We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties weer te geven.
Details Aanvaarden
Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Financieel directeur in Belgium"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Financieel directeur in Belgium"

1 770 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Financieel directeur in Belgium"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Financieel directeur in Belgium getoond.

Indeling van de "Financieel directeur" vacatures in de regionen Belgium

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Belgium het grootste aantal vakatures van de beroep Financieel directeur in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top provincies Belgium volgens niveau van het loon voor de beroep "Financieel directeur"

Valuta: EUR
Volgens de gegevens van onze site het beroep Financieel directeur is meest betaalbaar in . Het niveau van het gemiddelde loon bedraagt 2000 eur. Vervolgens gaan Waals Gewest en Vlaams Gewest.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Belgium

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Belgium met het meest hoge loon is Schadebehandelaar. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 2400 eur. Op de tweede plaats staat Investment Director met het loon van 1956 eur en op de derde plaats staat auditor met het loon van 1943 eur.

Aanbevolen vacatures

Financieel Directeur met passie voor kunst & cultuur (m/v)
Actiris,
Onze klant is één van de grootste en meest prestigieuze culturele instellingen in Vlaanderen. Als Financieel Directeur ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en bewaken van een coherent, gezond en duidelijk financieel beleid. Je rapporteert aan de Algemeen Directeur en de Raad van Bestuur. In nauwe samenwerking met de Algemeen Directeur ben je verantwoordelijk voor het opzetten, realiseren en evalueren van het financieel beheer van de organisatie; Je stelt de budgettering en de financiële planning op, controleert en beheert; Je verzorgt de financiële en andere managementrapportage (intern en extern); Je ontwikkelt en implementeert financiële beleidslijnen en procedures; Je zet nauw overleg op met andere diensten (o.a. HR, Artistieke Planning, Technisch departement), coördineert dit overleg en verzekert een efficiënte, correcte en transparante doorstroming van informatie; Je adviseert en informeert de directie en de leden van het management inzake de financiële aspecten en gevolgen van hun strategiebepaling en activiteiten; Je initieert en coördineert diverse projecten binnen de financiële dienst; Je coacht en stuurt het team van 7 medewerkers binnen de financiële afdeling waarbij de competenties, vaardigheden en knowhow van elkeen optimaal benut en ontwikkeld worden; Je hebt de leiding in het opstellen van investeringsplannen en een plan van aanvullende financiering met diverse stakeholders zoals de subsidiënten en andere partijen. Profil Master niveau of aantoonbaar gelijkgesteld door ervaring Minimum 10 jaar ervaring op financieel management- en/of controlling niveau; Sterk financieel-analytisch inzicht en ervaring in het opmaken, handhaven en controleren van budgetten; Budgetbeheer en managementrapportage hebben geen geheimen meer voor jou; Een uitgesproken warm hart voor de podiumkunsten; Ervaring in de sector van de podiumkunsten/openbare sector is een plus, doch geen vereiste; Grondige kennis van financiële software, sterk IT minded; Flexibel kunnen navigeren in een complexe en snel veranderende context; Zowel de weg van routine als improvisatie kunnen bewandelen; Uitstekende communicatieve en relationele vaardigheden; Inspirerende en motiverende leiderschapsstijl die mensen op alle niveaus aanspreekt; Ruime people managementervaring; Resultaatgericht en vertrouwd met complexe besluitvormingsprocessen; Vlot tweetalig Nederlands/Engels (gesproken & geschreven). Connaissances linguistiques Nederlands : Goed
DIRECTEUR (H/F)
Le Forem, Malmedy, Verviers
