We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties weer te geven.
Details Aanvaarden
Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "apotheker in "

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "apotheker in "

1 600 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "apotheker in "

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep apotheker in getoond.

Indeling van de "apotheker" vacatures in de regionen

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep apotheker in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de provincies volgens niveau van het loon voor de branche "apotheker"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep apotheker in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in met het meest hoge loon is Röntgenoloog. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 2000 eur. Op de tweede plaats staat Röntgen Technicus met het loon van 2000 eur en op de derde plaats staat Arts met het loon van 1685 eur.

Aanbevolen vacatures

Teamcoördinator analisten chemische analyse
SPF BOSA, Anderlecht, Brussel Hoofdstad
Geactualiseerd op 29 januari 2021via SPF BOSA Er is 1 plaats vacant in het team Chemische Analyse , van Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO (Industrielaan 200, 1070 Anderlecht). Het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO is een geaccrediteerd laboratorium. Het biedt ondersteuning aan bedrijven die werkzaam zijn in de voedingsmiddelensector door de kwaliteit van de voedingsmiddelen en consumptiegoederen die ze produceren te controleren en door ze technische bijstand te verlenen. Op die manier dragen de activiteiten van dit laboratorium bij tot een betere kwaliteit van de producten en de ontwikkeling van nieuwe projecten. Je stuurt als teamcoördinator een team van 3 analisten aan en je takenpakket bevat de volgende taken: Je zorgt ervoor dat analyses op tijd worden uitgevoerd, hiervoor maak je de planning van jouw team(s) op in functie van de prioriteiten, je verdeelt het werk, je volgt alles op,¿ Je coördineert de activiteiten van jouw eenheid in samenspraak met jouw collega¿s teamcoördinatoren. Je bent verantwoordelijk voor de interpretatie en kwaliteit van de resultaten en je valideert de resultaten in samenwerking met de laboverantwoordelijke. Je hebt oog voor kwaliteit en past het kwaliteitssysteem toe in alle aspecten van jouw werk. Je voert samen met jouw collega¿s de (routine)analyses uit: brutochemische samenstelling (cfr nutritionele samenstelling), wijnanalyses, analyses op koffie, allergenen, collageen,¿ Bij specifieke analyseaanvragen zoek je naar aangepaste analysemethodes in de wetenschappelijke literatuur en je werkt mee aan het op punt stellen van nieuwe analysemethoden en ondersteunt jouw collega¿s hierin. Je onderhoudt contacten met klanten en staat hen met raad en daad bij. Je bereidt nieuwe accreditaties voor. Je stuurt hierin jouw team aan, je bereidt in samenwerking met de kwaliteitsverantwoordelijke een validatiedossier voor. Je volgt samen met jouw collega¿s de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op. Je voert functie- en evaluatiegesprekken met jouw teamleden en je onderzoekt met hen de mogelijkheden voor interne en externe opleidingen. Je motiveert jouw collega¿s en stuurt bij waar nodig. Profiel Diploma van master in de volgende richting: Bio-ingenieur, Landbouwkunde Dierengeneeskunde Geneeskunde Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie Burgerlijk ingenieur: chemie, biochemie, materiaalkunde, biomedische wetenschappen Industrieel ingenieur: chemie, biochemie Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker. Technische competenties Een goede kennis van de samenstelling en analyse van voedingsmiddelen. Talenkennis Nederlands : Middelmatige Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
Enterprise Architect (A4)
SPF BOSA, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Enterprise Architect (A4) (m/v/x) - FOD Beleid en Ondersteuning - ANG21054 M/V/X Geactualiseerd op 20 maart 2021via SPF BOSA Beschrijving van de onderneming Selor, het selectiebureau van de federale administratie organiseert een selectie voor Enterprise Architect (A4) (m/v/x) FOD Beleid en Ondersteuning - ANG21054 Er is 1 plaats bij het DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel ). Het Directoraat-generaal Digitale Transformatie (DG DT) ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering. Het DG is een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Het DG verleent advies en werkt projecten uit in verband met nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burger en bedrijf. Het DG Digitale Transformatie neemt het dienstenpakket vroeger aangeboden door Fedict over. Concreet levert het DG Digitale Transformatie een reeks diensten: uitwerken van de strategie en de digitale normen van de regering uitvoeren en controleren van de digitale transformatie van de federale overheid ontwikkelen van transversale digitale diensten en platformen, in samenwerking met de federale organisaties (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services) waarnemen van het secretariaat van de strategische G-Cloud Board en van de overlegcomités met de bijhorende driemaandelijkse rapportering aan de regering De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) , opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. De FOD Beleid en Ondersteuning is het resultaat van de integratie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, het OFO, FED en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva in één entiteit. Het project past binnen de context van de 'redesign' van de federale overheid die door de regering werd opgestart in haar akkoord van 9 oktober 2014. De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning heeft een aantal wezenlijk van elkaar verschillende opdrachten: ondersteuning verlenen aan de bevoegde vakministers bij hun beleidsvoering, de verzekering van de controle en het verlenen van producten en diensten. De organisatie wordt via directoraten-generaal en een interne ondersteunende dienst zo ingericht dat deze opdrachten op een consistente en gecoördineerde wijze kunnen worden uitgeoefend. Functiebeschrijving Je stelt een Enterprise Architectuur op die de visie, missie, strategieën en doelstellingen weerspiegelen van de organisatie. Je treedt op als ¿bewaker¿ van deze Enterprise Architectuur en zorgt er voor dat nieuwe initiatieven voldoen aan de gestelde richtlijnen. Je evalueert op basis van de Enterprise Architectuur of deze initiatieven in lijn zijn met de doelstellingen van de organisatie. Je integreert nieuwe (politieke) doelstellingen in de Enterprise Architectuur en schat in wat de impact van de strategische beslissingen is op het architectuurlandschap, inclusief organisatie, informatiestomen en infrastructuur en applicaties. Vanuit jouw expertise verleen je advies over de governance van de Enterprise Architectuur van de organisatie (DGDT, FOD BOSA en potentieel de Enterprise Architectuur voor de federale overheid). Je bewaakt de methodologische aspecten van het modelleren van een Enterprise Architectuur en stuurt bij waar nodig. In dit kader werk je aanbevelingen (guidelines) uit en vertaal je deze naar realistische en bruikbare roadmaps. Je maakt keuzes in verband met te gebruiken tools en opdat de compatibiliteit en interoperabiliteit met de bestaande omgeving garandeert blijft. Je analyseert de globale strategie van de organisatie en helpt de interne diensten om de koppeling en de vertaalslag te maken naar technologische oplossingen. Je bouwt binnen de organisatie (in eerste instantie DGDT, later FOD BOSA en potentieel de Federale overheid) een netwerk van architecten uit en animeert dit. Je begeleidt klanten in het opzetten van hun Enterprise Architectuur en geeft aanbevelingen op strategisch niveau over de manier waarop deze Enterprise Architectuur vorm kan krijgen. Je stuurt externe dienstenleveranciers aan op inhoudelijk en methodologisch vlak binnen het domein van de Enterprise Architectuur. Je behoudt het overzicht en hebt inzicht in het ICT landschap van de organisatie als dienstverlener en werkt mee aan de cartografie van de infrastructuurelementen . Daarbij maak je blauwdrukken en roadmaps op voor complexe en grote technologische omgevingen. Je komt terecht in een tweetalige omgeving. Overleg en onderhandelingen met verschillende partijen gebeuren zowel in het Nederlands als het Frans. Ook zal je te maken hebben met heel wat technische documentatie in het Engels. Profielbeschrijving Gedragsgerichte competenties Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Je geeft advies aan je gesprekspartners, bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op en onderhandelt om tot win-winsituaties te komen. Technische competenties Je hebt een goede kennis van het uitwerken van Enterprise Architecturen. Je hebt een goede kennis van het operationeel beheer van een ICT omgeving. Je drukt je op een duidelijke en vlotte manier uit. Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet De technische competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Indien deze niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. Niet vereist, wel een troef Je beschikt over een goede kennis van het Frans en het Engels aangezien veel van de contacten en onderhandelingen in deze talen zullen plaatsvinden. Je bent bereid te werken in een tweetalige omgeving (FR/NL). Je beschikt over een goed inzicht in de werking en de structuur van de federale overheid en het beheer van relaties in een publieke context. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies. Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum Een professionele ervaring van minstens 9 jaar, waarvan minstens 5 jaar relevante ervaring in het domein van informatica met het uitwerken of toepassen van informatica-architectuur. Voordelen van de betrekking Je wordt aangeworven als adviseur-generaal (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal NA41 (relevante ervaring komt in aanmerking). Loon Minimum aanvangswedde: 72.900,89 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Voordelen glijdende werkuren in een 38-uren week (als je gemiddeld 40 uur per week werkt, heb je recht op 12 dagen inhaalrust per jaar) 26 dagen verlof per jaar uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) mogelijkheid tot telewerk beschikken over een gsm en laptop met tussenkomt in de gsm-kosten gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (ons gebouw bevindt zich op minder dan 5 minuten wandelen van het station Brussel-Noord) mogelijkheid tot het verwerven van een fietsvergoeding voor wie met de fiets naar het werk komt mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering voor jezelf en je gezin mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie toegang tot BenefitsWork, het voordelenplatform van de federale overheid bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen. Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb , het portaal van het federale personeel. Extra informatie Werkplek BRUXELLES,België Soort overeenkomst : CDI Andere informatie : Interesse? Klik hier voor de volledige functiebeschrijving en het selectiereglement: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcodeANG21054&utm_sourceactiris&utm_mediumjobpost&utm_contentnl&utm_campaignANG21054 Solliciteren kan tot en met 06/04/2021. Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.
Customer Service Officer
MANPOWER, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Voor een klant te Kortenberg, in de farmaceutische industrie, zijn we op zoek naar een gedreven Customer Service Officer. Als Customer Service Officer ben je het aanspreekpunt van de klanten, bij hun vragen en/of opmerkingen. Je staat in voor het inplannen én het opvolgen van leveringen en levertijden. Ook ben je verantwoordelijk voor het beantwoorden van telefoons en e-mails. Onrechtstreeks ben je één van de belangrijkste schakels tussen de apotheker en zijn patiënt. Profiel Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans. Je bent klantgericht en zeer klantvriendelijk, bij jou komt de klant op de eerste plaats. Enthousiasme en positiviteit zijn je beste eigenschappen en dit straal je ook uit naar je klanten. Je hebt reeds een eerste ervaring opgedaan op een klantendienst en je hebt een commerciële feeling. Je bent nauwkeurig, een geboren organisatorisch talent, die dit ook in de praktijk kan uitoefenen. Sta je communicatief sterk in je schoenen? Onze klant zoekt namelijk iemand die actief mee zoekt naar oplossingen en eventuele evoluties binnen het bedrijf. Je bent iemand die over een gezonde geestdrift beschikt en om kan gaan met stress. Je bent een kei in MS Office en je bent administratief sterk aangelegd. Heb je al een achtergrond als apotheekassistent? Dan is dit zeker een pluspunt Je bent flexibel naar werkuren toe, en vindt het niet erg af en toe op zaterdag te werken. Talenkennis Nederlands : Goed Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
Group Finance Director
Gentis Recruitment, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
