We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties weer te geven.
Details Aanvaarden
Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Stedenbouwkundige in "

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Stedenbouwkundige in "

1 200 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Stedenbouwkundige in "

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Stedenbouwkundige in getoond.

Indeling van de "Stedenbouwkundige" vacatures in de regionen

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep Stedenbouwkundige in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de provincies volgens niveau van het loon voor de branche "Stedenbouwkundige"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep Stedenbouwkundige in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in met het meest hoge loon is Airconditioning Coördinator. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 1200 eur. Op de tweede plaats staat Verhuur coördinator met het loon van 1200 eur en op de derde plaats staat Vastgoedbeheerder met het loon van 630 eur.

Aanbevolen vacatures

Senior Ontwerparchitect Brussel
BURO II & ARCHI + I, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Geactualiseerd op 11 september 2020via BURO II & ARCHI I Zin om elke werkdag met een goed gevoel van start te gaan? Gevestigd in Roeselare, Gent en Brussel is B2Ai als één van de grotere architectenbureaus thuis in scholen, health&care, sociale bouw, culturele projecten, bedrijfsgebouwen en meer. Wie bij B2Ai werkt ¿werkt mensgericht: Bij elke opdracht staat de mens in en rond het gebouw centraal ¿ is nieuwsgierig: Met inlevingsgevoel zetten we complexe dromen om naar vernieuwende oplossingen ¿ is vakkundig: in een multiculturele dynamiek, delen meer dan 145 collega¿s expertise met de glimlach De functie, kort geschetst: Als ervaren ontwerparchitect neem jij het voortouw in kwalitatieve ontwerpen, van voorstudiefase en voorontwerp tot stedenbouwkundige aanvraag. Je zet de vraagstelling van de klant-bouwheer om in een architecturale oplossing. Je zorgt ervoor dat je met dit uitgewerkte concept zowel op interne als op externe meetings anderen kan overtuigen van jouw ideeën en invalshoeken. Voorstudies zoals stabiliteit, technieken, brandveiligheid, kunnen op tijd worden geïntegreerd omdat jij het ontwerp in de goede richting stuurt. Eens het project bij de uitvoering zit, bewaak je in samenspraak met de projectarchitect het esthetische aspect van het ontwerp. Voor grote ontwerpen begeleid je een team; kleinere dossiers (inclusief normering en opmaak van de ontwerptekeningen) kan je zelf uitwerken. Profiel Jouw compositie: Diploma als ( ingenieur-)architect en een mooi portfolio dat minimum 5 jaar ervaring voorstelt Deze eigenschappen typeren jou: creatief, abstracte denker, doorzetter, teamplayer, initiatiefrijk Interesse om te werken op verschillende schalen en een basiskennis van Revit of de wil om hierin te investeren Beheersing van het Nederlands. Kennis van het Frans en/of het Engels is een leuke bonus Talenkennis Frans : Enige Nederlands : Goed Engels : Enige Bouw / Ontwerp en techniek Naam van de werkgever Mevr. Griet Tuytens Presentatiewijze een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
Projectbeheerder EPB-dossiers ¿ Architect/industrieel of burgerlijk ingenieur
Selor, Koekelberg, Brussel Hoofdstad
Projectbeheerder EPB-dossiers – Architect/industrieel of burgerlijk ingenieur (m/v/x) at Selor Jobinhoud Hoofdactiviteiten: 1. Het toezicht houden op de EPB-luiken in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen: meer bepaald: Het analyseren van EPB-voorstellen (ze opvragen indien nodig) en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht van Leefmilieu Brussel; Het opvragen van EPB-verklaringen als ze er niet zijn met het oog op de data van de bouwwerkzaamheden die werden ingevoerd in NOVA of op basis van een schatting van de duur van de bouwwerkzaamheden; Het analyseren van de EPB-verklaring en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht; Het in NOVA aanvullen van de gepast evenementen en activiteiten; Het invoeren van de projectverdeling van alle EPB-voorstellen in NOVA, ook van de voorstellen zonder architect; Het opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag. 2. Het fungeren als referentiepersoon op het gebied van EPB in de cel ‘Beheer van het grondgebied’: Het bijwonen van alle door Leefmilieu Brussel georganiseerde vergaderingen; Het bijwerken en updaten van het beheersinstrument, zodat men een globaal zicht heeft op alle lopende dossiers. Dankzij dit instrument zal men op elk ogenblik kunnen weten in welke fase van de EPB-procedure een dossier zich bevindt, de ontbrekende documenten kunnen opvragen, een strafprocedure kunnen opstarten en dossiers kunnen afsluiten. Dit kan men doen op basis van het gemeentelijke EPB-verslag dat elke maand wordt opgestuurd door het CIBG. 3. Het uitvoeren van controles op het terrein met betrekking tot dossiers en bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB: Het bezoeken van toekomstige bouwplaatsen waarvan de aard van de werken waarvan de aard « EGE » is en het opstellen van de pv’s van plaatsbezoek om goed toezicht te kunnen houden op de dossiers. Verantwoordelijkheden De referentiepersoon van het gemeentebestuur zijn op het gebied van EPB; Zorgen voor het beheer van en toezicht houden op de dossiers binnen de wettelijke termijnen; Op het terrein de conformiteit controleren van de dossiers en de bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB; Informatie verstrekken over de voortgang van het toezicht op de dossiers. Werkgever Gemeente Koekelberg/Ganshoren Gemeente Koekelberg - Dienst Openbare Werken – Afdeling grondbeheer Gemeente Ganshoren – Dienst stadsplanning Deze functie is een voltijdse opdracht maar is verdeeld tussen twee gemeentes (Koekelberg en Ganshoren). De prestaties in de gemeentes gebeurt met volledige dagen (wekelijks afwisselend 2/3 dagen in elke gemeente). De kandidaat kan dus niet kiezen voor een enkele halftijdse functie. Vacatures Aantal (1) - 1081 Koekelberg http://www.koekelberg.be Profiel Competenties Een goede kennis hebben (of de bereidheid om die te verwerven) van de Brusselse wetgeving op het gebied van stedenbouwkunde, meer bepaald met betrekking tot EPB alsook voor wat betreft de administratieve procedures; De opleiding « EPB-adviseur » gevolgd hebben bij Leefmilieu Brussel (troef) of zich ertoe verbinden deze opleiding te zullen volgen en zich tot het uiterste inspannen om ervoor te slagen; Kennis van bouwtechnieken; Kennis van en belangstelling voor energietransitie, duurzame ontwikkeling en rationeel gebruik van energie; Computervaardigheden: MS office, gebruik van BOS, NOVA, EPB-software (te verwerven kennis); Goede organisatievaardigheden, redactionele vaardigheden, goede spellingvaardigheden; Gestructureerd, strikt, polyvalent, beleefd; Communicatievaardig; Een goed stressmanagement hebben; Autonoom zijn in het beheer van het werk; Een goede kennis hebben van de tweede taal; Beschikken over een rijbewijs B. DiplomaHouder zijn van een diploma van architect, ingenieur (industrieel of burgerlijk). Niveau Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type) Aanbod Voltijds (halftijds in Koekelberg en halftijds in Ganshoren) Contract van onbepaalde duur ( verbonden aan de subsidies van Leefmilieu Brussel) Niveau A1 – administratief secretaris Voordelen: Eindejaarspremie hospitalisatieverzekering tweetaligheidspremie erkenning anciënniteit uit de openbare sector (volledig) en de privésector (maximum 6 jaar voor gelijkaardige functies) aanvullende pensioenverzekering gedeeltelijke terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer (gratis MIVB-jaarabonnement en patronale bijdrage NMBS) en/of fiets- of voetgangersvergoeding extralegale verlofdagen opleidingen klein aanvullend pensioen alleen in Koekelberg: maaltijdcheques 5 euros alleen in Ganshoren: Collectieve sociale dienst jaarlijks verlof: 26 dagen (voltijds) compensatieverlof Contract: Contractueel Werkregime: Voltijds Selectieprocedure Selectie op basis van het cv Schriftelijke test Onderhoud Solliciteren Stuur uw kandidatuur met cv en motivatiebrief met expliciete vermelding van de functie Projectbeheerder EPB-dossiers naar mr. Olivier Vanderbeek: ovanderbeekkoekelberg.brussels. Gelijke kansen en diversiteit De gemeenteadministratie voert een actief gelijkekansenbeleid en garandeert de gelijke kansen. De kwaliteiten en menselijke vaardigheden zijn bepalend, en dit onafhankelijk van leeftijd, oorsprong, handicap, geslacht of seksuele oriëntatie. De gemeente verbindt zich ertoe om een actief aanwervingsbeleid te volgen voor mensen met een handicap. Indien u in deze situatie bent raden wij u aan dit te vermelden in uw kandidatuur. Contactgegevens Olivier Vanderbeek - Medewerker recrutering E: ovanderbeekkoekelberg.brussels
Adviseur Mobiliteit - Parkeerbeheer /X
THE PROFILE GROUP, Etterbeek, Brussel Hoofdstad
01/04/2021 | België (BE) : Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad | 1 BANEN Beroep: Specialisten op het gebied van beleidsadministratie Functieomschrijving Functiebeschrijving Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, de opvolging en de uitwerking van projecten rond het parkeerbeleid of die een impact hebben op het parkeren binnen het grondgebied van de Stad Brussel. Je zal deel uitmaken van een team van 19 medewerkers en nauw samenwerken met de verschillende departementen van de Stad Brussel, gewestelijke instellingen (Gewestelijk Parkeeragentschap, Directie infrastructuur openbaar vervoer, perspective.brussels, Urban.brussels, Beliris, MIVB, politiediensten .) Je speelt de rol van contactpersoon tussen de bevolking( verenigingen, buurtcomités . ) en de gemeentelijke autoriteiten. Je voert studies en analyses uit rond parkeren en stationeren op het grondgebied van de Stad Brussel Je leidt discussies over parkeerplannen, werkt deze plannen uit, maakt effectenstudies, analyseert gewestelijke initiatieven en waakt over de impact ervan op het vlak van reglementering Je coördineert de uitvoering van de parkeerreglementering samen met diensten wegeniswerken, mobiliteit, communicatie . Je brengt advies uit over het parkeerbeleid in het kader van cartografie, vraag en aanbod, gebruik van controlemiddelen . Je brengt advies uit bij vragen rond parkeerbeleid in het kader van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en infrastructuurprojecten Je stelt lastenboeken op in samenwerking met de dienst openbare aanbestedingen voor de uitvoering van parkeerstudies, communicatieplannen . Je treedt op als tussenpersoon tussen de bevolking en de gemeentelijke autoriteiten, je synthetiseert en stelt de projecten voor om beleidsvoorstellen bekend te maken Je vertegenwoordigt de Stad Brussel in verschillende begeleidingscomités Je ontwikkelt je expertise en die van de dienst op het vlak van parkeerbeheer Je bent in het bezit van een Master of licentiaatsdiploma in verband met de functie. Een getuigschrift van mobiliteitsexpert vormt een extra troef. Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van bestuurssecretaris Je beschikt over kennis op het vlak van parkeerbeheer en mobiliteit net als de reglementering daarrond Je beschikt over een zeer goede kennis van het grondgebied van de Stad Brussel en al haar bijzonderheden Kennis rond openbare aanbesteding en het opmaken van lastenboeken vormt een troef Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt resultaatgericht Je kan overweg met planningstools, methodologie voor projectbeheer en hebt vergadertechnieken onder de knie Je bent in staat professionele contacten aan te knopen met verschillende partners met het oog op een optimale samenwerking Je hebt goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans en het Nederlands Werklocatie 1040 Etterbeek, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad - België
Technisch beheerder Stedenbouwkundige Vergunningen Vervangingscontract
COMMUNE D'ANDERLECHT, Anderlecht, Brussel Hoofdstad
Technisch beheerder Stedenbouwkundige Vergunningen M/V/X Geactualiseerd op 01 mei 2021via COMMUNE D'ANDERLECHT Beschrijving van de onderneming Het gemeentebestuur van Anderlecht werft aan: een Technisch beheerder Stedenbouwkundige Vergunningen (m/v/x). Niveau A (Master) Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen Departement Stadsontwikkeling Functiebeschrijving Hoofddoelstelling van de functie Op een proactieve wijze bijdragen aan de verbetering van de leefkwaliteit in de stad en de goede ruimtelijke ordening van de gemeente nastreven, dit op het vlak van de stedenbouw, het milieu, de architectuur en het patrimonium. De activiteiten van het Departement vloeien voornamelijk voort uit de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot deze onderwerpen. Meerdere diensten verdelen deze competenties : - de dienst Stedenbouw - de dienst Stedenbouwkundige Inspectie en Conformiteit - de dienst Milieu - de dienst Stedelijke Ontwikkeling - het gemeenschappelijke loket voor al deze diensten. Hoofdtaken De dienst stedenbouwkundige vergunningen is onderverdeeld in twee delen. Vooreerst is er de technische cel die zich focust op de analyse van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en aanvragen tot certificaat van stedenbouwkundige erkenning net als de verkavelingsaanvragen (gemeentelijk en regionaal) en de energieprestatie van gebouwen (EPB); de procedure te bepalen, contact op te nemen met de aanvrager en de architect, de stedenbouwkundige vergunning op te stellen voor de aflevering door het college. Ten tweede is er de administratieve cel die de technische cel adminstratief ondersteunt, met name, in de redactie van de briefwisseling, de codering en de verificatie van de volledigheid van de dossiers, Als dossierbeheerder bent u bevoegt voor onderstaande taken. Technische en administratieve missie - Inlichtingen betreffende de stedenbouw verstrekken aan de bevolking; - Ontvangen van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning; - Op een autonome manier het (technische en administratieve) beheer van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning verzekeren; - Redactie van de stedenbouwkundige vergunningen voor het college; - De dossiers opvolgen die door de overlegcommissie worden behandeld; De interne en externe dossiers voorgesteld tijdens de coördinatie-vergaderingen opvolgen; - Op een autonome manier de opgelegde taken van de hiërarchische verantwoordelijke opvolgen; - Opvolgen van de evolutie van de wetten, besluiten en reglementen met betrekking tot de dienst en implementeren van de wijzigingen; - Indien van toepassing, de permanenties van maandag tot 20u 's avonds en de lokketpermanentie verzekeren. Profielbeschrijving Algemene en technische vaardigheden - Technische en juridische kennis inzake materies behandeld door de dienst stedenbouw van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest; - Kennis of interesse voor de werking van een administratie; - Redactionele vaardigheid in beide landstalen; - Goede computerkennis van de gebruikte computerprogramma's (Acces, Word,); - Vermogen om zich uit te drukken in het Frans / Nederlands (schriftelijk en mondeling) Relationele vaardigheden - Goede communicatieve vaardigheden; - Teamgeest, kritisch en constructief; - Innovatief en ondernemend, flexibel en nauwgezet; - Autonoom en georganisseerd; - Empatisch en assertief; - Organisatorische en planologische capaciteiten; - Respect tonend voor de hiërarchie en de collega's; - Stressbestendig; - Discreet en confidentieel Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature Vereiste diploma's - Universiteitsdiploma van het lange type (Master) in de architectuur, stedenbouw of ieder ander gelijkwaardig diploma met 3 jaar ervaring in een identieke functie Taalkennis - Tweetalig : Nederlands - Frans - Het bezit van het taalcertificaat Selor is een troef Andere - De kennis van de gemeentewerking is een troef. - De kennis van het computerprogramma NOVA is een troef. Voordelen van de betrekking - Vervangingscontract van drie maanden (zwangerschapsverlof van september 2021 tot november 2021) - Barema voor functie in de openbare sector voor niveau A met tweetaligheidspremie (voor de houders van het Selor-taalbrevet ) - Glijdend uurrooster 37,5u/week - Collectieve hospitalisatieverzekering - 100% tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (cf. reglement) - Mogelijkheden tot fiets- of voetgangersvergoedingen Extra informatie Werkplek ANDERLECHT,België Soort overeenkomst : Remplacement Andere informatie : Interesse? U bezit een technisch en nauwgezet profiel, u houdt ervan te werken in teamverband en bezit een echte interesse voor de openbare dienstverlening te verzekeren betreffende de stedenbouw en/of de stadsontwikkeling? Aarzel dan niet langer om te solliciteren Dien uw volledige kandidatuur in via de link: https://jobs.anderlecht.be/nl/vacature/56535/gestionnaire-technique-en-permis-d-urbanisme-m-f-x-cr-3-mois/ Onvolledige sollicitaties (zonder alle vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van het cv en de motivatiebrief. Kandidaten die aan het profiel voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Uiterste datum om te solliciteren: 13/05/2021 De gemeente Anderlecht selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie binnen het gemeentebestuur.
Beheerder EPB-dossiers - master - architect/ingenieur
GEMEENTEBESTUUR VAN KOEKELBERG, Koekelberg, Brussel Hoofdstad
Beheerder EPB-dossiers - master - architect/ingenieur 1. Het toezicht houden op de EPB-luiken in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen: meer bepaald: · Het analyseren van EPB-voorstellen (ze opvragen indien nodig) en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht van Leefmilieu Brussel; · Het opvragen van EPB-verklaringen als ze er niet zijn met het oog op de data van de bouwwerkzaamheden die werden ingevoerd in NOVA of op basis van een schatting van de duur van de bouwwerkzaamheden; · Het analyseren van de EPB-verklaring en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht; · Het in NOVA aanvullen van de gepast evenementen en activiteiten; · Het invoeren van de projectverdeling van alle EPB-voorstellen in NOVA, ook van de voorstellen zonder architect; · Het opstellen van een jaarlijks activiteiteitenverslag. 2. Het fungeren als referentiepersoon op het gebied van EPB in de cel ‘Beheer van het grondgebied’: · Het bijwonen van alle door Leefmilieu Brussel georganiseerde vergaderingen; · Het bijwerken en updaten van het beheersinstrument, zodat men een globaal zicht heeft op alle lopende dossiers. Dankzij dit instrument zal men op elk ogenblik kunnen weten in welke fase van de EPB-procedure een dossier zich bevindt, de ontbrekende documenten kunnen opvragen, een strafprocedure kunnen opstarten en dossiers kunnen afsluiten. Dit kan men doen op basis van het gemeentelijke EPB-verslag dat elke maand wordt opgestuurd door het CIBG. 3. Het uitvoeren van controles op het terrein met betrekking tot dossiers en bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB: · Het bezoeken van toekomstige bouwplaatsen waarvan de aard van de werken waarvan de aard « EGE » is en het opstellen van de pv’s van plaatsbezoek om goed toezicht te kunnen houden op de dossiers. Verantwoordelijkheden : - De referentiepersoon van het gemeentebestuur zijn op het gebied van EPB; - Zorgen voor het beheer van en toezicht houden op de dossiers binnen de wettelijke termijnen; - Op het terrein de conformiteit controleren van de dossiers en de bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB; - Informatie verstrekken over de voortgang van het toezicht op de dossiers. - Een goede kennis hebben (of de bereidheid om die te verwerven) van de Brusselse wetgeving op het gebied van stedenbouwkunde, meer bepaald met betrekking tot EPB alsook voor wat betreft de administratieve procedures; - De opleiding « EPB-adviseur » gevolgd hebben bij Leefmilieu Brussel (troef) of zich ertoe verbinden deze opleiding te zullen volgen en zich tot het uiterste inspannen om ervoor te slagen; - Kennis van bouwtechnieken; - Kennis van en belangstelling voor energietransitie, duurzame ontwikkeling en rationeel gebruik van energie; - Computervaardigheden: MS office, gebruik van BOS, NOVA, EPB-software (te verwerven kennis); - Goede organisatievaardigheden, redactionele vaardigheden, goede spellingvaardigheden; - Communicatievaardig; - Een goed stressmanagement hebben; - Autonoom zijn in het beheer van het werk; - Een goede kennis hebben van de tweede taal; - Beschikken over een rijbewijs B. Bijzonderheid : Deze betrekking is een voltijdse betrekking die echter verdeeld is over twee gemeenten (Koekelberg en Ganshoren). In elk van beide gemeenten zullen er volledige dagen gepresteerd worden (afwisselend 2 dagen/3 dagen). De kandidaat heeft dus niet de mogelijkheid slechts één halftijdse betrekking te kiezen. Houder zijn van een diploma van architect, ingenieur (industrieel of burgerlijk). Jobgerelateerde competenties Een diagnose stellen: Energieprestatie Domein: Energie- en warmteproductie, energetische opwaardering Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning behandelen vóór de indiening op het stadhuis of bij de overheidsdiensten Persoonsgebonden competenties Regels en afspraken nakomen Leervermogen hebben Contactvaardig zijn Resultaatgerichtheid Zin voor nauwkeurigheid hebben Omgaan met stress Voltijds (halftijds in Koekelberg en halftijds in Ganshoren) Contract van onbepaalde duur ( verbonden aan de toekenning van subsidies Leefmilieu Brussel ) Niveau A1 – bestuurssecretaris Eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweetaligheidstoelage, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector (alle dienstjaren) en in de privésector (met een maximum van 6 jaar – indien verband met de functie), aanvullende pensioenverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten (100% MIVB, en patronaal aandeel voor de NMBS), en/of fiets- of voetgangersvergoeding, extralegale verlofdagen, opleidingen, klein aanvullend pensioen Alleen in Koekelberg: maaltijdcheques 5 euros Alleen in Ganshoren: Collectieve sociale dienst Verlofdagen: 26 jaarlijks (voltijds) compensatiedagen Plaats tewerkstelling Master Industriële wetenschappen: Bouwkunde Master Architectuur Werkervaring Beperkte ervaring ( Talenkennis Rijbewijs Contract van onbepaalde duur Voltijds Plaats tewerkstelling Log in om te ontdekken hoe goed deze job bij je past Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Directeur Dienst Patrimonium (BE)
LOJEGA, Ganshoren, Brussel Hoofdstad
LOJEGA is een openbare vastgoedmaatschappij onder voogdij van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. De maatschappij beheert momenteel een patrimonium van ongeveer 2500 sociale woningen, verdeeld over de gemeenten Ganshoren en Jette. De maatschappij stelt een honderdtal mensen tewerk: kaderleden, bedienden, arbeiders, conciërges en heeft een vacature voor een DIRECTEUR DIENST PATRIMONIUM (M/V/X) Met de hulp van uw medewerkers wordt uw werktijd in normale omstandigheden verdeeld tussen het beheer en het leiden van de teams, het technische dossierbeheer, het administratieve beheer en de rapportering naar de Raad van bestuur en de Algemene directie. Uw belangrijkste strategische doelstellingen zijn opgenomen in het beheerscontract van de OVM, de renovatie en het onderhoud van het vastgoedpark met de bedoeling om de toestand ervan de verbeteren, de energetische prestaties van de gebouwen conform te maken met de wetgeving, de leegstand te verminderen en de levenskwaliteit van onze bewoners te verbeteren, de productie van nieuwe woningen te versnellen in een proces van een overlegde transversale integratie. Uw belangrijkste opdrachten zijn inherent aan uw opdracht als directielid. In deze optiek adviseert u uw verantwoordelijke ondergeschikten over de definiëring en de concrete implementatie van de strategische keuzes van de onderneming inzake de bouw, de renovatie en het onderhoud van het patrimonium, de opwaardering van het levenskader en de gemeenschappelijke ruimtes van LOJEGA. U participeert in het plannen van de investeringen van aankopen, renovaties en onderhoud van Lojega en aan de onderzoeksprogramma's en de nodige werken, onder meer de gesubsidieerde werken. U geeft impulsen, superviseert en controleert de technische projecten van LOJEGA: opmaak, ramingen, planning en opvolging van de geprogrammeerde werven; opmaak, analyse en opvolging van de openbare aanbestedingen en contracten; beheersing van de projecten. U waakt met name over het naleven van de uitvoeringstermijnen van de projecten. U begeleidt eveneens de uitwerking en modernisering van de procedures en participeert aan de verbetering van de organisatiewijzen en het beheer teneinde de kwaliteit van de dienstverlening aan onze huurders te verbeteren. U stuurt de managers in het beheer van de technische diensten en van het investeringsplan in onderling akkoord met de financieel directeur, de algemene directie en de Raad van bestuur. U controleert de werken van de regie of deze die zijn uitbesteed aan opdrachthouders of dienstverleners en onderaannemingen en volgt de ontwikkeling van het technische kadaster en het lokaal plan energiebeheer op. U waakt over een goede transversale samenwerking van uw diensten met andere departementen van LOJEGA. U hebt aandacht voor de goede werking van de teams en de technische installaties die verband houden met de levenskwaliteit van onze bewoners. U staat in voor de goede relaties met andere institutionele spelers (BGHM, gemeentes, OCMW, enz.). Sturing van technische diensten Verdelen van de financiële en menselijke middelen om tegemoet te komen aan de noden van de bewoners en de verplichtingen vastgelegd in de huurovereenkomst. Omkaderen, begeesteren en coördineren van de activiteiten van een team gebouwbeheerders, technici, vastgoedexperts en de werkploeg. Voor elk van deze teams doelstellingen bepalen en de resultaten evalueren in het kader van de jaarlijkse personeelsevaluatie (beleid wordt op dit moment opgemaakt). Superviseren van de activiteiten van de dienstleveraars en zorgen voor naleving van de bestekken en lastenboeken in termen van kwaliteit, kosten en uitvoeringstermijnen. Opmaken van de activiteitsindicatoren en opvolging ervan. Budgetten opmaken en de kosten van investeringen en onderhoud opvolgen en hierover rapporteren aan de Algemene directie en de Raad van bestuur. Beheer van het vastgoedpatrimonium De operationele toepassing van het vastgoedbeleid garanderen door de beheersing van het juridische en fiscale kader van toepassing (stedenbouwkundige vergunningen, bodemgebruiksplannen, enz.). Opmaken van een voorlopige begroting. Produceren van regelmatige en betrouwbare gegevens betreffende de toestand van het vastgoedpatrimonium. Sturen van de aankoop- en verkoophandelingen, renovatie en onderhoud en het conform maken aan de normen betreffende vastgoed. De veiligheid op de sites en de werven garanderen en de kwaliteit van de geleverde prestaties aan de huurders opvolgen. Huurbeheer Participeren aan de opmaak van het huurgeldbeleid. Zorgen voor een optimale bezettingsgraad. Zorgen voor de opvolging van de activiteitsindicatoren: vakanties, voortgang van de projecten en de werven, enz. Onderhoud, instandhouding en bijstand aan de projecteigenaar Samen met de verantwoordelijke van het departement Investeringen participeren aan de opmaak en de validering van de jaarprogramma's of de meerjarenplanning voor de verdere ontwikkeling en opwaardering van het patrimonium (nieuwe werven, aankoop-verbeteringen, opwaardering en onderhoud). De werkzaamheden sturen van ontwerp tot oplevering van de werf: kostenraming, opmaak van lastenboeken en bestekken, openbare aanbestedingen en keuze van de uitvoerders. De uitvoering van de werfprogramma's sturen en opvolgen van werfuitvoerders en waken over het naleven van de uitvoeringstermijnen, de budgetten en de kwaliteit van het werk. Opmaken en sturen van het onderhoudsplan en het energieplan met de bedoeling om te komen tot optimalisaties en opwaarderingen van de bestaande gebouwen. Sturen van de organisatie van de onderhouds- en instandhoudingsactiviteiten binnen het voorziene budget. Sturen van het beheer en de onderhandeling van onderhoudscontracten. Opvolgen van het beheer van schadedossiers en schade en de verbindingspersoon zijn tussen de bewoners en de verzekeraars. Vereiste Competenties Technische Competenties Een ervaring in management (hoofdzakelijk werfbeheer) en ervaring op het terrein (wegenbouw, afvoer en riolering, gebouwenbeheer en bouw) zijn vereist. Een goede kennis van digitale tools en bureauticatoepassingen. Vaardigheden in financiën en budgetbeheer. Technische kennis inzake vastgoed, veiligheid, beveiliging en hygiëne. Managervaardigheden en relationele vaardigheden Vermogen om een strategie op te bouwen en te anticiperen op de evolutie van de opdrachten van de onderneming. Managervaardigheden om te zorgen voor omkadering, beheer en de cohesie binnen een team. Organisatievaardigheden en vermogen om in een team te werken om de beschikbare personele middelen optimaal in te zetten. Goede communicatievaardigheden (intern en extern) om het strategische belang goed te kunnen verwoorden. Onderhandelingsvaardigheden met meerdere en diverse uitvoerders. Zich goed kunnen uitdrukken, kunnen analyseren, synthetiseren, vergaderingen leiden, strikt, autonoom, methodisch, zin voor initiatief, reactievermogen, beschikbaarheid. U beschikt over relationele en pedagogische vaardigheden, bent luisterbereid, en goed in communicatie, hebt leiderschapscapaciteiten, kunt leiding geven en bent assertief en hebt zin voor een goede teamgeest. Luisterbereidheid en empathie. PROFIEL Vereiste diploma's U bent houder van een masterdiploma Architectuur, Burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur. Beroepservaring Een eerste bewezen ervaring van minimaal 5 jaar in een vergelijkbare functie is een troef. U wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Het betreft een voltijdse betrekking. Uw salaris is van het niveau A400 (Licence/Master, directiefunctie) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onmiddellijke indiensttreding. Voordelen: een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf met veel aandacht voor de nieuwe technologieën, zowel op het vlak van commun Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
directeur (BE)
LOJEGA, Ganshoren, Brussel Hoofdstad
LOJEGA is een openbare vastgoedmaatschappij onder voogdij van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. De maatschappij beheert momenteel een patrimonium van ongeveer 2500 sociale woningen, verdeeld over de gemeenten Ganshoren en Jette. De maatschappij stelt een honderdtal mensen tewerk: kaderleden, bedienden, arbeiders, conciërges en heeft een vacature voor een DIRECTEUR DIENST PATRIMONIUM (M/V/X) Met de hulp van uw medewerkers wordt uw werktijd in normale omstandigheden verdeeld tussen het beheer en het leiden van de teams, het technische dossierbeheer, het administratieve beheer en de rapportering naar de Raad van bestuur en de Algemene directie. Uw belangrijkste strategische doelstellingen zijn opgenomen in het beheerscontract van de OVM, de renovatie en het onderhoud van het vastgoedpark met de bedoeling om de toestand ervan de verbeteren, de energetische prestaties van de gebouwen conform te maken met de wetgeving, de leegstand te verminderen en de levenskwaliteit van onze bewoners te verbeteren, de productie van nieuwe woningen te versnellen in een proces van een overlegde transversale integratie. Uw belangrijkste opdrachten zijn inherent aan uw opdracht als directielid. In deze optiek adviseert u uw verantwoordelijke ondergeschikten over de definiëring en de concrete implementatie van de strategische keuzes van de onderneming inzake de bouw, de renovatie en het onderhoud van het patrimonium, de opwaardering van het levenskader en de gemeenschappelijke ruimtes van LOJEGA. U participeert in het plannen van de investeringen van aankopen, renovaties en onderhoud van Lojega en aan de onderzoeksprogramma's en de nodige werken, onder meer de gesubsidieerde werken. U geeft impulsen, superviseert en controleert de technische projecten van LOJEGA: opmaak, ramingen, planning en opvolging van de geprogrammeerde werven; opmaak, analyse en opvolging van de openbare aanbestedingen en contracten; beheersing van de projecten. U waakt met name over het naleven van de uitvoeringstermijnen van de projecten. U begeleidt eveneens de uitwerking en modernisering van de procedures en participeert aan de verbetering van de organisatiewijzen en het beheer teneinde de kwaliteit van de dienstverlening aan onze huurders te verbeteren. U stuurt de managers in het beheer van de technische diensten en van het investeringsplan in onderling akkoord met de financieel directeur, de algemene directie en de Raad van bestuur. U controleert de werken van de regie of deze die zijn uitbesteed aan opdrachthouders of dienstverleners en onderaannemingen en volgt de ontwikkeling van het technische kadaster en het lokaal plan energiebeheer op. U waakt over een goede transversale samenwerking van uw diensten met andere departementen van LOJEGA. U hebt aandacht voor de goede werking van de teams en de technische installaties die verband houden met de levenskwaliteit van onze bewoners. U staat in voor de goede relaties met andere institutionele spelers (BGHM, gemeentes, OCMW, enz.). Sturing van technische diensten Verdelen van de financiële en menselijke middelen om tegemoet te komen aan de noden van de bewoners en de verplichtingen vastgelegd in de huurovereenkomst. Omkaderen, begeesteren en coördineren van de activiteiten van een team gebouwbeheerders, technici, vastgoedexperts en de werkploeg. Voor elk van deze teams doelstellingen bepalen en de resultaten evalueren in het kader van de jaarlijkse personeelsevaluatie (beleid wordt op dit moment opgemaakt). Superviseren van de activiteiten van de dienstleveraars en zorgen voor naleving van de bestekken en lastenboeken in termen van kwaliteit, kosten en uitvoeringstermijnen. Opmaken van de activiteitsindicatoren en opvolging ervan. Budgetten opmaken en de kosten van investeringen en onderhoud opvolgen en hierover rapporteren aan de Algemene directie en de Raad van bestuur. Beheer van het vastgoedpatrimonium De operationele toepassing van het vastgoedbeleid garanderen door de beheersing van het juridische en fiscale kader van toepassing (stedenbouwkundige vergunningen, bodemgebruiksplannen, enz.). Opmaken van een voorlopige begroting. Produceren van regelmatige en betrouwbare gegevens betreffende de toestand van het vastgoedpatrimonium. Sturen van de aankoop- en verkoophandelingen, renovatie en onderhoud en het conform maken aan de normen betreffende vastgoed. De veiligheid op de sites en de werven garanderen en de kwaliteit van de geleverde prestaties aan de huurders opvolgen. Huurbeheer Participeren aan de opmaak van het huurgeldbeleid. Zorgen voor een optimale bezettingsgraad. Zorgen voor de opvolging van de activiteitsindicatoren: vakanties, voortgang van de projecten en de werven, enz. Onderhoud, instandhouding en bijstand aan de projecteigenaar Samen met de verantwoordelijke van het departement Investeringen participeren aan de opmaak en de validering van de jaarprogramma's of de meerjarenplanning voor de verdere ontwikkeling en opwaardering van het patrimonium (nieuwe werven, aankoop-verbeteringen, opwaardering en onderhoud). De werkzaamheden sturen van ontwerp tot oplevering van de werf: kostenraming, opmaak van lastenboeken en bestekken, openbare aanbestedingen en keuze van de uitvoerders. De uitvoering van de werfprogramma's sturen en opvolgen van werfuitvoerders en waken over het naleven van de uitvoeringstermijnen, de budgetten en de kwaliteit van het werk. Opmaken en sturen van het onderhoudsplan en het energieplan met de bedoeling om te komen tot optimalisaties en opwaarderingen van de bestaande gebouwen. Sturen van de organisatie van de onderhouds- en instandhoudingsactiviteiten binnen het voorziene budget. Sturen van het beheer en de onderhandeling van onderhoudscontracten. Opvolgen van het beheer van schadedossiers en schade en de verbindingspersoon zijn tussen de bewoners en de verzekeraars. Vereiste Competenties Technische Competenties Een ervaring in management (hoofdzakelijk werfbeheer) en ervaring op het terrein (wegenbouw, afvoer en riolering, gebouwenbeheer en bouw) zijn vereist. Een goede kennis van digitale tools en bureauticatoepassingen. Vaardigheden in financiën en budgetbeheer. Technische kennis inzake vastgoed, veiligheid, beveiliging en hygiëne. Managervaardigheden en relationele vaardigheden Vermogen om een strategie op te bouwen en te anticiperen op de evolutie van de opdrachten van de onderneming. Managervaardigheden om te zorgen voor omkadering, beheer en de cohesie binnen een team. Organisatievaardigheden en vermogen om in een team te werken om de beschikbare personele middelen optimaal in te zetten. Goede communicatievaardigheden (intern en extern) om het strategische belang goed te kunnen verwoorden. Onderhandelingsvaardigheden met meerdere en diverse uitvoerders. Zich goed kunnen uitdrukken, kunnen analyseren, synthetiseren, vergaderingen leiden, strikt, autonoom, methodisch, zin voor initiatief, reactievermogen, beschikbaarheid. U beschikt over relationele en pedagogische vaardigheden, bent luisterbereid, en goed in communicatie, hebt leiderschapscapaciteiten, kunt leiding geven en bent assertief en hebt zin voor een goede teamgeest. Luisterbereidheid en empathie. PROFIEL Vereiste diploma's U bent houder van een masterdiploma Architectuur, Burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur. Beroepservaring Een eerste bewezen ervaring van minimaal 5 jaar in een vergelijkbare functie is een troef. U wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Het betreft een voltijdse betrekking. Uw salaris is van het niveau A400 (Licence/Master, directiefunctie) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onmiddellijke indiensttreding. Voordelen: een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf met veel aandacht voor de nieuwe technologieën, zowel op het vlak van commun Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
stedenbouwkundige, bestuurssecretaris (BE)
Ville de Bruxelles Stad Brussel, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. Le Département Urbanisme a pour mission générale de définir et porter une vision de développement du territoire de la Ville de Bruxelles intégrant notamment les objectifs de gestion raisonnée des ressources, de neutralité carbone, de résilience climatique et de polycentrisme ; il élabore également des stratégies de mise en œuvre de cette vision au travers de plans et règlements (en ce compris de mobilité et de stationnement), de programmes de rénovation urbaine, de réaménagements d’espaces publics et espaces verts et de projets environnementaux. Il est notamment en charge de la gestion des autorisations en matière d’urbanisme et d’environnement, du contrôle des infractions y relatives, de la sécurité et de la salubrité publiques. Mission Votre mission est d’analyser de façon autonome les demandes de permis d’urbanisme et d’environnement d’un point de vue technique dans le but de les délivrer ou de notifier un refus. Vous tenez compte des délais d’exécution et des contraintes réglementaires urbanistiques et légales en vigueur. Vous êtes également en charge de l’application des exigences relatives à la PEB liées aux demandes de permis d’urbanisme. Vous travaillez dans une équipe d’une dizaine de personnes et collaborez avec différents services de la Ville ainsi qu’avec certains partenaires extérieurs (Communes, STIB, Beliris, entrepreneurs,). Vous travaillez principalement en bureau mais parfois sur chantier. Taches Vous analysez les demandes de permis, y compris le volet PEB, quelle que soit leur complexité et ce au regard de la réglementation en vigueur, du bon aménagement des lieux et des délais légaux. Vous déterminez si les options proposées par le demandeur de permis sont cohérentes Vous participez aux différentes étapes des procédures (participer à des réunions préparatoires, à des commissions de concertation, effectuer des visites, …) Vous rendez des projets d’avis circonstanciés et rédigez des conditions d'exploitation en tenant compte de la réglementation en vigueur, de l’environnement dans lequel le projet se situe et des réactions de l’enquête publique Vous informez et renseignez le public des procédures d’instruction, de l’état d’avancement des dossiers et répondez aux questions Vous êtes à même de proposer des améliorations aux projets en cours de procédure et ce en fonction de l’analyse des dossiers Vous êtes titulaire d’un diplôme de master à orientation technique (construction, architecture, architecture d’intérieur, environnement, …) Ou Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau A (grade : secrétaire d’administration technique) Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire (http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?idtravaillerenbelgique ) Une expérience dans le domaine de la PEB est un atout Vous êtes capable d’analyser un plan Vous avez des capacités rédactionnelles et maitrisez les techniques argumentaires Vous êtes orienté résultat Vous êtes capable de communiquer avec un public novice Vous avez de grandes capacités de collaboration Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais Un emploi de niveau universitaire Un contrat à plein temps et à durée indéterminée Salaire mensuel brut : minimum 3118,49 euros (qui peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale ainsi que de la réussite de l’examen linguistique) - Vous pouvez obtenir une estimation de votre salaire via notre outil de calcul de salaire en ligne Avantages extra-légaux : Chèques repas, le remboursement à 100% de l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation Possibilité de télétravail Des formations régulières La prise en charge du ticket modérateur par la Ville pour les soins médicaux, pour vous et votre famille au CHU Brugmann, au CHU Saint-Pierre, à l'Institut Jules Bordet et à l'HUDERF (Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola). Lieu de travail : Centre administratif Procédure de sélection Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 21/11/2021 au plus tard (curriculum vitae lettre de motivation copie du diplôme requis). Les candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en considération. Une première sélection sera réalisée sur base du cv et de la lettre de motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone à des tests de sélection informatisés et à un entretien de sélection. Celui-ci se déroulera devant un comité de sélection et portera sur la motivation, les compétences comportementales et les compétences techniques. Informations complémentaires Centre Administratif Département RH - Service Recrutement bd Anspach 6 (13e étage) 1000 Bruxelles 02/279.24.20 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h La Ville de Bruxelles sélectionne les candidats sur base de leurs compétences et ne fait pas de distinction d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de croyance, de handicap ou de nationalité. Nous encourageons les personnes Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
consultant ruimtelijke ordening (BE)
Motmans & Partners, Brussel, Brussel Hoofdstad
M-tech is een adviesbureau gespecialiseerd in de toepassing van de complexe omgevingswetgeving (milieu, natuur, ruimtelijke ordening en veiligheid) in ruime zin en het opmaken van omgevingsvergunningsaanvragen, milieueffectrapporten, natuur- en veiligheidsstudies voor bedrijven. Daarnaast wordt ook gezorgd voor de milieucoördinatie van onze klanten. Bij M-tech komt u terecht in een dynamisch en multidisciplinair team van een 40-tal ervaren consultants, milieucoördinatoren, VR-, MER-, energiedeskundigen en juristen. De jarenlange ervaring en expertise staan garant voor absolute kwaliteit In het kader van onze verdere uitbreiding zijn wij voor onze vestiging in Brussel (Heizel) op zoek naar een Consultant. De vestiging in Brussel is de ruimtelijke ordenings- en juridische poot van de M-tech Groep. Op ons actief staan onder andere grote stadsontwikkelingsprojecten, voetbalstadia, windturbineprojecten, … Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van klanten voor de realisatie van investeringsprojecten met een belangrijke ruimtelijke en mobiliteitsimpact. In het bijzonder werk je mee aan de opmaak en opvolging van omgevingsvergunningsaanvragen (met nadruk op stedenbouwkundige handelingen), van milieueffectrapporten (MER’s) en van mobiliteitsstudies. Daarnaast adviseer je klanten en collega’s van de M-tech groep over diverse ruimtelijke en mobiliteitsaspecten. Vanuit je RO- en mobiliteitskennis beschik je over een bredere visie op andere ‘omgevingsgerelateerde’ aspecten zoals milieu en natuur, … Tijdens de opvolging van je projecten heb je regelmatig contact met verschillende overheden (gemeente, provincie, adviesinstanties, administraties, handhaving, …). Je bouwt (eventueel op termijn) het luik RO en mobiliteit verder uit binnen M-tech en vervult hierbij een trekkersrol. Je denkt probleemoplossend, volgt jouw dossiers goed op van offerte tot oplevering en je werkt deze ook volledig zelfstandig uit. Samen met het M-tech team brainstorm je over de beste aanpak van de lopende dossiers, alsook over nieuwe opportuniteiten in de markt die aansluiten bij onze algemene visie. Je hebt een masteropleiding in stedenbouw & ruimtelijke planning, verkeerskunde, een wetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minstens 5 jaar ervaring in omgevingsbeleid, in het bijzonder ruimtelijke ordening en mobiliteit, milieu in mindere mate. Ervaring met de opmaak van mobiliteitsstudies, en de disciplines Mens-Mobiliteit, Mens-Ruimtelijke aspecten en Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie in MER’s en zeker een erkenning in deze disciplines is een groot pluspunt. Je krijgt voldoende ruimte om zelf actie te ondernemen; waar nodig word je ondersteund door je team. Je bent betrouwbaar en handelt met grote zorgvuldigheid en wetenschappelijke nauwkeurigheid. Je houdt van hoogkwalitatief werk, rekening houdend met de deadlines en budgetten die er voor de projecten gesteld worden. Als expert in een dienstverlenend bedrijf ben je klantgericht, heb je goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en beschik je over de nodige overtuigingskracht. Je hebt een vlotte pen. Je hebt een goede PC-kennis. Kennis van toegepaste programma’s zoals GIS, AutoCAD is een pluspunt. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Een functie met ruime autonomie, in een adviesbureau met passie voor milieu- en omgevingszaken dat zich inzet voor uitdagende, maatschappelijk relevante dossiers. Een dynamische en aangename werkomgeving, waar ontplooiingskansen geboden worden en opleidingen worden aangemoedigd. Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen (eco-cheques Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Consultant Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (BE)
Motmans & Partners, Brussel, Brussel Hoofdstad
M-tech is een adviesbureau gespecialiseerd in de toepassing van de complexe omgevingswetgeving (milieu, natuur, ruimtelijke ordening en veiligheid) in ruime zin en het opmaken van omgevingsvergunningsaanvragen, milieueffectrapporten, natuur- en veiligheidsstudies voor bedrijven. Daarnaast wordt ook gezorgd voor de milieucoördinatie van onze klanten. Bij M-tech komt u terecht in een dynamisch en multidisciplinair team van een 40-tal ervaren consultants, milieucoördinatoren, VR-, MER-, energiedeskundigen en juristen. De jarenlange ervaring en expertise staan garant voor absolute kwaliteit In het kader van onze verdere uitbreiding zijn wij voor onze vestiging in Brussel (Heizel) op zoek naar een Consultant. De vestiging in Brussel is de ruimtelijke ordenings- en juridische poot van de M-tech Groep. Op ons actief staan onder andere grote stadsontwikkelingsprojecten, voetbalstadia, windturbineprojecten, … Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van klanten voor de realisatie van investeringsprojecten met een belangrijke ruimtelijke en mobiliteitsimpact. In het bijzonder werk je mee aan de opmaak en opvolging van omgevingsvergunningsaanvragen (met nadruk op stedenbouwkundige handelingen), van milieueffectrapporten (MER’s) en van mobiliteitsstudies. Daarnaast adviseer je klanten en collega’s van de M-tech groep over diverse ruimtelijke en mobiliteitsaspecten. Vanuit je RO- en mobiliteitskennis beschik je over een bredere visie op andere ‘omgevingsgerelateerde’ aspecten zoals milieu en natuur, … Tijdens de opvolging van je projecten heb je regelmatig contact met verschillende overheden (gemeente, provincie, adviesinstanties, administraties, handhaving, …). Je bouwt (eventueel op termijn) het luik RO en mobiliteit verder uit binnen M-tech en vervult hierbij een trekkersrol. Je denkt probleemoplossend, volgt jouw dossiers goed op van offerte tot oplevering en je werkt deze ook volledig zelfstandig uit. Samen met het M-tech team brainstorm je over de beste aanpak van de lopende dossiers, alsook over nieuwe opportuniteiten in de markt die aansluiten bij onze algemene visie. Je hebt een masteropleiding in stedenbouw & ruimtelijke planning, verkeerskunde, een wetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minstens 5 jaar ervaring in omgevingsbeleid, in het bijzonder ruimtelijke ordening en mobiliteit, milieu in mindere mate. Ervaring met de opmaak van mobiliteitsstudies, en de disciplines Mens-Mobiliteit, Mens-Ruimtelijke aspecten en Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie in MER’s en zeker een erkenning in deze disciplines is een groot pluspunt. Je krijgt voldoende ruimte om zelf actie te ondernemen; waar nodig word je ondersteund door je team. Je bent betrouwbaar en handelt met grote zorgvuldigheid en wetenschappelijke nauwkeurigheid. Je houdt van hoogkwalitatief werk, rekening houdend met de deadlines en budgetten die er voor de projecten gesteld worden. Als expert in een dienstverlenend bedrijf ben je klantgericht, heb je goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en beschik je over de nodige overtuigingskracht. Je hebt een vlotte pen. Je hebt een goede PC-kennis. Kennis van toegepaste programma’s zoals GIS, AutoCAD is een pluspunt. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Een functie met ruime autonomie, in een adviesbureau met passie voor milieu- en omgevingszaken dat zich inzet voor uitdagende, maatschappelijk relevante dossiers. Een dynamische en aangename werkomgeving, waar ontplooiingskansen geboden worden en opleidingen worden aangemoedigd. Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen (eco-cheques Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Technisch bestuurssecretaris (M/V/X) voor de Dienst Stedenbouwkundige en milieuvergunningen (BE)
Ville de Bruxelles Stad Brussel, Brussel, Brussel Hoofdstad
Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. De algemene missie van het Departement Stedenbouw bestaat erin een ontwikkelingsvisie van het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. doelstellingen opneemt met betrekking tot een verstandig beheer van middelen, koolstofneutraliteit, klimaatbestendigheid en polycentrisme. Het departement ontwikkelt eveneens uitvoeringsstrategieën van deze visie door middel van plannen en reglementen (waaronder mobiliteit en parkeren), van stedelijke vernieuwingsprogramma’s, herinrichting van openbare en groene ruimten, en milieuprojecten. Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, de controle inzake desbetreffende overtredingen, openbare veiligheid en gezondheid. MISSIE Jouw missie zal erin bestaan om zelfstandig aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen vanuit een technisch oogpunt te analyseren met het doel deze af te leveren of te weigeren. Je houdt rekening met de deadlines en de geldende stedenbouwkundige en wettelijke reglementeringen. Je bent ook verantwoordelijk voor de toepassing van de eisen betreffende de EPB in verband met de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen. Je werkt in een team van ongeveer tien mensen en werkt samen met verschillende andere diensten van de Stad en met enkele externe partners (gemeenten, MIVB, Beliris, ondernemers ). Je werkt voornamelijk op kantoor, maar verricht soms ook werfbezoeken. TAKEN Je analyseert vergunningaanvragen, inclusief het deel rond EPB, ongeacht hun complexiteit, met respect voor de geldende regelgeving, de inrichting van de plaats en de wettelijke deadlines. Je bepaalt of de door de aanvrager van de vergunning voorgestelde opties coherent zijn Je neemt deel aan de verschillende fasen van de procedure (deelnemen aan voorbereidende vergaderingen, overlegcommissies, bezoeken afleggen ) Je brengt gedetailleerd advies uit over de projecten en stelt de uitvoeringsvoorwaarden op, uiteraard rekening houdend met de geldende wetgeving, de omgeving waarin het project zich situeert en de reacties van het openbaar onderzoek Je informeert het publiek over de onderzoeksprocedures, de vooruitgang van de dossiers en je beantwoordt hun vragen Je stelt verbeteringen voor bij lopende projecten in functie van de analyse van de dossiers Je bent in het bezit van een Master in een technische richting (bouw, architectuur, binnenhuisarchitectuur, leefmilieu …) Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A (bestuurssecretaris) Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen Ervaring in het domein van EPB-attesten vormt een troef Je hebt ervaring met het lezen van plannen Je beheerst argumentatietechnieken en hebt een vlotte pen Je gaat resultaatgericht te werk Je bent in staat vlot te communiceren met een onervaren publiek Je kan vlot samenwerken met anderen Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans Voltijds contract van onbepaalde duur Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen) Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering Mogelijkheid aan telewerk Regelmatige bijscholing Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) Werkplaats: SELECTIEPROCEDURE Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 21/11/2021. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties. INLICHTINGEN bij het Departement HR - dienst Werving: Administratief Centrum Anspachlaan 6 (13de verdieping) 1000 Brussel 02 279 24 20 openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. Wij moedigen personen me Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
stedenbouwkundige, bestuurssecretaris (BE)
Ville de Bruxelles Stad Brussel, Brussel, Brussel Hoofdstad
Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. De algemene missie van het Departement Stedenbouw bestaat erin een ontwikkelingsvisie van het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. doelstellingen opneemt met betrekking tot een verstandig beheer van middelen, koolstofneutraliteit, klimaatbestendigheid en polycentrisme. Het departement ontwikkelt eveneens uitvoeringsstrategieën van deze visie door middel van plannen en reglementen (waaronder mobiliteit en parkeren), van stedelijke vernieuwingsprogramma’s, herinrichting van openbare en groene ruimten, en milieuprojecten. Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, de controle inzake desbetreffende overtredingen, openbare veiligheid en gezondheid. MISSIE Jouw missie zal erin bestaan om zelfstandig aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen vanuit een technisch oogpunt te analyseren met het doel deze af te leveren of te weigeren. Je houdt rekening met de deadlines en de geldende stedenbouwkundige en wettelijke reglementeringen. Je bent ook verantwoordelijk voor de toepassing van de eisen betreffende de EPB in verband met de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen. Je werkt in een team van ongeveer tien mensen en werkt samen met verschillende andere diensten van de Stad en met enkele externe partners (gemeenten, MIVB, Beliris, ondernemers ). Je werkt voornamelijk op kantoor, maar verricht soms ook werfbezoeken. TAKEN Je analyseert vergunningaanvragen, inclusief het deel rond EPB, ongeacht hun complexiteit, met respect voor de geldende regelgeving, de inrichting van de plaats en de wettelijke deadlines. Je bepaalt of de door de aanvrager van de vergunning voorgestelde opties coherent zijn Je neemt deel aan de verschillende fasen van de procedure (deelnemen aan voorbereidende vergaderingen, overlegcommissies, bezoeken afleggen ) Je brengt gedetailleerd advies uit over de projecten en stelt de uitvoeringsvoorwaarden op, uiteraard rekening houdend met de geldende wetgeving, de omgeving waarin het project zich situeert en de reacties van het openbaar onderzoek Je informeert het publiek over de onderzoeksprocedures, de vooruitgang van de dossiers en je beantwoordt hun vragen Je stelt verbeteringen voor bij lopende projecten in functie van de analyse van de dossiers Je bent in het bezit van een Master in een technische richting (bouw, architectuur, binnenhuisarchitectuur, leefmilieu …) Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A (bestuurssecretaris) Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen Ervaring in het domein van EPB-attesten vormt een troef Je hebt ervaring met het lezen van plannen Je beheerst argumentatietechnieken en hebt een vlotte pen Je gaat resultaatgericht te werk Je bent in staat vlot te communiceren met een onervaren publiek Je kan vlot samenwerken met anderen Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans Voltijds contract van onbepaalde duur Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen) Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering Mogelijkheid aan telewerk Regelmatige bijscholing Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) Werkplaats: SELECTIEPROCEDURE Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 21/11/2021. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties. INLICHTINGEN bij het Departement HR - dienst Werving: Administratief Centrum Anspachlaan 6 (13de verdieping) 1000 Brussel 02 279 24 20 openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. Wij moedigen personen me Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Acquisition Manager (m/v/x)
CERM Personeelsbeleid bvba, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
INCLUSIO is een Belgische investeerder in sociaal vastgoed, actief in België in drie sectoren: betaalbare huurwoningen (op heden 995 eenheden) opvang en huisvesting van personen met een beperking (op heden 129 eenheden) sociale infrastructuur (scholen, kinderdagverblijven, opvangcentra voor asielzoekers, opvangcentra voor daklozen, kantoren voor vzw’s, enz.) (op heden 5 eenheden) INCLUSIO verkreeg in december 2020 het openbaar GVV-stelsel (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) en is genoteerd op Euronextsinds december 2020. Haar eigen vermogen, gecombineerd met de kredietlijnen, heeft INCLUSIO in staat gesteld een vastgoedportefeuille op te bouwen van 197 miljoen euro op 30 september 2021. De verwachte omzet voor 2021 bedraagt 7 miljoen euro. Locatie: Brussel U beheert de aankoop van vastgoedprojecten (1 tot 25 miljoen EUR) van a tot z: Tijdens de onderzoeksfase: potentiële huurders identificeren (sociale verhuurkantoren, gemeenten, OCMW’s, vzw’s, enz.) en proactief contact met hen opnemen om hun behoeften en de mogelijkheden tot samenwerking vast te stellen; verkoopadvertenties raadplegen en gebouwen selecteren die INCLUSIO zou kunnen verwerven; een eerste financiële haalbaarheidsstudie uitvoeren; in samenspraak met de CEO beslissen welke dossiers worden vervolgd. Tijdens de onderhandelingsfase: met hulp van de COO, de kosten ramen van de uit te voeren werkzaamheden; een haalbaarheidsstudie opstellen en deze voorleggen en verdedigen bij het Investeringscomité; de onderhandelingen met de verkoper of zijn makelaar coördineren; een intentieverklaring opstellen die moet worden ondertekend door INCLUSIO en de verkoper. Tijdens de aankoopfase: de due diligence coördineren (juridische, technische, stedenbouwkundige, milieu- en fiscale aspecten), met het interne team en eventueel externe adviseurs (juridisch, fiscaal, technisch); alle due diligence documenten op een gestructureerde manier verzamelen; de resultaten van de due diligence aan de CEO rapporteren; de verkoopprijs opnieuw onderhandelen, indien nodig; het opstellen van de notariële verkoopakte (asset deal) of de SPA (share deal) coördineren. Universitair, met een commerciële, technische of juridische opleiding Minimaal 5 jaar ervaring in de vastgoedsector, bij voorkeur in een vergelijkbare functie Ervaring met openbare aanbestedingen is een pluspunt U bent dynamisch, autonoom, integer, diplomatisch, beschikt over overtuigingskracht en bent in staat problemen te analyseren en op te lossen U hebt een rijbewijs B Een toffe sfeer binnen een kleine ploeg van 10 leuke en bekwame collega’s Een snel groeiend en ambitieus bedrijf Een gevarieerd hands-on takenpakket ter ondersteuning van kwetsbare mensen Een vaste job (bediendencontract van onbepaalde duur) Een aantrekkelijk salarispakket (13de maand, groepsverzekering, bedrijfswagen) Een goede balans tussen privé- en werkleven Geïnteresseerd? Hoe solliciteren? Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae naar jobsinclusio.be Heb je vragen? Voor algemene vragen over INCLUSIO, surf naar www.inclusio.be Voor specifieke vragen over deze vacature, bel Marc BRISACK (CEO) op 0475 20 01 94. Solliciteren voor deze vacature voornaam familienaam motivatiebrief Ik heb de privacyverklaring gelezen en weet waarom CERM-HR mijn gegevens gebruikt en welke rechten ik heb. Geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder nr. 00246-405-20121119 – Erkenning Wallonië: W.RS.297
industriel, architecte de batiments (BE)
STIB / MIVB, Brussel, Brussel Hoofdstad
Met meer dan 10.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad. De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers. Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken. Je werkt in het Competentie Center Gebouwen en je rapporteert aan de verantwoordelijke van de dienst Ontwikkeling. Jouw missie is om de haalbaarheid van kleine en middelgrote renovatie- en nieuwbouwprojecten te bestuderen, om architecturale oplossingen voor te stellen en tegelijk de technische vereisten te integreren. Jouw taken in detail : • Je onderzoekt de aanvragen van de verschillende business units. Je onderzoekt de haalbaarheid van de projecten volgens de parameters: programmatie, oplossingen, kost, tijdsduur en kwaliteit. • Je bespreekt dit met de betrokken diensten (Real Estate, IDPBW, Maintenance …) • Je stelt de lastenboeken op en voert de geschatte metingen uit. • Je beheert de projecten tot en met het opstellen van de aanbestedingsdossiers voor bouwondernemingen. Je staat in contact met verschillende overheidsdiensten in verband met de werken. Je doet dit voor de schetsstudie voorafgaand aan het project en voor de aanvraag van stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen. • Je ziet toe op de naleving van de specifieke referentie- en architectuurnormen van de MIVB. • Indien van toepassing ben je de contactpersoon van externe studieburelen, coördineer je en beantwoord je hun vragen. • Je werkt nauw samen met de projectmanagers. • Je bent Architect van opleiding en je hebt minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie (bij voorkeur in één van de volgende sectoren: tertiaire sector, burelen, industriële gebouwen). • Je hebt ervaring met het opmaken van dossiers rond Stedenbouwkundige - en Milleuvergunningen. • Je beheerst Autocad en/of Revit. • Je bent Frans- of Nederlandstalig en je hebt een goede kennis van de tweede landstaal. • Jouw persoonlijke kenmerken: transversaal kunnen werken binnen een grote organisatie, autonoom, oplossingsgericht, analytisch, sociaal vaardig en communicatief, presentaties kunnen geven, assertief. • Je beschikt over een masterdiploma in een technische richting (burgerlijk, industrieel ingenieur, …) • Je hebt ten minste 3 jaar ervaring met het opzetten en opvolgen van continuïteitsplannen en hebt een bewezen ervaring met het operationeel beheer van risico’s • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans (Selor Art. 12) • De technieken voor het beheer van de continuïteit van activiteiten en de ISO 22301-norm zijn je niet onbekend • Een kennis van het beheer van IT Disaster Recovery P Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Architect Industriële Gebouwen (BE)
STIB / MIVB, Brussel, Brussel Hoofdstad
Met meer dan 10.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad. De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers. Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken. Je werkt in het Competentie Center Gebouwen en je rapporteert aan de verantwoordelijke van de dienst Ontwikkeling. Jouw missie is om de haalbaarheid van kleine en middelgrote renovatie- en nieuwbouwprojecten te bestuderen, om architecturale oplossingen voor te stellen en tegelijk de technische vereisten te integreren. Jouw taken in detail : • Je onderzoekt de aanvragen van de verschillende business units. Je onderzoekt de haalbaarheid van de projecten volgens de parameters: programmatie, oplossingen, kost, tijdsduur en kwaliteit. • Je bespreekt dit met de betrokken diensten (Real Estate, IDPBW, Maintenance …) • Je stelt de lastenboeken op en voert de geschatte metingen uit. • Je beheert de projecten tot en met het opstellen van de aanbestedingsdossiers voor bouwondernemingen. Je staat in contact met verschillende overheidsdiensten in verband met de werken. Je doet dit voor de schetsstudie voorafgaand aan het project en voor de aanvraag van stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen. • Je ziet toe op de naleving van de specifieke referentie- en architectuurnormen van de MIVB. • Indien van toepassing ben je de contactpersoon van externe studieburelen, coördineer je en beantwoord je hun vragen. • Je werkt nauw samen met de projectmanagers. • Je bent Architect van opleiding en je hebt minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie (bij voorkeur in één van de volgende sectoren: tertiaire sector, burelen, industriële gebouwen). • Je hebt ervaring met het opmaken van dossiers rond Stedenbouwkundige - en Milleuvergunningen. • Je beheerst Autocad en/of Revit. • Je bent Frans- of Nederlandstalig en je hebt een goede kennis van de tweede landstaal. • Jouw persoonlijke kenmerken: transversaal kunnen werken binnen een grote organisatie, autonoom, oplossingsgericht, analytisch, sociaal vaardig en communicatief, presentaties kunnen geven, assertief. • Je beschikt over een masterdiploma in een technische richting (burgerlijk, industrieel ingenieur, …) • Je hebt ten minste 3 jaar ervaring met het opzetten en opvolgen van continuïteitsplannen en hebt een bewezen ervaring met het operationeel beheer van risico’s • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans (Selor Art. 12) • De technieken voor het beheer van de continuïteit van activiteiten en de ISO 22301-norm zijn je niet onbekend • Een kennis van het beheer van IT Disaster Recovery P Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Product Manager ITSM Tooling
Jobat, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, is een multitechnische dienstverlener en maakt deel uit van de Groep ENGIE. Als internationale marktleider helpen we klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie. Onze ambitie? Steden, industrieën en bedrijven in de tertiaire sector op maat gemaakte oplossingen bieden. Dit doen we in 6 domeinen: elektriciteit, HVAC, koeling, mechanica & robotica, digital & IT en facility management. Onze 9600 medewerkers zetten zich dagelijks in om te zorgen voor: aantrekkelijkere steden efficiëntere en groenere bedrijven duurzamere en comfortabelere gebouwen Functieomschrijving Voor onze IT-afdeling, gevestigd in Brussel , is EQUANS (de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België) op zoek naar een ervaren Product Manager ITSM Tooling (met een ServiceNow-focus) die bereid is deel te nemen aan een voortdurend avontuur. Als Product Manager ITSM Tooling ben je verantwoordelijk voor: het bepalen van de gepaste serviceorganisatie voor de portefeuille die je beheert overeenstemming bereiken over het budget dat nodig is om je werkgebied op een agile manier te beheren, waarbij zowel dagelijkse activiteiten als toepassingsontwikkelingen worden gecombineerd het beheren van de relaties met de vertegenwoordigers van de IT-business het (operationeel) leiding geven aan de bijbehorende sourcingstrategie het bepalen van SLA’s, OLA’s, derdencontracten het beheren en intern rapporteren binnen IT het voorbereiden van de (lopende en toekomstige) projecten op dienstverplaatsing Jouw rol: je maakt deel uit van de leveringsgemeenschap, die bestaat uit ongeveer 30 personen je rapporteert hiërarchisch binnen de afdeling Digital Platforms, maar je functionele werkgebied strekt zich uit over de volledige IT-divisie je wordt beschouwd als een senior leveringsexpert en als zodanig heb je invloed op onze manier van werken je wordt beschouwd als een expert in zowel ITSM-tooling als in IT-processen. Je bent de linking pin om ervoor te zorgen dat onze IT-processen en -procedures goed worden vertaald naar onze applicatieportefeuille, die deze processen ondersteunt je belangrijkste focus is om ons ServiceNow-platform de volgende jaren drastisch te laten evolueren Vaardigheden en kennis je hebt ten minste 5 jaar ervaring in een rol van service management delivery/product management, met de nadruk op applicaties ervaring met ITSM-tooling zoals ServiceNow is een must je hebt aantoonbare ervaring met het opzetten of exploiteren van diensten/producten volgens de beste praktijken je bent ITIL-georiënteerd en hebt ervaring met verschillende organisatorische structuren met verschillende maturiteitsniveaus bij voorkeur heb je al een applicatie beheerd als product manager je agile ingesteldheid zorgt ervoor dat onze ITSM-tooling voortdurend evolueert je bent verantwoordelijk voor de juiste mix van profielen in je (virtuele) team om dit mogelijk te maken afhankelijk van het toepassingsgebied dat je zal beheren, is (leverings)ervaring op één of meer van de volgende gebieden een belangrijk pluspunt: Salesforce (maar elke ervaring met CRM- of ERP-oplossingen wordt in overweging genomen) ITSM-tools, in het bijzonder ServiceNow engineering tools zoals Autocad je toont leiderschap, bent communicatief en kan gemakkelijk de operationele netwerkrelaties in een complexe organisatie opzetten je kan een visie uitdrukken, deze vertalen in een roadmap en de operationele uitrol beheren je bent pragmatisch maar ook resultaatgericht je bent praktijkgericht Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen? Ja? Dan kom je bij EQUANS terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien . Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie. Daarnaast krijg je van ons: een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring tal van voordelen zoals maaltijdcheques, een sociaal abonnement, hospitalisatie- & groepsverzekering interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden … Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten Sollicitatie EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België Brussel Naar EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België | Simon Bolivar Boulevard 34, 1000 Brussel Waarom voor jou? Omdat je samen met je andere collega’s instaat voor de algemene boekhouding en hierin doe je diverse taken.Omdat je dagelijks de inkomende facturen voorbereidt : je controleert, Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze (bestuurs)leden in je regio en activeert onze besturen.Je werkt in nauw overleg met hen aan de regionale belangenbehartiging, organiseert passende Ben jij thuis in de audiovisuele wereld? Hou je ervan om met een klantgerichte visie projecten tot een goed einde te brengen? Dan heeft EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, een verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingenbijwerken en opvolgen van de inventaris leegstandvoorbereiden van dossiers voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadopvolgen en We zijn op zoek naar een getalenteerde HR Consultant die graag resultaatgericht aan de slag gaat. Ben jij een proactieve matchmaker?Werk je snel en servicegericht?Pas jij graag je commerciële Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring. Ontvang nieuwe 'Project management' jobs in Brussel meteen in je mailbox.
Business development manager - Cards (m/v/x)
AlphaCredit, Sint-Joost-ten-Node, Brussel Hoofdstad, Saint-Joss ...
AlphaCredit maakt deel uit van de sterke, internationale groep rond BNP Paribas Groep, de grootste bank van het land. Dat maakt van ons een stabiel bedrijf, waar je als medewerker alle ruimte krijgt om je volop te concentreren op ‘het goed uitoefenen van je job’. Bij dat laatste helpen we je bovendien met veel opleidingen en persoonlijke begeleiding. En als je na een tijdje op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, hoef je daarvoor niet van werkgever te veranderen. Integendeel: we werken graag mee aan jouw carrièrepad binnen AlphaCredit of de grote BNP Paribas Groep.Naast een actieve carrière begeleiding kan je rekenen op well-being programs, een flexibel loonpakket op maat, een intensief onboarding programma met een interactieve app, een uitgebreid opleidingsaanbod voor iedereen en ook een specifiek traject voor onze talenten. We zetten bovendien actief in op gender equality en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We mogen ons dan ook met fierheid een Top Employer noemen. Functieomschrijving Als Business Development Manager sta je in voor de verdere uitbouw en optimalisatie van decommerciële strategievoor onze Cards producten. Je analyseert ons huidig aanbod en onze strategie en toetst deze af aan de behoeften van onze klanten. Aan de hand van de resultaten van die analyses stel je optimalisaties van onze strategie voor op verschillende vlakken zoals productfunctionaliteiten, pricing, klantencommunicatie, verkoopskanalen etc. Je vertaalt deze optimalisaties naar de praktijk door de nodige acties op te zetten en volgt deze projecten van A-Z op. Hiervoor werk je nauw samen met bijvoorbeeld de marketeers. In je positie houd je trends en ontwikkelingen op de markt nauwlettend in de gaten om zodoende nieuwe kansen te identificeren en strategisch in te spelen op deze evoluties (nieuwe technologieën, juridisch, compliance, concurrentie,). Verder rapporteer je op regelmatige tijdstippen over de commerciele en financiele resultaten aan het management. Je hebt minstens 3 jaar ervaring in commerciële productontwikkeling in de financiële sector of in een groot bedrijf. Als business development manager is kennis van de betaalsector of consumentenkrediet een belangrijke troef. Je hebt ook voor commerciële opportuniteiten, en bent gepassioneerd door technologische innovaties (digitaal, e-commerce, nieuwe betaalmiddelen,…). Als creatieve ziel denk je out of the box en bedenk je nieuwe mogelijkheden. Je hebt zin voor initiatief en bent analytisch ingesteld. Daarnaast ben je vlot in het Nederlands en Frans (geschreven en gesproken). Een leerrijke functie in een flexibele werkomgeving Een open werksfeer en toffe collega’ s die samen met jou streven naar een hoge klantentevredenheid Talrijke opleidingsmogelijkheden om je kennis en competenties te blijven ontwikkelen Een contract van onbepaalde duur in een groeiend bedrijf binnen een sterke BNP Paribas groep Een competitief salaris, aangevuld met een uitgebreid pakket extralegale voordelen (verzekeringen, maaltijdcheques, extralegale verlofdagen, etc.) Een Flex Income Plan waarbij je jaarlijks je eindejaarspremie (met een vast collectief keuzemoment) kunt omzetten in extra voordelen waaronder een fietsleasing, extra verlofdagen, een wagen,… Focus op work-life balance, waarbij we in de huidige omstandigheden de mogelijkheid bieden om 50% aan telewerk te doen Bereken je reistijd Naar De teams zijn verdeeld over ons hoofdkantoor te Gent en te Brugge. Jij werkt dus ook ofwel op deze regio's ofwel van thuis uit. Onbepaalde duur Als Helan staan we sterker en kunnen we onze werking als groep nog beter stroomlijnen. Zo kunnen onze klanten rekenen op een efficiënt ziekenfonds: waar je zelf gemakkelijk de weg in vindt als je Profility is een jonge en ambitieuze organisatie. We zijn op zoek naar een functionele analist/project manager die kan helpen met de groei van het bedrijf. Je werkt mee aan het succesvol uitrollen Activiteiten: Tegen het eind van elke productie dag, dus ergens rond 15:00 uur worden de taarten ontvormd en klaargemaakt om ingepakt en verzonden te worden. En dan begint het, labels en documenten In regio West-Vlaanderen is Thermoco, een filiaal van EQUANS (de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België), op zoek naar een Onderhoudstechnieker HVAC om ons team te versterken.Ben jij op zoek verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingenbijwerken en opvolgen van de inventaris leegstandvoorbereiden van dossiers voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadopvolgen en Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring. Ontvang nieuwe 'Financieel advies' jobs in Brussel meteen in je mailbox.
Technical Account Manager
Manufast, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Begonnen met Handling (Pakjeswerk) hebben we in de loop der jaren ons aanbod verbreed door ons te professionaliseren en onze technologische expertise te ontwikkelen. We zijn momenteel actief in de sectoren van de Logistiek, de Print & Mail en data Entry en kunnen in deze verschillende activiteitsgebieden aangepaste voorstellen doen die op de eisen en behoeften van onze klanten zijn afgestemd. Dankzij onze diversiteit en onze sociale mix die onze rijkdom maken, maar ook dankzij al onze talenten en ons verlangen om onszelf elke dag te overtreffen, ontwikkelen we onze activiteiten om beter te voldoen aan de behoeften van onze klanten en de constant veranderende markt. Wij zijn momenteel op zoek naar een toffe nieuwe Technical Account Manager collega met kennis van de druk- of Logistiekwereld om ons team te versterken en zo mee te doen aan het mooie avontuur dat Manufast is. Functieomschrijving Iemand die zorgt voor een correcte opvolging van de vragen van klanten en prospecten, volgt de bestellingen op, vanaf de prijsaanvraag tot de levering van het product en de facturatie, met respect voor de commerciële strategie, de klanttevredenheid en het kwaliteitssysteem van de onderneming. Hoofdtaken Volgt en coördineert de bestellingen van de klanten, bekijkt de haalbaarheid van het project met de productie (capaciteit, planning), geeft concrete en kwalitatieve instructies aan de productie met oog op het realiseren ervan en zorgt voor de naleving van overeengekomen deadlines met de klant (voldoende beschikbaar materiaal, inkomend en uitgaand materiaal, kwaliteitscontrole, …) Volgt dagelijks de postfrankeringen en postafgiftes op voor de klanten waarvoor hij verantwoordelijk is Zorgt voor de facturatie binnen de afgesproken deadlines Zorgt voor een optimale klantbeleving Gedrag in de onderneming Respecteert de waarden van het bedrijf (vertrouwen, vooruitgang, teamspirit, aanpassingsvermogen) Respecteert, past toe en draagt bij aan het strategisch plan, de kwaliteitspolitiek (klanttevredenheid , permanente verbetering en aanpassingsvermogen ), de vertrouwelijkheid en veiligheid binnen het bedrijf zoals bepaald door de Directie Respecteert de verschillen bij en van de mindervalide werknemers Is klantgericht (zowel intern als extern) Is transparant, loyaal en minnelijk Verwachte kennis Diploma hoger onderwijs is zeker een pluspunt Bevestigde ervaring in een Technisch Commerciële functie is meegenomen maar een commerciële affiniteit is al zeker voldoende Ervaring in de Print&mail of Logistiek zijn noodzakelijk Tweetalig NL-FR moet er zeker zijn, maar kennis van het Engels is een pluspunt Ms Office kunne gebruiken zal nodig zijn voor het gebruik van interne programma’s Vaardigheden die nodig zijn voor de functie Kunnen Analytisch denken en probleem oplossend gericht Organisatorische capaciteiten en beheer van prioriteiten Kunnen werken in een transversale organisatie Onderhandelingscapaciteiten Communicatievermogen Zijn: Nauwkeurigheid Stressbestendig Autonoom Assertief Een contract van onbepaalde duur voltijds (40u week en 12d recuperatie) Verloning in lijn met expertise en ervaring Maaltijdcheques van € 6,15 per gewerkte dag (per medewerker € 1,24 per gewerkte dag) 13de maand Groepsverzekering De mogelijkheid om te profiteren van een voordelige hospitalisatieverzekering voor u en uw huisgenoten Tussenkomst in vervoerskosten (80% voor verplaatsingen met de wagen of met een MTB-abonnement en 100% voor de NMBS (afhankelijk van de belangrijkste vervoerswijze) Twee extra wettelijke dagen per volledig werkjaar Een dynamisch uurrooster Mogelijkheid om 1 dag per week te werken in telewerken Veel mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling Een veranderende werkomgeving waar zeker rekening wordt gehouden met ieders inbreng/mening Een mooie sociale missie en een warme, leuke, stimulerende werkomgeving Werken in een bedrijf dat geeft om ieders welzijn en respect voor de verschillen tussen de mensen Bereken je reistijd Naar Ben jij iemand wiens hart sneller slaat als hij business behoeften op een creatieve en realistische manier kan vertalen naar wendbare architectuurontwerpen?Als Business Architect voor de Waarom voor jou? Omdat je samen met je andere collega’s instaat voor de algemene boekhouding en hierin doe je diverse taken.Omdat je dagelijks de inkomende facturen voorbereidt : je controleert, je bent het aanspreekpunt voor klanten die met hun vragen bij jou terecht kunnen. De vragen komen binnen via de website, e-mail, telefoon of vanop beurzen. Je benut hierbij met plezier ten volle We zijn op zoek naar een getalenteerde HR Consultant die graag resultaatgericht aan de slag gaat. Ben jij een proactieve matchmaker?Werk je snel en servicegericht?Pas jij graag je commerciële verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingenbijwerken en opvolgen van de inventaris leegstandvoorbereiden van dossiers voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadopvolgen en Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring. Ontvang nieuwe 'Sales management, Technisch commercieel / sales engineer, Business development' jobs in Brussel meteen in je mailbox.
Business development manager - Cards (m/v/x)
Jobat, Sint-Joost-ten-Node, Brussel Hoofdstad, Saint-Joss ...
AlphaCredit maakt deel uit van de sterke, internationale groep rond BNP Paribas Groep, de grootste bank van het land. Dat maakt van ons een stabiel bedrijf, waar je als medewerker alle ruimte krijgt om je volop te concentreren op ‘het goed uitoefenen van je job’. Bij dat laatste helpen we je bovendien met veel opleidingen en persoonlijke begeleiding. En als je na een tijdje op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, hoef je daarvoor niet van werkgever te veranderen. Integendeel: we werken graag mee aan jouw carrièrepad binnen AlphaCredit of de grote BNP Paribas Groep.Naast een actieve carrière begeleiding kan je rekenen op well-being programs, een flexibel loonpakket op maat, een intensief onboarding programma met een interactieve app, een uitgebreid opleidingsaanbod voor iedereen en ook een specifiek traject voor onze talenten. We zetten bovendien actief in op gender equality en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We mogen ons dan ook met fierheid een Top Employer noemen. Functieomschrijving Als Business Development Manager sta je in voor de verdere uitbouw en optimalisatie van decommerciële strategievoor onze Cards producten. Je analyseert ons huidig aanbod en onze strategie en toetst deze af aan de behoeften van onze klanten. Aan de hand van de resultaten van die analyses stel je optimalisaties van onze strategie voor op verschillende vlakken zoals productfunctionaliteiten, pricing, klantencommunicatie, verkoopskanalen etc. Je vertaalt deze optimalisaties naar de praktijk door de nodige acties op te zetten en volgt deze projecten van A-Z op. Hiervoor werk je nauw samen met bijvoorbeeld de marketeers. In je positie houd je trends en ontwikkelingen op de markt nauwlettend in de gaten om zodoende nieuwe kansen te identificeren en strategisch in te spelen op deze evoluties (nieuwe technologieën, juridisch, compliance, concurrentie,). Verder rapporteer je op regelmatige tijdstippen over de commerciele en financiele resultaten aan het management. Je hebt minstens 3 jaar ervaring in commerciële productontwikkeling in de financiële sector of in een groot bedrijf. Als business development manager is kennis van de betaalsector of consumentenkrediet een belangrijke troef. Je hebt ook voor commerciële opportuniteiten, en bent gepassioneerd door technologische innovaties (digitaal, e-commerce, nieuwe betaalmiddelen,…). Als creatieve ziel denk je out of the box en bedenk je nieuwe mogelijkheden. Je hebt zin voor initiatief en bent analytisch ingesteld. Daarnaast ben je vlot in het Nederlands en Frans (geschreven en gesproken). Een leerrijke functie in een flexibele werkomgeving Een open werksfeer en toffe collega’ s die samen met jou streven naar een hoge klantentevredenheid Talrijke opleidingsmogelijkheden om je kennis en competenties te blijven ontwikkelen Een contract van onbepaalde duur in een groeiend bedrijf binnen een sterke BNP Paribas groep Een competitief salaris, aangevuld met een uitgebreid pakket extralegale voordelen (verzekeringen, maaltijdcheques, extralegale verlofdagen, etc.) Een Flex Income Plan waarbij je jaarlijks je eindejaarspremie (met een vast collectief keuzemoment) kunt omzetten in extra voordelen waaronder een fietsleasing, extra verlofdagen, een wagen,… Focus op work-life balance, waarbij we in de huidige omstandigheden de mogelijkheid bieden om 50% aan telewerk te doen Sollicitatie Solliciteren voor deze job kan via de website van onze vertrouwde partner AlphaCredit Bereken je reistijd Naar verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingenbijwerken en opvolgen van de inventaris leegstandvoorbereiden van dossiers voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadopvolgen en Binnen de Belgische organisatie sta je als CRM Assistent mee in voor de digitale transformatie van onze commerciële processen. Deze job is dan ook een perfecte opstap voor een harde werker met Als klantenbeheerder sta je in voor het administratief beheer van een klantenportefeuille van bedrijven: beheren van de contactgegevens, de klantenfiche, …Je bent eveneens verantwoordelijk voor het Profility is een jonge en ambitieuze organisatie. We zijn op zoek naar een functionele analist/project manager die kan helpen met de groei van het bedrijf. Je werkt mee aan het succesvol uitrollen Je werkt mee in de globale communicatiestrategie en bijzonder in het uitzetten, implementeren en opvolgen van de online aanpak.Daartoe realiseer je een brugfunctie tussen de leden en de sector, de Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring. Ontvang nieuwe 'Financieel advies' jobs in Brussel meteen in je mailbox.
Manager Commercial EB
Le Groupe P&V De P&V Groep, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Vivium, derde speler op de Belgische markt van Employee Benefits, is op zoek naar een commercieel verantwoordelijke EB. Als commercieel verantwoordelijke EB rapporteer je aan de directeur en ben je, samen met je team, verantwoordelijk voor de uitbouw van de portefeuille EB Vivium, de technisch-commerciële opvolging ervan en de verankering van de klanten-ondernemingen. Je staat in voor de ontwikkeling van de rendabele business en voor de waardecreatie binnen de portefeuille EB Vivium, verantwoordelijk voor de directe productie van Vivium. Je bent verantwoordelijk voor de relatie met onze distributiekanalen en voor het opzetten van onze samenwerking ermee. Als professionele leverancier draag je bij aan het imago van Vivium in de EB-markt, met als doel de verwezenlijking te bevorderen van de commerciële, tactische en strategische doelstellingen van de EB-directie. Functieomschrijving Je taken Je leidt een team door hen te motiveren en te coachen om hun doelstellingen te bereiken. Je helpt hen hun competenties te ontwikkelen door hun de nodige feedback te geven en/of door hun aangepaste opleidingstools aan te reiken. Je bepaalt en realiseert, op basis van het tactische programma van jouw directie, de visie en de waarden van de Groep, en uitgaande van een gerichte marktkennis stel je een jaarplan op voor jouw dienst, in overleg met de andere betrokken partijen, en voer je dit plan ook in. Je bent verantwoordelijk voor de toegewezen EB Vivium-portefeuilles, je bepaalt de EB-productiecijfers en je zet activiteiten op touw om deze cijfers te realiseren. Je zoekt naar marktopportuniteiten en gaat na of deze haalbaar zijn, je zet in functie daarvan activiteiten op en je zorgt voor de opvolging en de evaluatie ervan om zo de EB-portefeuille veilig te stellen, te verbeteren en een bijkomende rendabele productie te genereren. Je werkt samen met de makelaars, de agenten, de pools en captives en de directe klanten. Je verleent technische ondersteuning aan het team in specifieke en/of technisch complexe gevallen; je berekent het risico vanuit financieel standpunt om je collega's te helpen een commerciële oplossing te vinden en zo de juiste beslissing te nemen. Daarnaast geef je technisch advies aan je collega's zodat de behandelde dossiers beantwoorden aan de kwaliteitsnormen die door de P&V Groep worden opgelegd. Je treedt op als ambassadeur van de P&V Groep, zowel bij partners als bij klanten, en je verzorgt de externe relaties en het imago van de Groep door middel van netwerking en deelname aan externe werkgroepen. Je legt contacten met de betrokken partijen om het imago van de Groep als professionele en betrouwbare leverancier te bewaken. Je bent verantwoordelijk voor acties en nieuwe initiatieven binnen het strategische plan van EB om de bestaande EB-portefeuilles te optimaliseren, deze bij de klanten uit te rollen, op te volgen en erover te rapporteren om betere marges te genereren: waardecreatie door verhoging van de inkomsten en verlaging van de kosten. Je werkt nauw samen met alle stakeholders binnen EB (onder meer Sales Corporate Brokers) om EB sterker te positioneren bij de makelaars en om hefbomen te kunnen creëren. Wat pooling betreft, bekijk je de technische mogelijkheden ervan in samenwerking met Risk Management, onderhoud je de relaties met de poolingnetwerken waarbij Vivium is aangesloten en neem je voor deze netwerken de rol van gesprekspartner op om de belangen van EB te vertegenwoordigen. Je bent verantwoordelijk voor het verankeren van de rendabele groei binnen het team en binnen onze productie/portefeuille door onze tak 21- en tak 23-oplossingen in de kijker te zetten. Je hebt een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring). Je kunt terugblikken op 10 jaar ervaring in de verzekeringssector of in dat specifieke activiteitsgebied, waarvan 5 jaar in een managementfunctie. Je hebt een grondige kennis van het EB-domein en je bent helemaal thuis in het tak 23-aanbod. Je bent sterk in het Nederlands, Frans en Engels. Je hebt uitstekende commerciële vaardigheden en je weet als geen ander hoe je een commerciële strategie moet uitstippelen en implementeren. Je bent ook een echte people manager, met het vermogen om een transitie en gekaderde groei te leiden. Je bent een teamspeler in hart en nieren en een rasechte ondernemer. Je hebt een langetermijnvisie en -strategie en je kunt probleemloos verbeteringen doorvoeren binnen je team en binnen de directie Employee Benefits. De ervaring van de klant staat bij jou centraal, je bent 'customer-oriented' en je weet hoe je moet omgaan met klanten, makelaars en consultants. Je beschikt over sterke onderhandelingskwaliteiten op hoog niveau. Je bent bereid zowel in Brussel als in Antwerpen te werken. Ons aanbod - Contracttype: onbepaalde duur - Werklocatie: Brussel in combinatie met thuiswerken Desguinlei 92, 2018 Antwerpen Koningsstraat 151, 1210 Brussel - Extralegale voordelen: De P&V Groep biedt heel wat extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, ecocheques, een bedrijfsrestaurant, een cafetariaplan, flexibele werktijden en telewerkmogelijkheden, maar ook personeelskortingen bij verschillende partners (en een auto voor bepaalde functies). Waarom werken voor de P&V Groep? - De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsmaatschappij die verzekeringen toegankelijk wil maken voor zoveel mogelijk mensen. Daarnaast leveren we een actieve bijdrage aan een meer solidaire samenleving via onze ecologische en maatschappelijke projecten. Onze Stichting P&V ondersteunt actief burgerschap en komt op tegen de sociale uitsluiting van jongeren. - Wij zijn een Belgische groep, dat betekent dat alle beslissingen in België worden genomen. - De P&V Groep stelt de mens centraal, zowel medewerkers als klanten. We willen een groep zijn met een menselijke waarde en tegelijkertijd een prominente plaats in de Belgische verzekeringsmarkt behouden. De P&V Groep ondersteunt een beleid van diversiteit en inclusie in de rekrutering van haar medewerkers. We zijn vooral op zoek naar talent, ongeacht gender, leeftijd, afkomst, culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Als coöperatie is solidariteit een van de pijlers van de P&V Groep. Wij vinden het dan ook belangrijk dat ons bedrijf een vertegenwoordiging is van de diverse samenleving waarin we leven. verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingenbijwerken en opvolgen van de inventaris leegstandvoorbereiden van dossiers voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadopvolgen en Bepaalde duur Maak deel uit van ons beroemde TUI Destination Team als een van onze Airport Reps of Hotel Reps en gebruik elke dag als een kans om onze gasten te laten glimlachen volgens ons motto ´Live Happy' De teams zijn verdeeld over ons hoofdkantoor te Gent en te Brugge. Jij werkt dus ook ofwel op deze regio's ofwel van thuis uit. Onbepaalde duur Als Helan staan we sterker en kunnen we onze werking als groep nog beter stroomlijnen. Zo kunnen onze klanten rekenen op een efficiënt ziekenfonds: waar je zelf gemakkelijk de weg in vindt als je We zijn op zoek naar een getalenteerde HR Consultant die graag resultaatgericht aan de slag gaat. Ben jij een proactieve matchmaker?Werk je snel en servicegericht?Pas jij graag je commerciële Binnen de Belgische organisatie sta je als CRM Assistent mee in voor de digitale transformatie van onze commerciële processen. Deze job is dan ook een perfecte opstap voor een harde werker met Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring. Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type) Ontvang nieuwe 'Verzekeringen' jobs in Brussel meteen in je mailbox.