DIRECTEUR (H/F) MALMEDY Mise à jour le 08/04/2021 - Réf . : 3662829 Cadre technico-administratif des services au public (Cadre des affaires sociales) (321650102) [CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE] Action sociale avec hébergement (Maisons de repos, Orphelinats,) Permis B fr contrat de remplacement (1 année(s) ) Poste(s) : 1 Expérience de 3 an(s) Le Tournesol est une maison d'accueil qui a pour but l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement des femmes confrontées à une problématique de violences conjugales et/ou intrafamiliales, et des enfants qui les accompagnent. Missions : Rôle d'orchestration et de responsabilité globale Gestion et coordination de l'équipe (professionnels et volontaires) Gestion du travail en réseau et des partenaires Gestion administrative Niveau des responsabilités : sous supervision du Conseil d'administration - travail en équipe. Votre profil Expérience(s) professionnelle(s) Métier Durée Secteur Description Cadre technico-administratif des services au public (Cadre des affaires sociales) 36 mois Action sociale avec hébergement (Maisons de repos, Orphelinats,) 3 années d'expérience dans le secteur de l'aide aux personnes en difficulté Formation(s) Etude Domaine Description Master Psychologie et pédagogie Etre porteur d'un diplôme de fin d'études du niveau de l'enseignement de type universitaire ou non, à orientation psychologique, pédagogique, social ou paramédical Bachelier professionnel Travail social Etre porteur d'un diplôme de fin d'études du niveau de l'enseignement de type universitaire ou non, à orientation psychologique, pédagogique, social ou paramédical Langue(s) Langue Niveau Description Français Très bonne connaissance la connaissance de langues étrangères n'est pas exigée mais des notions en allemand et anglais seront appréciables Permis de conduire Permis de conduire Description [B] Véhicules Connaissances spécifiques Connaitre les outils informatiques word - excel, Description libre Savoir-faire : Avoir une connaissance approfondie du secteur social Disposer des connaissances légales et administratives Disposer de connaissances en matière de management Posséder des capacités réactionnelles, savoir faire face aux situations difficiles Savoir analyser et communiquer Savoir coordonner une équipe de professionnels et de volontaires Respecter les principes éthiques inscrits dans le code de déontologie Savoir être : Sens du contact Grande disponibilité Empathie, écoute Autonomie Capacité d'adaptation Neutralité Polyvalence VOTRE CONTRAT Régime de travail : Autre régime Horaire : Temps plein ou temps partiel Type : contrat de remplacement (1 année(s) ) POSTULER / CONTACT Le Forem Le Forem Nathalie Jacquemin (Conseillère entreprises) Email : nathalie.jacqueminforem.be Veuillez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail en précisant dans l'objet: Nom-Prénom-Directeur
Directeur (H/F
Wallonie Bruxelles Enseignement, Charleroi
Directeur (H/F/X) - Athénée royal Yvonne Vieslet Marchienne-au-Pont Directeur (H/F/X) - Athénée royal Yvonne Vieslet Marchienne-au-Pont Piloter l'école, encadrer les équipes qui la composent et devenir un des ambassadeurs de WBE sur le terrain. Lieu de travail : 35 rue des Remparts - 6030 Marchienne-au-Pont Wallonie-Bruxelles Enseignement City Center Boulevard du Jardin Botanique , 20 - 22 1000 Bruxelles Les sites de la Fédération sont réalisés avec le support de l'ETNIC
Gemeenteontvanger/Financieel directeur /X)
THE PROFILE GROUP, België, BE
Geactualiseerd op 29 maart 2021via THE PROFILE GROUP OpdrachtOvereenkomstig het charter van de "Opdracht, Visie, Waarden" van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe verwezenlijkt de Gemeenteontvanger de keuzes van het college en van de gemeenteraad en waakt over de belangen van de gemeente door de regelmatigheid van de aanwending van de openbare middelen en de toegepaste financiële procedures te controleren. Hij geeft advies over financiële en beheersvraagstukken om de gemeentelijke beleidsmakers bij hun keuze te helpen.Hij wordt, alleen en onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, belast met de uitvoering van de ontvangsten en uitgaven van de gemeente op basis van regelmatige bevelschriften en binnen de grenzen van de