We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties weer te geven.
Details Aanvaarden
Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Coördinator voor onderhoud van gebouwen in "

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Coördinator voor onderhoud van gebouwen in "

447 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Coördinator voor onderhoud van gebouwen in "

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Coördinator voor onderhoud van gebouwen in getoond.

Indeling van de "Coördinator voor onderhoud van gebouwen" vacatures in de regionen

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep Coördinator voor onderhoud van gebouwen in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de provincies volgens niveau van het loon voor de branche "Coördinator voor onderhoud van gebouwen"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep Coördinator voor onderhoud van gebouwen in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in met het meest hoge loon is Airconditioning Coördinator. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 1200 eur. Op de tweede plaats staat Verhuur coördinator met het loon van 1200 eur en op de derde plaats staat Stedenbouwkundige met het loon van 1200 eur.

Aanbevolen vacatures

ASSISTENT DOSSIERBEHEERDER (niveau C) - m-v-x voor de griffie van het Arbeidshof te Brussel
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
ASSISTENT DOSSIERBEHEERDER (niveau C) - m-v-x voor de griffie van het Arbeidshof te Brussel (m/v) Als administratief en juridisch dossierbeheerder, gespecialiseerd in één of meerdere domeinen, onder verantwoordelijkheid en onder supervisie van de griffier, meewerken aan de behandeling van gerechtelijke dossiers - in meer of mindere mate naargelang de complexiteit ervan - in één of meerdere fases van de procedure teneinde bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van zijn (sub)afdeling. Profiel Deelnemingsvoorwaarden: - Diploma hoger secundair onderwijs Gedragsgerichte competenties Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing. Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten en werkwijzen. Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren. Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. Respect tonen voor anderen, hun ideeën en meningen, aanvaarden van procedures en instructies. Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en inspelen op veranderende omstandigheden en diverse situaties. Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking. Resultaatgericht reageren op stress, de eigen emoties controleren en constructief omgaan met kritiek. De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Pluspunten Aangezien u in een tweetalige omgeveing werkt is de k ennis van Frans een belangrijk pluspunt PC-vaardigheden: Word, Windows, Outlook ¿ Goede IT-basis/interesse Goede schriftelijke en verbale communicatie Talenkennis Frans : Middelmatige Nederlands : Goed Vastgoed, verzekeringen, financiën, recht / Recht Naam van de werkgever Presentatiewijze een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
|Project Manager Real Estate|Brussel
TEC, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Tec is op zoek naar een Project Manager Real Estate. We zoeken iemand die wil optreden als het referentiepunt voor het dagelijks beheer van alle activa van de portefeuille van een vastgoedontwikkelaar, dit zowel intern als extern. Als Project Manager Real Estate bepaal je samen met je team de strategie voor elk gebouw aan de hand van een "Business Plan". De opdrachten bij TEC zijn zowel mogelijk in loondienst of als freelancer.Voor deze opdracht zoeken we dus een Project Manager Real Estate. Ben jij de persoon die we zoeken? Lees dan snel verder Ben je het referentiepunt voor het dagelijks beheer van alle activa van je portefeuille, zowel intern als extern. Je bepaalt samen met het team de strategie voor elk gebouw aan de hand van een “Business Plan”; Ben je verantwoordelijk voor het administratief beheer van de gebouwen om precieze en exacte informatie te kunnen geven aan de verschillende interveniënten bij