We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties weer te geven.
Details Aanvaarden
Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Enterprise Architect in "

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Enterprise Architect in "

1 200 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Enterprise Architect in "

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Enterprise Architect in getoond.

Indeling van de "Enterprise Architect" vacatures in de regionen

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep Enterprise Architect in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de provincies volgens niveau van het loon voor de branche "Enterprise Architect"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep Enterprise Architect in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in met het meest hoge loon is Architect beveiliging. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 1600 eur. Op de tweede plaats staat analist Programmeur met het loon van 1200 eur en op de derde plaats staat Ontwikkelaar met het loon van 1200 eur.

Aanbevolen vacatures

Enterprise Architect (A4)
SPF BOSA, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Enterprise Architect (A4) (m/v/x) - FOD Beleid en Ondersteuning - ANG21054 M/V/X Geactualiseerd op 20 maart 2021via SPF BOSA Beschrijving van de onderneming Selor, het selectiebureau van de federale administratie organiseert een selectie voor Enterprise Architect (A4) (m/v/x) FOD Beleid en Ondersteuning - ANG21054 Er is 1 plaats bij het DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel ). Het Directoraat-generaal Digitale Transformatie (DG DT) ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering. Het DG is een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Het DG verleent advies en werkt projecten uit in verband met nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burger en bedrijf. Het DG Digitale Transformatie neemt het dienstenpakket vroeger aangeboden door Fedict over. Concreet levert het DG Digitale Transformatie een reeks diensten: uitwerken van de strategie en de digitale normen van de regering uitvoeren en controleren van de digitale transformatie van de federale overheid ontwikkelen van transversale digitale diensten en platformen, in samenwerking met de federale organisaties (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services) waarnemen van het secretariaat van de strategische G-Cloud Board en van de overlegcomités met de bijhorende driemaandelijkse rapportering aan de regering De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) , opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. De FOD Beleid en Ondersteuning is het resultaat van de integratie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, het OFO, FED en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva in één entiteit. Het project past binnen de context van de 'redesign' van de federale overheid die door de regering werd opgestart in haar akkoord van 9 oktober 2014. De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning heeft een aantal wezenlijk van elkaar verschillende opdrachten: ondersteuning verlenen aan de bevoegde vakministers bij hun beleidsvoering, de verzekering van de controle en het verlenen van producten en diensten. De organisatie wordt via directoraten-generaal en een interne ondersteunende dienst zo ingericht dat deze opdrachten op een consistente en gecoördineerde wijze kunnen worden uitgeoefend. Functiebeschrijving Je stelt een Enterprise Architectuur op die de visie, missie, strategieën en doelstellingen weerspiegelen van de organisatie. Je treedt op als ¿bewaker¿ van deze Enterprise Architectuur en zorgt er voor dat nieuwe initiatieven voldoen aan de gestelde richtlijnen. Je evalueert op basis van de Enterprise Architectuur of deze initiatieven in lijn zijn met de doelstellingen van de organisatie. Je integreert nieuwe (politieke) doelstellingen in de Enterprise Architectuur en schat in wat de impact van de strategische beslissingen is op het architectuurlandschap, inclusief organisatie, informatiestomen en infrastructuur en applicaties. Vanuit jouw expertise verleen je advies over de governance van de Enterprise Architectuur van de organisatie (DGDT, FOD BOSA en potentieel de Enterprise Architectuur voor de federale overheid). Je bewaakt de methodologische aspecten van het modelleren van een Enterprise Architectuur en stuurt bij waar nodig. In dit kader werk je aanbevelingen (guidelines) uit en vertaal je deze naar realistische en bruikbare roadmaps. Je maakt keuzes in verband met te gebruiken tools en opdat de compatibiliteit en interoperabiliteit met de bestaande omgeving garandeert blijft. Je analyseert de globale strategie van de organisatie en helpt de interne diensten om de koppeling en de vertaalslag te maken naar technologische oplossingen. Je bouwt binnen de organisatie (in eerste instantie DGDT, later FOD BOSA en potentieel de Federale overheid) een netwerk van architecten uit en animeert dit. Je begeleidt klanten in het opzetten van hun Enterprise Architectuur en geeft aanbevelingen op strategisch niveau over de manier waarop deze Enterprise Architectuur vorm kan krijgen. Je stuurt externe dienstenleveranciers aan op inhoudelijk en methodologisch vlak binnen het domein van de Enterprise Architectuur. Je behoudt het overzicht en hebt inzicht in het ICT landschap van de organisatie als dienstverlener en werkt mee aan de cartografie van de infrastructuurelementen . Daarbij maak je blauwdrukken en roadmaps op voor complexe en grote technologische omgevingen. Je komt terecht in een tweetalige omgeving. Overleg en onderhandelingen met verschillende partijen gebeuren zowel in het Nederlands als het Frans. Ook zal je te maken hebben met heel wat technische documentatie in het Engels. Profielbeschrijving Gedragsgerichte competenties Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Je geeft advies aan je gesprekspartners, bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op en onderhandelt om tot win-winsituaties te komen. Technische competenties Je hebt een goede kennis van het uitwerken van Enterprise Architecturen. Je hebt een goede kennis van het operationeel beheer van een ICT omgeving. Je drukt je op een duidelijke en vlotte manier uit. Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet De technische competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Indien deze niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. Niet vereist, wel een troef Je beschikt over een goede kennis van het Frans en het Engels aangezien veel van de contacten en onderhandelingen in deze talen zullen plaatsvinden. Je bent bereid te werken in een tweetalige omgeving (FR/NL). Je beschikt over een goed inzicht in de werking en de structuur van de federale overheid en het beheer van relaties in een publieke context. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies. Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum Een professionele ervaring van minstens 9 jaar, waarvan minstens 5 jaar relevante ervaring in het domein van informatica met het uitwerken of toepassen van informatica-architectuur. Voordelen van de betrekking Je wordt aangeworven als adviseur-generaal (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal NA41 (relevante ervaring komt in aanmerking). Loon Minimum aanvangswedde: 72.900,89 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Voordelen glijdende werkuren in een 38-uren week (als je gemiddeld 40 uur per week werkt, heb je recht op 12 dagen inhaalrust per jaar) 26 dagen verlof per jaar uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) mogelijkheid tot telewerk beschikken over een gsm en laptop met tussenkomt in de gsm-kosten gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (ons gebouw bevindt zich op minder dan 5 minuten wandelen van het station Brussel-Noord) mogelijkheid tot het verwerven van een fietsvergoeding voor wie met de fiets naar het werk komt mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering voor jezelf en je gezin mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie toegang tot BenefitsWork, het voordelenplatform van de federale overheid bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen. Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb , het portaal van het federale personeel. Extra informatie Werkplek BRUXELLES,België Soort overeenkomst : CDI Andere informatie : Interesse? Klik hier voor de volledige functiebeschrijving en het selectiereglement: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcodeANG21054&utm_sourceactiris&utm_mediumjobpost&utm_contentnl&utm_campaignANG21054 Solliciteren kan tot en met 06/04/2021. Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.
