaring als projectleider. Ervaring binnen een studiebureau is een pluspunt. Goede technische kennis van HVAC, sanitair en elektriciteit en je leert graag bij. Hoge verantwoordelijkheidszin en weet je te organiseren om meerdere projecten tegelijk tot een goed einde te brengen. Je bent communicatief sterk en zet je soft skills in voor een vlotte samenwerking. Je spreekt perfect Nederlands en slaat je uit de slag in het Frans en Engels. Je hebt een basiskennis van AutoCAD/Revit. Wat hebben wij jou te bieden? Boeiende job met verantwoordelijkheid en technische uitdaging. Groeiend internationaal bedrijf, waar je samen met je collega's het verschil kunt maken voor de gebouwen van morgen. Aangename, familiale werksfeer waar waarden als levenslang leren, kwaliteit, expertise, duurzaamheid en innovatie voelbaar zijn. Flexibele werkuren, telewerk, werken vanuit onze moderne kantoren rond Brugge en Gent Naast het werk organiseren wij leuke teamactiviteiten met de collega's. Een aantrekkelijk, marktconform verloningspakket, inclusief extralegale voordelen, op maat van jouw kennis, ervaring en competenties. Doorgroeimogelijkheden afhankelijk van jouw inzet en talenten. Wij zijn een Europese vastgoedontwikkelaar en investeerder gespecialiseerd in de ontwikkeling van grote logistieke projecten, magazijnen, state-of-the-art kantoorgebouwen, winkelcentra en residentiële ontwikkelingen op toplocaties. Wij staan bekend om onze sterke architecturale ontwerpen aan de hoogst mogelijke standaard. Dit komt mede door onze roots, vanuit de brownfields groeiden we via logistieke bouwwerken uit tot een zeer ervaren ontwikkelaar die de markt als geen ander kent. We houden ons vast aan een compact team wat maakt dat we allemaal een nauw contact hebben met onze klanten. Wat jouw functie zal zijn Je zal ondersteuning bieden aan het team van architecten. Als Assistent Architect zal je meewerken aan het uitwerken van allerhande projecten. Je assisteert ook bij het uittekenen van benodigde plannen en administratieve opvolging van de dossiers. Je genoot een opleiding interieurarchitect of assistent architect. Je hebt een bouwkundige achtergrond en liefst 3 tot 5 jaar ervaring in deze sector. Nauwkeurig en creatief ben je zeker en tegen stres ben je bestand Het halen van deadlines vormt voor u geen probleem. Je kan zelfstandig werken maar voelt zich ook goed in een team. Software: AutoCad, 3D design, Creative Cloud, Hiermee ben je zeker vertrouwd. Je gaat vlot om met variatie binnen uw takenpakket. Ons aanbod Samen met je enthousiaste collega 's maak je deel uit van een snel evoluerende onderneming. We bieden jou een boeiende job waarin je jezelf verder kan ontwikkelen en waar doorgroeimogelijkheden zijn in een snelgroeiend team. Natuurlijk staat er een competitief salaris in verhouding tot jouw ervaring en motivatie. Als facility project lead engineer ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de facility projecten op de site. Je zal je ontfermen over de renovatie van de gebouwen en onderhoudt de contacten met de contractors. Functieomschrijving: Opvolging van de voorbereiding en implementatie van logistiek en gebouwen Plannen, uitvoeren en controleren van de maatregelen in de gebouwen (nieuwbouw en aanpassingen) Verantwoordelijk voor het respecteren van richtlijnen met bouw- en exploïtatievergunningen, en verlengingen ervan Je werkt nauw en proactief samen met interne organisatie en externe aannemers, studiebureaus Je zoekt naar concurrerende alternatieven voor bestaande leveranciers je beheert de budgetten en keurt contracten goed in samenwerking met de facility manager je creëert een cultuur van continue verbetering en professionaliteit, dit door middel van KPI's, SLA's, benchmarking, Een achelor/master in facility management of industrieel ingenieur Een sterke technische bagage Je kan vlot communiceren op alle niveaus in de business Onze klant is een grote speler in projectontwikkeling die grote bouwprojecten uitvoert zoals huizen, kantoren, gebouwen Op dit moment zijn ze op zoek naar een ervaren Projectleider Ziet u zichzelf terug in de volgende taken? Als Proejctleider ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de aan jou toegewezen projectwoningen in opbouw ; Je bent verantwoordelijk voor de aanbestedingen van de aan jou toegewezen projecten ; Als aanspreekpunt voor de onderaannemer en het eigen bedrijf organiseer je werfvergaderingen en ben je het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen ; Als Projectleider leidt u een team om de lopende projecten in goede banen te leiden ; Het controleren van de veiligheid, kwaliteits- en milieunormen van de verschillende werven ; Zorgen voor de juiste administratie ; Het opvolgen van de werven van het begin tot aan de oplevering. Spreekt deze job u aan? U beschikt over een bachelor in de bouw of je bent gelijkwaardig door ervaring ; Werkervaring als Projectleider ; U heeft ervaring in het leiding geven ; Daarnaast kan je zeer autonoom werken ; U heeft sterke communicatievaardigheden ; U heeft affiniteit met de grote bouwprojecten. Een leuke, gevarieerde functie met voldoende doorgroeimogelijkheden Je krijgt de ruimte voor persoonlijke groei, ondernemerschap en een langdurige samenwerking. Voldoende aanbod aan opleidingen om jezelf te ontplooien Een contract van onbepaalde duur en een marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen zoals een firmawagen, smartphone, laptop en groepsverzekering. Onze opdrachtgever is een toonaangevend groothandel met focus op de HVAC-markt. Door steeds dicht bij haar klanten te staan en steevast te kiezen voor A-merken, wist de onderneming zich op te werken tot een vaste en gewaardeerde partner voor professionele installateurs. Als Account Manager voor de regio Noorderkempen houdt je je bezig met: Het uitbouwen en onderhouden van duurzame, lange-termijnrelaties met B2B-klanten. Het beheer van een eigen klantenportefeuille met als doel deze verder uit te breiden. Technische ondersteuning van je klanten, waarvoor je steeds kan terugvallen op collega's waar je nauw mee samenwerkt. Een commerciële mindset is noodzakelijk. Targets schrikken je niet af. Je hebt de nodige technische bagage, of affiniteit met technische producten. Je bent hands on en deinst er niet voor terug om mee de handen uit de mouwen te steken waar nodig. Kennis van de markt is een grote troef Je bent ondernemend, matuur en durft knopen door te hakken. Trefwoorden : account manager, technical sales, sales, HVAC, sanitair, Noorderkempen, Antwerpen, groothandel, junior, medior, senior. Een marktconform loon met extralegale voordelen: Firmawagen met tankkaart. Aantrekkelijk commisiesysteem. Een carrière binnen een gezonde, ambitieuze onderneming. Een uitdagende functie met de nodige verantwoordelijkheid. Onze opdrachtgever is een toonaangevend groothandel met focus op de HVAC-markt. Door steeds dicht bij haar klanten te staan en steevast te kiezen voor A-merken, wist de onderneming zich op te werken tot een vaste en gewaardeerde partner voor