A Bachelor's degree in engineering Onze klant is een grote speler in projectontwikkeling die grote bouwprojecten uitvoert zoals huizen, kantoren, gebouwen Op dit moment zijn ze op zoek naar een ervaren Projectleider Ziet u zichzelf terug in de volgende taken? Als Proejctleider ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de aan jou toegewezen projectwoningen in opbouw ; Je bent verantwoordelijk voor de aanbestedingen van de aan jou toegewezen projecten ; Als aanspreekpunt voor de onderaannemer en het eigen bedrijf organiseer je werfvergaderingen en ben je het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen ; Als Werfleider leidt u een team om de lopende projecten in goede banen te leiden ; Het controleren van de veiligheid, kwaliteits- en milieunormen van de verschillende werven ; Zorgen voor de juiste administratie ; Het opvolgen van de werven van het begin tot aan de oplevering. Spreekt deze job u aan? U beschikt over een bachelor in de bouw of je bent gelijkwaardig door ervaring ; Werkervaring als Projectleider ; U heeft ervaring in het leiding geven ; Daarnaast kan je zeer autonoom werken ; U heeft sterke communicatievaardigheden ; U heeft affiniteit met de grote bouwprojecten. Een leuke, gevarieerde functie met voldoende doorgroeimogelijkheden Je krijgt de ruimte voor persoonlijke groei, ondernemerschap en een langdurige samenwerking. Voldoende aanbod aan opleidingen om jezelf te ontplooien Een contract van onbepaalde duur en een marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen zoals een firmawagen, smartphone, laptop en groepsverzekering. Heb je altijd al willen mee groeien in een dynamisch en snel groeiend bedrijf binnen projectontwikkeling? Dan is deze opportuniteit misschien waar je naar op zoek bent. Je bent als project manager verantwoordelijk voor het volledige traject vanaf het concept tot en met de oplevering. Je staat voortdurend in dialoog met lokale overheden, stedenbouwkundigen, architecten en toekomstige gebruikers. Je bent als bouwheer verantwoordelijk voor de uitwerking van het aanbestedingsdossier, alsook de contractvorming met de algemene aannemer. Je bent het eerste aanspreekpunt tijdens het bouwproces, je stuurt alle partijen aan en je zoekt kostenbewust mee naar kwalitatieve oplossingen. Je bent ambassadeur van je werkgever. Bachelor/master bouwkunde ; Je hebt minstens 5 jaar ervaring opgedaan bij een projectontwikkelaar of aannemer ; Je hebt een sterke technische bagage ; Je bent integer, nauwkeurig, gedreven en denkt probleemoplossend. Je krijgt: Een competitief salarispakket met aantrekkelijke voordelen (bedrijfswagen, maaltijdcheques, gsm-abonnement, jaarlijkse bonussen, ). Aandacht voor work-life balance waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Motiverende werksfeer binnen een dynamische onderneming. Onze klant is een grote producent van kabels en draden. Dit in koper en aluminium. dis In je rol als preventieadviseur niveau 1 en milieucoördinator zal je verantwoordelijk zijn voor het beleid inzake veiligheid en welzijn op het werk verder uitbouwt, implementeert en bijstuurt waar nodig met het oog op een continue streven naar en aanmoedigen van een dagelijks veiligheidsbewustzijn en -gedrag. Nog taken als preventieadviseur niveau 1: Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle veiligheid gerelateerde zaken. Je brengt de risico's in kaart, onderzoekt systematisch de arbeidsomstandigheden, stelt oplossingen voor en volgt probleemgebieden op. Je analyseert mee de arbeidsongevallen en incidenten en formuleert preventieve en correctieve acties. Je ondersteunt de implementatie en het beheer van het veiligheidsbeheersysteem volgens de OHSAS 18001 standaard en werkt mee aan de creatie van de veiligheidscultuur. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het CPBW en het vastleggen van de gemaakte afspraken tussen werkgever en de syndicale delegatie. Je geeft leiding aan een twee preventieadviseurs niveau 2. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het globaal preventieplan en het jaaractieplan conform de wettelijke bepalingen. Je beschikt over een attest preventieadviseur niveau 1 en hebt reeds enkele jaren ervaring als preventieadviseur in een productieomgeving. Je hebt kennis van arbeidsveiligheid en de welzijnsreglementering. Een attest milieucoördinator of kennis van de milieuwetgeving is een pluspunt. Je hebt technische kennis en affiniteit met machineveiligheid. Ervaring met zorgsystemen zoals OHSAS 18001 is een plus, maar geen vereiste. Onze klant biedt jou een uitdagende en afwisselende functie met zelfstandigheid en boeiende verantwoordelijkheden binnen een hecht team. Je kan rekenen op een doorgedreven opleiding en mogelijkheden om je carrière uit te bouwen. Jouw inzet wordt beloond met een aantrekkelijk en marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen. Onze opdrachtgever is als 100% Belgische onderneming dé referentie wat betreft cv en sanitair. Met meer dan 600 werknemers is de onderneming uitgegroeid tot een trouwe partner van vakmensen en eindgebruikers. Belangrijk in het succesverhaal is de consistente keuze voor een kwalitatief productgamma in combinatie met een persoonlijke aanpak. Als toonbankverkoper verantwoordelijk voor cv en sanitair speel je een hoofdrol in de commerciële activiteiten van het filiaal te Gent: Na een inloopperiode in het magazijn ontvang je, samen met je collega's, klanten en installateurs aan de toonbank. Op basis van de opgedane kennis adviseer je klanten in de zoektocht naar de ideale oplossing. Je bent de schakel tussen het magazijn en de klanten. In deze hoedanigheid zorg je voor een administratieve opvolging van de bestellingen. Je kan terugvallen op een technische basis in sanitair en cv, door opleiding of ervaring. Affiniteit en de wil om bij te leren zijn minstens even goed Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je woont in de regio Gent. Zaterdagwerk schrikt je niet af. Trefwoorden : toonbankverkoper, sanitair, cv, centrale verwarming, B2B, B2C, Gent, Oost-Vlaanderen, sales, techniek. Een marktconform loon met extralegale voordelen: Maaltijdcheques Hospitalisatieverzekering Een uitdagende functie binnen een bedrijf met gezonde ambities. Een stimulerende omgeving waar je volop mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Wij zijn een gevestigd en dynamisch studiebureau. Bij ons ben je zeker van een goede verloning en extralegale voordelen. Er heerst een aangename werksfeer met toffe collega's met ervaring. Ons familiebedrijf is toe aan uitbreiding en daar kan jij mee deel van uitmaken. Wat is je functie : Van gebouwen en constructies in beton of staal zal je stabiliteitsstudies opmaken en er wordt van je verwacht op de hoogte te zijn van diverse funderingsmethodes in functie van grondmechanische aspecten. je zal werken in teamverband voor het dimensioneren van de stabiliteitselementen. de tekenaar zal je intens bijstaan bij het opmaken van structuur-, bekistings- en wapeningsplannen en deze zal je het nauwkeurig moeten contoleren. De projectleider zal je moeten adviseren bij de uitvoering op de werf, en je zal hem ook moeten assisteren waar nodig. De projectmanager dient geïnformeerd te worden over de belangrijke ontwerpbeslissingen. belangrijke beslissingen zal je met je collega's moeten kunnen bespreken en alsook rechtstreeks rapporteren aan de directie. Tenslotte zal je ook een junior projectingenieur stabiliteit ondersteunen. Contacteer me zeker: jill(at)gentisrecruitement(.)com / 03 500 51 60 Burgerlijk of Industrieel Ingenieur Bouwkunde met 5 jaar ervaring je bent in staat om zelfstandig complexe stabiliteitsstudies uit te voeren. Je beheerst de Nederlandse taal, kennis van de Franse en/of Engelse taal is een pluspunt. Je werk graag in teamverband en kan je medewerkers voldoende motiveren. Je kan verschillende projecten gelijktijdig behandelen Je kan goed werken met SCIA Kennis van REVIT/BIM is een extra pluspunt maar geen vereiste Ons aanbod: Interne en externe opleiding, wij investeren graag in onze werknemers en zorgen voor een voortdurende bijscholing. Stabiel bedrijf met uitstekende groei. We hebben onze vaste klanten en dit bestand is in constante uitbreiding. Goede werk/privé balans. Tijdens het jaar worden weinig dagen collectief vastgelegd. Hierdoor krijgen onze werknemers meer dagen verlof vrij te kiezen. We hebben tevens 'glijdende werkuren' ingevoerd. Je bent omringd door leuke en professionele collega's met passie voor hun werk. Er heerst bij ons een prettige werksfeer. Je komt te werken in een open sfeer, dicht bij beslissers en je hebt de mogelijkheid om je te profileren. Contacteer me zeker: jill(at)gentisrecruitement(.)com / 03 500 51 60 Onze klant is een bedrijf gespecialiseerd in ICT solutions met jarenlange ervaring. Zij bestaan uit een jong dynamisch team die toekomstige kandidaten groeimogelijkheden willen aanbieden binnen een toffe, informele business cultuur. Bovendien biedt onze klant de kandidaat een nieuw en flexibel werkomgeving, de ruimte om bij te leren en een aantrekkelijk loonpakket. Aldus, een dynamisch bedrijf met een leuke sfeer dat kandidaten de juiste kansen en omgeving wil aanbieden. Voor onze klant haar toekomstige Customer Support Engineer, zoeken wij mensen die volgende kunnen: doorverwijzen naar 3rd line support/ product development leergierig en bekend met cloud (Azure), O365 en secure webapps. problemen op creatieve wijze oplossen strategisch verbeteren van processen en producten goed plannen en follow-ups klantvriendelijk communiceren Zij beelden hun toekomstige medewerker als volgt in: spontaan en vlot in omgang ervaring in een gelijkaardige rol (customer support) Bachelor/Master in ICT-gerelateerde richting kennis in volgende zaken: Laatste reeksen van Window servers netwerken, besturingssystemen en pc-& printerconfigs logfiles interpretatie van bijhorende data (C# en JS & React) Wat mag je verwachten van onze klant? Zoals voorheen aangegeven bieden zij aan de toekomstige kandidaat een nieuw kantoor met flexibiliteit op het oog, de ruimte om bij te leren en groeimogelijkheden. Zij willen de kandidaat stimuleren om met een posititeve mindset naar het werk te komen Zie jij jouzelf in deze vacature? Treuzel dan niet en solliciteer via 32 3 500 51 60 of 32 4 97 49 78 16. Of stuur je CV met een aantal referenties naar natacha.vg(at)gentisrecruitment(.)com Onze klant is een langbestaand bedrijf en is gespecialiseerd in het aanbieden van verschillende diensten. Dit betekent dat toekomstige werknemers zich kunnen verdiepen en ontwikkelen in één van de vele diensten toegespitst op de end-users. Onze klant biedt ook de mogelijkheid om binnen een van hun interne diensten tewerkgesteld te worden. Aldus, een dynamisch bedrijf met een leuke sfeer dat een mooi loonpakket biedt. Voor onze klant haar toekomstige 1st & 2nd line internal Support, zoeken wij mensen die volgende kunnen: installateren van werkstations, smartphones etc. updaten van configuraties via tools en apps communicatie met interne klant loggen (calls en interacties) follow-up van problemen beheren van tickets wanneer nodig dispatch naar andere teams meewerken aan projecten (IT service desk) De toekomstige medewerker moet voldoen aan volgende eigenschappen: sterke basis van Microsoft Workplace (Active directory, 0365 etc.) leergierig deelt graag eigen bevindingen klantvriendelijk vlot in communicatie sterke kennis van NL en FR Bij onze klant kan je zeker zijn van volgende zaken: plezier op het werk ontbijt met de CEO een volledig infosessie en trainingsprogramma bij aanvang de kans om aan verschillende projecten deel te nemen de ruimte om je te ontwikkelen en carrière te maken Zie jij jezelf in bovenstaande qualificaties en poppel je om bij onze klant te beginnen? Contacteer me dan via 32 3 500 51 60 of 32 4 97 49 78 16. Of stuur je CV met een aantal referenties naar natacha.vg(at)gentisrecruitment(.)com Wat wordt er van jou verwacht ? Je staat mee aan de wieg van de conceptvorming en begeleidt deze studie in samenspraak met de projectmanager en je collega design engineers. Je stuurt en superviseert de ontwerpfase (calculatie en ontwerp) en begeleidt de design engineers in de opmaak van de bestekken. Dankzij jouw technische kennis van HVAC, sanitair en elektriciteit adviseer je vlot de architect en bouwheer over de mogelijkheden van hun bouwproject. De nadruk ligt voor jou op kwaliteit en duurzaamheid. Je woont werfvergaderingen bij en evalueert de uitvoeringsdossiers samen met de bouwheer en architect. Op de werf zorg je voor een gedegen technische opvolging van de werken. Als spilfiguur zorg je voor een duidelijke communicatie met je interne collega's, de architect en de bouwheer. Herken je jezelf hierin? Jij deelt onze passie voor energie en duurzaamheid Je hebt talent voor het managen van verschillende projecten tegelijk Als Senior Project Leader ben je verantwoordelijk voor de volledige opvolging van jouw projecten inzake gebouwtechnieken (HVAC, elektriciteit,…). Dat begint van bij de conceptvorming en loopt tot aan de oplevering. Je werkt tijdens de ontwerpfase nauw samen met je collega design engineers en maakt de brug met de bouwheer en architecten Aarzel dan niet en contacteer me: / 0032 472 61 90 80 Ben jij onze ideale kandidaat? Diploma Burgerlijk of Industrieel Ingenieur (eventueel Bachelor Elektromechanica klimatisering/elektriciteit, gelijkwaardig door jouw ruime ervaring). Minimum 5 jaar praktijkervaring als projectleider. Ervaring binnen een studiebureau is een pluspunt. Goede technische kennis van HVAC, sanitair en elektriciteit en je leert graag bij. Hoge verantwoordelijkheidszin en weet je te organiseren om meerdere projecten tegelijk tot een goed einde te brengen. Je bent communicatief sterk en zet je soft skills in voor een vlotte samenwerking. Je spreekt perfect Nederlands en slaat je uit de slag in het Frans en Engels. Je hebt een basiskennis van AutoCAD/Revit. Wat hebben wij jou te bieden? Boeiende job met verantwoordelijkheid en technische uitdaging. Groeiend internationaal bedrijf, waar je samen met je collega's het verschil kunt maken voor de gebouwen van morgen. Aangename, familiale werksfeer waar waarden als levenslang leren, kwaliteit, expertise, duurzaamheid en innovatie voelbaar zijn. Flexibele werkuren, telewerk, werken vanuit onze moderne kantoren rond Brugge en Gent Naast het werk organiseren wij leuke teamactiviteiten met de collega's. Een aantrekkelijk, marktconform verloningspakket, inclusief extralegale voordelen, op maat van jouw kennis, ervaring en competenties. Doorgroeimogelijkheden