Enterprise Architect Bruxelles (h/f)
QIWIE, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
En tant qu' Enterprise Architect , vous êtes chargé de convertir la vision et la stratégie d'A.S.T.R.I.D. en une stratégie et une politique technologique. Vous êtes responsable de l' élaboration d'une vision de l'architecture technique , appropriée aux besoins actuels et futures de l'entreprise. Vous veillez à ce que l' intégrité de l'architecture soit maintenue. Ensuite, vous vous assurez également que la conformité architecturale est affirmée dans les projets. En tant qu'Enterprise Architect, vous êtes responsable du développement et de la mise à jour des directives, des normes et des principes tout en respectant les artéfacts architecturaux ainsi que les feuilles de route technologiques. En tant qu' Enterprise Architect , vous avez un diplôme de Master ou Bachelier tout en démontrant une connaissance approfondie des systèmes et technologies TIC. Grâce à votre expérience concrète de projets (conception, développement, tests, implémentation.) vous avez une connaissance approfondie des méthodes et des outils d'architecture d'entreprise. Avec vos qualités de leadership et vos bonnes capacités de communication, vous êtes le point de contact pour les chefs de produit et les gestionnaires de projet. La pensée stratégique et l'établissement de relations solides avec les différentes parties prenantes sont vos points forts. Enfin, vous maîtrisez le néerlandais , le français et l'anglais .
Enterprise Architect
Smals, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
18/02/2021 | België (BE) : Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad | 1 BANEN | Onmiddellijke start Werkgelegenheidssector: Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Arbeidsduur: Voltijds Soort contract: Oproepbasis Beroep: Leidinggevende functies op het gebied van informatie- en communicatietechnologie Functieomschrijving Functiebeschrijving Smals is op zoek naar een Enterprise Architect die het Enterprise Architect Team versterkt, de ICT-strategie van het bedrijf richting geeft en de coherentie en het beheer van de verschillende technologische initiatieven verzekert. Binnen het bedrijf draag je bij tot het uitwerken van de technologische strategie en de methodologische opvolging ervan volgens de strategische richtlijnen. Binnen zowel de IT-infrastructuur als de applicatieontwikkeling geef je richting en begeleiding bij de te implementeren IT-architectuur en de te volgen procedures Je bent ook verantwoordelijk voor de uitwerking, de documentatie en de verspreiding van normen en standaarden. Je waakt over de naleving ervan met de verschillende betrokken afdelingen. Je volgt het in kaart brengen van de software- en infrastructuurcomponenten op om de risico's te identificeren en de technologische gezondheid van het bedrijf te evalueren. Je faciliteert de projecten door onder andere deel te nemen aan de verschillende bestuurs- en validatiecomités. Je identificeert en specificeert de methoden voor de implementatie van de verschillende bestaande en nieuwe technologieën die nodig zijn voor de ondersteuning en de realisatie van projecten enerzijds en voor de evolutie van de IT-diensten die aan de leden van Smals worden aangeboden anderzijds. Je zorgt voor een voortdurende technologische opvolging en toont de besluitvormingscomités de opportuniteiten die gunstig zijn voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de diensten.Je hebt een universitair diploma en beschikt over 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. Je hebt een globale kennis van de IT-markt in combinatie met een diepgaande en praktische ervaring inzake softwareontwikkeling of infrastructuur in een cloud-gerichte omgeving. Je kan op een gestructureerde en didactische manier advies geven, zowel aan gespecialiseerde technici als aan directieleden. Je begrijpt de "business"-behoeften en neemt deel aan de identificatie van de beste IT-oplossingen om deze te vervullen. Je kan de risico's en beloningen in technologische innovatie in kaart brengen en solide schema's opstellen om de evolutie van het IT-aanbod van het bedrijf te sturen. Je hebt een actieve kennis van de verschillende modelleringsmethoden en architectuurraamwerken. Je communicatievaardigheden en zin voor initiatief behoren tot je grootste troeven. Een actieve kennis van de tweede landstaal is absoluut nodig. Werklocatie 1000 BRUSSEL, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad - België Beroepservaring Master of vergelijkbaar niveau Overige uitkeringen Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid. Gelieve de sollicitatie procedure te raadplegen of via hier te solliciteren voor deze job
Enterprise Architect
COMPUSEARCH, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Provider of outsourced IT related projects and services Our client is a major provider of outsourced IT related projects and services, based in Brussels. You will join the Enterprise Architect Team, support the company’s ICT Strategy and ensure the coherence and management of various technological initiatives ; You will contribute to the development of the technological strategy and its methodological follow-up according to the strategic guidelines. Within both the IT infrastructure and application development you will provide direction and guidance on the IT architecture to be implemented and the procedures to be followed; You will be responsible for the development, documentation and dissemination of norms and standards. You will monitor compliance with the various departments involved: You will follow up the mapping of the software and infrastructure components to identify risks and you will evaluate the technological health of the company; You will facilitate the projects by i.e. participating in the various management- and validation committees; You will ensure continuous technological follow-up and you will show the decision-making committees the opportunities that are favorable for the development and quality of the services. You have a university degree and at least 5 years of experience in a similar position ; You have a global knowledge of the IT market in combination with an in-depth and practical experience in software development or infrastructure in a cloud-oriented environment; You are able to give advice in a structured and didactic way, both to specialized technicians and to board members. You understand the "business" needs and participate in identifying the best IT solutions to fulfill them; You can map the risks and benefits of technological innovations and establish solid schedules to guide the evolution of the company's IT offering; You have an active knowledge of the different modeling methods and architecture frameworks; Your communication skills and sense of initiative are among your greatest assets; You are fluent in Dutch and French . Aanbod A workplace in the headquarters located close to a major railway station in Brussel; A challenging job in a fast growing and dynamic IT organization; An employer with a clear social benefit and a well-defined strategy, with focus on a healthy work-life balance; An intellectual challenge, including the possibility to follow relevant training courses and qualifications, both internally and externally; A competitive salary package included several fringe benefits included group- & health insurance, meal vouchers, telework, fully reimbursed cost of transport with public transport etc.