begrotingskredieten. Aansprakelijkheden 1. Wettelijke opdrachten voorzien door de Nieuwe Gemeentewet De gemeenteontvanger treedt op als financieel en budgettair adviseur van de gemeente. Hij wordt alleen en onder zijn verantwoordelijkheid belast met:het bijhouden van de Gemeentelijke boekhouding: a) de centralisatie van de vastleggingen;b) de boeking van de uitgaven;c) het opstellen van de jaarrekeningen;de inning van de ontvangsten en van de regelmatige schuldvorderingen. Met het oog op de invordering van belastingschulden gaat de ontvanger over tot gedwongen invordering in toepassing van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vaststelling, de invordering en de geschillenregeling inzake gemeentelijke belastingen;de betaling van de uitgaven tegen regelmatige bevelschriften;het beheer van de gemeentelijke thesaurie: a) het beheer van de rekeningen geopend namens de gemeente waarvan hij de enige gevolmachtigde is;b) het beleggen op korte termijn van de thesauriemiddelen;c) de vraag naar kasvoorschotten op korte termijn en de eventuele omzetting daarvan in een lening op vaste termijn met een looptijd van ten hoogste één jaar;d) het actieve beheer van de schuld;het verstrekken van financieel advies: de ontvanger brengt een voorafgaandelijk advies uit over elk project met financiële implicaties;onverminderd de bevoegdheid van de gemeentesecretaris met betrekking tot het intern controlesysteem, zoals bedoeld in titel VIbis, kan het college aan de gemeenteontvanger om het even welke andere opdracht toevertrouwen die verband houdt met zijn bevoegdheden, onder meer inzake financieel beheer. In het kader van de uitoefening van zijn opdrachten staat de ontvanger onder het gezag van het college.2. Transversale activiteiten: Lid van het directiecomité TeammanagementActiviteiten die met de functie verband houden: - Boekhouder;- Betaler;- Inning, invordering van ontvangsten;- Controle;- Verantwoordelijk voor het kasgeld;- Beheerder van de thesaurie;- Beheerder van de schuld; - Budgettair en financieel adviseur. Profiel Technische vaardigheden: Grondige kennis van financieel beheer in het algemeen en van beheer van overheidsfinanciën (lokaal) Een onberispelijk gedrag hebben en alle politieke en burgerrechten genieten; In het bezit zijn van het Selor-attest; schriftelijke of computertests betreffende de basiskennis (art. 8) en de voldoende kennis (art. 11) van de tweede taal, alsook het mondeling examen betreffende de voldoende kennis van de tweede taal (art. 9§1 voldoende of 9§2 voldoende). Beschikken over zeer goede managementvaardigheden en leiderschapsvaardigheden; In het bezit zijn van het Selor-attest; schriftelijke of computertests betreffende de basiskennis (art. 8) en de voldoende kennis (art. 11) van de tweede taal, alsook het mondeling examen betreffende de voldoende kennis van de tweede taal (art. 9§1 voldoende of 9§2 voldoende). Talenkennis Frans : Goed Nederlands : Goed Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van diensten Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
Financieel rechterhand algemeen Directeur
Randstad Belgium, België, BE
financieel rechterhand algemeen directeur financieel rechterhand algemeen directeur. Als Financieel rechterhand van de Algemeen Directeur werk je nauw samen met de collega's van de commerciële en de operationele diensten voor onze klant. Je treedt als supervisor op inzake de daily operations van de firma, stuurt bij waar nodig, denkt actief mee met de business en waakt erover dat vooropgestelde doelstellingen behaald worden Je verwerkt gegevens op een gedetailleerde en nauwkeurige wijze en stelt uitgebreide rapporten op Je assisteert de algemeen directeur in het budgetbeheer en je behoudt het overzicht omtrent de inkomsten en uitgaves Je voert grondige investeringsanalyses uit en geeft een aanzet tot het lanceren van doelgerichte projecten Directe en nauwe samenwerking met de algemeen directeur waar rechtstreeks aan gerapporteerd wordt. Bij diens afwezigheid neem je de opvolging van de lopende zaken waar. jouw aanbod bedrijfsprofiel Onze klant is een internationale speler actief in de zeehaven. Wereldwijd hebben ze meer dan 5500 medewerkers. De groep is nog steeds een sterke ontwikkeling aan het doormaken. sollicitatieprocedure. Benieuwd hoe het sollicitatieproces loopt? Ontdek hier hoe wij je helpen om de job binnen te halen. 