afhankelijk van jouw inzet en talenten. Wij zijn een Europese vastgoedontwikkelaar en investeerder gespecialiseerd in de ontwikkeling van grote logistieke projecten, magazijnen, state-of-the-art kantoorgebouwen, winkelcentra en residentiële ontwikkelingen op toplocaties. Wij staan bekend om onze sterke architecturale ontwerpen aan de hoogst mogelijke standaard. Dit komt mede door onze roots, vanuit de brownfields groeiden we via logistieke bouwwerken uit tot een zeer ervaren ontwikkelaar die de markt als geen ander kent. We houden ons vast aan een compact team wat maakt dat we allemaal een nauw contact hebben met onze klanten. Wat jouw functie zal zijn Je zal ondersteuning bieden aan het team van architecten. Als Assistent Architect zal je meewerken aan het uitwerken van allerhande projecten. Je assisteert ook bij het uittekenen van benodigde plannen en administratieve opvolging van de dossiers. Je genoot een opleiding interieurarchitect of assistent architect. Je hebt een bouwkundige achtergrond en liefst 3 tot 5 jaar ervaring in deze sector. Nauwkeurig en creatief ben je zeker en tegen stres ben je bestand Het halen van deadlines vormt voor u geen probleem. Je kan zelfstandig werken maar voelt zich ook goed in een team. Software: AutoCad, 3D design, Creative Cloud, Hiermee ben je zeker vertrouwd. Je gaat vlot om met variatie binnen uw takenpakket. Ons aanbod Samen met je enthousiaste collega 's maak je deel uit van een snel evoluerende onderneming. We bieden jou een boeiende job waarin je jezelf verder kan ontwikkelen en waar doorgroeimogelijkheden zijn in een snelgroeiend team. Natuurlijk staat er een competitief salaris in verhouding tot jouw ervaring en motivatie. Als facility project lead engineer ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de facility projecten op de site. Je zal je ontfermen over de renovatie van de gebouwen en onderhoudt de contacten met de contractors. Functieomschrijving: Opvolging van de voorbereiding en implementatie van logistiek en gebouwen Plannen, uitvoeren en controleren van de maatregelen in de gebouwen (nieuwbouw en aanpassingen) Verantwoordelijk voor het respecteren van richtlijnen met bouw- en exploïtatievergunningen, en verlengingen ervan Je werkt nauw en proactief samen met interne organisatie en externe aannemers, studiebureaus Je zoekt naar concurrerende alternatieven voor bestaande leveranciers je beheert de budgetten en keurt contracten goed in samenwerking met de facility manager je creëert een cultuur van continue verbetering en professionaliteit, dit door middel van KPI's, SLA's, benchmarking, Een achelor/master in facility management of industrieel ingenieur Een sterke technische bagage Je kan vlot communiceren op alle niveaus in de business Onze klant is een grote speler in projectontwikkeling die grote bouwprojecten uitvoert zoals huizen, kantoren, gebouwen Op dit moment zijn ze op zoek naar een ervaren Projectleider Ziet u zichzelf terug in de volgende taken? Als Proejctleider ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de aan jou toegewezen projectwoningen in opbouw ; Je bent verantwoordelijk voor de aanbestedingen van de aan jou toegewezen projecten ; Als aanspreekpunt voor de onderaannemer en het eigen bedrijf organiseer je werfvergaderingen en ben je het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen ; Als Projectleider leidt u een team om de lopende projecten in goede banen te leiden ; Het controleren van de veiligheid, kwaliteits- en milieunormen van de verschillende werven ; Zorgen voor de juiste administratie ; Het opvolgen van de werven van het begin tot aan de oplevering. Spreekt deze job u aan? U beschikt over een bachelor in de bouw of je bent gelijkwaardig door ervaring ; Werkervaring als Projectleider ; U heeft ervaring in het leiding geven ; Daarnaast kan je zeer autonoom werken ; U heeft sterke communicatievaardigheden ; U heeft affiniteit met de grote bouwprojecten. Een leuke, gevarieerde functie met voldoende doorgroeimogelijkheden Je krijgt de ruimte voor persoonlijke groei, ondernemerschap en een langdurige samenwerking. Voldoende aanbod aan opleidingen om jezelf te ontplooien Een contract van onbepaalde duur en een marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen zoals een firmawagen, smartphone, laptop en groepsverzekering. Onze opdrachtgever is een toonaangevend groothandel met focus op de HVAC-markt. Door steeds dicht bij haar klanten te staan en steevast te kiezen voor A-merken, wist de onderneming zich op te werken tot een vaste en gewaardeerde partner voor professionele installateurs. Als Account Manager voor de regio Noorderkempen houdt je je bezig met: Het uitbouwen en onderhouden van duurzame, lange-termijnrelaties met B2B-klanten. Het beheer van een eigen klantenportefeuille met als doel deze verder uit te breiden. Technische ondersteuning van je klanten, waarvoor je steeds kan terugvallen op collega's waar je nauw mee samenwerkt. Een commerciële mindset is noodzakelijk. Targets schrikken je niet af. Je hebt de nodige technische bagage, of affiniteit met technische producten. Je bent hands on en deinst er niet voor terug om mee de handen uit de mouwen te steken waar nodig. Kennis van de markt is een grote troef Je bent ondernemend, matuur en durft knopen door te hakken. Trefwoorden : account manager, technical sales, sales, HVAC, sanitair, Noorderkempen, Antwerpen, groothandel, junior, medior, senior. Een marktconform loon met extralegale voordelen: Firmawagen met tankkaart. Aantrekkelijk commisiesysteem. Een carrière binnen een gezonde, ambitieuze onderneming. Een uitdagende functie met de nodige verantwoordelijkheid. Onze opdrachtgever is een toonaangevend groothandel met focus op de HVAC-markt. Door steeds dicht bij haar klanten te staan en steevast te kiezen voor A-merken, wist de onderneming zich op te werken tot een vaste en gewaardeerde partner voor professionele installateurs. Als Account Manager voor de regio Zuiderkempen houdt je je bezig met: Het uitbouwen en onderhouden van duurzame, lange-termijnrelaties met B2B-klanten. Het beheer van een eigen klantenportefeuille met als doel deze verder uit te breiden. Technische ondersteuning van je klanten, waarvoor je steeds kan terugvallen op collega's waar je nauw mee samenwerkt. Zuiderkempen: regio Herentals, Geel, Mol tot Tessenderlo. Een commerciële mindset is noodzakelijk. Targets schrikken je niet af. Je hebt de nodige technische bagage, of affiniteit met technische producten. Je bent hands on en deinst er niet voor terug om mee de handen uit de mouwen te steken waar nodig. Kennis van de markt is een grote troef Je bent ondernemend, matuur en durft knopen door te hakken. Trefwoorden : account manager, technical sales, sales, HVAC, sanitair, Zuiderkempen, Antwerpen, groothandel, junior, medior, senior. Een marktconform loon met extralegale voordelen: Firmawagen met tankkaart. Aantrekkelijk commisiesysteem. Een carrière binnen een gezonde, ambitieuze onderneming. Een uitdagende functie met de nodige verantwoordelijkheid. Onze klant verleent diensten voor de farmaceutische ontwikkeling en productie die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als project validation engineer ben je verantwoordelijk voor het in stand houden van verschillende projecten omtrent toestellen, GMP omgevingen, productieprocessen, reinigingsmethoden, etc Je zal zelf de planning bepalen van je validatieprojecten, stelt documentatie op en staat in voor uitvoering en/of coördinatie van de testen. Je zal met verschillende afdelingen samenwerken en houdt je aan vooropgestelde deadlines. Ideaal Profiel: Als project validation engineer beschik jij over: Een hoger diploma richting apotheker, bio-ingenieur of biomedische wetenschappen Een eerste gelijkaardige ervaring in de farmaceutische wereld Zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Onze klant verleent diensten voor de farmaceutische ontwikkeling en productie die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als QA Compliance supervisor ben je verantwoordelijk voor de compliance van het beleid en alle bijbehorende kwaliteitssystemen. Jij als QA compliance supervisor zorgt ervoor dat alle procedures in lijn zijn met de verschillende wetgevingen en hun bijbehorende vereisten. Verder sta je in voor het uitvoeren van GAP-analyses, risicobeoordelingen en het opstellen van implementatieplannen. Als QA compliance supervisor zet je zelf projecten op en volgt deze helemaal op en je zal ook verantwoordelijk zijn voor het intern auditplan en de opvolging ervan. Ideaal Profiel: Een hoger wetenschappelijk diploma Kennis van GMP processen en FDA ervaring is een grote plus 5 jaar ervaring in een farmaceutische omgeving Kennis Nederlands en Engels Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Voor een goede klant van ons, een toonaangevende familieonderneming voor algemene bouwwerken, interieur- en winkelinrichting, zijn we dringend op zoek naar een projectleider aluminium Hoe ziet je takenpakket eruit? Opmetingen Analyseren van plannen en lastenboeken Opmaken van technisch dossier Aansturen van toegewezen werkvoorbereider, atelier en plaatsing Project van A tot Z opvolgen Welk profiel? Affiniteit met de bouwsector Technische achtergrond, Autocad kennis is een plus Ervaring in ramen en deuren is een vereiste Een aantrekkelijk salarispakket met volgende extrealegale voordelen zoals een wagen tankkaart, forfaitaire kosten, maaltijdcheques, verzekeringen, Je komt terecht in een financieel sterk bedrijf met een no-nonsense bedrijfscultuur, korte communicatielijnen en waar collegialiteit bovenaan staat. - Je sta in voor de totale uitvoering van meerdere werven waarbij jij rechtstreeks leiding geeft aan jouw montageploegen - Je kan autonoom aan de slag te gaan met projecten in West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk - Jij bent hét aanspreekpunt van de bouwheer-architect - Deelnemen aan werfvergaderingen - Je bent verantwoordelijk voor de controle van de uitgevoerde werken - Je sta in voor de administratieve werfopvolging, vorderingsstaten, factuurcontrole, eindafrekeningen, Waar zijn wij naar op zoek? Onze ideale werfleider beschikt over een bouwkundig diploma en/of een eerste ervaring binnen de industriebouw. - een nauwkeurig en planmatig persoon - een vlotte teammotivator die beschikt over een gezonde portie entrepreneurship met oog voor kwaliteit en veiligheid. - een grondige kennis van het Nederlands is vereist, idealiter kan je dit aanvullen met een mondje Frans. Je kan rekenen op een aantrekkelijk brutosalaris bedrijfswagen, een filevrije omgeving, het werken met de nieuwste technologiëen en aparatuur, enz. als facility project lead engineer ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de facility projecten op de site. Je zal je ontfermen over de renovatie van de gebouwen en onderhoudt de contacten met de contractors. Opvolging van de voorbereiding en implementatie van logistiek en gebouwen Plannen, uitvoeren en controleren van de maatregelen in de gebouwen (nieuwbouw en aanpassingen) Verantwoordelijk voor het respecteren van richtlijnen met bouw- en exploïtatievergunningen, en verlengingen ervan Je werkt nauw en proactief samen met interne organisatie en externe aannemers, studiebureaus Je zoekt naar concurrerende alternatieven voor bestaande leveranciers je beheert de budgetten en keurt contracten goed in samenwerking met de facility manager je creëert een cultuur van continue verbetering en professionaliteit, dit door middel van KPI's, SLA's, benchmarking, je kan vlot communiceren op alle niveaus in de business Onze klant is een Belgische onderneming dat diensten verleent voor de farmaceutische ontwikkeling en productie van poeders, vloeistoffen en halfvaste bereidingen die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een solide reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als QA Compliance supervisor ben je verantwoordelijk voor de compliance van het beleid en alle bijbehorende kwaliteitssystemen. Jij als QA compliance supervisor zorgt ervoor dat alle procedures in lijn zijn met de verschillende wetgevingen en hun bijbehorende vereisten. Verder sta je in voor het uitvoeren van GAP-analyses, risicobeoordelingen en het opstellen van implementatieplannen. Als QA compliance supervisor zet je zelf projecten op en volgt deze helemaal op en je zal ook verantwoordelijk zijn voor het intern auditplan en de opvolging ervan. Ideaal Profiel: Een hoger wetenschappelijk diploma Kennis van GMP processen en FDA ervaring is een grote plus 5 jaar ervaring in een farmaceutische omgeving Kennis Nederlands en Engels Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Onze klant is een Belgische onderneming dat diensten verleent voor de farmaceutische ontwikkeling en productie van poeders, vloeistoffen en halfvaste bereidingen die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een solide reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als project validation engineer ben je verantwoordelijk voor het in stand houden van verschillende projecten omtrent toestellen, GMP omgevingen, productieprocessen, reinigingsmethoden, etc Je zal zelf de planning bepalen van je validatieprojecten, stelt documentatie op en staat in voor uitvoering en/of coördinatie van de testen. Je zal met verschillende afdelingen samenwerken en houdt je aan vooropgestelde deadlines. Ideaal Profiel: Als project validation engineer beschik jij over: Een hoger diploma richting apotheker, bio-ingenieur of biomedische wetenschappen Een eerste gelijkaardige ervaring in de farmaceutische wereld Zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques A Bachelor's degree in engineering
Arts of Apotheker gespecialiseerd in klinische biologie met een focus op hematologie, Réf. : IH[]
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC, Sint-Lambrechts-Woluwe, Brussel Hoofdstad, Woluwe- ...