professionele installateurs. Als Account Manager voor de regio Zuiderkempen houdt je je bezig met: Het uitbouwen en onderhouden van duurzame, lange-termijnrelaties met B2B-klanten. Het beheer van een eigen klantenportefeuille met als doel deze verder uit te breiden. Technische ondersteuning van je klanten, waarvoor je steeds kan terugvallen op collega's waar je nauw mee samenwerkt. Zuiderkempen: regio Herentals, Geel, Mol tot Tessenderlo. Een commerciële mindset is noodzakelijk. Targets schrikken je niet af. Je hebt de nodige technische bagage, of affiniteit met technische producten. Je bent hands on en deinst er niet voor terug om mee de handen uit de mouwen te steken waar nodig. Kennis van de markt is een grote troef Je bent ondernemend, matuur en durft knopen door te hakken. Trefwoorden : account manager, technical sales, sales, HVAC, sanitair, Zuiderkempen, Antwerpen, groothandel, junior, medior, senior. Een marktconform loon met extralegale voordelen: Firmawagen met tankkaart. Aantrekkelijk commisiesysteem. Een carrière binnen een gezonde, ambitieuze onderneming. Een uitdagende functie met de nodige verantwoordelijkheid. Onze klant verleent diensten voor de farmaceutische ontwikkeling en productie die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als project validation engineer ben je verantwoordelijk voor het in stand houden van verschillende projecten omtrent toestellen, GMP omgevingen, productieprocessen, reinigingsmethoden, etc Je zal zelf de planning bepalen van je validatieprojecten, stelt documentatie op en staat in voor uitvoering en/of coördinatie van de testen. Je zal met verschillende afdelingen samenwerken en houdt je aan vooropgestelde deadlines. Ideaal Profiel: Als project validation engineer beschik jij over: Een hoger diploma richting apotheker, bio-ingenieur of biomedische wetenschappen Een eerste gelijkaardige ervaring in de farmaceutische wereld Zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Onze klant verleent diensten voor de farmaceutische ontwikkeling en productie die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als QA Compliance supervisor ben je verantwoordelijk voor de compliance van het beleid en alle bijbehorende kwaliteitssystemen. Jij als QA compliance supervisor zorgt ervoor dat alle procedures in lijn zijn met de verschillende wetgevingen en hun bijbehorende vereisten. Verder sta je in voor het uitvoeren van GAP-analyses, risicobeoordelingen en het opstellen van implementatieplannen. Als QA compliance supervisor zet je zelf projecten op en volgt deze helemaal op en je zal ook verantwoordelijk zijn voor het intern auditplan en de opvolging ervan. Ideaal Profiel: Een hoger wetenschappelijk diploma Kennis van GMP processen en FDA ervaring is een grote plus 5 jaar ervaring in een farmaceutische omgeving Kennis Nederlands en Engels Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Voor een goede klant van ons, een toonaangevende familieonderneming voor algemene bouwwerken, interieur- en winkelinrichting, zijn we dringend op zoek naar een projectleider aluminium Hoe ziet je takenpakket eruit? Opmetingen Analyseren van plannen en lastenboeken Opmaken van technisch dossier Aansturen van toegewezen werkvoorbereider, atelier en plaatsing Project van A tot Z opvolgen Welk profiel? Affiniteit met de bouwsector Technische achtergrond, Autocad kennis is een plus Ervaring in ramen en deuren is een vereiste Een aantrekkelijk salarispakket met volgende extrealegale voordelen zoals een wagen tankkaart, forfaitaire kosten, maaltijdcheques, verzekeringen, Je komt terecht in een financieel sterk bedrijf met een no-nonsense bedrijfscultuur, korte communicatielijnen en waar collegialiteit bovenaan staat. - Je sta in voor de totale uitvoering van meerdere werven waarbij jij rechtstreeks leiding geeft aan jouw montageploegen - Je kan autonoom aan de slag te gaan met projecten in West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk - Jij bent hét aanspreekpunt van de bouwheer-architect - Deelnemen aan werfvergaderingen - Je bent verantwoordelijk voor de controle van de uitgevoerde werken - Je sta in voor de administratieve werfopvolging, vorderingsstaten, factuurcontrole, eindafrekeningen, Waar zijn wij naar op zoek? Onze ideale werfleider beschikt over een bouwkundig diploma en/of een eerste ervaring binnen de industriebouw. - een nauwkeurig en planmatig persoon - een vlotte teammotivator die beschikt over een gezonde portie entrepreneurship met oog voor kwaliteit en veiligheid. - een grondige kennis van het Nederlands is vereist, idealiter kan je dit aanvullen met een mondje Frans. Je kan rekenen op een aantrekkelijk brutosalaris bedrijfswagen, een filevrije omgeving, het werken met de nieuwste technologiëen en aparatuur, enz. als facility project lead engineer ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de facility projecten op de site. Je zal je ontfermen over de renovatie van de gebouwen en onderhoudt de contacten met de contractors. Opvolging van de voorbereiding en implementatie van logistiek en gebouwen Plannen, uitvoeren en controleren van de maatregelen in de gebouwen (nieuwbouw en aanpassingen) Verantwoordelijk voor het respecteren van richtlijnen met bouw- en exploïtatievergunningen, en verlengingen ervan Je werkt nauw en proactief samen met interne organisatie en externe aannemers, studiebureaus Je zoekt naar concurrerende alternatieven voor bestaande leveranciers je beheert de budgetten en keurt contracten goed in samenwerking met de facility manager je creëert een cultuur van continue verbetering en professionaliteit, dit door middel van KPI's, SLA's, benchmarking, je kan vlot communiceren op alle niveaus in de business Onze klant is een Belgische onderneming dat diensten verleent voor de farmaceutische ontwikkeling en productie van poeders, vloeistoffen en halfvaste bereidingen die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een solide reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als QA Compliance supervisor ben je verantwoordelijk voor de compliance van het beleid en alle bijbehorende kwaliteitssystemen. Jij als QA compliance supervisor zorgt ervoor dat alle procedures in lijn zijn met de verschillende wetgevingen en hun bijbehorende vereisten. Verder sta je in voor het uitvoeren van GAP-analyses, risicobeoordelingen en het opstellen van implementatieplannen. Als QA compliance supervisor zet je zelf projecten op en volgt deze helemaal op en je zal ook verantwoordelijk zijn voor het intern auditplan en de opvolging ervan. Ideaal Profiel: Een hoger wetenschappelijk diploma Kennis van GMP processen en FDA ervaring is een grote plus 5 jaar ervaring in een farmaceutische omgeving Kennis Nederlands en Engels Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Onze klant is een Belgische onderneming dat diensten verleent voor de farmaceutische ontwikkeling en productie van poeders, vloeistoffen en halfvaste bereidingen die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een solide reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als project validation engineer ben je verantwoordelijk voor het in stand houden van verschillende projecten omtrent toestellen, GMP omgevingen, productieprocessen, reinigingsmethoden, etc Je zal zelf de planning bepalen van je validatieprojecten, stelt documentatie op en staat in voor uitvoering en/of coördinatie van de testen. Je zal met verschillende afdelingen samenwerken en houdt je aan vooropgestelde deadlines. Ideaal Profiel: Als project validation engineer beschik jij over: Een hoger diploma richting apotheker, bio-ingenieur of biomedische wetenschappen Een eerste gelijkaardige ervaring in de farmaceutische wereld Zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques A Bachelor's degree in engineering