de fases van aankoop, leven of verkoop van een gebouw (Business Controller, Transaction Manager,…); Sta je optimaal in voor het financiële en technische beheer zodat de huurders de juiste prijs betalen, en om de budgetten toe te kennen en voor te bereiden voor de eigenaar; Becommentarieer je en valideer je de quotiteiten en verdeelsleutels en maak je jaarlijks een vergelijking van de gemeenschappelijke lasten; Sta je in voor de regelmatige rapportering van de resultaten en doe je voorstellen op het vlak van corrigerende acties (budget, forecast, Capex sheet per Controleer je de goede opvolging van de uitbatingsovereenkomsten en zorg je ervoor dat de betrokken leveranciers of dienstverleners ze toepassen; Laat je een audit uitvoeren voor alle activa en stel je een actieplan op om de milieukenmerken van de activa in de verf te zetten en een duurzaam beheer te voeren Zie je erop toe dat de milieuvergunning gerespecteerd wordt en zorg je, in voorkomend geval, voor de vernieuwing ervan; Vergewis je je van het correcte onderhoud van de activa en van de installaties ervan (herstellingen, depannage) evenals van de naleving van de toepasselijke wetgeving (naleving van de normen en reglementen); Laat je de gebouwen verzekeren en de te verzekeren gebouwen evalueren Ben jij in het bezit van een masterdiploma burgerlijk of industrieel ingenieur of architectuur? Heb je reeds meer dan 3 jaar ervaring in uitbating van gebouwen, onderhoud van uitrustingen en milieuvergunningen? Ben je iemand die technisch is ingesteld? Heb je alsook een degelijke ervaring in technisch gebouwbeheer (onder meer HVAC, regulatie,)? Heb je een goede kennis van het aspect veiligheid? Een aanvullende opleiding tot veiligheidscoördinator is een troef voor deze functie. Heb je kennis van de vastgoedsector (kantoren en/of logistieke gebouwen)? Dit is een pluspunt voor je. Ben je tweetalig (Nederlands/Frans)? Beschik je over een goede kennis van het Engels? Beschik je over een uitstekende (praktische) kennis van o.a. MS Office, Sharepoint, Aproplan en SAP? Ben je iemand die graag nauwgezet en methodologisch te werk gaat? Beschik je over de nodige flexibiliteit en creativiteit om uitdagingen op te lossen? Ben je iemand die proactief is en in staat is om te onderhandelen en te arbitreren? Heb je sterke organisatorische vaardigheden? Dan ben jij de Project Manager Real Estate die Tec zoekt Jobgerelateerde competenties Onderhoudscontracten van het vastgoedpatrimonium beheren en opvolgen Vastgoed beheren: Bedrijfsgebouwen Budgetten opvolgen De boekhoudkundige, juridische, fiscale, documenten invullen Verzekeringsovereenkomsten (actualiseren, verbintenis en opdracht tot betaling, ) en schadegevallen (verklaring, berekening, terugbetaling, ) opvolgen en beheren Maatregelen nemen ten gevolge van klachten of problemen (geschillen, inningen, ) De werken tot de oplevering opvolgen en controleren De onderhoudswerkzaamheden, renovatie, sanering, bouw of inrichting van het vastgoedpatrimonium vaststellen en plannen Algemene vergaderingen van mede-eigenaars organiseren Beslissingen en uitvoering van het reglement van mede-eigendom opvolgen Instaan voor het financieel beheer in mede-eigendom Vastgoed beheren: Gebouwen in mede-eigendom Vastgoed beheren: Gebouwen in mede-eigendom met moeilijkheden Relaties met een partnernetwerk, lokale overheden, instanties die huurders of eigenaars vertegenwoordigen, opbouwen en onderhouden Advies verlenen over de waarde van vastgoed De aankoop, overdracht of verhuur uitvoeren (bod, compromis voor aankoop of verkoop, koopbelofte, ) De technische, juridische en financiële haalbaarheid van een project evalueren en bestuderen De activiteiten van een team coördineren Een organisatie leiden De voorbereiding van de werkzaamheden aansturen De bedrijven, aannemers, selecteren Persoonsgebonden competenties Zin voor nauwkeurigheid hebben Contactvaardig zijn Samenwerken als hecht team Resultaatgerichtheid Regels en afspraken nakomen Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) Commercieel zijn Zelfstandig werken Omgaan met stress Naast een contract onbepaalde duur