09/06/2021 | Belgique (BE) : Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad | 1 POSTES ID du poste vacant: 1420003 Gestion des vacances d’emploi: MTQyMDAwMyAy Date de la dernière candidature: 02/05/2021 Informations sur le poste Description du poste De dienst Hematologische Biologie van de Cliniques Universitaires Saint Luc in Brussel is op zoek naar een Arts of Apotheker gespecialiseerd in klinische biologie met een focus op hematologie, om ons team te versterken De laboratoriumafdeling van het CUSL heeft een paramedisch team van 200 FTE onder toezicht van 16 gespecialiseerde artsen of apotheker-biologen die in een zeer technische omgeving werken. Tweeduizend bestanden/dag worden 24 uur per dag, 7 dagen per week verwerkt. De afdeling hematologische biologie omvat de volgende sectoren: - Geautomatiseerde hematologie, cytologie en flow cytometrie - Geautomatiseerde en gespecialiseerde hemostase (hemofilie referentiecentrum) - Erytrocytenimmunologie en bloedbank (ISO 9001-certificaat) - Leukocyte bloedplaatjes immunologie (EFI-accreditatie) - Oncologische moleculaire biologie (NGS) - Coördinatie van hematopoëtische stamceltransplantaties Hematologische biologen beschikken over een grote deskundigheid op deze verschillende gebieden en hebben de meest geavanceerde technieken ontwikkeld. Zij werken nauw samen met de verschillende klinische afdelingen van het CUSL via multidisciplinaire bijeenkomsten en onderzoeksprojecten, en met de faculteit Geneeskunde. Beschrijving van uw belangrijkste verantwoordelijkheden: - Toezicht houden op de morfologie en cytometrie sector - Deelnemen aan de organisatie en het beheer van de verschillende sectoren van het departement - Deelnemen aan de verschillende multidisciplinaire onco-hematologische overlegvergaderingen en communiceren met de voorschrijvende artsen - De opleiding van assistenten klinische biologie verzorgen - Deelnemen aan kwaliteitsbeheer en opvolging volgens de ISO15189 norm - Deelnemen aan de supervisie op wachtrol in hematologische biologie , https://youtu.be/TmU1W2kV6u0 - Arts of apotheker Bioloog - Gedegen kennis in hematologie - Ervaring in morfologie is wenselijk en geniet de voorkeur - Een masterdiploma in transfusiegeneeskunde is een pluspunt - Vertrouwd met de ISO15189 norm - Geaccrediteerd zijn en accreditatie behouden - Goede interpersoonlijke en leidinggevende vaardigheden. - Gevoel van verantwoordelijkheid en autonomie - Goede communicatieve vaardigheden en graag werken in een team - Nauwkeurig, georganiseerd, nauwgezet, in staat om duidelijke richtlijnen te geven en op de juiste manier te delegeren. Spécificité du poste - Statuut in loondienst - Vast contract, voltijds (11/11) - Startdatum: zo spoedig mogelijk Alle verdere informatie over de functie kan ook worden verkregen bij Véronique DENEYS (02/764 67 11) Situation géographique de l'emploi
Landmeter-expert /X
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Landmeter-expert /X (H/F/X) BRUXELLES Mise à jour le 11/03/2021 - Réf . : 3618229 Géomètre (6122201) [AGENTS DE MAÎTRISE, TECHNICIENS ET INGENIEURS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'EXTRACTION] Administration publique générale fr A durée indéterminée Poste(s) : 1 Expérience de 2 an(s) Landmeter-expert (/x)? Bij FOD Financiën? Yep, ook jij kan er terecht Jobinhoud Ben je gebeten door de vastgoedmicrobe? Ben je geboeid door cijfers en lijkt het schatten van de verschillende waarden van een onroerend goed (zoals venale waarde, constructiewaarde, kadastraal inkomen) jou wel wat? Heb je interesse in het kadastraal percelenplan en de bijwerking ervan? Houd je ervan in contact te komen met mensen? Schrikt terreinwerk je niet af? Kan je innovatief denken en wil je meewerken aan de toekomst en verdere modernisering van onze administratie? Dan is dit misschien wel de job waar je al langer van droomde, maar die je nog niet bent tegengekomen. Grijp dus jouw kans en word landmeter bij FOD Financiën ookditisfodfin Je werkt de kadastrale percelen bij in het kader van de behandeling van de fysieke mutaties (nieuwbouw, verbouwing, afbraak, ). Je stelt het kadastraal inkomen vast. Je behandelt bezwaren tegen het kadastaal inkomen. Je behandelt bezwaren betreffende de kadastrale documentatie. Je behandelt schattingsaanvragen betreffende venale waarden. Je behandelt schattingsaanvragen betreffende huurwaarden. Je behandelt schattingsaanvragen betreffende constructiewaarden. Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek. Votre profil Expérience(s) professionnelle(s) Métier Durée Géomètre 24 mois Formation(s) Etude Domaine Niveau non précisé Domaine non précisé Langue(s) Langue Niveau Français Connaissance moyenne Description libre OFWEL bezit je een van de volgende diploma's, zonder relevante professionele werkervaring: Diploma van basisopleiding van 2 cycli (bv. Licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting: Geomatica en landmeetkunde Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool na tenminste 4 jaar studie, optie landmeter OFWEL bezit je een relevante professionele werkervaring van minimum 2 jaar EN een van de volgende diploma's: diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. Wat betreft de professionele werkervaring, verwachten we een relevante professionele werkervaring van minstens 2 jaar in het domein van bepaling van onroerende waarden, verdeeld over ten minste 1 van onderstaande taken: bepaling van venale waarden, bepaling van kadastrale inkomens, opmeting van onroerende goederen, activiteiten van vastgoedmakelaar. VOTRE CONTRAT Régime de travail : Temps plein de jour Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite Type : A durée indéterminée Salaire : - POSTULER / CONTACT SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Monsieur SERVICE RH Site web : https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20152/Landmeter-expert-m-v-x-
Customer Service Officer
FEBELCO, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Geactualiseerd op 25 april 2021via FEBELCO Als Customer Service Officer ben je samen met je collega¿s hét commerciële aanspreekpunt voor onze klanten, bij al hun vragen en/of opmerkingen. Je staat dagelijks onze klanten te woord via telefoon of e-mail en beantwoordt vakkundig al hun productvragen. Je beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van bepaalde producten en plaatst indien nodig bestellingen. Je volgt leveringen en levertijden op. Je bent een belangrijk onderdeel in de schakel van informatieverstrekking van de apotheker naar zijn patiënt, en verliest deze filosofie nooit uit het oog. Sounds good? Lees dan zeker verder Profiel Je streeft elke dag opnieuw naar een uitmuntende klantenservice en klanttevredenheid. Iemand met de glimlach verder helpen zit je in het bloed en dat heb je idealiter al bewezen in een eerste ervaring op een klantendienst. Naast deze commerciële feeling heb je een georganiseerde, nauwkeurige en hands-on manier van werken. Je bent communicatief sterk en denkt probleemoplossend. Kunnen zaken beter? Dan willen we dat heel graag van jou horen. Heb je kennis van het Frans? Dat is zeker nice to have. Je beschikt over een gezonde dosis stressbestendigheid en staat stevig in je schoenen. Je stelt je flexibel op en bent bereid te werken in een uurrooster met afwisselende uren die liggen tussen 8u30 en 19u en periodiek zaterdagwerk (8u30 ¿ 15u00) en zondagwerk (10u00 ¿ 12u00). Je bent administratief onderlegd en Microsoft Office kent voor jou nog weinig geheimen. Heb je bovendien een achtergrond als apotheekassistent(e)? Dan ben je de persoon die we zoeken Talenkennis Nederlands : Goed Handel - Ondersteuning verkoop / Ondersteuning verkoop Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
Apotheker-arts Klinisch Bioloog - Militair Ziekenhuis Neder-over-Heembeek
FAKB, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Apotheker-arts Klinisch Bioloog - Militair Ziekenhuis Neder-over-Heembeek Algemeen Vacature voor een arts of apotheker klinisch bioloog die 35uur per week op zelfstandige basis zal tewerkgesteld worden binnen het klinisch laboratorium van het Militair Ziekenhuis te Neder-over-Heembeek. Het klinisch laboratorium staat in voor de analyse van klinische stalen die voornamelijk afkomstig zijn van de brandwondenpatiënten, kandidaat- en actieve militairen Polyvalent inzetbaar binnen de verschillende disciplines Goede kennis van de tweede landstaal Kennis van het kwaliteitssysteem binnen het klinisch laboratorium Leidinggevend, communicatief en plichtsbewust Kan goed werken in teamverband Verantwoordelijkheden Staat in voor de dagelijkse dienstverlening binnen het klinisch laboratorium en helpt mee de kwaliteit hiervan te verzekeren Wordt ingeschakeld in het wachtsysteem U wordt betrokken bij de opleiding en verdere bijscholing van de medisch laboratorium technologen U werkt mee aan het behoud van de BELAC-accreditatie van onze NRC-activiteit Indien u nog vragen heeft, kan dit ook via mail naar hetzelfde adres.
Arts of Apotheker gespecialiseerd in klinische biologie met een focus op hematologie
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Arts of Apotheker gespecialiseerd in klinische biologie met een focus op hematologie H/F Arts of Apotheker gespecialiseerd in klinische biologie met een focus op hematologie H/F De dienst Hematologische Biologie van de Cliniques Universitaires Saint Luc in Brussel is op zoek naar een Arts of Apotheker gespecialiseerd in klinische biologie met een focus op hematologie, om ons team te versterken De laboratoriumafdeling van het CUSL heeft een paramedisch team van 200 FTE onder toezicht van 16 gespecialiseerde artsen of apotheker-biologen die in een zeer technische omgeving werken. Tweeduizend bestanden/dag worden 24 uur per dag, 7 dagen per week verwerkt. De afdeling hematologische biologie omvat de volgende sectoren: - Geautomatiseerde hematologie, cytologie en flow cytometrie - Geautomatiseerde en gespecialiseerde hemostase (hemofilie referentiecentrum) - Erytrocytenimmunologie en bloedbank (ISO 9001-certificaat) - Leukocyte bloedplaatjes immunologie (EFI-accreditatie) - Oncologische moleculaire biologie (NGS) - Coördinatie van hematopoëtische stamceltransplantaties Hematologische biologen beschikken over een grote deskundigheid op deze verschillende gebieden en hebben de meest geavanceerde technieken ontwikkeld. Zij werken nauw samen met de verschillende klinische afdelingen van het CUSL via multidisciplinaire bijeenkomsten en onderzoeksprojecten, en met de faculteit Geneeskunde. Beschrijving van uw belangrijkste verantwoordelijkheden: - Toezicht houden op de morfologie en cytometrie sector - Deelnemen aan de organisatie en het beheer van de verschillende sectoren van het departement - Deelnemen aan de verschillende multidisciplinaire onco-hematologische overlegvergaderingen en communiceren met de voorschrijvende artsen - De opleiding van assistenten klinische biologie verzorgen - Deelnemen aan kwaliteitsbeheer en opvolging volgens de ISO15189 norm - Deelnemen aan de supervisie op wachtrol in hematologische biologie - Gedegen kennis in hematologie - Ervaring in morfologie is wenselijk en geniet de voorkeur - Een masterdiploma in transfusiegeneeskunde is een pluspunt - Vertrouwd met de ISO15189 norm - Geaccrediteerd zijn en accreditatie behouden - Goede interpersoonlijke en leidinggevende vaardigheden. - Gevoel van verantwoordelijkheid en autonomie - Goede communicatieve vaardigheden en graag werken in een team - Nauwkeurig, georganiseerd, nauwgezet, in staat om duidelijke richtlijnen te geven en op de juiste manier te delegeren. - Statuut in loondienst - Vast contract, voltijds (11/11) - Startdatum: zo spoedig mogelijk Alle verdere informatie over de functie kan ook worden verkregen bij Véronique DENEYS (02/764 67 11)
Network u0026 Security Engineer
Gentis Recruitment, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
A Bachelor's degree in engineering Onze klant is een grote speler in projectontwikkeling die grote bouwprojecten uitvoert zoals huizen, kantoren, gebouwen Op dit moment zijn ze op zoek naar een ervaren Projectleider Ziet u zichzelf terug in de volgende taken? Als Proejctleider ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de aan jou toegewezen projectwoningen in opbouw ; Je bent verantwoordelijk voor de aanbestedingen van de aan jou toegewezen projecten ; Als aanspreekpunt voor de onderaannemer en het eigen bedrijf organiseer je werfvergaderingen en ben je het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen ; Als Werfleider leidt u een team om de lopende projecten in goede banen te leiden ; Het controleren van de veiligheid, kwaliteits- en milieunormen van de verschillende werven ; Zorgen voor de juiste administratie ; Het opvolgen van de werven van het begin tot aan de oplevering. Spreekt deze job u aan? U beschikt over een bachelor in de bouw of je bent gelijkwaardig door ervaring ; Werkervaring als Projectleider ; U heeft ervaring in het leiding geven ; Daarnaast kan je zeer autonoom werken ; U heeft sterke communicatievaardigheden ; U heeft affiniteit met de grote bouwprojecten. Een leuke, gevarieerde functie met voldoende doorgroeimogelijkheden Je krijgt de ruimte voor persoonlijke groei, ondernemerschap en een langdurige samenwerking. Voldoende aanbod aan opleidingen om jezelf te ontplooien Een contract van onbepaalde duur en een marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen zoals een firmawagen, smartphone, laptop en groepsverzekering. Heb je altijd al willen mee groeien in een dynamisch en snel groeiend bedrijf binnen projectontwikkeling? Dan is deze opportuniteit misschien waar je naar op zoek bent. Je bent als project manager verantwoordelijk voor het volledige traject vanaf het concept tot en met de oplevering. Je staat voortdurend in dialoog met lokale overheden, stedenbouwkundigen, architecten en toekomstige gebruikers. Je bent als bouwheer verantwoordelijk voor de uitwerking van het aanbestedingsdossier, alsook de contractvorming met de algemene aannemer. Je bent het eerste aanspreekpunt tijdens het bouwproces, je stuurt alle partijen aan en je zoekt kostenbewust mee naar kwalitatieve oplossingen. Je bent ambassadeur van je werkgever. Bachelor/master bouwkunde ; Je hebt minstens 5 jaar ervaring opgedaan bij een projectontwikkelaar of aannemer ; Je hebt een sterke technische bagage ; Je bent integer, nauwkeurig, gedreven en denkt probleemoplossend. Je krijgt: Een competitief salarispakket met aantrekkelijke voordelen (bedrijfswagen, maaltijdcheques, gsm-abonnement, jaarlijkse bonussen, ). Aandacht voor work-life balance waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Motiverende werksfeer binnen een dynamische onderneming. Onze klant is een grote producent van kabels en draden. Dit in koper en aluminium. dis In je rol als preventieadviseur niveau 1 en milieucoördinator zal je verantwoordelijk zijn voor het beleid inzake veiligheid en welzijn op het werk verder uitbouwt, implementeert en bijstuurt waar nodig met het oog op een continue streven naar en aanmoedigen van een dagelijks veiligheidsbewustzijn en -gedrag. Nog taken als preventieadviseur niveau 1: Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle veiligheid gerelateerde zaken. Je brengt de risico's in kaart, onderzoekt systematisch de arbeidsomstandigheden, stelt oplossingen voor en volgt probleemgebieden op. Je analyseert mee de arbeidsongevallen en incidenten en formuleert preventieve en correctieve acties. Je ondersteunt de implementatie en het beheer van het veiligheidsbeheersysteem volgens de OHSAS 18001 standaard en werkt mee aan de creatie van de veiligheidscultuur. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het CPBW en het vastleggen van de gemaakte afspraken tussen werkgever en de syndicale delegatie. Je geeft leiding aan een twee preventieadviseurs niveau 2. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het globaal preventieplan en het jaaractieplan conform de wettelijke bepalingen. Je beschikt over een attest preventieadviseur niveau 1 en hebt reeds enkele jaren ervaring als preventieadviseur in een productieomgeving. Je hebt kennis van arbeidsveiligheid en de welzijnsreglementering. Een attest milieucoördinator of kennis van de milieuwetgeving is een pluspunt. Je hebt technische kennis en affiniteit met machineveiligheid. Ervaring met zorgsystemen zoals OHSAS 18001 is een plus, maar geen vereiste. Onze klant biedt jou een uitdagende en afwisselende functie met zelfstandigheid en boeiende verantwoordelijkheden binnen een hecht team. Je kan rekenen op een doorgedreven opleiding en mogelijkheden om je carrière uit te bouwen. Jouw inzet wordt beloond met een aantrekkelijk en marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen. Onze opdrachtgever is als 100% Belgische onderneming dé referentie wat betreft cv en sanitair. Met meer dan 600 werknemers is de onderneming uitgegroeid tot een trouwe partner van vakmensen en eindgebruikers. Belangrijk in het succesverhaal is de consistente keuze voor een kwalitatief productgamma in combinatie met een persoonlijke aanpak. Als toonbankverkoper verantwoordelijk voor cv en sanitair speel je een hoofdrol in de commerciële activiteiten van het filiaal te Gent: Na een inloopperiode in het magazijn ontvang je, samen met je collega's, klanten en installateurs aan de toonbank. Op basis van de opgedane kennis adviseer je klanten in de zoektocht naar de ideale oplossing. Je bent de schakel tussen het magazijn en de klanten. In deze hoedanigheid zorg je voor een administratieve opvolging van de bestellingen. Je kan terugvallen op een technische basis in sanitair en cv, door opleiding of ervaring. Affiniteit en de wil om bij te leren zijn minstens even goed Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je woont in de regio Gent. Zaterdagwerk schrikt je niet af. Trefwoorden : toonbankverkoper, sanitair, cv, centrale verwarming, B2B, B2C, Gent, Oost-Vlaanderen, sales, techniek. Een marktconform loon met extralegale voordelen: Maaltijdcheques Hospitalisatieverzekering Een uitdagende functie binnen een bedrijf met gezonde ambities. Een stimulerende omgeving waar je volop mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Wij zijn een gevestigd en dynamisch studiebureau. Bij ons ben je zeker van een goede verloning en extralegale voordelen. Er heerst een aangename werksfeer met toffe collega's met ervaring. Ons familiebedrijf is toe aan uitbreiding en daar kan jij mee deel van uitmaken. Wat is je functie : Van gebouwen en constructies in beton of staal zal je stabiliteitsstudies opmaken en er wordt van je verwacht op de hoogte te zijn van diverse funderingsmethodes in functie van grondmechanische aspecten. je zal werken in teamverband voor het dimensioneren van de stabiliteitselementen. de tekenaar zal je intens bijstaan bij het opmaken van structuur-, bekistings- en wapeningsplannen en deze zal je het nauwkeurig moeten contoleren. De projectleider zal je moeten adviseren bij de uitvoering op de werf, en je zal hem ook moeten assisteren waar nodig. De projectmanager dient geïnformeerd te worden over de belangrijke ontwerpbeslissingen. belangrijke beslissingen zal je met je collega's moeten kunnen bespreken en alsook rechtstreeks rapporteren aan de directie. Tenslotte zal je ook een junior projectingenieur stabiliteit ondersteunen. Contacteer me zeker: jill(at)gentisrecruitement(.)com / 03 500 51 60 Burgerlijk of Industrieel Ingenieur Bouwkunde met 5 jaar ervaring je bent in staat om zelfstandig complexe stabiliteitsstudies uit te voeren. Je beheerst de Nederlandse taal, kennis van de Franse en/of Engelse taal is een pluspunt. Je werk graag in teamverband en kan je medewerkers voldoende motiveren. Je kan verschillende projecten gelijktijdig behandelen Je kan goed werken met SCIA Kennis van REVIT/BIM is een extra pluspunt maar geen vereiste Ons aanbod: Interne en externe opleiding, wij investeren graag in onze werknemers en zorgen voor een voortdurende bijscholing. Stabiel bedrijf met uitstekende groei. We hebben onze vaste klanten en dit bestand is in constante uitbreiding. Goede werk/privé balans. Tijdens het jaar worden weinig dagen collectief vastgelegd. Hierdoor krijgen onze werknemers meer dagen verlof vrij te kiezen. We hebben tevens 'glijdende werkuren' ingevoerd. Je bent omringd door leuke en professionele collega's met passie voor hun werk. Er heerst bij ons een prettige werksfeer. Je komt te werken in een open sfeer, dicht bij beslissers en je hebt de mogelijkheid om je te profileren. Contacteer me zeker: jill(at)gentisrecruitement(.)com / 03 500 51 60 Onze klant is een bedrijf gespecialiseerd in ICT solutions met jarenlange ervaring. Zij bestaan uit een jong dynamisch team die toekomstige kandidaten groeimogelijkheden willen aanbieden binnen een toffe, informele business cultuur. Bovendien biedt onze klant de kandidaat een nieuw en flexibel werkomgeving, de ruimte om bij te leren en een aantrekkelijk loonpakket. Aldus, een dynamisch bedrijf met een leuke sfeer dat kandidaten de juiste kansen en omgeving wil aanbieden. Voor onze klant haar toekomstige Customer Support Engineer, zoeken wij mensen die volgende kunnen: doorverwijzen naar 3rd line support/ product development leergierig en bekend met cloud (Azure), O365 en secure webapps. problemen op creatieve wijze oplossen strategisch verbeteren van processen en producten goed plannen en follow-ups klantvriendelijk communiceren Zij beelden hun toekomstige medewerker als volgt in: spontaan en vlot in omgang ervaring in een gelijkaardige rol (customer support) Bachelor/Master in ICT-gerelateerde richting kennis in volgende zaken: Laatste reeksen van Window servers netwerken, besturingssystemen en pc-& printerconfigs logfiles interpretatie van bijhorende data (C# en JS & React) Wat mag je verwachten van onze klant? Zoals voorheen aangegeven bieden zij aan de toekomstige kandidaat een nieuw kantoor met flexibiliteit op het oog, de ruimte om bij te leren en groeimogelijkheden. Zij willen de kandidaat stimuleren om met een posititeve mindset naar het werk te komen Zie jij jouzelf in deze vacature? Treuzel dan niet en solliciteer via 32 3 500 51 60 of 32 4 97 49 78 16. Of stuur je CV met een aantal referenties naar natacha.vg(at)gentisrecruitment(.)com Onze klant is een langbestaand bedrijf en is gespecialiseerd in het aanbieden van verschillende diensten. Dit betekent dat toekomstige werknemers zich kunnen verdiepen en ontwikkelen in één van de vele diensten toegespitst op de end-users. Onze klant biedt ook de mogelijkheid om binnen een van hun interne diensten tewerkgesteld te worden. Aldus, een dynamisch bedrijf met een leuke sfeer dat een mooi loonpakket biedt. Voor onze klant haar toekomstige 1st & 2nd line internal Support, zoeken wij mensen die volgende kunnen: installateren van werkstations, smartphones etc. updaten van configuraties via tools en apps communicatie met interne klant loggen (calls en interacties) follow-up van problemen beheren van tickets wanneer nodig dispatch naar andere teams meewerken aan projecten (IT service desk) De toekomstige medewerker moet voldoen aan volgende eigenschappen: sterke basis van Microsoft Workplace (Active directory, 0365 etc.) leergierig deelt graag eigen bevindingen klantvriendelijk vlot in communicatie sterke kennis van NL en FR Bij onze klant kan je zeker zijn van volgende zaken: plezier op het werk ontbijt met de CEO een volledig infosessie en trainingsprogramma bij aanvang de kans om aan verschillende projecten deel te nemen de ruimte om je te ontwikkelen en carrière te maken Zie jij jezelf in bovenstaande qualificaties en poppel je om bij onze klant te beginnen? Contacteer me dan via 32 3 500 51 60 of 32 4 97 49 78 16. Of stuur je CV met een aantal referenties naar natacha.vg(at)gentisrecruitment(.)com Wat wordt er van jou verwacht ? Je staat mee aan de wieg van de conceptvorming en begeleidt deze studie in samenspraak met de projectmanager en je collega design engineers. Je stuurt en superviseert de ontwerpfase (calculatie en ontwerp) en begeleidt de design engineers in de opmaak van de bestekken. Dankzij jouw technische kennis van HVAC, sanitair en elektriciteit adviseer je vlot de architect en bouwheer over de mogelijkheden van hun bouwproject. De nadruk ligt voor jou op kwaliteit en duurzaamheid. Je woont werfvergaderingen bij en evalueert de uitvoeringsdossiers samen met de bouwheer en architect. Op de werf zorg je voor een gedegen technische opvolging van de werken. Als spilfiguur zorg je voor een duidelijke communicatie met je interne collega's, de architect en de bouwheer. Herken je jezelf hierin? Jij deelt onze passie voor energie en duurzaamheid Je hebt talent voor het managen van verschillende projecten tegelijk Als Senior Project Leader ben je verantwoordelijk voor de volledige opvolging van jouw projecten inzake gebouwtechnieken (HVAC, elektriciteit,…). Dat begint van bij de conceptvorming en loopt tot aan de oplevering. Je werkt tijdens de ontwerpfase nauw samen met je collega design engineers en maakt de brug met de bouwheer en architecten Aarzel dan niet en contacteer me: / 0032 472 61 90 80 Ben jij onze ideale kandidaat? Diploma Burgerlijk of Industrieel Ingenieur (eventueel Bachelor Elektromechanica klimatisering/elektriciteit, gelijkwaardig door jouw ruime ervaring). Minimum 5 jaar praktijkervaring als projectleider. Ervaring binnen een studiebureau is een pluspunt. Goede technische kennis van HVAC, sanitair en elektriciteit en je leert graag bij. Hoge verantwoordelijkheidszin en weet je te organiseren om meerdere projecten tegelijk tot een goed einde te brengen. Je bent communicatief sterk en zet je soft skills in voor een vlotte samenwerking. Je spreekt perfect Nederlands en slaat je uit de slag in het Frans en Engels. Je hebt een basiskennis van AutoCAD/Revit. Wat hebben wij jou te bieden? Boeiende job met verantwoordelijkheid en technische uitdaging. Groeiend internationaal bedrijf, waar je samen met je collega's het verschil kunt maken voor de gebouwen van morgen. Aangename, familiale werksfeer waar waarden als levenslang leren, kwaliteit, expertise, duurzaamheid en innovatie voelbaar zijn. Flexibele werkuren, telewerk, werken vanuit onze moderne kantoren rond Brugge en Gent Naast het werk organiseren wij leuke teamactiviteiten met de collega's. Een aantrekkelijk, marktconform verloningspakket, inclusief extralegale voordelen, op maat van jouw kennis, ervaring en competenties. Doorgroeimogelijkheden afhankelijk van jouw inzet en talenten. Wij zijn een Europese vastgoedontwikkelaar en investeerder gespecialiseerd in de ontwikkeling van grote logistieke projecten, magazijnen, state-of-the-art kantoorgebouwen, winkelcentra en residentiële ontwikkelingen op toplocaties. Wij staan bekend om onze sterke architecturale ontwerpen aan de hoogst mogelijke standaard. Dit komt mede door onze roots, vanuit de brownfields groeiden we via logistieke bouwwerken uit tot een zeer ervaren ontwikkelaar die de markt als geen ander kent. We houden ons vast aan een compact team wat maakt dat we allemaal een nauw contact hebben met onze klanten. Wat jouw functie zal zijn Je zal ondersteuning bieden aan het team van architecten. Als Assistent Architect zal je meewerken aan het uitwerken van allerhande projecten. Je assisteert ook bij het uittekenen van benodigde plannen en administratieve opvolging van de dossiers. Je genoot een opleiding interieurarchitect of assistent architect. Je hebt een bouwkundige achtergrond en liefst 3 tot 5 jaar ervaring in deze sector. Nauwkeurig en creatief ben je zeker en tegen stres ben je bestand Het halen van deadlines vormt voor u geen probleem. Je kan zelfstandig werken maar voelt zich ook goed in een team. Software: AutoCad, 3D design, Creative Cloud, Hiermee ben je zeker vertrouwd. Je gaat vlot om met variatie binnen uw takenpakket. Ons aanbod Samen met je enthousiaste collega 's maak je deel uit van een snel evoluerende onderneming. We bieden jou een boeiende job waarin je jezelf verder kan ontwikkelen en waar doorgroeimogelijkheden zijn in een snelgroeiend team. Natuurlijk staat er een competitief salaris in verhouding tot jouw ervaring en motivatie. Als facility project lead engineer ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de facility projecten op de site. Je zal je ontfermen over de renovatie van de gebouwen en onderhoudt de contacten met de contractors. Functieomschrijving: Opvolging van de voorbereiding en implementatie van logistiek en gebouwen Plannen, uitvoeren en controleren van de maatregelen in de gebouwen (nieuwbouw en aanpassingen) Verantwoordelijk voor het respecteren van richtlijnen met bouw- en exploïtatievergunningen, en verlengingen ervan Je werkt nauw en proactief samen met interne organisatie en externe aannemers, studiebureaus Je zoekt naar concurrerende alternatieven voor bestaande leveranciers je beheert de budgetten en keurt contracten goed in samenwerking met de facility manager je creëert een cultuur van continue verbetering en professionaliteit, dit door middel van KPI's, SLA's, benchmarking, Een achelor/master in facility management of industrieel ingenieur Een sterke technische bagage Je kan vlot communiceren op alle niveaus in de business Onze klant is een grote speler in projectontwikkeling die grote bouwprojecten uitvoert zoals huizen, kantoren, gebouwen Op dit moment zijn ze op zoek naar een ervaren Projectleider Ziet u zichzelf terug in de volgende taken? Als Proejctleider ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de aan jou toegewezen projectwoningen in opbouw ; Je bent verantwoordelijk voor de aanbestedingen van de aan jou toegewezen projecten ; Als aanspreekpunt voor de onderaannemer en het eigen bedrijf organiseer je werfvergaderingen en ben je het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen ; Als Projectleider leidt u een team om de lopende projecten in