IT Manager
CIBG, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
­ IT Manager — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest Facebook Twitter Linkedin Mail Klantenzone Intranet FR Home EN Het CIBG Onze oplossingen Success Stories CIBG 2022 Nieuws Jobs Contact Het CIBG werft aan LOOP, de nieuwsbrief van het CIBG IRISbox E-catalogue Lijst van de lopende overheidsopdrachten IRISline: de helpdesk van het CIBG Transparantie U bent hier: Home / Jobs / Het CIBG werft aan / IT Manager IT Manager Het CIBG is het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. Als koploper van de informatisering binnen het gewest loodsen we Brussel langs de uitdagingen van het digitale tijdperk. We werken permanent mee aan een duurzame, sociaal verantwoorde en een dynamische economische omgeving voor alle Brusselaars. Een gewest dat steunt op het bundelen van hoogtechnologische infrastructuren ICT-platformen en ICT-diensten . Maar onze belangrijkste bron blijft het menselijk kapitaal. Ons team bestaat uit meer dan 500 enthousiaste medewerkers met wie je zal samenwerken in hartje Brussel. Bij het CIBG dragen we klanttevredenheid hoog in het vaandel, dus oplossingsgericht werken is ons mantra Daarnaast hechten we veel waarde aan fijn teamwork en een correcte werk-privébalans, want je goed voelen, werkt beter. Ook zin om aan de slag te gaan in een organisatie waar verbondenheid zich digitaal én sociaal uit? Stuur ons dan snel je sollicitatie Jouw functie: Als IT-manager ben je de spilfiguur tussen de klant, personeelsleden, eventuele leveranciers en directie. Je communiceert doelgericht en rapporteert aan de verschillende gesprekspartners. Desgevallend coördineer, superviseer en motiveer je een klein team van technici. Je zorgt voor de opvolging van het IT-budget zoals gepland voor het jaar T en je werkt actief mee aan de prognoses voor de meerjarenbegroting in dit verband. Je bent in staat om een transitie/transformatie met betrekking tot een verandering in de applicatieomgeving te begeleiden. Je staat in voor het volledige beheer van de levenscyclus van IT-projecten, vanaf de uittekening tot en met de implementatie van de oplossing. Je beheert de procedures voor projectvalidering, je bepaalt de deliverables, je plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen en je stelt bestekken op, waarbij je rekening houdt met de geïdentificeerde behoeften in verband met de business. Je bent verantwoordelijk voor een optimaal resultaat op het terrein dat gemeten naar kwaliteit, prestaties, kostprijs en termijn in overeenstemming moet zijn met het bestek. Je beheert de scope van de implementatie, de risico’s en problemen. Je identifieert de persoonlijke ontwikkelingsnoden van je teamleden (via evaluatiegesprekken) en je speelt een actieve rol in hun coaching en verdere ontwikkeling door het toekennen van specifieke projecten of van opleidingen. Je geeft, op basis van informatie die je via verschillende kanalen verzamelt, een eerste technische feedback betreffende de projectaanvragen van de business. Je maakt zelf beperkte businessanalyses ter voorbereiding van een IT-project, waaronder de nodige risicoanalyses. Je voert technologisch toezicht uit op de aangelegenheden waarvoor je verantwoordelijk bent en brengt hierover verslag uit aan je interne collega’s. Je vervult de rol van SPOC-IT tussen de klant en zijn gewestelijke IT partners. Jouw opleiding en ervaring: Je hebt bij voorkeur een diploma hoger onderwijs van het lange type of een universitair diploma; Je hebt minstens 3 tot 5 jaar relevante beroepservaring als Project Manager of IT-manager; Je profileert je als teamcoördinator; Je bent vertrouwd met een projectmanagementmethode (Prince 2, PMI of andere); Je hebt ervaring met één of meerdere van volgende ‘omgevingen’: Documentum, Sharepoint of Document Managementsystemen in het algemeen; Je beheerst het Office 365-pakket; Je hebt ervaring met gegevensuitwisseling via webservices op basis van een AOS-architectuur. Jouw competenties: Je handelt klant- en resultaatgericht; Je hebt een sterk analytisch en oplossingsgericht vermogen en bent flexibel; Je hebt zin voor initiatief, je bent georganiseerd, je kan methodisch en thematisch werken; Je bent een gedegen onderhandelaar en hebt overtuigingskracht; Je bent communicatievaardig en assertief; Je bent sociaal, meelevend en een teamplayer; Je hebt een goede kennis van de GDPR principes in de context van IT-projecten. Je hebt een goede kennis van het Frans en/of het Nederlands Wat je van ons mag verwachten: We bieden een contract aan van onbepaalde duur met een aantrekkelijk loonpakket en heel wat extralegale voordelen: een uitgebreide hospitalisatieverzekering mét ambulante zorg voor jou en je gezin; een groepsverzekering (pensioenkapitaal en ziekte-invaliditeit); een jaarlijks opleidingspakket; volledig vergoede woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer; een gsm-abonnement; een tussenkomst in internet- en gsm-kosten; maaltijdcheques van € 8; en tot maar liefst 37 vakantiedagen per jaar (bij fulltimedienstverband). Verloop van het selectieproces: gesprek met de dienstverantwoordelijke, gesprek met de hr-dienst van het CIBG en tot slot een assessment. Interesse? Stuur ons je cv via de knop "Solliciteer" Geïntegreerde inhoud van Twitter We gebruiken Twitter om inhoud in de site te integreren. Twitter volgt de gebruikspatronen van gebruikers op om betere analytics aan de eigenaars van de site aan te leveren. Privacyinstellingen beheren Solliciteer Stuur naar een vriend Voordelen Spontane sollicitatie Info & contact Tel. 02 282 47 70 E-mail: jobscirb.brussels Toegangsplan Bekijk de corporate video van het CIBG CIRB-CIBG — Kunstlaan, 21 - 1000 Brussel - Tel. 02 282 47 70 communicatiecibg.brussels Klachten Disclaimer Toegankelijkheidsverklaring Created and hosted by CIRB-CIBG — Alle rechten voorbehouden © 2021
veiligheidscoördinator-preventieadviseur