Enterprise Architect in Brussel
V IT, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
V-IT NV, Part of Cronos, Bredestraat 4, 2000 Antwerpen
Enterprise Architect
Skillsearch, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Long Term Contract – Immediate Start – French/Dutch Speaking If you are an Enterprise Architect with loads of experience in a range of sectors and industries, and you’re looking for a new contract role then look no further This opportunity could be perfect for you… As an Enterprise Architect at this organisation based in Brussels, you will be joining a diverse team and working to provide much needed expertise to ensure the initial steps in the project are completed correctly. You will be working on a six-month initial contact with the opportunity to extend, and the ideal candidate should be French and Dutch speaking, as well as English. Essential requirements for this role in Brussels: University Masters degree, or equivalent in work experience Wide range of Enterprise Architecture experience across a range of sectors Strong IT background Background in business analysis Experience with architecture methodologies such as ArchiMate 3.0, BPMS and UML Are you the perfect fit for this role? If so, we’d love to hear from you Get in touch today by contacting Mark on mlskillsearch.com to discuss the opportunity, or apply online through the form below. Please be aware that while we would love to respond to every application we receive, due to high numbers we cannot guarantee this. We do however appreciate any time you invest into the application and will make sure to get in touch should anything in future more closely fit your skillset. Tags: Enterprise Architect, IT Architect, Brussels Jobs, French Speaking, Dutch Speaking, Contract Jobs Years of experience and salary levels are shown purely as a guide. We will only consider applications from candidates that can demonstrate the skills or experience required for the role. Whilst we would love to respond to every application due to the high numbers we receive we cannot guarantee this. First Name Last Name Email Address Contact Number Additional Information Upload your CV Choose file Upload Word or PDF file. Keep me up to date by email with jobs like this: Yes No Please tick this box to give us your consent to contact you about this job opportunity and to register you on our database. See our Privacy Policy for more details. Our Oracle expert, Mark, has dedicated nearly a decade to growing our Oracle practice here at Skillsearch. He is a keen cricketer who bats a bit, bowls a bit less and is amazing at standing in the field. A Manchester United fan and a proud Father, Mark holds the record for having more things from Amazon delivered to the office than everyone else combined. He also has an infectious laugh so try and get him going when you speak to him. Location Brussels Employment Type Contract Description Linux Engineer in BrusselsIf you’re a skilled Linux Engineer looking for a new contract role to take you through the end of the year – we’re looking for youAs a Linux Engineer at this firm in Brussels you will be working on a five-month contract onsite, installing new RHEL ser Salary Salary on application Location Brussels Employment Type Contract Description Technical Architect in BrusselsIf you’re a Technical Architect with loads of experience under your belt and you’re looking for a new contract to take you through to the new year, we may have the perfect role for you Read on for details…As a Technical Architect at this organis Salary Salary on application Location Brussels Employment Type Contract Description Technical Security Analyst in BrusselsWe’re looking for a Technical Security Analyst to take on a contract role in Brussels with an ASAP start, if this sounds interesting read on for details of the role and how to apply.As a Technical Security Analyst at this organisation in Brussels, you Salary Salary on application Location Scotland Employment Type Permanent Description Project Co-Ordinator in Black HillIf you’re a Project Co-Ordinator with qualifications and a track record of working on acquisition and installation projects, we could have the perfect role for you Read on for details. As a Project Co-Ordinator at this organisation based in Reading Salary £35,000 Location Employment Type Contract Description Remote Business Analyst We’re looking for a highly experienced Business Analyst to work on an organisational change project, think you could be a good fit? Read on for details As a Business Analyst at this organisation, you will be working fully remotely on a six-month cont Salary Salary on application Location Employment Type Contract Description Remote Digital Solutions Strategy Lead Are you a Digital Solutions expert searching for a new contract opportunity for 2021? Do you like the sound of joining a prestigious client in a senior leadership role? If so, we could have the perfect role for you Keep reading for details As Salary Salary on application
Junior Enterprise Architect (Digitaal Vlaanderen) via Vlaanderen Connect
Vlaanderen Connect., Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Junior Enterprise Architect (Digitaal Vlaanderen) via Vlaanderen Connect Vlaanderen connect. in BRUSSEL Online sinds 2 mrt. 2021 - Contractueel onbepaalde duur De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We willen de motor zijn voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen. Digitaal Vlaanderen zal de krachten bundelen van Informatie Vlaanderen en de afdeling ICT van Het Facilitair Bedrijf. Deze samensmelting wordt een logische volgende stap voor een efficiënte digitale bediening van burgers, bedrijven en verenigingen. We zullen werken als one-stop-shop waar klantvriendelijkheid en vooruitstrevendheid centraal staan. Ons doel? Een voortrekkersrol opnemen in de samenleving. We zullen dagelijks verder bouwen aan een efficiënte, toekomstgerichte overheid. Om dit te realiseren vertrekken we vanuit een ICT-regieorganisatie waarbij Het Facilitair Bedrijf (later dit jaar officieel deel van Digitaal Vlaanderen) een regierol zal opnemen voor een aantal cruciale ICT-domeinen zoals strategie, architectuur, informatieveiligheid, productmanagement, aankoop- en contractbeheer en klantenbeheer. De effectieve operationele uitvoering van de diensten wordt voornamelijk uitbesteed aan externe ICT-dienstverleners. Via het programma ICT-contracten 2022 loopt de procedure die moet leiden tot het sluiten van de nieuwe ICT-raamovereenkomsten met de externe ICT-dienstverleners tegen midden 2021. Binnen deze raamcontracten situeert zich ook de “Service Integration And Management” (SIAM) rol die de afdeling opneemt samen met een externe leverancier (de Service Integrator). Deze SIAM coördineert de dienstverlening van de verschillende Service Providers. Om gezamenlijk een zo optimaal mogelijke ICT-Dienstverlening te bekomen willen we in de toekomst steunen op een sterke praktijk op vlak van Enterprise Architectuur (EA), onder meer op vlak van De EA ontwikkeling bij onze klanten de diensten, bouwstenen en oplossingen die het agentschap en zijn partners aanbieden; Meer info omtrent bovenstaande kan gevonden worden in de vacaturebijlage. Later dit jaar zal de afdeling ICT van Het Facilitair Bedrijf met Informatie Vlaanderen samensmelten tot Digitaal Vlaanderen. Meer weten? Surf dan naar www.vlaanderen.be/digitaalvlaanderen. beschikt over uitmuntende communicatie vaardigheden (geschreven en gesproken). De kandidaat is dan ook in staat om nota’s en teksten op te stellen voor verschillende doelgroepen, van management, domein architecten, tot technische designers; kan zelfstandig beslissingen nemen en correct de prioriteiten leggen. is een echte multi-tasker die taken kan combineren binnen verschillende projecten met verschillende technische omgevingen. is bereid de kennis in meerdere domeinen te verdiepen. is boven alles een resultaat gedreven medewerker die oplossingsgericht werkt Vaktechnische vereisten kunnen gevonden worden in de vacaturebijlage Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met: • een mobiliteitsbudget, afhankelijk van het functieniveau • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag) • een hospitaisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten) • een groepsverzekering • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief. Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken. Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel Plaats tewerkstelling Vlaanderen connect. Havenlaan 88 bus 60 1000 BRUSSEL Toon op kaart Log in om te ontdekken hoe goed deze job bij je past Vlaanderen connect. werkt met eigen loonbarema's. De salarissimulator op werkenvoorvlaanderen.be is dus niet van toepassing op deze functie. Solliciteren voor deze vacature kan door je CV en motivatiebrief te sturen naar vlaanderenconnectascento.be Deze functie staat open voor iedereen. Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Enterprise Data Architect
Talent IT, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