goede banen te leiden ; Het controleren van de veiligheid, kwaliteits- en milieunormen van de verschillende werven ; Zorgen voor de juiste administratie ; Het opvolgen van de werven van het begin tot aan de oplevering. Spreekt deze job u aan? U beschikt over een bachelor in de bouw of je bent gelijkwaardig door ervaring ; Werkervaring als Projectleider ; U heeft ervaring in het leiding geven ; Daarnaast kan je zeer autonoom werken ; U heeft sterke communicatievaardigheden ; U heeft affiniteit met de grote bouwprojecten. Een leuke, gevarieerde functie met voldoende doorgroeimogelijkheden Je krijgt de ruimte voor persoonlijke groei, ondernemerschap en een langdurige samenwerking. Voldoende aanbod aan opleidingen om jezelf te ontplooien Een contract van onbepaalde duur en een marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen zoals een firmawagen, smartphone, laptop en groepsverzekering. Onze opdrachtgever is een toonaangevend groothandel met focus op de HVAC-markt. Door steeds dicht bij haar klanten te staan en steevast te kiezen voor A-merken, wist de onderneming zich op te werken tot een vaste en gewaardeerde partner voor professionele installateurs. Als Account Manager voor de regio Noorderkempen houdt je je bezig met: Het uitbouwen en onderhouden van duurzame, lange-termijnrelaties met B2B-klanten. Het beheer van een eigen klantenportefeuille met als doel deze verder uit te breiden. Technische ondersteuning van je klanten, waarvoor je steeds kan terugvallen op collega's waar je nauw mee samenwerkt. Een commerciële mindset is noodzakelijk. Targets schrikken je niet af. Je hebt de nodige technische bagage, of affiniteit met technische producten. Je bent hands on en deinst er niet voor terug om mee de handen uit de mouwen te steken waar nodig. Kennis van de markt is een grote troef Je bent ondernemend, matuur en durft knopen door te hakken. Trefwoorden : account manager, technical sales, sales, HVAC, sanitair, Noorderkempen, Antwerpen, groothandel, junior, medior, senior. Een marktconform loon met extralegale voordelen: Firmawagen met tankkaart. Aantrekkelijk commisiesysteem. Een carrière binnen een gezonde, ambitieuze onderneming. Een uitdagende functie met de nodige verantwoordelijkheid. Onze opdrachtgever is een toonaangevend groothandel met focus op de HVAC-markt. Door steeds dicht bij haar klanten te staan en steevast te kiezen voor A-merken, wist de onderneming zich op te werken tot een vaste en gewaardeerde partner voor professionele installateurs. Als Account Manager voor de regio Zuiderkempen houdt je je bezig met: Het uitbouwen en onderhouden van duurzame, lange-termijnrelaties met B2B-klanten. Het beheer van een eigen klantenportefeuille met als doel deze verder uit te breiden. Technische ondersteuning van je klanten, waarvoor je steeds kan terugvallen op collega's waar je nauw mee samenwerkt. Zuiderkempen: regio Herentals, Geel, Mol tot Tessenderlo. Een commerciële mindset is noodzakelijk. Targets schrikken je niet af. Je hebt de nodige technische bagage, of affiniteit met technische producten. Je bent hands on en deinst er niet voor terug om mee de handen uit de mouwen te steken waar nodig. Kennis van de markt is een grote troef Je bent ondernemend, matuur en durft knopen door te hakken. Trefwoorden : account manager, technical sales, sales, HVAC, sanitair, Zuiderkempen, Antwerpen, groothandel, junior, medior, senior. Een marktconform loon met extralegale voordelen: Firmawagen met tankkaart. Aantrekkelijk commisiesysteem. Een carrière binnen een gezonde, ambitieuze onderneming. Een uitdagende functie met de nodige verantwoordelijkheid. Onze klant verleent diensten voor de farmaceutische ontwikkeling en productie die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als project validation engineer ben je verantwoordelijk voor het in stand houden van verschillende projecten omtrent toestellen, GMP omgevingen, productieprocessen, reinigingsmethoden, etc Je zal zelf de planning bepalen van je validatieprojecten, stelt documentatie op en staat in voor uitvoering en/of coördinatie van de testen. Je zal met verschillende afdelingen samenwerken en houdt je aan vooropgestelde deadlines. Ideaal Profiel: Als project validation engineer beschik jij over: Een hoger diploma richting apotheker, bio-ingenieur of biomedische wetenschappen Een eerste gelijkaardige ervaring in de farmaceutische wereld Zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Onze klant verleent diensten voor de farmaceutische ontwikkeling en productie die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als QA Compliance supervisor ben je verantwoordelijk voor de compliance van het beleid en alle bijbehorende kwaliteitssystemen. Jij als QA compliance supervisor zorgt ervoor dat alle procedures in lijn zijn met de verschillende wetgevingen en hun bijbehorende vereisten. Verder sta je in voor het uitvoeren van GAP-analyses, risicobeoordelingen en het opstellen van implementatieplannen. Als QA compliance supervisor zet je zelf projecten op en volgt deze helemaal op en je zal ook verantwoordelijk zijn voor het intern auditplan en de opvolging ervan. Ideaal Profiel: Een hoger wetenschappelijk diploma Kennis van GMP processen en FDA ervaring is een grote plus 5 jaar ervaring in een farmaceutische omgeving Kennis Nederlands en Engels Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Voor een goede klant van ons, een toonaangevende familieonderneming voor algemene bouwwerken, interieur- en winkelinrichting, zijn we dringend op zoek naar een projectleider aluminium Hoe ziet je takenpakket eruit? Opmetingen Analyseren van plannen en lastenboeken Opmaken van technisch dossier Aansturen van toegewezen werkvoorbereider, atelier en plaatsing Project van A tot Z opvolgen Welk profiel? Affiniteit met de bouwsector Technische achtergrond, Autocad kennis is een plus Ervaring in ramen en deuren is een vereiste Een aantrekkelijk salarispakket met volgende extrealegale voordelen zoals een wagen tankkaart, forfaitaire kosten, maaltijdcheques, verzekeringen, Je komt terecht in een financieel sterk bedrijf met een no-nonsense bedrijfscultuur, korte communicatielijnen en waar collegialiteit bovenaan staat. - Je sta in voor de totale uitvoering van meerdere werven waarbij jij rechtstreeks leiding geeft aan jouw montageploegen - Je kan autonoom aan de slag te gaan met projecten in West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk - Jij bent hét aanspreekpunt van de bouwheer-architect - Deelnemen aan werfvergaderingen - Je bent verantwoordelijk voor de controle van de uitgevoerde werken - Je sta in voor de administratieve werfopvolging, vorderingsstaten, factuurcontrole, eindafrekeningen, Waar zijn wij naar op zoek? Onze ideale werfleider beschikt over een bouwkundig diploma en/of een eerste ervaring binnen de industriebouw. - een nauwkeurig en planmatig persoon - een vlotte teammotivator die beschikt over een gezonde portie entrepreneurship met oog voor kwaliteit en veiligheid. - een grondige kennis van het Nederlands is vereist, idealiter kan je dit aanvullen met een mondje Frans. Je kan rekenen op een aantrekkelijk brutosalaris bedrijfswagen, een filevrije omgeving, het werken met de nieuwste technologiëen en aparatuur, enz. als facility project lead engineer ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de facility projecten op de site. Je zal je ontfermen over de renovatie van de gebouwen en onderhoudt de contacten met de contractors. Opvolging van de voorbereiding en implementatie van logistiek en gebouwen Plannen, uitvoeren en controleren van de maatregelen in de gebouwen (nieuwbouw en aanpassingen) Verantwoordelijk voor het respecteren van richtlijnen met bouw- en exploïtatievergunningen, en verlengingen ervan Je werkt nauw en proactief samen met interne organisatie en externe aannemers, studiebureaus Je zoekt naar concurrerende alternatieven voor bestaande leveranciers je beheert de budgetten en keurt contracten goed in samenwerking met de facility manager je creëert een cultuur van continue verbetering en professionaliteit, dit door middel van KPI's, SLA's, benchmarking, je kan vlot communiceren op alle niveaus in de business Onze klant is een Belgische onderneming dat diensten verleent voor de farmaceutische ontwikkeling en productie van poeders, vloeistoffen en halfvaste bereidingen die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een solide reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als QA Compliance supervisor ben je verantwoordelijk voor de compliance van het beleid en alle bijbehorende kwaliteitssystemen. Jij als QA compliance supervisor zorgt ervoor dat alle procedures in lijn zijn met de verschillende wetgevingen en hun bijbehorende vereisten. Verder sta je in voor het uitvoeren van GAP-analyses, risicobeoordelingen en het opstellen van implementatieplannen. Als QA compliance supervisor zet je zelf projecten op en volgt deze helemaal op en je zal ook verantwoordelijk zijn voor het intern auditplan en de opvolging ervan. Ideaal Profiel: Een hoger wetenschappelijk diploma Kennis van GMP processen en FDA ervaring is een grote plus 5 jaar ervaring in een farmaceutische omgeving Kennis Nederlands en Engels Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Onze klant is een Belgische onderneming dat diensten verleent voor de farmaceutische ontwikkeling en productie van poeders, vloeistoffen en halfvaste bereidingen die voldoen aan de GXP-normen en aan klantspecifieke eisen. Door de jaren heen heeft onze klant een solide reputatie opgebouwd en is hierdoor wereldwijd aanwezig in de farmaceutische industrie. Een reputatie die het ook gebracht heeft tot voorkeurspartner voor het merendeel van de top-20 farma multinationals. Functieomschrijving: Als project validation engineer ben je verantwoordelijk voor het in stand houden van verschillende projecten omtrent toestellen, GMP omgevingen, productieprocessen, reinigingsmethoden, etc Je zal zelf de planning bepalen van je validatieprojecten, stelt documentatie op en staat in voor uitvoering en/of coördinatie van de testen. Je zal met verschillende afdelingen samenwerken en houdt je aan vooropgestelde deadlines. Ideaal Profiel: Als project validation engineer beschik jij over: Een hoger diploma richting apotheker, bio-ingenieur of biomedische wetenschappen Een eerste gelijkaardige ervaring in de farmaceutische wereld Zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal Een marktconform loon met extralegale voordelen: Groepsverzekering Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques A Bachelor's degree in engineering
Officier bij Defensie (masterdiploma)
Defensie - La Défense, Evere
Defensie: dat zijn meer dan 4 componenten met hightech materiaal en opdrachten in binnen- en buitenland. Dat zijn vooral mannen en vrouwen die klaarstaan voor elke uitdaging. Burger, reservist en militair: elk van hen heeft zijn of haar talent waarmee ze bij Defensie aan de slag gaan.Werken bij Defensie is een unieke ervaring. Je job valt niet te vergelijken met een job in het burgermilieu.Bij ons staat teamwork altijd centraal. Vanaf je basisopleiding maak je vrienden voor het leven: collega's die altijd voor je klaar staan, met dezelfde zin voor avontuur. Na je opleiding kan je deelnemen aan buitenlandse opdrachten en oefeningen.Daarbij kom je met je team voor grote uitdagingen te staan in vaak moeilijke omstandigheden. Je band met de collega's wordt hierdoor steeds hechter. Een job bij Defensie is meer dan gewoon een job. Je hebt altijd iets om over te vertellen, thuis en aan je vrienden.Plaats van tewerkstelling: over heel België zijn er mogelijkheden! THE FUNCTIONUiteenlopende jobmogelijkheden als officier voor afgestudeerde mastersEen officier is een goed getrainde militair die een team kan bevelen, leiden en controleren.Hij/zij is verantwoordelijk voor het correct gebruik van het materiaal, bewapening en de beschikbare uitrusting.Hij/zij is in staat om in stresserende omstandigheden te werken en voert de taken uit op een loyale, verantwoordelijke en dynamische manier. Er zijn vacatures bij zowel de Land-, de Lucht-, de Medische Component, als bij de Marine, voor uiteenlopende profielen zoals ingenieurs, IT'ers, dokters en tandartsen, metereologen, vertalers/tolken en nog zoveel meer! REQUIRED PROFILEDefensie is op zoek naar de meest uiteenlopende masterprofielen.Heb je een masterdiploma:arts, tandarts, apothekerpsycholoogcommunicatiespecialistgezondheidszorgcoördinatorkinesitherapeutindustrieel ingenieur of burgelijk ingenieurprojectmanager constructieICT system engineerEn nog zoveel andere opties!Defensie heeft een job voor jou! Wees er snel bij! Check onze website www.mil.be , bel ons gratis nummer 0800/333 48 of neem contact met een informatiecentrum in elke provincie.WE OFFERWaarom werken bij Defensie?Aantrekkelijk loon: Even serieus: wil je snel rijk worden, zoek dan iets anders. Je kan elders zeker meer verdienen. Vind je geld niet het belangrijkste, dan zit je goed. Je zal bij Defensie een behoorlijke boterham verdienen en met extra premies voor buitenlandse missies en gespecialiseerde taken zet je al gauw een aardig spaarpotje opzij.Afwisseling en uitdaging: Routine, dat is niks voor jou. Vandaag op oefening, morgen sport, volgende maand in het buitenland. En voor elk van die dingen ga jij tot het uiterste. Want je houdt wel van een uitdaging. Jij houdt ervan het maximale uit jezelf te halen. Sportieve omgeving: Sport je graag maar moet dit van je baas steeds na je uren? Bij ons is je conditie verbeteren en op peil houden een deel van de job. Dus sporten tijdens de uren: doodnormaal.Teamwork: Je staat er nooit alleen voor. Er staan steeds collega's naast jou op wie je kan bouwen. En samen een uitdaging aangaan, dat schept een onvergetelijke band.Unieke ervaringen: Dit is geen nine to five job. Je ziet meer van de wereld dan in andere jobs en doet steeds nieuwe ervaringen op. “Hoe was je dag?”, geeft bij jou iets andere antwoorden dan bij de meeste van je vrienden.Work/life balance: Eerlijk: je zal soms drukke periodes hebben of niet veel thuis zijn. Omdat je je voorbereidt op een opdracht, of op opdracht bent. Tussenin heb je ook rustigere periodes. Gelijke kansen: Iedereen gelijke kansen. Veel werkgevers goochelen ermee. Maar hoe vaak is dat ook de realiteit? Bij Defensie wel. Het ligt namelijk vast in de wet. Je krijgt dezelfde kansen als iedereen ongeacht je achtergrond, je geslacht of je geaardheid.Doorgroeien: Je leert je job uitvoeren maar we zorgendat je je verder blijft ontwikkelen, en andere talenten ontdekt. Je kan opleidingen volgen, krijgt nieuwe uitdagingen in een andere functie,... It’s all part of the job, want de wereld evolueert voortdurend en jij dus ook.Werkzekerheid: Je houdt wel van wat afwisseling maar vindt dat werkzekerheid ook zijn voordelen heeft. Ook met een contract van bepaalde duur, heb je bij ons tal van mogelijkheden en weet je altijd duidelijk waar je aan toe bent. 