met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij je: Een boeiende werkgever in volle expansie die veel toekomstmogelijkheden biedt voor jouw verdere carrière in de technische branche; Een heleboel extralegale voordelen. (Bedrijfswagen, groepsverzekering, dagvergoeding, hospitalisatieverzekering) Bedrijfsevents in een echte TEC-sfeer. (Team Meetings per kwartaal, sportevenementen) De mogelijkheid om je eigen talent verder te ontwikkelen dankzij ons GRITT4Talent Persoonlijk contact met en ondersteuning van ons hecht team van HR Coördinatoren, Sales managers en Office managers. Traktaties op de werf of klantensite; En last but not least: de kans om een groot netwerk op te bouwen en om je ervaringen en kennis met andere technische profielen te delen. Plaats tewerkstelling Master Stedenbouw en ruimtelijke planning: Stedenbouwkunde Prof. bach. Bouw Master Industriële wetenschappen: Bouwkunde Ac. bach. Industriële wetenschappen: Bouwkunde Master Architectuur Werkervaring Minstens 2 jaar ervaring Talenkennis Engels (goed) Nederlands (zeer goed) Rijbewijs Contract van onbepaalde duur Voltijds Plaats tewerkstelling Log in om te ontdekken hoe goed deze job bij je past Solliciteren met CV Deze functie staat open voor iedereen. Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Master sciences biochimiques, pharmaceutiques, biomédicales, biologiques ou bio-ingénieur - «Co[]
SCIENSANO, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Master sciences biochimiques, pharmaceutiques, biomédicales, biologiques ou bio-ingénieur – «Contrôle Qualité des vaccins humains» Description de l'emploi Vous rejoignez le service ‘Qualité des Vaccins et Produits Sanguins » (45 personnes) responsable de l’activité légale de contrôle de qualité des vaccins et de produits dérivés du sang. L’équipe de scientifiques et de laborantins vérifie la conformité de chaque lot de ces médicaments biologiques, par le biais d’analyses de laboratoire, avant leur mise sur les marchés belge et international. Vous intégrez le groupe Biochimie et collaborez directement avec les scientifiques du groupe et notre équipe Laboratory Support. Responsable de la validation des résultats d’analyses effectués par les laborantins sur les vaccins et produits sanguins, vous participez à la procédure de libération de lots de vaccins associés dans les délais convenus avec nos clients en évaluant les données des producteurs. Vous prenez part à la résolution des problèmes techniques et aux investigations de type analytique, notamment par l’analyse statistique des données. Impliqué dans l’amélioration et le développement de méthodes, vous mettez à jour les dossiers de validation concernés, et ce en accord avec le système assurance qualité en vigueur (ISO17025). Vous valorisez les résultats scientifiques du service par des publications et des communications scientifiques. Vous contribuez directement à la satisfaction de nos clients, au renforcement de la position de notre service au sein du réseau des laboratoires européens de contrôle des médicaments et à la croissance de nos activités. Le profil Master en sciences biochimiques, pharmaceutiques, biomédicales, biologiques ou bio-ingénieur Bonnes connaissances des tests biochimiques Connaissance des principes d’assurance qualité (ISO 17025) Expérience pratique en interprétation de résultats et en analyses statistiques Connaissance active de l’anglais et du néerlandais Compétences génériques: esprit d’équipe, de synthèse et d’analyse, sens critique, autonome et organisé, proactivité, résistance au stress, flexibilité. Atouts : connaissance de la réglementation européenne en matière de médicaments à usage humain Une fonction stimulante dans un institut scientifique renommé Contrat de durée déterminée: 12 mois (renouvellement possible) Echelle de rémunération : SW1 Avantages : abonnement gratuit ou 100 % remboursement pour les trajets domicile-lieu de travail en transports en commun; assurance hospitalisation/groupe; avantages divers via FED (www.fedplus.be ); possibilité d’une prime linguistique via le Selor. Autres : horaires de travail flexibles de 38 heures/semaine; possibilité de télétravail et de formations Vous avez des questions au sujet de cette fonction ou souhaitez plus d'informations? Master sciences biochimiques, pharmaceutiques, biomédicales, biologiques ou bio-ingénieur – «Contrôle Qualité des vaccins humains»