The company is moving towards Data-centricity , i.e. Data becomes a masterpiece in its strategy execution. At the Data Office team, within the corporate Digital & Data department, we aim at facilitating and driving the entire organization to leverage data as an enabler to achieve its targets (strategic ambitions, innovation or transformation themes, objectives and regulatory compliance). Our mission consists in facilitating and driving the entire organization to leverage data as an enabler to achieve its targets: Creating business value through data Think Data intuitively The service includes the following topics: You influence and deliver the Data Office strategy at a Corporate level. You work with a Business Purpose, while breathing Data, Organization & People, Processes, and Technology. You understand and analyze the Business needs. You define and optimize Business Domains, Application Domains and Data Domains for maximum loosely-coupled interactions. You provide exceptional Enterprise Architecture design and thought leadership. You manage expectations from, and intensely collaborate and align with, multi-disciplinary stakeholders, departments, project teams, partners and external vendors. Accordingly, you definitely will not act from an Ivory Tower. You excel at bringing people with various backgrounds together to converge towards an adopted solution that resolves the most complex problems, while bringing Business Value. You are the ambassador of One Team for the Customer. Together with the Data Community, Business and IT, you continuously evaluate and improve the blueprints based on real-live experiences within projects and programs. You extend the corporate Transversal Data Model (TDM) & Canonical Data Model (CDM) that reflects the Enterprise common and universal language about Data and resides in Data Integration vehicles. Through articles, the Data Office Playbook, (use case) stories, illustrations, analogies, presentations and workshops, you write and share the Data Office documentation, best practices, lessons learned and knowledge, so others can benefit from our experiences. You educate and coach the Enterprise to adopt the Data Office methodology and Enterprise Data Architecture. You drive and implement Proof of Concepts that contribute to evaluating and validating the most suitable option for the Enterprise Data Architecture Blueprint. You contribute in establishing and improving the operating models and Data Governance. As a candidate for this mission, you can demonstrate proven experience with similar projects, missions or employments, with skills that encompass: 10 years designing Solutions and Blueprints as a cross-domain Enterprise Architect 8 years designing Data Integrations within the Enterprise and with external parties, bridging Cloud and on-premise systems 7 years establishing best practices, methodologies, frameworks, principles, policies and processes 4 years defining Business Domains, Data Domains and/or Application Domains 4 years designing Data Models Some experience implementing Big Data and Data Lake (optional) 3 years developing data-focused products (optional) Master degree in Engineering, Computer Science, Mathematics or Physics As a candidate for this mission, you can demonstrate non-technical skills: Customer-oriented Evangelist of new technologies Excellent interpersonal skills, with the ability to communicate complex issues correctly and clearly to both internal and external audience. Maintain a high level of attention to details Ability to work independently, adjust priorities, cope with stress and work in a continuously changing environment Analytical approach to problem-solving and a track record of driving results through continuous improvement Team player breathing respect, open-mind, dare, challenge, innovation and one team for the Customer Product-oriented mindset Excellent MS PowerPoint and presentation skills Language skills: fluent in Dutch or French AND fluent in English References Please include references to proven experience with similar roles and responsibilities in your offer. Location and Timing The workplace is Brussels, with occasional trips to Berlin, provided the COVID-19 pandemic situation allows it. Else, remote work is mandatory. Start of mission: 30/8/2021 Uw telefoon Uw e-mailadres CV (Pdf, doc, docx)
Enterprise Architect (20926, L 3)
Serco Group plc, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Please Note: The application deadline for this job has now passed. Job Introduction Serco is a partner of choice to the European Institutions and other International Organisations. For the past 30 years, we have been providing European and International Organisations a wide range of services including ICT services in support, infrastructure, operations and development as well as managing different contact centres for the key European Institutions, agencies and organisations, in Brussels and across Europe. What connects the ever-growing Serco workforce is a passion for delivering great service – To keep ahead, we have to evolve continually and enhance the way we deliver our services. Everyone in Serco has a role to play, here. Serco provides the right environment to encourage ideas and a comprehensive Best Practice support network that enables them to put their ideas into action. We are hiring a Enterprise Architect for our prestigious partner DIGIT TM (DG Informatics) in Brussels . DIGIT-TM is a contract from the European Commission for IT services across Europe. If you like to work in a multi-cultural and dynamic environment, this opportunity can answer to your expectation. We look forward meeting you Discover the offer below and click on ‘Apply’ if you know that your skillset and talents are a suitable match for this opportunity At Serco, we do not only offer a career but also the opportunity to join a community where everyone’s wellbeing matters, by living out the Serco values in all we do Role Responsibility An Enterprise Architect is needed to lead the analysis of enterprise data flows, corporate business processes and act as a Product Owner of Data Warehouse solution. DESCRIPTION OF TASKS  Architectural vision and elaboration  Development and enhancement of architecture  Assistance with the implementation of the architecture  Architecture maturity assessment  Analysis of organisational structures  Analysis of information systems portfolio  Analysis of enterprise business processes  Corporate Data flow analysis  IS costs/benefits analysis Successful Candidate Knowledge and skills  Good knowledge of enterprise architecture  Good knowledge of business processes analysis  Knowledge of software maturity models  Strong capacity in writing and presenting studies  Ability to participate in multi-lingual meetings, excellent communicator.  Capability of working in an international/ multicultural environment Important Any offer of employment is contingent upon you providing documents to verify your identity and employment eligibility, as required by law. Applicants are reminded that they will be requested to produce such documentation during the recruitment process. Please contact a member of the recruitment team if you require further details of acceptable types of documentation required for verification of identity and work authorization. Data Protection: When creating a profile on the Serco Career Centre you agreed to the Data Protection policy, a copy is available upon request. You may submit a written request revoking your consent to this agreement at any time. Package Description Excellent Salary Relocation Assistance (if applicable) And the chance to make a positive difference in a company passionate about diversity and inclusion. Further information available from the Serco Europe Recruitment Team About the Company Why should you join Serco ? At Serco not only is the nature of the work we do important, everyone has an important role to play. Meaningful and vital work - You’ll contribute to methodologically intercepting challenges whilst achievements will also be recognised and celebrated. A world of opportunity - You’ll be wholeheartedly supported with development and career progression Great people - You’ll become an integral member of a well-defined and supportive team who believe passionately in the value of our work. What we offer Chance to contribute to innovation in the public services sector A company passionate about diversity and inclusion Permanent employment with comprehensive Serco Benefits package. Pension About Serco At Serco, not only is the nature of the work we do important, everyone has an important role to play when managing complex public services. We are a team of 50,000 people responsible for delivering essential public services around the world, we are innovators, committed to redesigning and improving public services for the benefit of everyone. By joining Serco you will have unlimited access to our Global Employee Networks – SercoInspire (Gender), SercoEmbrace (Multicultural), SercoUnlimited (Disability) and InSerco (LGBT & Networks). Serco Employee Networks, led by colleagues who are passionate about diversity, inclusion and belonging. Apply Please click on the apply button to be taken to our careers website Serco is a Disability Confident Employer committed to employing and retaining people with disabilities. Disabled applicants who meet the minimum criteria for the job will be given the opportunity to demonstrate their abilities at an interview.