responsable de service, pharmacien (BE)
APB, Brussel, Brussel Hoofdstad
De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) vertegenwoordigt de zelfstandige officina-apothekers. APB ondersteunt zijn leden in hun dagelijkse praktijk, ontwikkelt en promoot de vrije uitoefening van het beroep van zelfstandig apotheker. DELPHICARE is een wetenschappelijke databank met informatie over Belgische en buitenlandse geneesmiddelen. DELPHICARE wordt gepubliceerd door CWOA, het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). Omwille van een nakende oppensioenstelling zoekt CWOA een voltijds gemotiveerd: APOTHEKER DIENSTHOOFD DELPHICARE (m/v/x) U bent onder meer verantwoordelijk voor De coördinatie van de werkzaamheden van de dienst DelphiCare Het beheer de wetenschappelijke databank DelphiCare De evolutie van de inhoud van de databank en haar specifieke beheersapplicaties U stuurt een team van een 5-tal medewerkers aan U waakt over de kwaliteit van de wetenschappelijke output U werkt intensief samen met andere APB-diensten zoals de documentatiedienst, de dienst wetenschappelijke projecten, de communicatiedienst, de ICT-afdeling, enz. U onderhoudt samenwerkingen met externe dataleveranciers en klanten van de databank zoals softwarehuizen voor apothekers en artsen. U geeft interne en externe vormingen en voordrachten in direct verband met uw werkdomein U vertegenwoordigt APB in officiële commissies en werkgroepen Verder verleent u medewerking aan initiatieven van APB in het kader van de beroepsontwikkeling en beroepsverdediging van haar leden. U beschikt over het diploma van apotheker of een ander masterdiploma en heeft minstens een goede kennis van de apotheeksector U heeft een goede kennis van wetenschappelijke medisch/farmaceutische databanken U heeft een uitgesproken interesse in of eventueel basiskennis van ICT. U kan inspelen op veranderende noden van klanten en van de organisatie (financieel, operationeel, organisatorisch), en kan evalueren hoe het DelphiCare team hier optimaal toe kan bijdragen U bent in staat om gedocumenteerde processen op te stellen om interne en externe noden met betrekking tot de databank te objectiveren U bent een expert in het coachen van de medewerkers en u kunt op doeltreffende wijze met hen communiceren U kan een leidende rol nemen bij het volbrengen van team- en projectdoelstellingen Kenmerkend zijn uw analytisch vermogen evenals organisatorische en communicatieve vaardigheden. U heeft zin voor verantwoordelijkheid, werkt nauwkeurig en bent een initiatiefnemer. U streeft naar continue verbetering en persoonlijke vernieuwing. U heeft een goede kennis van het Nederlands en het Frans. Kennis van het Engels en het Duits (lezen) vormen een meerwaarde. Een dynamische job aan het hoofd van een heel gemotiveerd team, waarbinnen u uw organisatorische vaardigheden en technische kennis ten volle kan benutten en verder ontwikkelen. Een dynamische en stabiele werkomgeving in de gezondheidssector. Een marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen. Een g Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
APOTHEKER DIENSTHOOFD DELPHICARE (m/v/x) (BE)
APB, Brussel, Brussel Hoofdstad
De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) vertegenwoordigt de zelfstandige officina-apothekers. APB ondersteunt zijn leden in hun dagelijkse praktijk, ontwikkelt en promoot de vrije uitoefening van het beroep van zelfstandig apotheker. DELPHICARE is een wetenschappelijke databank met informatie over Belgische en buitenlandse geneesmiddelen. DELPHICARE wordt gepubliceerd door CWOA, het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). Omwille van een nakende oppensioenstelling zoekt CWOA een voltijds gemotiveerd: APOTHEKER DIENSTHOOFD DELPHICARE (m/v/x) U bent onder meer verantwoordelijk voor De coördinatie van de werkzaamheden van de dienst DelphiCare Het beheer de wetenschappelijke databank DelphiCare De evolutie van de inhoud van de databank en haar specifieke beheersapplicaties U stuurt een team van een 5-tal medewerkers aan U waakt over de kwaliteit van de wetenschappelijke output U werkt intensief samen met andere APB-diensten zoals de documentatiedienst, de dienst wetenschappelijke projecten, de communicatiedienst, de ICT-afdeling, enz. U onderhoudt samenwerkingen met externe dataleveranciers en klanten van de databank zoals softwarehuizen voor apothekers en artsen. U geeft interne en externe vormingen en voordrachten in direct verband met uw werkdomein U vertegenwoordigt APB in officiële commissies en werkgroepen Verder verleent u medewerking aan initiatieven van APB in het kader van de beroepsontwikkeling en beroepsverdediging van haar leden. U beschikt over het diploma van apotheker of een ander masterdiploma en heeft minstens een goede kennis van de apotheeksector U heeft een goede kennis van wetenschappelijke medisch/farmaceutische databanken U heeft een uitgesproken interesse in of eventueel basiskennis van ICT. U kan inspelen op veranderende noden van klanten en van de organisatie (financieel, operationeel, organisatorisch), en kan evalueren hoe het DelphiCare team hier optimaal toe kan bijdragen U bent in staat om gedocumenteerde processen op te stellen om interne en externe noden met betrekking tot de databank te objectiveren U bent een expert in het coachen van de medewerkers en u kunt op doeltreffende wijze met hen communiceren U kan een leidende rol nemen bij het volbrengen van team- en projectdoelstellingen Kenmerkend zijn uw analytisch vermogen evenals organisatorische en communicatieve vaardigheden. U heeft zin voor verantwoordelijkheid, werkt nauwkeurig en bent een initiatiefnemer. U streeft naar continue verbetering en persoonlijke vernieuwing. U heeft een goede kennis van het Nederlands en het Frans. Kennis van het Engels en het Duits (lezen) vormen een meerwaarde. Een dynamische job aan het hoofd van een heel gemotiveerd team, waarbinnen u uw organisatorische vaardigheden en technische kennis ten volle kan benutten en verder ontwikkelen. Een dynamische en stabiele werkomgeving in de gezondheidssector. Een marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen. Een g Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Ziekenhuisapotheker (BE)
C.H.U Saint Pierre, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Bedrijfsdetails Werken in het UMC Sint-Pieter, werken in het hart van de stad, in het hart van het leven, met passie voor zorgOnze 2.800 medewerkers zijn onze sterkte en onze eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit zijn de waarden die hen telkens drijven. Iedereen in onze 40 medische diensten streeft ernaar de patiënt centraal te stellen.Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze kracht om ons dagelijks in te zetten voor de Brusselse patiënten en patiënten van elke herkomst.Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan. Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons universitair karakter.Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze elf themaziekenhuizen, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie.Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZCB) dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen groepeert. Wij werken nauw met diverse partners samen zoals huisartsen, specialisten, het OCMW en andere hulp- en zorginstellingen.In het UMC Sint-Pieter werken, is deel uitmaken van een hechte, ondersteunende groep waarin iedereen zijn plaats heeft voor een optimale dienstverlening. De tevredenheid van onze patiënten en het welzijn op het werk zijn onze prioriteiten. Opdrachten U zal deel uitmaken van een dynamisch en innoverend team van apothekers U krijgt een opleiding teneinde kennis te maken met de verschillende activiteiten die uitgevoerd worden door de apotheek U neemt om de beurt deel aan de wachtrol van de apotheek Toelatingsvoorwaarden Beschikken over een Masterdiploma Farmacie en de kwalificatie van “ziekenhuisapotheker” Vereist profiel voor de functie Capaciteiten: beheer van een team organisatie van het werk communicatief uitwerking en toepassing van doelstellingen multidisciplinaire samenwerking Dynamisch en creatief Stressbestendig Goede kennis van de farmaceutische software “Infohos” is een pluspunt Talen U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen). Aanbod Een voltijds contract van onbepaalde duur voor 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter) Gelijkgesteld met de graad van : Adjunct-apotheker Extralegale voordelen: maaltijdcheques ter waarde van € 7,30; voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn); een tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer (100 % MIVB 80% NMBS) en/of een fietsvergoeding; een jaarlijkse aanmoedigingspremie; een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen); 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen ( verschillende dagen omstandigheidsverlof); talrijke c Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
pharmacien, hospitalier (BE)
C.H.U Saint Pierre, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Bedrijfsdetails Werken in het UMC Sint-Pieter, werken in het hart van de stad, in het hart van het leven, met passie voor zorgOnze 2.800 medewerkers zijn onze sterkte en onze eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit zijn de waarden die hen telkens drijven. Iedereen in onze 40 medische diensten streeft ernaar de patiënt centraal te stellen.Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze kracht om ons dagelijks in te zetten voor de Brusselse patiënten en patiënten van elke herkomst.Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan. Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons universitair karakter.Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze elf themaziekenhuizen, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie.Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZCB) dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen groepeert. Wij werken nauw met diverse partners samen zoals huisartsen, specialisten, het OCMW en andere hulp- en zorginstellingen.In het UMC Sint-Pieter werken, is deel uitmaken van een hechte, ondersteunende groep waarin iedereen zijn plaats heeft voor een optimale dienstverlening. De tevredenheid van onze patiënten en het welzijn op het werk zijn onze prioriteiten. Opdrachten U zal deel uitmaken van een dynamisch en innoverend team van apothekers U krijgt een opleiding teneinde kennis te maken met de verschillende activiteiten die uitgevoerd worden door de apotheek U neemt om de beurt deel aan de wachtrol van de apotheek Toelatingsvoorwaarden Beschikken over een Masterdiploma Farmacie en de kwalificatie van “ziekenhuisapotheker” Vereist profiel voor de functie Capaciteiten: beheer van een team organisatie van het werk communicatief uitwerking en toepassing van doelstellingen multidisciplinaire samenwerking Dynamisch en creatief Stressbestendig Goede kennis van de farmaceutische software “Infohos” is een pluspunt Talen U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen). Aanbod Een voltijds contract van onbepaalde duur voor 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter) Gelijkgesteld met de graad van : Adjunct-apotheker Extralegale voordelen: maaltijdcheques ter waarde van € 7,30; voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn); een tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer (100 % MIVB 80% NMBS) en/of een fietsvergoeding; een jaarlijkse aanmoedigingspremie; een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen); 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen ( verschillende dagen omstandigheidsverlof); talrijke c Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Wetenschappelijk expert "vigilantie bloed en weefsels" - Ondersteuning FAGG
Jobat, Elsene, Brussel Hoofdstad, Ixelles
Wetenschappelijk expert "vigilantie bloed en weefsels" - Ondersteuning FAGG Wetenschappelijk expert "vigilantie bloed en weefsels" - Ondersteuning FAGG Sciensano is het instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Onze instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies. Samen met meer dan 800 medewerkers werken wij mee aan meer dan 100 wetenschappelijke projecten gefinancierd door overheden, Belgische of internationale partners en opdrachtgevers. Zo dragen we bij tot een langer gezond leven voor iedereen. Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten : https://www.sciensano.be . Functieomschrijving Je ondersteunt de eenheid Menselijk lichaamsmateriaal van het Directoraat-generaal POST vergunning van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en de interpretatie van incidenten bij de afname of toediening van bloed of menselijk lichaamsmateriaal. Je evalueert de gegevens afkomstig van de ziekenhuizen, bloedtransfusiecentra, en instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal. Je stelt een rapport op, waarin je de resultaten becommentarieert en een aantal aanbevelingen formuleert. Je hebt regelmatig contact met de andere afdelingen van het FAGG, zoals bijv. de inspectiediensten. Je zorgt voor wetenschappelijk advies en neemt deel aan de voorbereiding van technische en regelgevende adviezen. Je volgt de nieuwe ontwikkelingen in de volksgezondheid (opkomst van virussen, ) en beoordeelt hun potentiële effect op de veiligheid van producten. Je neemt deel aan nationale en internationale vergaderingen. Je bent een referentiepersoon in je expertisedomein en stel je kennis ter beschikking van het FAGG en andere instellingen in de gezondheidszorg. Master (bio)medische wetenschappen of apotheker Bij voorkeur een doctoraat op een voor de functie relevant domein Kennis/ervaring in het gebied van bloed, bloedcomponenten en weefsels Ervaring in het schrijven van wetenschappelijke rapporten Troef: publicaties in internationale tijdschriften met peer-review Talen: Frans en Nederlands; Uitstekende kennis van het Engels Generieke vaardigheden: de integratie van informatie; beslissen; adviseur; eerlijk en objectief; plannen en organiseren; gerichte doelen; teamgeest samenwerken, onderhandelen en overtuigen; goede communicatieve vaardigheden; initiatief; stressbestendigheid Contract van onbepaalde duur Een uitdagende functie in een bekend wetenschappelijk instituut Salaris (loonschaal SW11 of 21) aangevuld met extralegale voordelen : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis abonnement voor openbaar vervoer woon-werkverkeer Interessante regeling voor de organisatie van de arbeidstijd (glijdende werkuren in een 38-uren week; mogelijkheid om te veel gepresteerde uren in recuperatie te nemen; mogelijkheid tot telewerk) Andere : maaltijdcheques Sollicitatie Wetenschappelijk expert "vigilantie bloed en weefsels" - Ondersteuning FAGG Sciensano Elsene Solliciteren voor deze job kan via de website van onze vertrouwde partner Sciensano Meer info Bereken je reistijd Naar Als technisch medewerker draag je jouw steentje bij met betrekking tot het onderhoud en bewaken van de openbare netheid van het patrimonium van onze gemeente & OCMW. Je assisteert de Preventieadviseur – Arbeidsarts zodat deze efficiënt zijn/haar overeengekomen taken met betrekking tot het Gezondheidstoezicht, bij de klanten, kan uitoefenen.Je voert, in Op de luchthaven van Zaventem zijn wij momenteel op zoek naar een ervaren Loodgieter om ons team te versterken.Als Loodgieter bij EQUANS ben je het eerste aanspreekpunt voor allerhande technische Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze (bestuurs)leden in je regio en activeert onze besturen.Je werkt in nauw overleg met hen aan de regionale belangenbehartiging, organiseert passende je checkt dagelijks de bestelbehoeftes. Hierbij hou je rekening met een minimum & maximum stock en MOQ of MOVje plaatst bestellingen bij de bestaande leveranciersje volgt de bestellingen op van A Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring. Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Brussel meteen in je mailbox.