COEUS EUROPE, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Online sinds 21 apr. 2021 - Tijdelijke job (met optie vast) je voert de taken uit als veiligheidscoördinator niveau A en als safety engineer (preventieadviseur niveau 1) waarbij je de meerdere projecten opvolgt die over België verdeeld zijn. Je bespreekt de VGP met de aannemers en stuurt bij waar nodig. Je geeft raad en adviezen aan de project managers en voert veiligheidsrondgangen uit op de meerdere projecten. ervaring met civiel bouwwerken Jobgerelateerde competenties De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren Gezondheids- en milieurisico's opsporen en identificeren Statistische gegevens van een werf over veiligheid, gezondheid, arbeidsongevallen, opvolgen en analyseren Corrigerende of preventieve maatregelen bepalen Preventie- en veiligheidsplannen uitwerken en verbeteren De plannen, acties en maatregelen voor risicopreventie op een werf opstellen en coördineren De planning van de werken, vergaderingen en werfbezoeken voorbereiden en actualiseren De betrokkenen op een werf opleiden in en bewust maken van de regels en voorschriften voor veiligheid en gezondheidsbescherming De arbeidsrisico's op de werf of van het project evalueren (co-activiteit, verkeer, heftoestellen, bouwplaatsmachines, opslag, toegang, ) De inbreuken of risico's op het vlak van veiligheid en gezondheid van het personeel opsporen Rapporteren aan aanbesteders, ondernemers, De technische plannen en nota's, verzamelen en dossiers voor latere interventies samenstellen De arbeidsomstandigheden en het toepassen van de veiligheidsvoorzieningen en -voorschriften controleren De administratieve en reglementaire conformiteit van ondernemingen controleren Toestemming geven voor interventies op de werf Persoonsgebonden competenties Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) Regels en afspraken nakomen Zelfstandig werken Leervermogen hebben Plaats tewerkstelling COEUS EUROPE Culliganlaan 1 bus B 1831 DIEGEM Toon op kaart Log in om te ontdekken hoe goed deze job bij je past Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
PMO Manager voor internationale organisatie
Project & Portfolio Management En Corporate Governance, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
PMO Manager voor internationale organisatie Onze klant is een internationale federatie actief in het domein van duurzame ontwikkeling. Hun belangrijkste missie is het aanbieden van een brede waaier van diensten aan hun leden. Deze diensten variëren van het opvolgen van EU-wetgeving tot het stimuleren van uitwisseling van ‘best practices’ door middel van de organisatie van workshops en conferenties. Ze zijn in het centrum van Brussel gelegen en hebben ongeveer 70 medewerkers. Als onderdeel van een intern transformatieproces met als doel het ontwikkelen van een nieuwe, geavanceerde methodologie voor project en portfolio management, hebben ze een nieuwe functie gecreëerd waarvoor ze nu op zoek gaan naar een Project Management Office Manager. Doel van de rol: Het verhogen van de maturiteit en de professionalisering waarmee er aan project en portfolio management wordt gedaan binnen de organisatie Het implementeren van een nieuwe methodologie voor alle projecten van de organisatie, bvb. in het domein van evenementen, opleidingen, studies & onderzoeken, belangenbehartiging, communicatie, IT, enz. Het intern opleiden en coachen van alle projectleiders en departementshoofden m.b.t. de nieuwe methodologie, optreden als de referentiepersoon voor alle PMO gerelateerde vragen Rechtstreeks rapporteren aan de Secretaris-Generaal van de organisatie en deel uitmaken van de Strategische Projectraad Belangrijkste verantwoordelijkheden: Na een noodzakelijke auditfase van de bestaande praktijken, het huidige project management proces verbeteren, advies en begeleiding bieden betreffende de identificatie van project management tools en de ontwikkeling van een beheersysteem Verhogen van de professionalisering van project management doorheen de ganse organisatie Optreden als de referentiepersoon voor alle PMO gerelateerde vragen & topics binnen de organisatie Een duidelijk overzicht opbouwen en behouden van alle interne en externe projecten Creëren en opvolgen van proces rapporteringsinstrumenten, dashboard on status, middelen, timing van elk project, … Optreden als een mentor voor de Project Managers en regelmatig opleidingen voorzien om de rest van de staf verder te helpen ontwikkelen Erop toezien dat de project management processen worden geïmplementeerd en gerespecteerd en het faciliteren van het beslissingsproces gerelateerd aan de prioritisering en selectie van de projecten, rekening houdend met de beschikbare middelen, de capaciteit en de mogelijke veranderingen/evoluties Organiseren van gate review processen en het implementeren van post-implementatie analyses Erop toezien dat er voor interne projecten een efficiënte coördinatie gebeurt tussen de verschillende departementen, meer specifiek tussen de ondersteunende departementen (IT, financiën, enz.) en de andere departementen Mogelijks optreden als een Project Manager voor bepaalde interne projecten De strategische projectraad informeren betreffende de status en evolutie van de verschillende projecten In samenwerking met de Senior Directeur Strategie, erop toezien dat de Strategische Projectraad de sleutelelementen krijgt om de beslissing te kunnen nemen om bepaalde projecten te lanceren of te beëindigen, rekening houdend met de beschikbare capaciteit en middelen Master opleiding (Toegepaste Economie, Handelsingenieur, Burgerlijk Ingenieur, Commercial Engineering, Toegepaste Informatica, …) Minimum 5 jaar ervaring in een PMO rol, naast verschillende jaren ervaring in een operationele Project Coördinator/Manager functie Vloeiend niveau in het Engels (gesproken en geschreven) Goede kennis van en ervaring met Project & Portfolio Management en Corporate Governance Succesvolle voorgaande ervaring in een middelgrote onderneming of binnen een start-up omgeving Kennis van IT project management tools, PMI certificering zou een sterke troef betekenen (Prince 2 of equivalent) Digital native, goede kennis van IT processen Ervaring met change management is een plus Sterke luistervaardigheden, in staat om boodschappen op een duidelijke, tactvolle en overtuigende manier over te brengen aangepast aan het publiek in kwestie Assertieve, zelfzekere persoonlijkheid met een sterk empathisch vermogen Continu gedreven om processen te verbeteren Team player met een talent om mensen constructief en efficiënt te laten samenwerken Startdatum: zo snel mogelijk Een voltijds contract van onbepaalde duur Een competitief salaris met volledig extralegaal voordelenpakket, inclusief maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, 100% terugbetaling van de transportkosten voor het openbaar vervoer, mogelijkheden om van thuis te werken Locatie: het bedrijf is centraal gelegen in Brussel en bijgevolg vlot bereikbaar met het openbaar vervoer Boeiende en gevarieerde rol, creatie van een functie binnen een zeer internationale omgeving De mogelijkheid om te werken binnen een organisatie met maatschappelijke relevantie (duurzame ontwikkeling)
Adviseur Nationaal Contactpunt (NCP) - Digital Europe Programme
VLAAMS SELECTIECENTRUM VOOR HET OVERHEIDSPERSONEEL, Sint-Joost-ten-Node, Brussel Hoofdstad, Saint-Joss ...