Enterprise Data Domain Architect
CTI Education Group, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Job Description - Enterprise Data Domain Architect (BRU20471) Job Description Description Division You will be joining the Enterprise Architecture department within Euroclear Group Information and Technology Strategy division. The Enterprise Architecture team (EA) is a multi-disciplinary group of experienced architects in charge of • Defining the enterprise architecture directions & standards aligned to the company strategies & goals, • Creating business cases to develop or transform the IT capabilities supporting the business units’ strategies, • Maintaining a multi-year IT plan & technology roadmap, and providing steer for the decisions on IT investments, • Defining IT architecture solutions (integrated process, applications, data and technology) to business problems in alignment with the enterprise architecture directions, and guiding the IT development teams during solution realization. Role • You will be the Data Domain Architect of our Digital, Data & Innovation department and will report directly to the Head of Enterprise Architecture for Digital, Data and Innovation. • You will have a leading role in identifying the vision and strategies required to support the long-term objectives of our Digital Division focusing on Data Management/Governance, Data, and Data Technologies. You will create and architecturally manage the Euroclear enterprise data domain and platform. • You will develop business cases for major evolutions of our IT capabilities and you syndicate a wide range of senior stakeholders within business and IT. This includes developing and maintaining the architectural roadmap for data products and data services plus ensuring alignment with the business and enterprise architecture strategies and standards. • You will lead the development and drive the implementation of an enterprise data technology architecture and will drive the definition of reference/target architectures to clarify & refine the capabilities, the building blocks & the roadmap supporting the enterprise data architecture vision. In this context: o You will work with engineering teams across the technology organization, deliver the strategy through clear leadership/direction, influence and integrate with agile development processes. • You will provide expertise on the overall data eco-system’s engineering best practices, standards, architectural approaches and complex technical resolutions. • You will be the technology leader designing and planning the development of capabilities for data platform architecture (covering a multitude of operational requirements and workloads ), data modeling and data analytics. Qualifications Profile • You have worked for more than 7 years in the IT industry and have proven experience working with senior management. Experience in the Financial Services industry and understanding of the complex regulatory environment is a plus. • You have experience in enterprise patterns that promote easy access to company data across a complex system landscape including Cloud data islands. • You have provided assistance to data governance function to ensure good data quality practices are considered in all new designs. • Strong, in-depth experience in data modeling and experience with business intelligence systems (dimensional modeling, data mining, predictive analytics) • You have proven experience in Digital and Data technologies such as Cloud, API, ETL, SOA, A.I., ML, MDM, Analytics and Data Lake(s) and Experienced with hands-on expertise in the following technologies: RDBMS, NoSQL, Big Data Hadoop technologies, distributed technologies, ETL tools, data modeling for transactional as well as reporting focuses. • You have working knowledge of Azure and in particular of its data stack. • You have working knowledge of data integration methodologies (CDC, business events, API). • You have experience in creating actionable strategies and setting up a small team to deliver it (implementation paths, with clear outcomes and continuous measurement of progress). • You can tackle autonomously all types of architectural analysis and can provide global & pragmatic recommendations adapted to the company context with little guidance. • Being proficient in English is required. • Knowledge of post-trade market infrastructures (e.g. CSD), knowledge of Enterprise Architecture frameworks (e.g. TOGAF,SAFE) and relevant experience with Agile operating models and frameworks are extra assets. Our part of the deal We offer an excellent opportunity to practice and develop your talents in a highly enthusiastic, motivated and passionate team. The exposure to a wide variety of topics (across functional & technical domains) and stakeholders (across divisions, business lines & locations) as well as the opportunity to influence and provide direction for Euroclear’s most strategic IT files make it both a challenging but unique position to further develop your career. Euroclear recruits people from all walks of life. Our 3,500 employees represent 89 nationalities, of which over 50% are women. We are deeply convinced that diversity of talents, backgrounds and opinions is a key to success, by fostering engagement, energy and innovation. We are committed to promoting diversity within the organisation, as well as an inclusive environment where everyone can be themselves, feels valued and respected, regardless of their background.
Enterprise Domain Architect - Core Business Solutions
CTI Education Group, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Job Description - Enterprise Domain Architect - Core Business Solutions (BRU202TI) Job Description Enterprise Domain Architect - Core Business Solutions - ( BRU202TI ) Description Division Enterprise Architecture (EA) will be the architectural thought leader and work collaboratively with all Business & IT partners to make them successful in achieving their ambitions You will be joining the Enterprise Architecture (EA) department within Group Information and Technology Strategy division of Euroclear, a leading post-trade financial market infrastructure. The Enterprise Architecture team (EA) is a multi-disciplinary group of experienced architects in charge of Defining the enterprise architecture directions& standards aligned to the company strategies & goals, Creating business cases to develop or transform the IT capabilities supporting the business units’ strategies, Maintaining a multi-year IT plan & technology roadmap, and providing steer for the decisions on IT investments, Defining IT architecture solutions (integrated process, applications, data and technology) to business problems in alignment with the enterprise architecture directions, and guiding the IT development teams during solution realization. Role You are a Domain Architect supporting our Group Business Solutions (GBS) technology division, focusing on Euroclear core business domains (Settlement, Asset Servicing, Reference Information, Banking, Collateral Management, Funds). You lead - with other Domain & Solution Architects - the definition of strategies, reference/target architectures, building blocks & roadmaps for these domains, aligned to the objectives of the GBS Division. You develop business cases for major evolutions of our IT capabilities and syndicate a wide range of senior stakeholders within business and IT. This includes developing and maintaining the architectural roadmap for Euroclear Bank services, plus ensuring alignment with the business & enterprise architecture strategies and standards. You cope with systems & problems of the most complex nature, which typically span across functions, locations & organizations. You engage GBS leadership, work with GBS software engineering teams and deliver the strategy through clear leadership / direction, influence and integration with GBS agile/project development processes. Qualifications Profile You have worked for more than 7 years in the IT industry. Experience in Financial Services industry and understanding of the related regulatory environment are a plus. You have worked as end-to-end solution architect on large-scale transformation projects (> €10 mio) designing, developing and deploying reliable transactional applications for large & complex organizations. You have proven experience in mainframe & .Net development stacks as well as a good command of Cloud and APIs technologies You tackle autonomously all types of architectural analysis and can provide global & pragmatic recommendations adapted to the company context with little guidance. You create Strategic position papers and Reference Architectures, as well as the ability to zoom on the technical challenges of implementation You are a problem-solver with strong analytical skills (e.g. breaking up & structuring complex problems into manageable pieces), which you apply to problems spanning across multiple architectural domains. You strive for a pragmatic approach (80/20 rule) and deliver fit-for-purpose & actionable results. You are proactive in identifying the need for change and proposing solutions that are innovative & have a significant strategic impact. You communicate in an effective way and advocate for the architecture recommendations vis-à-vis project/agile delivery teams and senior business and IT management of the company. You can sell the architecture. A strong command of English is required Knowledge of post-trade market infrastructures (e.g. CSD), knowledge of Enterprise Architecture frameworks (e.g. TOGAF, IAF) and relevant experience with Agile operating models & frameworks are extra assets. Obtaining approval of others with good arguments, appropriate influencing methods and a certain “natural authority” (persuasion) Acting with consideration of the dynamics in the organization (organization sensitivity) Examining matters from a distance and putting them in a broader context and time perspective (vision) This role is part of the Advisory career orientation. We offer an excellent opportunity to practice and develop your talents in a highly enthusiastic, motivated and passionate team. The exposure to a wide variety of topics (across functional & technical domains) and stakeholders (across divisions, business lines & locations) as well as the opportunity to influence and provide direction for Euroclear’s most strategic IT files make it both a challenging but unique position to further develop your career. Euroclear recruits people from all walks of life. Our 3,500 employees represent 89 nationalities, of which over 50% are women. We are deeply convinced that diversity of talents, backgrounds and opinions is a key to success, by fostering engagement, energy and innovation. We are committed to promoting diversity within the organisation, as well as an inclusive environment where everyone can be themselves, feels valued and respected, regardless of their background.