Hoofd van infrastructuur/gebouwen
SAMUSOCIAL, Anderlecht, Brussel Hoofdstad
Geactualiseerd op 01 mei 2021via SAMUSOCIAL Beschrijving van de onderneming Elke dag bieden meer dan 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele ondersteuning aan meer dan 1.300 mensen en gezinnen die dakloos zijn of internationale bescherming hebben aangevraagd. Samusocial is de belangrijkste Brusselse dienstverlener die in opdracht van het Gewest zorgt voor de opvang van daklozen en in opdracht van Fedasil voor mensen die om internationale bescherming vragen. Wilt u zich overtuigd voelen door de missies van uw werkgever en wilt u onze teams komen versterken? Samusocial is op zoek naar een Hoofd van infrastructuur/gebouwen Contract van onbepaalde duur - v/m/x - Fr/Nl Achtergrond Het beschikken over de nodige kwantiteit aan kwalitatieve gebouwen is van essentieel belang voor het vervullen van de missies van Samusocial. Voor een beter vermogen om te plannen en het hoofd te bieden aan onverwachte omstandigheden, maar ook om te voldoen aan het groeiend aantal normvereisten, creëren wij de nieuwe functie van hoofd van infrastructuur. Wij beheren momenteel 5 permanente centra 4 bijkomende faciliteiten met verschillende geplande verhuizingen en twee grote werven in het verschiet. U speelt een sleutelrol in het departement van ondersteuningsdiensten, in nauwe samenwerking met Operationele coördinatie, en draagt rechtsreeks bij aan het bieden van fatsoenlijke opvang aan de mensen die wij huisvesten. Functiebeschrijving U coördineert de identificatie en analyse van de behoeften en het technisch onderhoud van het huurvastgoed van NSS om ervoor te zorgen dat de infrastructuur is afgestemd op de operationele strategie van NSS voor opvang en huisvesting, met inachtneming van de geldende kwaliteits- en administratieve normen. Uw taken omvatten de volgende aspecten : PLANNING VAN DE BEHOEFTEN & INVESTERINGEN - U stelt, in samenwerking met de directie en operationele coördinatie, de lijst van behoeften van NSS inzake gebouwen op voor de komende jaren - U werkt een visie voor 2/3 jaar uit over de behoeften in termen van ruimte, bufferstrategie en kwaliteitsnormen in overeenstemming met de visie van NSS - U stelt in samenwerking met de Financieel directeur het driejarenplan voor investeringen en onderhoud op om ervoor te zorgen dat de behoeften en de subsidies op elkaar zijn afgestemd ZOEKEN NAAR NIEUWE GEBOUWEN - U zoekt naar en identificeert te bezetten gebouwen die voldoen aan de behoeften van NSS - U bouwt een zoeknetwerk op met verschillende vastgoedkantoren en andere actoren in het BHG - U zet een permanent monitoringsysteem op met betrekking tot de ontwikkeling van de Brusselse woning- / kantoorvastgoedmarkt, - U evalueert meest geschikte opties voor bewoning in relatie tot de financiële strategie van NSS: huren, leasen, kopen via sociale investeringsfondsen, enz. - U zet een onderhandelingsstrategie op in overeenstemming met de marktprijzen en de behoeften van NSS ONDERHOUD EN AANPASSING AAN DE NORMEN VAN HUIDIGE GEBOUWEN - U zorgt ervoor dat de infrastructuur voldoet aan de geldende wettelijke kwaliteitsnormen, zowel extern (DBDMH, FAVV, elektriciteit, liften, enz.) als kwalitatief intern (hygiëne, comfortnormen, enz.) - U helpt bij het bepalen van de uit te voeren werkzaamheden (zo nodig in samenwerking met de externe architect) om de ontvangst van de bezette voorzieningen te behouden en/of te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze aan de kwaliteitsnormen voldoen - U stelt in samenwerking met de beheerscontroleur de budgetten vast en ziet er in samenwerking met de afdeling inkoop op toe dat de aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten worden nageleefd - U volgt de werken op in samenwerking met de dienst logistiek en aankopen ADMINISTRATIEVE OPVOLGING - U ziet er in