29/04/2021 | België (BE) : Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad | 1 BANEN Je adviseert bedrijven en kennisinstellingen over internationale samenwerking in het kader van Digital Europe Programme (DIGITAL). Je bent de schakel tussen DIGITAL en de Vlaamse organisaties die daaraan mee (willen) doen. Je benadert de doelgroep van het programma en communiceert breed over de mogelijkheden. Je organiseert bijeenkomsten voor potentiële deelnemers en geeft presentaties en trainingen. Je adviseert hen over de inhoud van hun project en over de juridische, financiële en administratieve aspecten van het programma. Je werkt binnen het team van NCP Flanders ter optimalisatie van de dienstverlening, om een brug te slaan naar de andere Europese subsidieprogramma's en ook Vlaamse en federale financieringsmogelijkheden. Je wordt rechtstreeks aangestuurd door de coördinator NCP., Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt kennis in één of enkele van de domeinen van DIGITAL via opleiding(en) en/of werkervaring. Ervaring in het schrijven van projectvoorstellen Horizon 2020/Horizon Europe en/of andere Onderzoeks- en Innovatieprogramma's van de Europese Commissie, kennis van het financieringslandschap op Vlaams, Federaal of Europees niveau en ervaring in het bedrijfsleven en/of een adviserende rol aan bedrijven zijn pluspunten. Je bent gemotiveerd om anderen verder te helpen en houdt ervan om efficiënt vragen/probleemstellingen op te lossen. Je werkt klantgericht en slaagt erin om complexe informatie te herformuleren op maat van de noden van de doelgroep. Je werkt zelfstandig als adviseur maar als sterke teamspeler stem je af met jouw collega's. Je bent een goede netwerker. Je neemt graag initiatief. Je beheerst het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk, uitstekend. Je bent analytisch en sterk in communicatie (website, mailings, presentaties). Werklocatie 1210 Sint-Joost-ten-Node, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad - België
Projectcoördinator SPI (Socio-professionele inschakeling) (Niveau A - 3/4 VTE)
CPAS DE BERCHEM SAINTE AGATHE, België, BE, Berchem-Sainte-Agathe
Geactualiseerd op 12 januari 2021via CPAS DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE Taken Je stelt een project "gebied zonder langdurige werkloosheid¿ op punt Je staat in voor de opvolging van werkzoekenden in een specifiek gebied Je zorgt voor de creatie van workshops en trainingen Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de interventies door de verschillende actoren Je definieert een professioneel inschakelingsproject met een individueel en een collecties aspect Je zorgt voor voorbereiding op inschakeling (specifieke begeleiding voorafgaand aan de opleiding, tewerkstellingsmogelijkheden) Je staat in voor de opvolging en uitvoering van opleidingen, via externe partners Je zorgt voor tewerkstelling Je zorgt voor de groepswerking (voorbereiding van activiteiten, opvolging, etc.) Je maakt activiteitenrapporten Je kan rapporten opstellen en voorstellen aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst Je volgt opleidingen ad hoc Actief deelnemen aan de uitvoering van projecten De uitvoer van taken, op vraag van een hiërarchische meerdere, verzekeren Taken met betrekking tot het project Het belangrijkste idee achter het project is om bestaansonzekerheid te bestrijden door infrastructuur en / of diensten op te zetten die aansluiten bij zowel de behoeften van de wijk als de vaardigheden van de werklozen in de wijk. Dit project zal in twee fasen worden uitgevoerd. Fase 1: analyse Inzet van een projectcoördinator wiens missie zal bestaan uit: Een onderzoek van de noden van de wijk via: - de oprichting van een stuurgroep met verschillende actoren; - enquêtes en interviews met bewoners; - besprekingen met de preventiedienst van de gemeente en de Buurtdienst van Comensia,¿; - de organisatie van bijeenkomsten, evenementen, activiteiten, ronde tafelgesprekken, in de buurt; - enzovoort. De identificatie van werklozen en hun vaardigheden, met name door: - de dienst socio-professionele integratie van het OCMW; - Actiris; - De Buurtdienst van Comensia - enzovoort. De voorbereiding van de oprichting van een of meer structuren waardoor de behoeften van de wijk kunnen samenvallen met de beschikbare vaardigheden. Fase 2: concretisering Het doel van het project is het opzetten van infrastructuur en / of diensten - bijvoorbeeld een sociale kruidenierswinkel, een naaiatelier, enz. - in navolging van zowel de behoeften van de buurt als de vaardigheden van werklozen die hierdoor aan werk kunnen worden geholpen met als doel de bestaansonzekerheid te bestrijden. En dit op een tweeledig niveau, enerzijds door de toegang tot deze diensten voor het kwetsbare publiek in de buurt te vergemakkelijken. En anderzijds, op het niveau van de werklozen zelf, door hen weer aan het werk te laten in een jobdomein dat verband houdt met hun vaardigheden. Profiel Een diploma Master in de humane wetenschappen/sociologie/politieke wetenschappen Ervaring met socio-professionele inschakeling Kennis van de Organieke Wet betreffende de OCMW ¿s van 08 juli 1976 Kennis van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie Kennis van de Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW¿s Schrijfvaardigheden Beschikken over goede interpersoonlijke vaardigheden Initiatief nemen Goede kennis van informaticamiddelen Taal Tweetalig Nederlands/Frans Het Nederlands of het Frans op moedertaalniveau Taalcertificaat van Selor Art 8 & 10 of Art 9§2 (of bereid zijn dit te behalen) Talenkennis Frans : Middelmatige Nederlands : Middelmatige Psychosociale- en opvoedingsactiviteiten / Opvoedingsactiviteiten Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
Project Engineering Manager
COFI, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Geactualiseerd op 31 januari 2021via COFI Boeien grote projecten jou? En heb je daarbij goede technische en management skills? Dan zoeken wij jou voor deze functie WAT DOE JE ALS PROJECT ENGINEERING MANAGER? De uitdaging: je stroomlijnt het interne verloop van grote industriële projecten gedurende het traject volgend op de verkoop tot en met de oplevering. Je leidt een intern team van projectingenieurs, tekenaars en orderprocessors die na de offertefase alles in detail uitwerken Je bewaakt budgetten en deadlines Je optimaliseert de processen, rekening houdend met de verwachte toekomstige groei. Je verzorgt een sterke communicatie met de verkoops-, aankoop- en productieafdeling en met de projectmanagers Als coördinator ben je ook nog hands-on. A la guerre comme à la guerre. Waar nodig spring je bij om proactief problemen te voorkomen WAAR KOM JE TERECHT? Je komt terecht in een internationaal sterk groeiend en zeer gezond bedrijf met een innovatieve en dynamische mentaliteit. MEER INFO EN METEEN SOLLICITEREN? Interesse of vragen? Onze recruiters zijn er voor jou: Telefonisch: Contacteer Silke op 0489 98 93 27 of 052 30 16 60 Via mail: sollicitatievananaarbeter.com WhatsApp op 052 30 16 60 of via deze link: https://wa.me/3252301660 Je kan ook onmiddellijk zelf je videogesprek plannen via: https://vananaarbeter-com.24sessions.com/eenkortekennismaking Maak werk van goed werk Tot binnenkort Referentie: 1639-1441 Profiel WIE BEN JE ALS PROJECT ENGINEERING MANAGER? Je hebt een Master Diploma in Engineering/Industrial engineering en je kan terugkijken op 10 jaar werkervaring als projectmanager/project engineer van grote industriële installaties Je bent sterk in Projectmanagement, maar je beschikt ook over een sterke technische engineering-skills Een goede kennis van staalbouw is een pluspunt Als coach hou je ervan om je team naar een hoger niveau te tillen Continuous improvement is je 2e natuur Je communiceert uitstekend in Nederlands en Engels en je trekt ook je plan in het Frans Talenkennis Nederlands : Goed Frans : Middelmatige Engels : Goed Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van diensten Naam van de werkgever Presentatiewijze een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
PROJECT MANAGER (M/V/X)
Valens S.A., Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