1 van 5 solliciteren is heel eenvoudig. Klik op de ‘solliciteer nu’-knop, maak je profiel aan en motiveer waarom jij de beste kandidaat bent voor deze job. Tip: hou je profiel up-to-date, zodat je altijd snel kan solliciteren. 2 van 5 je ontvangt een bevestigingsmail. Zo weet je dat wij met je sollicitatie aan de slag gaan. Heel concreet bekijken we of jouw profiel beantwoordt aan de eisen van de job. 3 van 5 je komt in aanmerking Dan nemen we contact op. We overlopen samen je cv en de verdere stappen van je sollicitatie (gesprek, testing, referenties, rondleiding, ). 4 van 5 we bespreken je cv met onze klant. We maken hem duidelijk waarom jij de geknipte kandidaat bent. Zodra hij zijn feedback geeft – dat kan soms enkele weken duren – brengen we je op de hoogte. 5 van 5 is het bedrijf enthousiast? …en ben jij dat ook nog altijd? Dan kan je het contract tekenen en is het tijd voor een feestje Makkelijk gepaste jobs ontvangen in jouw mailbox? Wanneer jij wilt? Dat kan met de Randstad jobagent Ik ga akkoord met het gebruik van mijn gegevens voor het versturen van jobagents.
Directeur / Directrice de magasin de détail (H/F)
Menway Emploi, België, BE
Directeur / Directrice de magasin de détail (H/F) Menway Emploi ID du poste vacant: ETHPLVAN38456 35064159 Gestion des vacances d’emploi: MzIwODUzMyA5 Métier: Directeurs et gérants, commerce de détail et de gros Informations sur le poste Description du poste POSTE : Responsable d'Agence H/F PROFIL : Issue d'une formation commerciale ou logistique, vous possédez une première expérience significative dans la gestion d'un centre de distribution. Vous êtes polyvalent afin d'évoluer dans une petite équipe et être multitâches. Vous avez une réelle aisance commerciale et vous épanouissez dans des secteurs où la relation client est importante. DESCRIPTION : Menway Emploi, acteur majeur du recrutement de profils qualifiés et techniques, recherche pour l'un de ses clients, un Responsable d'agence H/F. Dans le cadre d'un CDI, nous recherchons le futur responsable d'agence d'un centre de distribution spécialisé dans la peinture pour carrosserie automobile sur Evergem en Belgique : Vos missions seront les suivantes : - Administration des ventes :. - Traiter les courriers, accueil standard des messages téléphoniques et télématiques suivant leur destination (commande de vente clients, devis, retour, réclamation, renseignement). - Traiter l'ensemble des flux de commande client en respectant les délais, les demandes gratuits, les ouvertures de comptes, les blocages de compte, la gestion des reliquats, la vérification des prix, la vérification des incoterms, le choix du dépôt expéditeur en adéquation avec la stratégie logistique du groupe. - Éditer les bons de préparation et les ventiler aux personnes concernées. - Logistique :. - Traiter l'ensemble des flux de transport en respectant la législation en vigueur (ADR, déclaration de matières dangereuses). - Prendre en charge la gestion du stock, et valider les réceptions, les expéditions et les mouvements de stock. - Gérer les stocks magasin en saisissant et envoyant des ordres de transfert (expression de besoin) sur un planning hebdomadaire, soit sur la plateforme logistique, soit le site de production. - Veiller à maintenir la disponibilité des produits sans rupture pour l'ensemble des gammes de produits en stock ou nécessaire aux fabrications de teinte sur l'Agence. - Participer à la négociation pour l'achat de fournitures (devis fournisseur). - Traiter les différents travaux administratifs en rapport avec le fonctionnement de l'agence. - Management :. Gestion d'une petite équipe de deux collaborateurs. - Organiser le travail des collaborateurs. - Réceptionner les bons de préparations et organiser le travail quotidien de son agence. - Gérer les absences du personnel, les arrêts maladie ou accidents de travail, les visites médicales. - Comptabilité :. - Gérer la caisse comptable de l'agence (paiement espèce, chèque ou CB) et transfert les fonds sur les comptes de la société. - Participer à la relance des paiements clients. Contrat : CDI En bref : Responsable d'un centre de profit