assistant de pharmacie (BE)
C.H.U Saint Pierre, Brussel, Brussel Hoofdstad
Werken in CHU Saint-Pierre werkt in het hart van de stad, in het hart van het leven, met passie voor zorg Onze 2.800 medewerkers zijn onze sterkte en onze eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit zijn de waarden die hen telkens drijven. Iedereen in onze 40 medische diensten streeft ernaar de patiënt centraal te stellen. Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze kracht om ons dagelijks in te zetten voor de Brusselse patiënten en patiënten van elke herkomst. Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan. Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons universitair karakter. Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze elf themaziekenhuizen, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie. Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZCB) dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen groepeert. Wij werken nauw met diverse partners samen zoals huisartsen, specialisten, het OCMW en andere hulp- en zorginstellingen. In het UMC Sint-Pieter werken, is deel uitmaken van een hechte, ondersteunende groep waarin iedereen zijn plaats heeft voor een optimale dienstverlening. De tevredenheid van onze patiënten en het welzijn op het werk zijn onze prioriteiten. U maakt deel uit van een multidisciplinair team en onder de verantwoordelijkheid van een apotheker, oefent u de handelingen uit betreffende de functie en overeenkomstig de wetgeving: Afgifte van de geneesmiddelen aan de ziekenhuisdiensten Afgifte van de geneesmiddelen aan de counter voor de externe patiënten van het ziekenhuis Magistrale voorbereidingen Hulp bij steriele bereidingen U voert tevens administratieve taken uit die verbonden zijn aan uw werk Ingeven van de geneeskundige voorschriften Beheer van de teruggave van geneesmiddelen U werkt aan de beleidsactiviteiten van de voorraden van het ziekenhuis en de geneesmiddelen van de diensten onder de supervisie van de ziekenhuisapotheker U zult ertoe aan gezet kunnen worden om andere functies van apotheekassistent binnen de apotheek uit te voeren zoals steriele voorbereidingen of chemotherapie, de opvolging van de klinische studies. Vereist profiel voor de functie Autonoom, initiatief en samenwerking Teamwork Verantwoordelijkheidszin Georganiseerd, nauwkeurig en methodisch Een ervaring in de distributie van geneesmiddelen in een ziekenhuismilieu vormt een pluspunt Talen U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen). Een voltijds contract voor 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter) Extralegale voordelen: maaltijdcheques ter waarde van € 7,30; voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn); een tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer (100 % MIVB 80% NMBS) en/of een fietsvergoeding; een jaarlijkse aanmoedigingspremie; een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen); 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen ( verschillende dagen omstandigheidsverlof); talrijke carri Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Apotheekassistent(e) (M/V/X) 38u CBD (BE)
C.H.U Saint Pierre, Brussel, Brussel Hoofdstad
Werken in CHU Saint-Pierre werkt in het hart van de stad, in het hart van het leven, met passie voor zorg Onze 2.800 medewerkers zijn onze sterkte en onze eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit zijn de waarden die hen telkens drijven. Iedereen in onze 40 medische diensten streeft ernaar de patiënt centraal te stellen. Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze kracht om ons dagelijks in te zetten voor de Brusselse patiënten en patiënten van elke herkomst. Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan. Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons universitair karakter. Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze elf themaziekenhuizen, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie. Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZCB) dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen groepeert. Wij werken nauw met diverse partners samen zoals huisartsen, specialisten, het OCMW en andere hulp- en zorginstellingen. In het UMC Sint-Pieter werken, is deel uitmaken van een hechte, ondersteunende groep waarin iedereen zijn plaats heeft voor een optimale dienstverlening. De tevredenheid van onze patiënten en het welzijn op het werk zijn onze prioriteiten. U maakt deel uit van een multidisciplinair team en onder de verantwoordelijkheid van een apotheker, oefent u de handelingen uit betreffende de functie en overeenkomstig de wetgeving: Afgifte van de geneesmiddelen aan de ziekenhuisdiensten Afgifte van de geneesmiddelen aan de counter voor de externe patiënten van het ziekenhuis Magistrale voorbereidingen Hulp bij steriele bereidingen U voert tevens administratieve taken uit die verbonden zijn aan uw werk Ingeven van de geneeskundige voorschriften Beheer van de teruggave van geneesmiddelen U werkt aan de beleidsactiviteiten van de voorraden van het ziekenhuis en de geneesmiddelen van de diensten onder de supervisie van de ziekenhuisapotheker U zult ertoe aan gezet kunnen worden om andere functies van apotheekassistent binnen de apotheek uit te voeren zoals steriele voorbereidingen of chemotherapie, de opvolging van de klinische studies. Vereist profiel voor de functie Autonoom, initiatief en samenwerking Teamwork Verantwoordelijkheidszin Georganiseerd, nauwkeurig en methodisch Een ervaring in de distributie van geneesmiddelen in een ziekenhuismilieu vormt een pluspunt Talen U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen). Een voltijds contract voor 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter) Extralegale voordelen: maaltijdcheques ter waarde van € 7,30; voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn); een tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer (100 % MIVB 80% NMBS) en/of een fietsvergoeding; een jaarlijkse aanmoedigingspremie; een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen); 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen ( verschillende dagen omstandigheidsverlof); talrijke carri Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
L'HUB A01/21 : Een arts of apotheker - specialist in de biologie aan
Umc Sint pieter, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
L'HUB A01/21 : Een arts of apotheker - specialist in de biologie aan Bedrijfsdetails Het Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles – Universitair Laboratorium van Brussel (LHUB-ULB) is het laboratorium voor klinische biologie van de vijf partnerziekenhuizen in het Brussels Gewest (UMC Sint-Pieter, Instituut Jules Bordet, Koninklijk Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, UVC Brugmann, CUB Erasmusziekenhuis).Om de patiënten een optimale zorg te kunnen verstrekken, voert het vier taken uit: technologische ontwikkeling op het vlak van hematologie, klinische contacten, onderzoek en onderwijs aan de Université Libre de Bruxelles.De organisatie is gebaseerd op een geconsolideerde structuur waarbij het merendeel van de activiteiten is gecentraliseerd op een technisch platform aan de Hallepoort (Brussel-centrum), gecombineerd met activiteitencentra die bij de ziekenhuizen instaan voor dringende onderzoeken en gepast inspelen op de bijzonderheden van elk van deze partnerziekenhuizen. Het is de bedoeling om voor de hele structuur een gemeenschappelijke ISO 15189-erkenning te verwerven. DE DIENSTDe dienst Hematologie zorgt voor alle activiteiten van het specialisme op universitair niveau. Hij omvat gebieden zoals telling, hemostase, cytologie, cytometrie en moleculaire hemato-oncologie.In het kader van de opdrachten van de LHUB-ULB voert de dienst ook expertiseactiviteiten uit; hij voert onderzoeksprojecten uit op het vlak van diagnose, preventie en therapeutische opvolging; hij werkt onder meer mee aan het onderwijs aan de faculteit geneeskunde van de ULB (bachelor- en masterniveau).Werken op de dienst Hematologie van het LHUB-ULB, dat betekent: Zich inzetten voor vijf partnerziekenhuizen met academische doelstellingen: het Erasmusziekenhuis, het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het UKZKF en het Bordet Instituut;Bijdragen aan diagnoses van hematologische pathologieën: hemostase, algemene hematologie, onco-hematologie; Als onderdeel van een team van tien specialisten in de klinische biologie; Met de kans om deel uit te maken van onderzoeksprojecten en om multidisciplinaire competenties op het vlak van hematologie te ontwikkelen; Toegang tot hoogtechnologische technieken uit de hematologie: automaten, flowcytometrie, moleculaire biologie, Profiel U bent arts of apotheker, gespecialiseerd in de klinische biologie, en hebt een gedegen kennis van de hematologie.U bent vertrouwd met de ISO15189-norm.U bent uiterst nauwkeurig en plichtsbewust, hebt organisatietalent en zin voor verantwoordelijkheid.U hebt gevoel voor communicatie en werkt graag in groepsverband. Aanbod Bij de functie hoort een arbeidsovereenkomst als werknemer, met een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen, vakantiedagen, met name wetenschappelijk verlof, en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.INFORMATIE EN SOLLICITATIEDe schriftelijke kandidaturen (cv motivatiebrief) moeten via de jobsites van onze partnerziekenhuizen worden ingediend.Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij bij het hoofd van de dienst Hematologie Stéphane Eeckhoudt ().()Accreditatiecertificaat BELAC nr. 613-MED /LHUB-ULB HortaAccreditatiecertificaat BELAC nr. 406-MED /LHUB-ULB HallepoortAccreditatiecertificaat BELAC nr. 650-MED /LHUB-ULB AnderlechtToepassingsgebieden beschikbaar op aanvraag bij het secretariaat van de LHUB-ULB of op de website Solliciteer Nu Online op:ma 1 maart 2021 Locatie: LHUB
IT Network Engineer (BE)
werkvoorbe / travaillerbe, Brussel, Brussel Hoofdstad
Er is 1 vacante plaats bij het “Program Infrastructure & Systems” team van de Stafdirectie ICT bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel). Je maakt deel uit van het “Program Infrastructure & Systems” team. Onze FOD heeft de laatste jaren geïnvesteerd in een zeer ambitieus plan om het uitgebreide IT-netwerk performant en veilig te maken op basis van de modernste technologieën. De Stafdirectie ICT staat in voor alles wat betrekking heeft op de informatica- en telecommunicatie ondersteuning van de FOD Buitenlandse Zaken. Dit omvat het terbeschikkingstellen en moderniseren van de ICT-infrastructuur, maar ook van de telecommunicatieapparatuur en alles wat nodig is om het informaticamateriaal in lokale en wereldwijde netwerken met elkaar te laten communiceren. Verder stelt ICT de nodige computerprogramma's ter beschikking voor de ondersteuning van verschillende werkprocessen, organiseert het de hulp aan de gebruiker via een Servicedesk en is het verantwoordelijk voor de veiligheid van ICT-systemen en -toepassingen. Als IT Network Engineer help je om de continuïteit van onze complexe en moderne IT-netwerken aan te passen aan nieuwe noden en nieuwe toepassingen. Jouw takenpakket omvat de volgende verantwoordelijkheden: Je bent medeverantwoordelijk voor de hele IT-netwerk opstelling. Je garandeert stabiele, performante en veilige verbindingen, zowel intern als extern. Je zorgt voor accurate opvolging van projecten, vereiste aanpassingen en op te lossen problemen. Je zorgt dat alle documentatie volgens onze governance principes accuraat wordt bijgehouden en op elk ogenblik een juiste weergave biedt van de realiteit. Je werkt samen met de infrastructuur- en netwerkarchitecten. Je bent niet enkel probleemoplossend, je werkt ook aan voortdurende verbetering. Zo maken patch management en upgrades van netwerkcomponenten tevens deel uit van je takenpakket. Je bewaakt mee het security aspect en zorgt voor een optimale veilige opstelling van het netwerk. Vereiste diploma en vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: Je moet beschikken over: OPTIE 1 zonder relevante professionele ervaring: Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie. OPTIE 2: Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies. Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. OF Één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren: diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent). diploma van technisch ingenieur. MET minstens 2 jaar relevante professionele ervaring in het domein van IT Gedragsgerichte competenties Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. (X2) Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen. Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Technische competenties Je hebt een goede kennis van complexe IT-netwerken. (X2) Je hebt degelijke kennis van netwerkbeveiliging. (X2) Niet vereist, wel een troef Je hebt ervaring met geünificeerde communicatie (UC) en Video Conferencing (netwerk level kennis). Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Outlook, Word, Excel,…). Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans en het Engels is dan ook een troef. Je hebt ervaring met werken in een internationale omgeving. Je wordt aangeworven als IT Network Engineer (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21. Loon Minimum aanvangswedde: 45.957,70 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Voordelen mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) voordelige hospitalisatieverzekering gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed-kaart mogelijkheid voor een fietsvergoeding allerlei sociale voordelen gemakkelijk bereikbaar met het ope Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be