Enterprise Architect
EUROCONTROL, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Sorry, applications for this job are no longer possible Function title: Enterprise Architect Reference: NOC-NM-2021-AD/281 Location: Brussels Nature of competition: Internal and external competition Applicable regulations: Staff regulations governing officials of the EUROCONTROL Agency Security clearance: Security vetting may be required in accordance with the relevant EUROCONTROL security provisions Directorate/Service: NMD/TEC/IAS - IT Strategy & Architecture Unit Reserve list: Applicable - See details in the "Useful information" section Your team Within the Network Management Directorate , "Technology" develops and maintains NMD's mission-critical systems, including all NM ops systems, the related communications facilities and technical infrastructure; and supports the Agency's IT solutions and services (excluding MUAC). The Enterprise Architect advises senior management on the enterprise architecture strategy and plays a vital role in achieving NM’s digital transformation. S/he defines, develops and maintains the enterprise architecture, and maps the enterprise architecture to the core EUROCONTROL aviation processes and underlying application, data and infrastructure architectures. Your role Your role will be to: Develop, implement and execute processes for the definition, maintenance and conformance management of the enterprise architecture; Update and oversee the key enterprise architecture deliverables; Set up and maintain contacts with business units to understand business activities, drivers, and requirements; consider solution strategies and alternatives for possible implementation, and establish appropriate information system programs; Provide architectural leadership in the resolution of inter-program and inter-project issues and advice management, business areas, etc., in particular on business and information integration strategies; Create awareness, promote and communicate the enterprise architecture within the “Technology” division and other business units; Lead and coordinate all enterprise architecture activities with the business, IT architects, IT experts, etc.; Develop and coordinate architecture roadmaps and plans; Continuously research and assess new analysis approaches for potential use, and provide recommendations and subject matter expertise regarding trends, technology, tools and services; Check compliance within the enterprise architecture and reinforce adherence to standards, policies, procedures, etc.; Perform any other task in line with the main purpose of the job. Required qualifications, experience & competencies Completed university studies of 4 years (Master’s degree) in a relevant domain (e.g. Computer Science, Information Technology); Enterprise Architect credentials such as TOGAF, Open CA, ArchiMate, etc. would be advantage; A minimum of 10 years’ of relevant enterprise architecture experience to perform the advertised tasks; Experience in using Enterprise Architecture frameworks; Experience in developing methods and techniques for modelling technologies; Experience in mapping business strategy to information strategy; Relevant experience acquired in the aviation or air transport industry would be considered an advantage; Communication: Adapts communication to different situations and audiences; Strategic focus: Aligns action to strategy; Analytical skills: Applies methodical approach to complex information; Problem Solving: Anticipates and solves business issues; Customer focus: Adapts services to respond to customer needs; Ability to work in a multinational and multicultural environment; Professional conduct in line with the corporate behaviours of the Agency, i.e. result-driven, readiness to change, customer focus, integrity and team-player approach; The working languages of the Agency are French and English. For this particular job, a thorough knowledge of English (oral/written) and a satisfactory knowledge of French to the extent necessary for the performance of the described duties. Useful information Applications will be accepted from nationals of EUROCONTROL Member States only. This is an appointment for a determined period of 5 Year (s). It could be extended up to a maximum of 9 years or converted into an undetermined contract. Before being established in the post, the external candidate will be requested to provide certified copies of his/her degrees and successfully serve a probationary period of 9 months. Internal candidates appointed to an established post or for an undetermined period : If successful, the staff member will be appointed under the conditions set out above, while maintaining the previous terms of employment regarding his/her appointment (whether for an undetermined period or to an established post). At the end of the period of employment as mentioned above, if the assignment to this post is not extended or its duties do not become of a lasting nature, the staff member will, in accordance with the service regulations, be transferred to another post corresponding to his/her last type of post, grade and function group. Internal candidates appointed for determined period : If successful, the person will continue his/her current type of appointment if compliant with duration limits laid down in Annex Xb of the Staff Regulations/General Conditions of Employment. The successful candidate shall be appointed at the grade in the function group and to the type of post indicated in the vacancy notice, or, if a group of grades has been published, in principle at the basic grade. In case of reserve list: Suitable candidates, however not selected to fill the post, will be placed on a reserve list for similar functions. The period of validity of reserve list is 1 year from the approval of the selection board’s recommendations. EUROCONTROL is committed to non-discrimination and equal opportunities. In the event of equal merit, preference may be given to the applicant from to the under-represented diversity characteristics in order to complement diversity of teams and rebalance the workforce. Candidates should read the tips on how to apply. Item 1 includes information on the EUROCONTROL competency models (technical & behavioural) – Candidates should refer to the behavioural competency model to know the behaviours expected for the different levels.
Account Technology Strategist/Enterprise Architect
Microsoft Corporation, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
This site is hosted for Microsoft by Phenom People
Application Security Enterprise Architect
Next Ventures Ltd., Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Attach a resume file. Accepted file types are DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT. By submitting this application, you give us permission to store your personal information, and use it in the consideration of your fitness for the position, including sharing it with the hiring firm. People looking for jobs should not put anything here. Application Security Enterprise Architect Technologies Cyber Security Application Security Enterprise Architect – Brussels/Paris – 6 month extendable contract Our client is hiring an Application Security Enterprise Architect to establish and drive security best practices within the business. This will be a 6 month extendable contract which will be 100% remote to start, then based in either Brussels or Paris. The ideal candidate will: Ideally have experience within the Financial Services industry. Have experience in enterprise architecture within application security. Be certified in either TOGAF or SAFE and experience working in an Agile environment. Have a security certification such as SANS, CISSP, CISM, CRISC and knowledge of cloud security. Interview slots are available next week. To apply please send your CV to lukenext-ventures.com or call Luke Finn on 44 203 053 3723.
Senior Solution Lead - System Architect / Enterprise Architect
Serco Group plc, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Welcome to the Serco Europe Career Centre You are applying for the role Senior Solution Lead - System Architect / Enterprise Architect Your application is now in progress. To continue and complete the application please register or login using the forms below. Create a comprehensive candidate profile and upload your CV to promote yourself effectively to our recruitment teams Be instantly and continuously matched to the latest Serco Europe jobs based on your profile and aspirations Receive real-time email and profile alerts when a potential opportunity becomes available View and manage your applications Enjoy a host of communication and networking tools
Enterprise Information Architect
QIWIE, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