Directeur
OVSG vzw • Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten, Geel, Turnhout
Kollegestraat 118 - 2440 Geel | Tel.: 014 56 65 60 Stedelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Selectieprocedure met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve. Er zal uit de wervingsreserve geput worden voor de functie die vacant wordt vanaf 1 januari 2022. Algemeen Stad Geel organiseert een vergelijkende selectieproef voor het ambt van directeur van de Stedelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten. De geslaagde kandidaten voor het wervingsexamen worden opgenomen in een wervingsreserve met een duurtijd van twee kalenderjaren. Deze periode kan maximum één keer verlengd worden met twee jaar. De geldigheidsduur van de reserve begint te lopen vanaf de datum waarop het college van burgemeester en schepenen de wervingsreserve aanlegt. Vacante betrekking De indiensttreding in het vacant ambt van directeur van de stedelijke academie voor beeldende en audiovisuele kunsten is voorzien op 1 januari 2022. Vaste benoeming is mogelijk na een proefperiode van twee schooljaren, in zoverre de proefperiode gunstig werd beoordeeld. Voorafgaand aan de start van de opdracht op 1 januari 2022, wordt er een meelooptraject georganiseerd. Op die manier kan de kandidaat al in het najaar van 2021 in dienst komen en een periode dubbellopen met de huidige directeur. De start, duur en organisatie van het meelooptraject wordt in onderling overleg met de kandidaat vastgelegd. Aanwervingsvoorwaarden • Minimale aanwervingsvoorwaarden (vastgesteld bij decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 - artikels 19, 40 en 41 § 1): ✓ Houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit specifieke selectie- of bevorderingsambt, organiek of bij overgangsmaatregel. Meer informatie hierover vindt u hier. ✓ Als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” hebben verkregen in het desbetreffende selectie- of bevorderingsambt bij het schoolbestuur Stedelijk onderwijs Geel. ✓ Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet rechtspositie. Meer informatie hierover vindt u hier. Kollegestraat 118 - 2440 Geel | Tel.: 014 56 65 60 • Bijkomende aanwervingsvoorwaarden: ✓ Beantwoorden aan het functieprofiel (zie verderop dit document) ✓ Geslaagd zijn voor de selectieprocedure ✓ Ervaring in het deeltijds kunstonderwijs als lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel strekt tot aanbeveling Stuur uw kandidatuur ter attentie van het college van burgemeester en schepenen via e-mail naar stedelijkonderwijsgeel.be uiterlijk op 31 maart om 23u59. Vermeld duidelijk voor welke vacature u kandideert. Opgelet: de kandidatuur is pas definitief wanneer er een ontvangstbevestiging retour ontvangen is. Indien u na 3 werkdagen nog geen ontvangstbevestiging kreeg, ging er wellicht iets fout met de email. Neem in dit geval telefonisch contact op met de dienst stedelijk onderwijs op het nummer 014/56 64 00. Te laat ingediende kandidaturen zijn niet ontvankelijk. De kandidatuurstelling bevat volgende documenten: • Uittreksel uit de geboorteakte • Kopie of afschrift van alle diploma’s en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen • Uittreksel uit het strafregister (model 2) dat op de uiterste datum van inschrijving niet meer dan 3 maanden oud is • Een nationaliteitsbewijs (onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling) Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit vier stappen: • Controle aanwervingsvoorwaarden: ✓ Er wordt nagekeken of de kandidaten aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen. ✓ Alle kandidaten die voldoen, worden uitgenodigd voor de schriftelijke proef. • Schriftelijke proef: ✓ De schriftelijke proef gaat door op maandag 19 april 2021 van 9.00 tot maximaal 12.00 uur in het stadhuis van Geel. ✓ Tijdens de proef worden