De Project Manager vertegenwoordigt de onderneming en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en opvolging van alle aspecten van een bouwproject rekening houdende met de vooropgestelde bouwtermijn en de contractuele technische, financiële en kwalitatieve voorwaarden. De Project Manager staat voornamelijk in voor: Analyse van het lastenboek vanuit een administratief en technisch oogpunt, teneinde het doel en het budget te beheersen en te anticiperen op de technische en contractuele beperkingen van het project Bepalen van de uitvoeringsbehoeften; arbeiders, materiaal, materiaal, onderaannemers De planning voor de uitvoering van het project voorbereiden en up-to-date houden om de contractueel vastgelegde termijn te respecteren Opstellen van een veiligheidsplan samen met de preventieadviseur en veiligheidscoördinator om de veiligheidsobjectieven tijdens de uitvoering van het project te respecteren Opzetten van een kwaliteitsplan om de kwaliteitsrichtlijnen van het project te kunnen controleren en respecteren De markt opvolgen om het maximale uit de bestellingen (leveringen en uitbesteding) te halen die nodig zijn voor de succesvolle afronding van het contract. Coördinatie en het dagelijks beheer verzekeren van de uitvoeringsactiviteiten van het project om de planning en de technische kwaliteit van de werken te respecteren Budgetcontrole en vorderingsstaten opmaken om afwijkingen op het vooropgesteld budget te vermijden De ploegen op de werf coachen, motiveren en managen om het rendement te optimaliseren Instaan voor de rapportage mbt de uitvoering van de werken op de werf met onder andere een beschrijving van het rendement en de kosten, om het werk van de aanbestedingsdienst en dienst stabiliteit en methodes te optimaliseren voor toekomstige projecten Het bekomen van de voorlopige oplevering conform aan de contractuele vereisten De Project manager kan worden bijgestaan, afhankelijk van de toevertrouwde opdrachten volgens de werforganigram, door één of meerdere personen met verschillende deskundigheden van de technische dienst. Opleiding: houder van een diploma ingenieur bouwkunde Ervaring: minstens 5 jaar ervaring in een bouwonderneming, waarvan enkele jaren in een gelijkaardige functie Talenkennis: Nederlands met een goede basiskennis Frans Computervaardigheden: degelijke kennis van Office en informaticatoepassingen in de bouwnijverheid (bouwmanagement, tekenprogramma’s, energiebalans) Goed interpersoonlijke vaardigheden Pro-actief en pragmatisch Zeer goed communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) Uitstekende organisatorische vaardigheden Het vermogen om onafhankelijk te werken en gelijktijdig team georiënteerd Wij bieden Een voltijds vast contract van onbepaalde duur Een aantrekkelijk salaris met extra legale voordelen zoals een bedrijfswagen, gsm, aantrekkelijke groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, enz. Een gevarieerde en stimulerende functie in een dynamisch bedrijf dat deel uitmaakt van een grotere groep. Perspectieven om te kunnen evolueren Een dynamische en motiverende werksfeer Interne en externe opleidingen om een continu leerproces te ondersteunen Solliciteer nu Taal Motivatiebrief Door het indienen van dit formulier, ga ik ermee akkoord dat de ingezamelde informatie wordt gebruikt om opnieuw contact met mij op te nemen, alsook in het kader van de commerciële of professionele relatie die daaruit kan voortvloeien. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens door Antwerpse Bouwwerken worden bewaard om opnieuw gecontacteerd te worden in het kader van de vacature waarvoor ik solliciteer of voor een andere vacante functie die overeenkomt met mijn profiel. Indien u hiermee toestemt, worden uw gegevens maximum 2 jaar bewaard.
Channel Manager Retail
Hudson Belgium, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
| België (BE) : Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad | 1 BANEN Beroep: Leidinggevende functies op het gebied van verkoop en marketing Functieomschrijving Functiebeschrijving Als Channel Manager voor het retail segment ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie en strategie op de lange termijn voor jouw kanaal. Je werkt een channel-specifieke strategie en jaarplan uit, gebaseerd op shopper insights, en zorgt voor de doorvertaling hiervan naar de verschillende verkooppunten. Je staat in voor het vertalen van het marketingplan en de communicatiestrategie naar een operationeel promoplan met concrete acties. In nauwe samenwerking met de Execution & Merchandising Coördinator sta je in voor het opzetten van alle promo's, de ontwikkeling van het POS materiaal, de uitwerking van displays en events, en het analyseren van al deze acties en initiatieven, inclusief het berekenen van de efficiëntie van de promo's. Je stuurt projectgroepen aan zodat acties effectief, efficiënt, tijdig en binnen het afgesproken budget uitgevoerd kunnen worden; je zorgt hierbij voor de nodige onderlinge afstemming tussen de betrokken sponsors en stakeholders. Je werkt op een actieve manier mee aan een win-win verhouding tussen KAM en klanten; o.a. door het ontwikkelen van operationele partnerships d.m.v. joint business planning. Je rapporteert rechtstreeks aan de Customer Marketing Manager. Je beschikt over een Masterdiploma, idealiter in een commerciële of businessgeoriënteerde richting. Je kan een relevante marketing ervaring voorleggen van 6 à 8 jaar in channel management, trade marketing of customer marketing, idealiter in een retail of B2C omgeving. Je ben vertrouwd met het opmaken van planogrammen en het uitwerken van promoties en je deelt je ervaring hierin graag met het team. Je bent een sterke communicator, analytisch scherp en je toont een goed business acumen. Je hebt sterke project management skills en weet op een vlotte manier multidisciplinaire projecten in goede banen te leiden. Je bent zeer goed 3-talig Nederlands, Frans, Engels, en dit zowel mondeling als schriftelijk. Werklocatie 1130 Haren, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad - België
PROJECT COORDINATOR (Atelier Geel)
IRIS GROUP, Evere, Brussel Hoofdstad
26/04/2021 | België (BE) : Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad | 1 BANEN Werkgelegenheidssector: Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Arbeidsduur: Voltijds Soort contract: Oproepbasis Beroep: Ongeschoolde arbeiders in de burgerlijke en utiliteitsbouw Functieomschrijving Functiebeschrijving Introductie Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Heb je enige ervaring als leidinggevende in de industriële en/of bouwsector? Wil je een gedreven team van arbeiders en ploegbazen aansturen? Wil je meewerken om onze uitdagende projecten tot een goed eind te brengen? Heb je JA op deze vragen geantwoord? PERFECT, jij bent de persoon die wij zoeken Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? Als Project Coördinator rapporteer je aan de District Manager. Als Project Coördinator - Geef je leiding aan een team van arbeiders en motiveer je hen om het werk uit te voeren binnen de opgedragen kwaliteits- en veiligheidsnormen - Ben je het aanspreekpunt voor onze klanten, en zorg je voor een goede en correcte communicatie tussen de klant en de District Manager - Ben je verantwoordelijk voor het naleven van het kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en- milieubeleid (VGM) op onze werf, en neem je hiervoor de nodige beslissingen - Zorg je ervoor dat het materiaal en de installaties gerespecteerd worden - Zorg je voor een goede rapportering naar de District Manager en houd je hem op de hoogte van mogelijke contractuitbreidingen, eventuele probleemsituaties, enz - Sta je in voor de personeelsplanning van jouw ploeg in samenspraak met je collega¿s - Verzorg je tot slot een deel van de werfadministratie, Je talenten en achtergrond - Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de industriële en/of bouwsector - Je bent Nederlandstalig en hebt een zeer goede kennis van het Frans en het Engels - Je hebt een zeer goede kennis van MS Office (Excel, Outlook en Word) - Je weet van aanpakken en plannen zit jou in het bloed - Je combineert een sterke resultaat-, en servicegerichtheid met een flexibele en proactieve ingesteldheid - Je bent communicatief zeer sterk - je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden Werklocatie 1140 Evere, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad - België