| België (BE) : Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad | 1 BANEN Als Enterprise Information Architect zet je de visie en strategie van ASTRID om naar een technologiestrategie- en beleid. Je ontwikkelt een visie voor de technische architectuur, passend bij de bedrijfsnoden. Je werkt samen met T&O teams om inzicht te krijgen in de data en analytische vereisten binnen de T&O organisatie. Je leidt het ontwerp, de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van datasystemen en -oplossingen voor data & analytics. Het ontwikkelen en goedkeuren van conceptuele, logische en fysieke datamodellen ter ondersteuning van data-analyse en business intelligence, behoort ook tot jouw takenpakket. Je evalueert en geeft advies over opkomende technologieën voor data management, opslag en analyse. Je zorgt ervoor dat de architectuur integriteit en architectuur conformiteit binnen de projecten behouden wordt. Als Enterprise Information Architect sta je in voor ontwikkeling en updaten van richtlijnen, standaarden en principes. Als Enterprise Information Architect beschik je over Master of Bachelordiploma Ingenieurswetenschappen Elektronica, ICT, Industriële Wetenschappen en Technologie en een grondige kennis van ICT systemen en technologieën. Via je concrete projectervaring heb je kennis van methodes en tools voor bedrijfsarchitectuur. Je hebt een passie voor data. Je weet als geen ander hoe je data moet beheren, analyseren en beoordelen. Lean Startup en Agile methodes klinken als muziek in je oren. Met je leiderschapseigenschappen en goede communicatieve vaardigheden ben jij het aanspreekpunt voor o.a. de product owners en projectbeheerders. Strategisch denken en sterke relaties opbouwen met verschillende stakeholders zijn je sterke punten. Tenslotte beheers je de talen Nederlands, Frans en Engels. Werklocatie 1000 Brussel, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad - België
Enterprise Architect for EU Institutions Brussels, Belgium
Arhs Dev BE, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Enterprise Architect for EU Institutions Full-time Company Description AR Ƞ S? Arηs is a fully independent group of companies specialized in managing complex IT projects and systems for large organisations , focusing on state-of-the-art software development, business intelligence and infrastructure services. We are composed of 13 entities across 6 countries that are unified by the Arηs Group, with more than 1750 consultants. This corporate structure enables us to respond quickly to market changes and customer requests, and to communicate and make decisions without layers of bureaucracy. Our success can be attributed to the synergy among our nine complementary entities, combined with our methodologies, which are based on the Rational Unified Process (RUP) and the Scrum agile software development framework. Our Vision and Values Our vision is to be the most caring and reliable IT company on the market place for both clients and our people. Our values are: caring, agility, excellence, innovation, continual improvement, and reliability . Our values support our vision by leveraging excellence, striving for results, ensuring commitment and promoting adaptability. Our Culture We work in close partnership with our customers, turning their needs into benefits; We promote a dynamic local environment where both young and experience people can realize themselves; We leverage a flexible, independent and responsive organization. Our Brand The ArȠs (pronounce [aris]) name comes from Greek Mythology. ArȠs is the son of Zeus and the God of War – in our eyes, an accurate representation of the intelligence, strategy, leadership and vision that are essential in business. Job Description ARHS Developments is looking for an Enterprise Architect specialised in Business architecture, Business processing and UML for the EU institutions. The client is looking for an Enterprise Architect to be part of the Architecture Office dealing specifically with Enterprise Business Architecture. The office will define strategic goals and will take harmonious architectural decisions for every new Information System. As an Enterprise Business Architect, you will also have an active part in the “Enterprise Project Management Office” that will more efficiently address the growing needs, analyse new requests, provide guidance and support, as well as consolidate the IT Governance and IT project portfolio. Architectural vision and elaboration Development and enhancement of architecture Assistance with the implementation of the architecture Architecture maturity assessment Analysis of organisational structures Analysis of information systems portfolio Analysis of enterprise business processes Corporate Data flow analysis IS costs/benefits analysis Rationalisation of IT systems Qualifications Your Profile Master’s degree or equivalent by experience Over 13 years of IT professional experience 13 years’ experience in elicitation & business requirements analysis 10 years' experience in scope modelling, business process analysis and business process modelling experience (e.g. BPMN) 10 years' experience with UML or CASE tools (e.g. UML) Strong experience with enterprise architecture models and tools Proven experience with quality procedures Extensive experience with enterprise architecture best practices and goals Very good experience in dealing with stakeholders and business representatives Personal skills Ability to analyse complex documents Ability to follow and interpret Internal procedures and standards Ability to work with imposed deadlines Capability to work independently on specific tasks while at the same time functioning as a member of a project team. Knowledge and skills Good knowledge of enterprise architecture & business processes analysis Knowledge of software maturity models Strong capacity in writing and presenting studies Ability to participate in multilingual meetings, excellent communicator Capability of working in an international/ multicultural environment Knowledge of IT Governance and operations Be legally authorized to work in Belgium and not require sponsorship for employment visa. Additional Information What you’ll get: An informal hierarchy and work environment: Our open, flat structure supports a strong focus on communication and collaboration, enabling to respond quickly to market changes and customer requests. An attractive salary package: With an attractive salary and benefits package – including advantageous fringe benefits – you’ll be paid for what you love to do. You’ll join a dynamic team of smart and ambitious people. From the way we hire, to the way we relate to our clients – our values from the foundation of the way we work. We constantly invest in our people and are committed to providing individual development opportunities to help you continue to grow and stay happy and satisfied at work. Exciting projects: You’ll take ownership of various projects for both public and private clients: calling for creativity and innovation, at the cutting-edge of technology. A rock solid company: With more than 140 customers , and 38% turnover growth in FY2020, you’ll join a business with a sustainable and growth-oriented plan. But let’s talk about it face to face You have the qualities as listed above? Please, send us your CV, which will be processed in full confidentiality, via e-mail: jobsarhs-group.com You don’t have all the above requirements but own a great part of them? You can send us your CV too because we will give you the opportunity to grow up with us. Enterprise Architect for EU Institutions
Enterprise Architect
Cegeka Deutschland GmbH, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Cegeka blijft groeien Binnen onze software afdeling Applications zijn we een nieuwe divisie aan’t oprichten voor een boeiend langdurig project in de Publieke Sector. Heb jij zin om mee aan de fundamenten te bouwen van deze divisie als Enterprise Architect? Heb je een passie voor het uittekenen van de architectuur van complexe applicaties? Hou je van de intensiteit van iteratieve softwareontwikkeling? Ben je ook nog eens vertrouwd met de principes van Agile werken? Dan heeft Cegeka een uitdaging op maat voor jou Cegeka is een toonaangevend ICT-bedrijf dat kwalitatieve oplossingen biedt aan zijn klanten. We streven steeds naar een oplossing op maat, zeg maar de ideale match voor de klant om zijn doelstellingen te bereiken. Ook bij uitbreidingen van ons team zoeken we naar deze match. Competenties en karakter zijn voor ons essentieel, naast ervaring en ambities. Cegeka investeert voortdurend in talent management opdat elke medewerker zijn potentieel kan realiseren. Wat houdt de job in? Van dichtbij meemaken, dit is een van de core values van Cegeka. Een Enterprise Architect staat binnen Cegeka dan ook nog altijd dicht genoeg bij de klant, bij het ontwikkelteam, bij het projectmanagement: Je gaat voor grotere softwareprojecten / programma’s (3 scrum teams of meer) architectuurkrijtlijnen bepalen en opvolgen. Je maakt in nauwe samenwerking met de klant assessments van hun applicatielandschap in functie van business & strategie. Je bepaalt in samenspraak met de klant ontwikkelingsprojecten in functie van strategie- & business noden. Je besteedt regelmatig nog tijd om “met je voeten in de modder” te staan door mee te ontwikkelen. Je bent een klankbord binnen de organisatie van Cegeka (visie uitdragen, ondersteuning, advies geven): naar projectteams, programs, management. Je bepaalt en verdedigt technologische keuzes op basis van rationele argumenten. Je gebruikt technology stacks die hun waarden bewezen hebben maar zorgt tegelijkertijd voor toekomstbestendigheid door voldoende innovatie te introduceren en te stimuleren. Je introduceert innoverende ideeën binnen de organisatie en zorgt ervoor dat die worden