samenwerking met externe juristen op toe dat de administratieve procedures in verband met de infrastructuren worden uitgevoerd volgens de geldende procedures (verzekering, voorbereiding en registratie van huurcontracten, indiening en opvolging van de nodige vergunningsaanvragen, beheer van de verzoeken om vrijstelling van onroerende voorheffing, enz.) ONDERSTEUNING BIJ VERHUIZINGEN - U bent het centrale aanspreekpunt voor de ondersteuningsdiensten wat betreft de organisatie van verhuizingen van centra TEAMBEHEER Profielbeschrijving Technische bekwaamheden - Master burgerlijk ingenieur of architectuur of gelijkwaardige ervaring - Minimaal 5 jaar ervaring in infrastructuurbeheer en/of vastgoedbeheer - Kennis van de Brusselse vastgoedmarkt en de betrokken actoren - Juridische kennis in verband met gebouwen is een troef - Ervaring in teambeheer en het beheer van transversale projecten - Technische documenten kunnen begrijpen en kunnen onderhandelen in het Nederlands is een troef - Vermogen om te plannen en organiseren Menselijke vaardigheden - Gevoel voor diplomatie - Communicatie - Respectvol - Graag uitgedaagd worden en flexibiliteit - Constructieve, oplossingsgerichte feedback - Gevoel voor organisatie en anticiperen - Overtuigingskracht, sterk in onderhandelen en suggesties doen: weten hoe ideeën en projecten op diplomatieke wijze naar voren kunnen worden gebracht - Het vermogen om rapporten te schrijven en dashboards te onderhouden - Luistervaardigheid en vertrouwensrelaties op kunnen bouwen Voordelen van de betrekking - Een contract voor onbepaalde tijd in een humaan geëngageerde omgeving die snel verandert - Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 - Voltijds - Maaltijdcheques - Tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer - Een werkplek in Brussel binnen dynamische teams Extra informatie Werkplek ANDERLECHT,België Soort overeenkomst : CDI Andere informatie : Geïnteresseerd? Vertel ons wat u motiveert om deel uit te maken van Samusocial Stuur uw cv en motivatiebrief onder vermelding van de functie "Hoofd van infrastructuur/gebouwen" en uw beschikbaarheid naar het volgende adres: jobssamusocial.be (t.a.v. Olivier Goossens). Sollicitaties moeten uiterlijk ingezonden worden op 14/05/2021 Samusocial zet zich in om diversiteit en respect voor verschillen te bevorderen, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en religieuze overtuigingen. Voor mensen met een handicap worden redelijke aanpassingen voorzien. Hiervoor nodigen we kandidaten van harte uit om ons hun noodzakelijke accommodatiebehoefte(n) mee te delen. Vastgoed, verzekeringen, financiën, recht
Tweetalige Helpdesk ICT & Facilities (BE)
Child Focus, Brussel, Brussel Hoofdstad
De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen is een stichting van openbaar nut, actief onder de aam Child Focus. Child Focus is een onafhankelijke organisatie met een zestigtal medewerkers en gevestigd in Brussel. Families die slachtoffer zijn van de verdwijning, ontvoering of seksuele uitbuiting van hun kind kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met onze organisatie via het gratis nummer 116 000. De cel ICT en Facilities is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Om haar team te versterken, is Child Focus daarom op zoek naar een tweetalige medewerker Helpdesk ICT & Facilities NL/FR (m/v/x) voor een onmiddellijke indiensttreding. Rapporteert aan de Coördinator ICT & Facilities, die rapporteert aan de Directeur Financiën en Middelen. Uw ICT Helpdesk-taken: In nauwe samenwerking met de tweede medewerker Helpdesk & Facilities: U ondersteunt de Coördinator ICT & Facilities bij zowel de administratieve als de dagelijkse organisatie van de werkzaamheden. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse follow-up van problemen en incidenten die onze medewerkers ondervinden bij hun dagelijks gebruik van IT-tools, waaronder een aantal specifieke toepassingen, en dit zowel wanneer de werknemers zich in onze gebouwen bevinden als wanneer zij thuiswerken. U neemt deel aan het configureren van de informaticaposten (installeren, verhuizen, wijzigingen), en dit van de computers, laptops, printers, telefonie, U zorgt voor het opvolgen van dit informaticapark: updates, versturen en opvolgen van de herstellingen, ontvangen van de leveringen, contacten met leveranciers, voorraadbeheer, U zorgt voor het onderhoud van alle onderdelen van het netwerk, waaronder de computers en in mindere mate de servers, en u voert wijzigingen door indien nodig U maakt deel uit van de “ICT wachtdienst”, wat inhoudt dat u, in een beurtrol van 1 week op 4, avonden, weekends en feestdagen inbegrepen, instaat voor het opstellen van de templates voor het afdrukken en verdelen van affiches van vermiste kinderen,. Overdag maakt u deel uit van het beurtrolsysteem “ICT permanentie” van 9u30 tot 17u Uw Facilities taken: U bent verantwoordelijk voor het beheer van een aantal aspecten van de algemene diensten (gebouwen, uitrusting, wagenpark, enz.) om de verschillende diensten optimaal te ondersteunen en hen in staat te stellen zich op hun respectieve kernactiviteiten te concentreren. U bent verantwoordelijk voor het ontvangen en opslaan van bestellingen van leveranciers van goederen. U beheert het goede gebruik en de goede ordening van de opslagruimtes. U inventariseert het materiaal, inclusief meubilair en benodigdheden. U bepaalt de minimum- en maximumhoeveelheden voor de voorraden, naargelang de behoefte. U beheert het wagenpark van Child Focus (onderhoud, schoonmaak, technische controle, banden). U bent het aanspreekpunt voor medewerkers met voertuiggebruiksproblemen. Opleidingsniveau Bachelor of een vergelijkbare ervaring en/of uitstekende kennis op het gebied van IT. U bent bekend met de Windows-omgeving en met netwerkproblemen op gebruikersniveau. Ervaring met Microsoft-producten is essentieel (Windows Server, Exchange Server, Teams, Project Server, Dynamics CRM, SQL Server, SharePoint, Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Access). U bent perfect tweetalig Nederlands/Frans en je hebt een uitstekende kennis van technisch Engels. Uw relationele kwaliteiten, uw pedagogische skills en uw analytisch vermogen maken u tot de voorrechte contactpersoon voor onze gebruikers. U bent dienstvaardig, zodat uw collega's in het middelpunt van uw aandacht staan. Bij problemen gaat u op zoek naar oplossingen en past u deze toe, u bent proactief. U bent een echte problem solver, stressbestendig, nauwkeurig, beschikbaar, flexibel en een teamplayer. U hebt interesse voor de problematiek van vermiste kinderen, en bent bereid deel te nemen aan de wachtdienst in het Team Affichage, zowel ´s avonds als tijdens het weekend. Hiervoor woont u op maximaal 30 minuten rijden van Child Focus. U onderschrijft de waarden en missie van Child Focus. U beschikt over een rijbewijs B. Een uitdaging in een ambitieuze organisatie die ten dienste staat van de hele bevolking met de focus op het welzijn van kinderen. Een voltijds contract voor onbepaalde duur met onmiddellijk indiensttreding Een brutosalaris volgens het aantal nuttige jaren anciënniteit. Voorbeeld: € 2.643,49 bruto voor 5 jaar nuttige ervaring (Klasse niveau 3B niveau 5). Extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (8€), extralegale verlofdagen, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, eindejaarspremie, 100% terugbetaling van openbaar vervoer of tussenkomst voor fiets- of autoverplaatsin Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
(BE)
Child Focus, Brussel, Brussel Hoofdstad
De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen is een stichting van openbaar nut, actief onder de aam Child Focus. Child Focus is een onafhankelijke organisatie met een zestigtal medewerkers en gevestigd in Brussel. Families die slachtoffer zijn van de verdwijning, ontvoering of seksuele uitbuiting van hun kind kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met onze organisatie via het gratis nummer 116 000. De cel ICT en Facilities is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Om haar team te versterken, is Child Focus daarom op zoek naar een tweetalige medewerker Helpdesk ICT & Facilities NL/FR (m/v/x) voor een onmiddellijke indiensttreding. Rapporteert aan de Coördinator ICT & Facilities, die rapporteert aan de Directeur Financiën en Middelen. Uw ICT Helpdesk-taken: In nauwe samenwerking met de tweede medewerker Helpdesk & Facilities: U ondersteunt de Coördinator ICT & Facilities bij zowel de administratieve als de dagelijkse organisatie van de werkzaamheden. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse follow-up van problemen en incidenten die onze medewerkers ondervinden bij hun dagelijks gebruik van IT-tools, waaronder een aantal specifieke toepassingen, en dit zowel wanneer de werknemers zich in onze gebouwen bevinden als wanneer zij thuiswerken. U neemt deel aan het configureren van de informaticaposten (installeren, verhuizen, wijzigingen), en dit van de computers, laptops, printers, telefonie, U zorgt voor het opvolgen van dit informaticapark: updates, versturen en opvolgen van de herstellingen, ontvangen van de leveringen, contacten met leveranciers, voorraadbeheer, U zorgt voor het onderhoud van alle onderdelen van het netwerk, waaronder de computers en in mindere mate de servers, en u voert wijzigingen door indien nodig U maakt deel uit van de “ICT wachtdienst”, wat inhoudt dat u, in een beurtrol van 1 week op 4, avonden, weekends en feestdagen inbegrepen, instaat voor het opstellen van de templates voor het afdrukken en verdelen van affiches van vermiste kinderen,. Overdag maakt u deel uit van het beurtrolsysteem “ICT permanentie” van 9u30 tot 17u Uw Facilities taken: U bent verantwoordelijk voor het beheer van een aantal aspecten van de algemene diensten (gebouwen, uitrusting, wagenpark, enz.) om de verschillende diensten optimaal te ondersteunen en hen in staat te stellen zich op hun respectieve kernactiviteiten te concentreren. U bent verantwoordelijk voor het ontvangen en opslaan van bestellingen van leveranciers van goederen. U beheert het goede gebruik en de goede ordening van de opslagruimtes. U inventariseert het materiaal, inclusief meubilair en benodigdheden. U bepaalt de minimum- en maximumhoeveelheden voor de voorraden, naargelang de behoefte. U beheert het wagenpark van Child Focus (onderhoud, schoonmaak, technische controle, banden). U bent het aanspreekpunt voor medewerkers met voertuiggebruiksproblemen. Opleidingsniveau Bachelor of een vergelijkbare ervaring en/of uitstekende kennis op het gebied van IT. U bent bekend met de Windows-omgeving en met netwerkproblemen op gebruikersniveau. Ervaring met Microsoft-producten is essentieel (Windows Server, Exchange Server, Teams, Project Server, Dynamics CRM, SQL Server, SharePoint, Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Access). U bent perfect tweetalig Nederlands/Frans en je hebt een uitstekende kennis van technisch Engels. Uw relationele kwaliteiten, uw pedagogische skills en uw analytisch vermogen maken u tot de voorrechte contactpersoon voor onze gebruikers. U bent dienstvaardig, zodat uw collega's in het middelpunt van uw aandacht staan. Bij problemen gaat u op zoek naar oplossingen en past u deze toe, u bent proactief. U bent een echte problem solver, stressbestendig, nauwkeurig, beschikbaar, flexibel en een teamplayer. U hebt interesse voor de problematiek van vermiste kinderen, en bent bereid deel te nemen aan de wachtdienst in het Team Affichage, zowel ´s avonds als tijdens het weekend. Hiervoor woont u op maximaal 30 minuten rijden van Child Focus. U onderschrijft de waarden en missie van Child Focus. U beschikt over een rijbewijs B. Een uitdaging in een ambitieuze organisatie die ten dienste staat van de hele bevolking met de focus op het welzijn van kinderen. Een voltijds contract voor onbepaalde duur met onmiddellijk indiensttreding Een brutosalaris volgens het aantal nuttige jaren anciënniteit. Voorbeeld: € 2.643,49 bruto voor 5 jaar nuttige ervaring (Klasse niveau 3B niveau 5). Extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (8€), extralegale verlofdagen, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, eindejaarspremie, 100% terugbetaling van openbaar vervoer of tussenkomst voor fiets- of autoverplaatsin Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be