COMMUNICATIE- EN PROJECTMANAGER
OFFRE D'UNE AUTRE REGION, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Geactualiseerd op 22 februari 2021via OFFRE D'UNE AUTRE REGION RÉZONE, het geestekijke gezonheid netwerk Brussel Zuid, is op zoek naar een communicatiemedewerker en projectmanager om de netwerkcoördinator bij te staan. RÉZONE is een netwerk van diensten op het gebied van geestelijke gezondheid, actief in het Zuiden van Brussel. Rezone heeft als doel een samenhangend en gecoördineerd aanbod van geestelijke gezondheidszorg in de gemeenschap te ontwikkelen, gebaseerd op de keuzes van de gebruikers en gericht op hun integratie in de stad. RÉZONE, opgericht in 2016, verenigt diensten op het gebied van geestelijke gezondheid, verslaving, invaliditeit, precariteit, sociale diensten, huisvestingsdiensten, arbeidsbemiddeling, d.w.z. alle diensten die op een bepaald moment in hun traject kunnen worden gemobiliseerd door mensen die leven met een psychisch gezondheidsprobleem. In de praktijk zal de aangeworven persoon, in samenwerking met de coördinator, de communicatie van Rézone naar de buitenwereld verzorgen (website, sociale netwerken, nieuwsbrief, enz.), alsook de communicatie naar de leden van Rézone (mailinglijsten, gedeelde documenten, organisatie van werkgroepen, enz.) De aangeworven persoon zal instaan voor de follow-up en het beheer van reeds gestructureerde en functionele projecten. Daarnaast zal je geleidelijk aan nieuwe projecten opzetten en uitvoeren, in samenwerking met de coördinatie en de partners van Rézone. Meer informatie: www.rezone.be . Profiel Je hebt een bachelor- of masterdiploma op het gebied van communicatie of sociale wetenschappen ; Je bent perfect tweetalig Frans/Nederlands; Je bent geïnteresseerd in geestelijke gezondheid en de organisatie van de zorg voor de meest kwetsbaren; Je hebt minstens 2 jaar werkervaring in projectmanagement; Je bent vertrouwd met informatica en je bent in staat om nieuwe tools te gebruiken (beheer van websites of projecten); Je bent organisatorisch rigoureus en u bent gevoelig voor collaboratieve en horizontale managementinstrumenten (sociocratie, collectieve intelligentie); Je bent flexibel, in staat initiatieven te nemen en je ten dienste te stellen van ideeën die collectief worden ontwikkeld (met name binnen de werkgroepen van Rézone); Je wilt werken in een klein team (2 à 3 personen) maar in contact met vele andere organisaties. Je bent bereid om je op lange termijn in te zetten voor een project dat een grote verscheidenheid aan uitdagingen biedt. Talenkennis Frans : Goed Nederlands : Goed Communicatie en informatie / Reclame en public relations Naam van de werkgever Presentatiewijze een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
Project Officer (50 of 70%)
SOS Kinderdorpen, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
SOS Kinderdorpen België zorgt er al 70 jaar voor dat kinderen in moeilijke familiesituaties toch kunnen opgroeien binnen de warmte van een gezin, in België en 134 andere landen. We helpen gezinnen om positieve verandering te brengen in hun situatie, zodat ze op lange termijn samen verder kunnen. En als dat niet meer kan, bieden we kinderen zelf de warme thuis die ze nodig hebben om veilig op te groeien. In het kader van haar ondersteunende activiteiten binnen de nationale projecten en de twee EU gesubsidieerde projecten, is SOS Kinderdorpen België op zoek naar een Project Officer voor een vervagingscontract van 8 maanden, en dit vanaf 16 april 2021. Als Project Officer heb je een dubbele rol:  Je zal de twee EU gesubsidieerde projecten mee coördineren (50% van je werktijd)  Je zal de ondersteunende activiteiten binnen onze 3 nationale projecten mee faciliteren en coördineren (20% van je werktijd) Jouw taken als Project Officer 1. Project coördinatie van de twee EU gesubsidieerde projecten “Traumasensitieve zorg voor kinderen die opgroeien binnen de Jeugdhulp” en “Safe Behaviours” (50%). Voor meer informatie over het eerste project, neem een kijkje op https://www.soschildrensvillages.org/trauma-informedpractices::textIn%20the%20project%20%E2%80%9CSafe%20Places,to%20help%20ensure%2 0that%20child. Het tweede project, Safe Behaviours, gaat begin mei van start en heeft als doel om jeugdhulpprofessionals in staat te stellen om gepast te reageren op geweld onder kinderen. Hieronder valt ook het aanmoedigen van kinderen en jongeren om actief bij te dragen aan het creëren van een veilige omgeving voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten.  Verzamelen van informatie en input door middel van facilitering van focusgroepen  Ondersteunen van de administratieve en logistieke organisatie van de gegeven vormingen, nationale en internationale stuurgroep-vergaderingen en eventuele internationale reizen  Ondersteunen van advocacy-activiteiten met betrekking tot het project  Op de hoogte blijven van alle communicatie met betrekking tot de projectactiviteiten  Werven en ondersteunen van jongeren van jongeren die bij het project kunnen worden betrokken  Assisteren bij het indienen van narratieve en financiële rapporten in samenwerking met de coördinator 2. Ondersteuning van ons beleid omtrent kindveiligheid in de eigen hulpverlening (10%)  Updaten van het materiaal (presentaties voor nieuwe medewerkers, kindveiligheidsbeleid, signalisatiefiches, enz.)  Uitvoeren van signalisatiefiches in samenwerking met de Belgische projectcoördinatoren  Opvolgen van de implementatie van de visie en instrumenten m.b.t. kindveiligheid op projectniveau (Vlaamse projecten)  Aanpassen van het beleid en de instrumenten aan ieder project en ervoor zorgen dat ze door het personeel worden begrepen  Opvolgen van het beheer van incidenten op gebied van kindveiligheid  Co-faciliteren van regelmatige ontmoetingen met de kindveiligheidcomités Project Officer (50 of 70%) Vervangingscontract 8 maanden (midden april tot eind december 2021)  Aanpassing van onze policy naar een kindvriendelijke versie  Afstemmen van praktijken met “Signs of Safety” 3. Overige ondersteunende activiteiten (10%)  Inwerken in Result Based Management (RBM) en helpen aanpassen van het materiaal zodat het aansluit bij de behoeften en de context van de nationale projecten  Mede-organiseren van workshops op projectniveau om een vlotte implementatie van RBM mogelijk te maken  Opvolgen van de implementatie van RBM  Ondersteunen van het advocacy-team voor ad hoc activiteiten  Je hebt een master sociale of pedagogische wetenschappen (of gelijkaardig diploma)  Je hebt minstens 3 jaar ervaring in programmacoördinatie  Je hebt een goede kennis van de brede integrale jeugdhulp in Vlaanderen. Kennis van “Result Based Management” is een pluspunt  Je hebt uitstekende coördinerende en communicatieve vaardigheden  Je hebt een doe-mentaliteit en je kan werken met deadlines  Je houdt van samenwerken met collega's uit verschillende culturen en professionele achtergronden  Je spreekt vlot Nederlands en Engels (Frans is een pluspunt)  Je bent EU-burger of hebt een Belgische arbeidsvergunning Wij bieden:  Een uitdagende kans om bij te dragen aan de verbetering van de rechten en het welzijn van vele kinderen, binnen een gemotiveerd, professioneel, betrokken en internationaal team  Een vervangingscontract van 8 maanden vanaf 16 april 2021  Een deeltijdse functie (50% tot 70%, afhankelijk van je beschikbaarheid)  Een aantrekkelijk loonpakket, in lijn met de sector  Werkplek: Brussel / telewerk tijdens de corona-periode Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie vóór 16 april 2021 naar jobsos-kinderdorpen.be, met  Je CV (in het Engels)  Je motivatiebrief (in het Engels). Bedankt om ook je mogelijke startdatum hierin te verduidelijken Wegens de korte deadline moedigen we spoedige sollicitaties aan en behouden we ons het recht om sollicitaties te behandelen van zodra ze binnenkomen.