opgepikt door andere teams. Door je centrale rol draag je ook een deel verantwoordelijkheid in people management: je stuurt medewerkers aan en evalueert hen. Je doet hierbij aan actief talent management. Wie zoeken we? Ruime ervaring met professionele enterprise Java is een must. Je beschikt over een arsenaal aan technieken om de functionele en niet-functionele doelstellingen voor een applicatie te verduidelijken en vast te leggen. Je beschikt ook over ervaring met analyse, design, implementatie en oplevering van applicaties. Je kan de architectuur van complexe applicaties uittekenen, rekening houdend met alle niet-functionele vereisten zoals security, performantie, scalability, en je kan deze ook uitdragen naar meerdere teams. Met jouw expertise heb jij een duidelijk zicht op de (technische) risico’s wat betreft impact en probabiliteit en voorziet strategieën om deze te mitigeren. Je hebt een brede kennis van én ervaring met Web en Databasetechnologieën, communicatieprotocollen, integratietechnieken, gedistribueerde systemen, Devops, security, … Ook operationele kennis is sterk aanwezig: netwerkbeheer, systeembeheer, cloud, Je hebt ervaring met of interesse in cloud native architecturen. O.O., design patterns, domain-driven design, refactoring en unit testing zijn zeer vertrouwde begrippen voor jou. Scrum en eXtreme Programming zijn twee agile ontwikkelingsmethodologieën die je met plezier en kennis van zaken toepast. Binnen de resultaatsgerichte, no-nonsens aanpak van een groeiend bedrijf als Cegeka, voel jij je onmiddellijk thuis. Een sterke communicator, zowel binnen je team als naar de klant toe. Je kan je ideeën ook overbrengen in ‘mensentaal’ naar minder technische gesprekspartners. Je hebt ondernemerszin en durft uitdagende gesprekken aangaan en je standpunt te verdedigen. Je bent leergierig, stressbestendig en pragmatisch. Waarom meegroeien met Cegeka? Intensief teamwork in een open en dynamische sfeer waar nieuwe frisse ideeën en initiatieven opgestart kunnen worden. Begeleiding op maat, waar jij aangeeft waar je interesses liggen en waar we samen kijken hoe we je verder kunnen helpen ontplooien. Bijleren en kennisdeling staan centraal, we bieden hiervoor dan ook tal van initiatieven aan: innovation centers, leesgroepen, knowledge sharing meetings, hackatons, deelname aan conferenties en externe opleidingen. Afhankelijk van je eigen interesses en initiatieven, biedt Cegeka verschillende horizontale en verticale carrièrepaden. Naast het brutosalaris, een premium bedrijfswagen met tankkaart, maaltijdcheques, interessante groeps-en hospitalisatieverzekering, gsm-abonnement, forfaitaire onkostenvergoeding en krachtige laptop, bieden we flexibele werkuren en een mooie work/life balans. Stel zelf je verloningspakket samen dankzij ons Flex Reward Plan. Geeft u ons toestemming om uw CV-informatie voor andere vacatures te gebruiken, naast de vacature waarvoor u heeft gesolliciteerd? Door dit formulier in te vullen, gaat u ermee akkoord dat Cegeka uw gegevens verwerkt volgens de privacy verklaring .
enterprise architect (BE)
Smals, Sint-Gillis, Brussel Hoofdstad
Smals is op zoek naar een IT Enterprise Architect die het Enterprise Architect team versterkt, de ICT-strategie van het bedrijf richting geeft en de coherentie en het beheer van de verschillende technologische initiatieven verzekert. Binnen het bedrijf draag je bij tot het uitwerken van de technologische strategie en de methodologische opvolging ervan volgens de strategische richtlijnen. Binnen zowel de IT-infrastructuur als de applicatieontwikkeling geef je richting en begeleiding bij de te implementeren IT-architectuur en de te volgen procedures. Je bent ook verantwoordelijk voor de uitwerking, de documentatie en de verspreiding van normen en standaarden. Je waakt over de naleving ervan met de verschillende betrokken afdelingen. Je volgt het in kaart brengen van de software- en infrastructuurcomponenten op om de risico's te identificeren en de technologische gezondheid van het bedrijf te evalueren. Je faciliteert de projecten door onder andere deel te nemen aan de verschillende bestuurs- en validatiecomités. Je identificeert en specificeert de methoden voor de implementatie van de verschillende bestaande en nieuwe technologieën die nodig zijn voor de ondersteuning en de realisatie van projecten enerzijds en voor de evolutie van de IT-diensten die aan de leden van Smals worden aangeboden anderzijds. Je zorgt voor een voortdurend technologische opvolging en toont de besluitvormingscomités de opportuniteiten die gunstig zijn voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de diensten. Je hebt een universitair diploma en je beschikt over ten minste 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. Je hebt een globale kennis van de IT-markt in combinatie met een diepgaande en praktische ervaring inzake softwareontwikkeling of infrastructuur in een cloud-gerichte omgeving. Je kan op een gestructureerde en didactische manier advies geven, zowel aan gespecialiseerde technici als aan directieleden. Je begrijpt de "business"-behoeften en neemt deel aan de identificatie van de beste IT-oplossingen om deze te vervullen. Je kan de risico's en beloningen in technologische innovatie in kaart brengen en solide schema's opstellen om de evolutie van het IT-aanbod van het bedrijf te sturen. Je hebt een actieve kennis van de verschillende modelleringsmethoden en architectuurraamwerken. Je hebt ervaring met het beheren van leveranciers, zowel op technologisch als op relationeel vlak. Je communicatievaardigheden en zin voor initiatief behoren tot je grootste troeven. Een actieve kennis van de tweede landstaal is absoluut nodig. Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekerin Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Enterprise Architect Specialist
ENTSO E, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
ENTSO-E is the European Network of Transmission System Operators for Electricity. ENTSO-E coordinates the cross-border system operations, system development and electricity market activities of the 42 electricity transmission system operators (TSOs) which cover 35 countries. ENTSO-E was established and given legal mandates by the EU’s Third Legislative Package for the Internal Energy Market in 2009, which aims at further liberalising the gas and electricity markets in the EU; the legal mandates include among others: Europe-wide 10-year electricity network development plans, the transparency platform, network codes, guidelines and European-wide methodologies. The ENTSO-E Secretariat in Brussels is focal point for technical, market and policy questions for all European TSOs in their cooperation with each other, in their joint fulfillment of their legal mandates, and in the intensive interactions with European Commission, regulatory agencies, associations representing network users and other stakeholders. The role of the TSOs and their cooperation in ENTSO-E is crucial to ensuring security of supply; completing the largest and most competitive electricity market in the world; and successfully integrating large volumes of renewable energy into the system. The Advisor we are seeking will contribute to ENTSO-E work both in legally mandated tasks and policy-related work related to European electricity markets. Interested in a Career with ENTSO-E? ENTSO-E is delivering European-wide network codes, technical reports, market developments and is at the forefront of EU policy issues related to electricity transmission systems and market operations. Working with ENTSO-E is an opportunity to collaborate with EU institutions, governments, regulators and power system stakeholders. Secondment from Europe’s Transmission System Operators (TSOs) is our most common form of hiring and there is natural staff turnover as these people return to their companies, having benefited from skill and experience development at ENTSO-E. But we are also continually seeking new talent, so if you are a near native English speaker please do apply. You can upload and manage your picture on your profile. When ready, click the 'save' button. If you're not happy with it, click 'reset' so that you can restart. Email address Title First Name Last Name You haven't uploaded any documents yet (maximum 5 MB per file). Make sure to upload all documents requested in the job description, preferably in PDF format. Choose a new document and click 'Add' to upload. Privacy I explicitly agree to the processing of all the above (personal) data, including any special categories of (personal) data that have been filled in or attached as a document by me, in accordance with the Terms and Conditions and Privacy policy on CVWarehouse.com. I explicitly agree to the processing of all the above (personal) data, including any special categories of (personal) data that have been filled in or attached as a document by me, in accordance with the Privacy Policy of ENTSO-E. Password Choose a password here. By doing this you will be creating a CVWarehouse profile. You can use this profile to track the status of your application or to update your information. ENTSO-E uses CVWarehouse.com to follow up its vacancies and/or internship and job student registrations. If you have already used CVWarehouse to apply for a vacancy, you can use your existing profile to log in.