diverse inhoudelijke componenten van de functie van directeur getoetst. ✓ Om te slagen moet de kandidaat minimaal 50% behalen op de schriftelijke proef. • Mondelinge proef: ✓ De mondelinge proef wordt begin mei 2021 georganiseerd. ✓ Doorheen de proef wordt gefocust op de motivatie van de kandidaat, zijn/haar visie en diverse Kollegestraat 118 - 2440 Geel | Tel.: 014 56 65 60 competenties die essentieel zijn voor de functie van directeur (leidinggeven, samenwerken, organiseren etc.). ✓ Om te slagen moet de kandidaat minimaal 50% behalen op de mondelinge proef. ✓ Het assessment wordt medio mei 2021 afgenomen door een gespecialiseerd extern bureau. ✓ De drie eerst gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke en mondelinge selectieproef worden uitgenodigd voor een assessment. ✓ Er wordt gepeild naar functie-specifieke vaardigheden en kwaliteiten. ✓ De eindconclusie van dit assessment zal zijn: "geschikt" of "ongeschikt" voor de functie. ✓ Alleen de geschikt bevonden kandidaten zullen worden toegelaten tot de wervingsreserve en komen in aanmerking voor de vacante betrekking. Kollegestraat 118 - 2440 Geel | Tel.: 014 56 65 60 De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten van Geel is een bruisende academie met meer dan 900 leerlingen. Met haar hoofdvestiging in de Kollegestraat, kinder- en jeugdateliers in de Kameinestraat en een 4-tal wijkafdelingen in de meeste deeldorpen is de academie sterk verankerd in het volledige Geelse grondgebied. De academie geeft deeltijds kunstonderwijs aan iedereen vanaf 6 jaar. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen zich in de verschillende ateliers artistiek en creatief ontplooien. Enige kunstzinnige voorkennis is niet vereist. De goesting om actief bezig te zijn met kunst staat voorop in de Geelse academie. Een inschrijving in de academie voor beeldende en audiovisuele kunsten betekent het startschot van een boeiende exploratietocht in de wereld van de beeldende kunst. Onderweg leren leerlingen kijken naar, nadenken over en genieten van kunst. De zintuigen worden aangescherpt. Maar alle leerlingen gaan in de kunstacademie vooral zelf actief creërend aan de slag met uiteenlopende materialen en technieken. Zin voor verwondering, ontdekking en experiment zijn er, naast een degelijke kunstopleiding, belangrijke sleutelbegrippen. In de Geelse academie staat de leerling centraal en is individuele begeleiding bovendien prioritair, waardoor elke leerling volgens zijn eigen tempo kan groeien en evolueren. Met de ‘ateliers op maat’ schenkt de academie extra aandacht aan bepaalde doelgroepen met specifieke leerbehoeften. Hiervoor wordt samengewerkt met enkele partners uit de zorgsector zoals MPI Oosterlo, Huis De Post (EEPOS) en OPZ. Nog meer dan in de gewone academiewerking, staat in de ateliers op maat het individuele leerproces centraal. Elke deelnemer werkt op zijn eigen manier en tempo, met enthousiaste ondersteuning van ervaren leerkrachten. Met bijna dertig personeelsleden beschikt de academie over een hecht en gedreven team. De verschillende achtergronden en specialiteiten zorgen voor een interessante kruisbestuiving, niet enkel tussen leerling en leerkracht, maar ook tussen collega’s onderling. Kollegestraat 118 - 2440 Geel | Tel.: 014 56 65 60 • De directeur is een enthousiaste, inspirerende en dynamische persoonlijkheid. • De directeur is gepassioneerd door kunst en cultuur en slaagt erin deze passie om te zetten naar een haalbare langetermijnvisie op maat van de Geelse context. • De directeur stelt zich diplomatisch en respectvol op. • De directeur communiceert vlot met onder andere leerlingen, leerkrachten, de secretariaatsmedewerkers, de ouders, het schoolbestuur en andere betrokken overheden. • De directeur weet een team te stimuleren en te motiveren. • De directeur kan leidinggeven en neemt verantwoordelijkheid op. • De directeur is ondernemend én vernieuwend. • De directeur beschikt over organisatietalent en analytisch vermogen. • De directeur heeft artistieke ervaring, bij voorkeur als uitvoerend kunstenaar. • De directeur heeft respect voor het werk van leerkrachten en