Studie-Ingenieur Leidingen & Infrastructuur Studie-Ingenieur Leidingen & Infrastructuur
Pauwels Consulting, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Studie-Ingenieur Leidingen & Infrastructuur Studie-Ingenieur Leidingen & Infrastructuur Coördineren en realiseren van de studie-activiteiten voor de leiding-bouw projecten uitvoeren binnen de afgesproken termijn en conform aan de wettelijke eisen, kwaliteitsprincipes, betrouwbaarheid en veiligheid Dit alles in rekeninghoudend met de budgettaire overwegingen Voor de toegewezen projecten analyseert u de behoeften, voert u de haalbaarheidsstudies of definitieve studies uit, definieert het leiding-tracé, evalueert mogelijke oplossingen (bvb. kruisingen van rivieren of infrastructuren) Je bespreekt en onderhandelt met betrokken partijen (lokale autoriteiten of klanten) U coördineert de studies en de grondstudies, zowel interne als externe, maakt de plannen en nodige documenten beschikbaar om de vergunning te verkrijgen U stelt het veiligheidsdossier van het project op, alsook de technische specificaties (bestekken, meetstaten,) en de materiaallijsten van de werken. U bent een industrieel ingenieur in Bouwkunde of Landmeetkunde U bent in het bezit van een certificaat VCA of een diploma veiligheidscoördinator niveau B is een pluspunt U drukt zich vloeiend uit in het Nederlands en het Frans en hebt een goede kennis van het Engels U houdt van coördineren en onderhandelen Beschikt over minimum 5 jaar ervaring in de realisatie van projecten van burgerlijke bouwkunde, aanleg van leidingen of lineaire infrastructuren of de bouw van (petro)chemie installaties U beschikt over een rijbewijs B Uitdagende projecten in lijn met jouw interesses en talenten Persoonlijke opvolging en open communicatie zowel voor als na indiensttreding Mogelijkheid tot het volgen van extra opleidingen Inspirerende netwerkevents en legendarische afterwork drinks Sterk netwerk van toonaangevende klanten Expertise binnen IT, Engineering en Life Sciences Een vliegende start voor elke junior, verdere groei en kennisdeling voor onze seniors
Program Coordinator Water
Goodplanet Belgium Vzw, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
GoodPlanet Belgium zoekt Program Coordinator Water Betaalde job Deeltijds Onbepaalde duur Solliciteren tot 05 apr 2021 Word jij onze nieuwe Program Coordinator Water? Om het programma “Water” te leiden, zoekt GoodPlanet een Program Coordinator. GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een duurzame samenleving. Via projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en planten we zaadjes voor verandering. We maken duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek. Jaarlijks inspireren en activeren onze 80 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België. GoodPlanet werkt in 8 programma’s rond verschillende duurzaamheidsthema’s, waarvan Water er 1 is, naast o.a. Natuur, Duurzame Voeding en Circulaire economie. Als coördinator van het programma rond het thema water zijn je voornaamste taken: De strategische visie van je programma ontwikkelen, verzekeren en aanpassen. Het opbouwen van inhoudelijk expertise . De rol van uniek aanspreekpunt bij de partners opnemen, maar ook netwerken en nieuwe partnerschappen uitbouwen. De ontwikkeling en het beheer van het programma water verzekeren op vlak van personeel, budgetten, administratie en communicatie in samenwerking met de ondersteunende diensten en de Program Director. De performantie van de verschillende projecten opvolgen op basis van concrete doelstellingen. Zorgen voor een goede dynamiek in je team, bestaande uit Project Managers en Duurzaamheidscoaches. Deze projectteams aansturen, het welzijn bewaken, motiveren in hun ontwikkeling en het behalen van hun doelstellingen. Zorgen voor een optimale communicatie , zowel intern als extern. Je rapporteert aan de Program Director, die eindverantwoordelijkheid draagt voor verschillende programma’s. Naast de coördinatie van het programma water, neem je ook zelf verantwoordelijkheid als Project Manager voor sommige van de projecten. Tevens geef je ook regelmatig workshops op het terrein; dat kan gaan van ‘one shot’ coachings tot trajectbegeleiding. Zo doe je terreinkennis op en leer je de werking van GoodPlanet ten volle kennen. Dit profiel zoeken we: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in projectmanagement en minimaal 5 jaar beroepservaring. Je hebt een diploma hoger onderwijs. Je hebt expertise rond het thema water of je hebt hier in je loopbaan ervaring en expertise rond opgebouwd. Je bent een kei in projectmanagement. Een goede kennis van de Belgische beleidssector inzake milieu en duurzame ontwikkeling in het algemeen en van de Brusselse en Vlaamse watersector in het bijzonder, is een grote troef in deze functie. Je kan met verschillende soorten partners werken (openbaar, privé…) Je kan een (educatieve) boodschap brengen onder de vorm van een workshop, aangepast aan de competenties en de leefwereld van de doelgroep. Een basiskennis van de pedagogische principes van EDO (educatie voor duurzame ontwikkeling) komen hierbij goed van pas. Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden: Je kan je werk uitstekend plannen en organiseren en vlot prioriteiten stellen in functie van de te realiseren doelen en taken. Je werkt graag samen aan een gemeenschappelijk doel: je hecht belang aan overleg en dialoog en bent een echte teamspeler. Je beschikt over de nodige people management- vaardigheden: Je kan taken voor medewerkers organiseren, delegeren, onderling op elkaar afstemmen en opvolgen. Je bent in staat de prestaties van je team te bewaken en op peil te houden. GoodPlanet is een tweetalige organisatie. Een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans, zijn dus noodzakelijk. Je praat ook een aardig mondje Engels. Je kent het standaard Microsoft Office pakket. Je komt geregeld naar het fijne Mundo-B-kantoor in Brussel en verplaatst je naar verschillende workshop-locaties in België. Een 4/5e-contract van onbepaalde duur. Samenwerken met een enthousiast en multidisciplinair team. Mogelijkheid tot thuiswerk ook na deze Corona-tijden Grote flexibiliteit bij het inplannen van je werkuren. Correcte verloning volgens barema PC 329.03. Een maaltijdcheque per gewerkte dag. Een kilometervergoeding voor verplaatsingen met de wagen en de fiets. Volledige terugbetaling van verplaatsingen met openbaar vervoer. Stuur je Curriculum Vitae samen met een korte motivatiebrief per mail met als onderwerp “Vacature Program Coordinator Water” naar vacaturegoodplanet.be ten laatste op 05/04/2021. Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv Persoonlijkheidstest Interview assessment op kantoor in Brussel op 09/04. Indiensttreding: bij voorkeur half april Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen VZW Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel