We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties weer te geven.
Details Aanvaarden
Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Onderwijs projectcoördinator in "

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Onderwijs projectcoördinator in "

80 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Onderwijs projectcoördinator in "

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Onderwijs projectcoördinator in getoond.

Indeling van de "Onderwijs projectcoördinator" vacatures in de regionen

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep Onderwijs projectcoördinator in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de provincies volgens niveau van het loon voor de branche "Onderwijs projectcoördinator"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep Onderwijs projectcoördinator in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in met het meest hoge loon is Mentor. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 1200 eur. Op de tweede plaats staat Professor met het loon van 185 eur en op de derde plaats staat Gastprofessor met het loon van 80 eur.

Aanbevolen vacatures

Projectcoördinator Data
Vlaamse overheid, Brussel
Bij de Vlaamse overheid vind je jobs in allerlei vakgebieden. Zorgen voor veilige wegen, de natuur of onderwijs voor iedereen, het zijn maar enkele van onze taken. Samen met je collega's geef je elke dag het beste van jezelf, in een job die een verschil maakt in de maatschappij. Als starter krijg je bij de Vlaamse overheid de kans om je talent in te zetten in een job met een maatschappelijke meerwaarde in een moderne werkomgeving. Dankzij een divers ontwikkelingsaanbod, kan je bovendien groeien in je job.We hebben vacatures voor uiteenlopende profielen. THE FUNCTION Ben jij geboeid door data? Geloof jij in het potentieel van data om de werking van een organisatie teverbeteren? Heb je oog voor opportuniteiten en efficiëntiewinsten? Werk je graag oplossingsgericht samenmet interne en externe partijen? Dan is deze functie iets voor jou!Het departement Landbouw en Visserij wil een datagedreven organisatie zijn, en dé gegevensautoriteit inde landbouw- en visserijsector. Om deze ambities te realiseren, zijn we op zoek naar versterking van onzedienst Klanten en Data. Als organisatieondersteuner zet je je dagelijks in om alle afdelingen van hetdepartement te ondersteunen en adviseren over data. Voorbeelden van je taken zijn: datanoden van hetdepartement analyseren en oplossingen zoeken, antwoorden op gegevensvragen van interne en externepartijen, gegevensuitwisselingen opzetten met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid, acties rondopen data opzetten,…Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij 'hoe solliciteren'. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.Je krijgt een contract van onbepaalde duur. Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en NieuwjaarTijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge). Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderenREQUIRED PROFILEJe hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau Abinnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.Je kunt ook deelnemen aan de selectie alsje binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na de uitersteinschrijvingsdatum) het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op hetmoment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.WE OFFERBespreekbaar
Tweetalig projectcoördinator voor een nieuw welzijns- en gezondheidscentrum in Kuregem - Dokter[]
Dokters van de Wereld België, Anderlecht, Brussel Hoofdstad
Tweetalig projectcoördinator voor een nieuw welzijns- en gezondheidscentrum in Kuregem - Dokters van de Wereld België Je hebt minimum een bachelordiploma – bij voorkeur in een sociaal-culturele richting. Je hebt ervaring met organisatie-ontwikkeling. Je bent tweetalig Nederlands-Frans, zowel mondeling als schriftelijk, andere talen zijn een pluspunt. Je kan procesmatig werken. Ervaring met projectontwikkeling en cocreatie is een pluspunt. Je bent een bruggenbouwer: je legt gemakkelijk contacten met partners en buurtbewoners en onderhoudt je lokale netwerk. Je hebt affiniteit met welzijns- en/of gezondheidswerk en een visie op het belang van burgerbetrokkenheid. Je hebt affiniteit met Brussel, Anderlecht eventueel Kuregem. Je communiceert goed en duidelijk en past je hierbij aan, aan de doelgroepen waarmee je werkt. Je houdt van organiseren en vindt het niet erg om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken. Je kan samenwerken in een team, maar kan ook zelfstandig werken. Je kan vlot overweg met ICT-toepassingen. Je hebt een open geest Je onderschrijft de visie van een wijkgezondheidscentrum Je bent geïnteresseerd in welzijn en gezondheid in al zijn facetten Je bent bereid tot samenwerking met verschillende disciplines Organisatie Dokters van de Wereld België Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen. Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken. Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten. Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies: Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn. Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid. Bediendecontract met Dokters van de Wereld, voltijds gedurende 15 maanden (of 80 % gedurende 18,5 maanden) . Eventueel vervolg mogelijk in overleg met operationele partners op het terrein. Functieomschrijving In 2016 ontvingen Dokters van de Wereld en Solidarimmo EFRO middelen, Europese middelen beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om tegen juni 2023 nieuwe instrumenten te ontwikkelen ter ondersteuning van een kwetsbare bevolking in Brussel. Binnen dat kader wordt een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum (Centre Social-Santé Intégré) aan het Grondelsplein in Anderlecht opgericht. De activiteiten van het centrum zullen progressief worden ontwikkeld, vanuit de noden bij de bevolking van Kuregem en Biestebroek, en vanuit het reeds bestaande aanbod in de wijk. In een voorbereidend traject werden de kaders voor het nieuwe welzijns- en gezondheidscentrum uitgezet. Médecin du Monde werft nu een projectcoördinator aan om de effectieve opstart van het centrum voor te bereiden. Wijkgezondheidscentrum Medikuregem zal een sleutelrol opnemen in de werking van het nieuwe centrum. Medikuregem is reeds 40 jaar actief in de wijk en heeft ervaring met de werking van een gezondheidscentrum volgens de doelstelling van een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum. De aansturing van de projectcoördinator gebeurt door een opvolgingscomité (met een vertegenwoordiger van Dokters van de Wereld, Medikuregem en Solidarimmo (verantwoordelijk voor de immobiliën)). De projectcoördinator zal in nauw overleg werken met de coördinator van Medikuregem evenals de stuurgroep en reflectiegroep die onder de vleugels van Medikuregem reeds zijn opgericht. Je bereidt de opstart van een nieuw welzijns- en gezondheidscentrum in Kuregem voor in samenwerking met partners in de wijk, in het bijzonder wijkgezondheidscentrum Medikuregem. Je begeleidt de partners tot het definiëren van een duidelijke missie en visie voor het centrum, binnen het voorzien kader. Je ondersteunt de partners bij het organiseren van participatie met actoren uit de wijk bij de concretisering van deze missie en visie. Je zorgt voor een duurzame verankering van het welzijns- en gezondheidscentrum in de wijk. Je investeert in kennis van wat leeft in de wijk, creëert verbindingen met bewoners en organisaties. Je ondersteunt de partners met de ontwikkeling van een beheermodel, financiële planning, samenwerkingsafspraken en -overeenkomsten, actieplannen, (IT-)infrastructuur, personeelsplanning, … Je begeleidt de partners bij de communicatie en promotie, rekening houdend met de demografie van de wijk. Je bereidt de stuurgroep en reflectiegroep rond het project voor en zorgt voor opvolging. Je staat in voor de rapportering in het kader van FEDER. Je rapporteert aan algemeen directeur. Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 23/05/2021. Ontzettend bedankt voor je interesse. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen. Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden. Reageren voor: 23/05/2021 Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 23/05/2021. Ontzettend bedankt voor je interesse. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen. Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden. Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste publiq-nieuws. Opslaan en afsluiten Toon details Strikt noodzakelijk en analytisch Prestatie Strikt noodzakelijk en analytisch Prestatie Naam Omschrijving Naam Omschrijving Naam Omschrijving
Projectcoördinator/ingenieur bouw met doorgroeimogelijkheden
Trema., Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Nieuw 03/04/2021 | België (BE) : Arr. Gent | 1 BANEN | Vertraagde start Projectcoördinator/ingenieur bouw met doorgroeimogelijkheden Trema. staat voor Technical Real Estate Management en is een familiebedrijf in volle ontwikkeling met stevige ambities. Het bedrijf kende het afgelopen jaar een sterke groei en groeide uit van éénmansorganisatie tot een team van 5. Trema. “Upgrading places” past in de ambitieuze Vlaamse energieambitie 2050. Ter uitbreiding van ons team en ter ondersteuning van de snelle groei is Trema. op zoek naar een ambitieuze projectcoordinator/ingenieur bouw. In deze functie sta je in voor het opvolgen van renovatieprojecten met focus op residentiële appartementsgebouwen. Dit gaat van dak en gevelrenovaties tot technische installaties. Idealiter maak je ook lastenboeken op. Op basis van uw ervaring en ambities is er de mogelijkheid om door te groeien naar een leidinggevende functie, waarbij je een team van een 4-tal collega’s aanstuurt. Samen met de zaakvoerder zet je verder de lijnen uit van de organisatie. Onze ideale kandidaat is in het bezit van een diploma burgerlijk / industrieel ingenieur bouwkunde aangevuld met minstens 5 jaar relevante werkervaring . Vanzelfsprekend heb je een grote interesse in techniek, vastgoed en Building Information Modeling en heb je een goed technisch inzicht . Dit zowel bouwkundig als installatietechnisch. Het zelfstandig opvolgen van projecten vlot werken met diverse IT-toepassingen is voor jou een koud kunstje. Ervaring met het opmaken van lastenboeken is een grote plus, alsook een diploma als veiligheidscoördinator en/of asbest coordinator. Je spreekt vloeiend Nederlands. Een goede kennis Frans is een pluspunt. Tot slot ben je in het bezit van een rijbewijs B en bereid om je regelmatig te verplaatsen binnen Vlaanderen en Brussel. Werklocatie Beroepservaring Master of vergelijkbaar niveau Rijbewijs Overige uitkeringen Je komt terecht in een dynamische KMO met een no-nonsense mentaliteit in een stimulerende omgeving met voldoende mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Daarnaast heb je een unieke kans om in samenspraak met de directie de richting van het bedrijf mee te bepalen. Je kan hiervoor rekenen op een a antrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen zoals een firmawagen. Doorgroeimogelijkheden hangen samen met het ambitieuze groeiplan en heb je dus zelf in handen. Om te solliciteren voor deze job, gelieve de sollicitatie procedure te raadplegen
Projectcoördinator/ingenieur bouw met doorgroeimogelijkheden
WERAANBIEDING UIT EEN ANDERE REGIO, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Projectcoördinator/ingenieur bouw met doorgroeimogelijkheden Beroep: Weg- en waterbouwkundig ingenieurs Functieomschrijving Functiebeschrijving Trema. staat voor Technical Real Estate Management en is een familiebedrijf in volle ontwikkeling met stevige ambities. Het bedrijf kende het afgelopen jaar een sterke groei en groeide uit van éénmansorganisatie tot een team van 5. Trema. ¿Upgrading places¿ past in de ambitieuze Vlaamse energieambitie 2050. Ter uitbreiding van ons team en ter ondersteuning van de snelle groei is Trema. op zoek naar een ambitieuze projectcoordinator/ingenieur bouw. In deze functie sta je in voor het opvolgen van renovatieprojecten met focus op residentiële appartementsgebouwen. Dit gaat van dak en gevelrenovaties tot technische installaties. Idealiter maak je ook lastenboeken op. Op basis van uw ervaring en ambities is er de mogelijkheid om door te groeien naar een leidinggevende functie, waarbij je een team van een 4-tal collega¿s aanstuurt. Samen met de zaakvoerder zet je verder de lijnen uit van de organisatie., Onze ideale kandidaat is in het bezit van een diploma burgerlijk / industrieel ingenieur bouwkunde aangevuld met minstens 5 jaar relevante werkervaring. Vanzelfsprekend heb je een grote interesse in techniek, vastgoed en Building Information Modeling en heb je een goed technisch inzicht. Dit zowel bouwkundig als installatietechnisch. Het zelfstandig opvolgen van projecten vlot werken met diverse IT-toepassingen is voor jou een koud kunstje. Ervaring met het opmaken van lastenboeken is een grote plus, alsook een diploma als veiligheidscoördinator en/of asbest coordinator. Je spreekt vloeiend Nederlands. Een goede kennis Frans is een pluspunt. Tot slot ben je in het bezit van een rijbewijs B en bereid om je regelmatig te verplaatsen binnen Vlaanderen en Brussel. Je komt terecht in een dynamische KMO met een no-nonsense mentaliteit in een stimulerende omgeving met voldoende mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Daarnaast heb je een unieke kans om in samenspraak met de directie de richting van het bedrijf mee te bepalen. Je kan hiervoor rekenen op een a antrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen zoals een firmawagen. Doorgroeimogelijkheden hangen samen met het ambitieuze groeiplan en heb je dus zelf in handen.
PROJECTCOORDINATOR CRM 80% (BEPAALDE DUUR-3 jaar)
BROEDERLIJK DELEN, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
PROJECTCOORDINATOR CRM 80% (BEPAALDE DUUR-3 jaar) (m/v) Geactualiseerd op 26 februari 2021via BROEDERLIJK DELEN Momenteel zoeken w e een projectcoördinator voor 3 jaar die een vernieuwd CRM - programma selecteert en implementeert dat de gegevens van deelnemers aan activiteiten, schenkers en vrijwilligers beh e e rt voor 3 organisaties. D eze persoon zal rapporteren aan de coördinator I CT . Wat houdt deze functie in? Je bent de project coördinator voor de selectie en implementatie van een nieuw CRM - softwarepakket voor het beheer van schenkers, vrijwilligers en deelnemers aan events . Dit pakket wordt gebruikt door 3 organisaties. Je werkt het project uit volgens een bewezen projectmethodologie (bv. Prince 2 , PMBOK) en coördineert het volledige project. Samen met de gebruikers en verantwoordelijken breng je de nod en in kaart. V anuit de ze functionele analyse stel je een aanbesteding op en selecteer je mogelijke leveranciers . Je begeleidt de implementatie , organiseert de testing en zorgt voor de opleiding van de gebruikers. Je bewaakt het budget, de kwaliteit en de timing van het project. Je werkt nauw samen met de coördinator I C T , de software - v e rantwoordelijke e n de CRM - verantwoordelijken van de 3 organisaties. Samen met de 3 andere ICT - collega's sta je in voor de ICT - helpdesk en w erk je mee in aanvullende I C T - projecten volgens je competenties en ervaring . Profiel Kennis en ervaring Je beschikt over een d iploma hoger onderwijs of gelijkwaardig e kennis door ervaring. Je hebt ervaring in projectmanagement en kennis van CRM - software . Jouw k ennis van programmeren (C#) is een plus punt . Je communic eert duidelijk en efficiënt. Je kan je identificeren met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen , de missie en visie van S t udio Glo b o en Welzijnszorg. Persoonlijke competenties Je bezit over de nodige softskills om een project tot een goed einde te brengen. Je kan zowel zelfstandig als in team functioneren. Je werkt planmatig en nauwkeurig. Je bent bereid om een tandje bij te steken om deadlines te halen. Talenkennis Nederlands : Goed Naam van de werkgever Presentatiewijze een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
Technisch Projectcoördinator
Monitor HR Consulting, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Dé ideale work-life balance in een boeiende job waar jouw kennis en expertise in HVAC technieken ruimschoots aan bod komt Odisee Hogeschool biedt het jou allemaal