hun artistieke inbreng in de academie. • De directeur staat open voor verschillende stijlen binnen de beeldende kunsten. • De directeur ziet mogelijkheden tot kruisbestuiving tussen verschillende disciplines in de eigen academie en met domeinen uit de academie voor muziek, woordkunst-drama en dans. • De directeur heeft oog voor elke leerling en stimuleert hun welbevinden en creativiteit. • De directeur staat open voor en heeft affiniteit met specifieke doelgroepen zoals maatschappelijk kwetsbaren of leerlingen met een beperking. • De directeur kan een pedagogisch-didactische visie ontwikkelen en deze coachend overbrengen naar het lerarenkorps. • De directeur heeft inzicht in administratieve processen en kan deze optimaliseren. Kollegestraat 118 - 2440 Geel | Tel.: 014 56 65 60 • De directeur kan een financieel en infrastructureel beleid uitstippelen in samenspraak met het schoolbestuur en betrokken stadsdiensten. • De directeur heeft oog voor de pedagogische, artistieke en didactische kwaliteit. • De directeur heeft affiniteit met onderwijs- en personeelswetgeving. • De directeur is een verbindend persoon die openstaat voor samenwerking met diverse actoren (bijvoorbeeld de academie voor muziek, woordkunst-drama en dans, diverse stadsdiensten en de bredere Geelse culturele sector). • De directeur is bereid tot samenwerking met het lokale basis-, secundair- en hoger onderwijs. • De directeur kan een kruisbestuiving met het hoger kunstonderwijs tot stand brengen. • De directeur heeft interesse in wat er beweegt in andere academies, binnen de koepel en op Vlaams beleidsniveau.
Directeur/rice de production
FN Herstal sa, Herstal, Luik
Mise à jour le 09/02/2021 - Réf . : 3584847 Responsable de production (5321101) [CADRES TECHNIQUES DE PRODUCTION] Fabrication d'armes et de munitions fr, en A durée indéterminée Poste(s) : 1 Expérience de 10 an(s) La FN Herstal est mondialement reconnue pour la qualité et la performance de ses gammes complètes d'armes, accessoires et systèmes d'armes destinés à la Défense et aux Law enforcement. La FN développe, fabrique et commercialise des produits et solutions à la pointe de l'innovation technologique. Elle occupe 1500 travailleurs sur son site de Herstal en région liégeoise. La FN Herstal recherche un(e) : Directeur de production Composants finis - People management - expérience confirmée amélioration continue en environnements de production - gestion relations sociales Fonction Vous rapportez au Directeur des Usines et gérez une équipe constituée d'environ 300 travailleurs ouvriers, employés et cadres. Votre mission consiste à assurer la gestion complète des ateliers de mécanisage, traitements thermiques et traitements de surface afin de garantir un résultat en ligne avec les attentes définies au plan de production dans le respect des contraintes qualité, délai et sécurité définies au niveau de l'entreprise. Vous assurez le management de vos équipes de production ainsi que le programme de production conformément aux objectifs et vous visez à améliorer et fiabiliser les process de production. Vous dirigez les équipes de production de l'entité Composants finis. Vous pilotez les services techniques supports (3 bureaux méthodes). Vous entretenez les relations avec les partenaires sociaux afin de garantir un climat social serein. En partenariat avec le service RH, vous planifiez les moyens humains et vous gérez le développement des compétences de votre personnel notamment via la formation. Vous planifiez et suivez la production avec les cadres de votre entité. Vous élaborez votre budget prévisionnel, vous mettez en place des indicateurs de performances et vous prenez les mesures de réajustement qui s'imposent. Vous améliorez et fiabilisez les process de production (analyse des écarts et solutions adaptées). Vous proposez et défendez les investissements nécessaires. Vous mettez en oeuvre des démarches d'amélioration continue et en assurez le suivi. Vous sensibilisez le personnel à l'application des règles de sécurité et qualité. Vous assurez la maintenance du parc machines en tenant compte des impératifs de production. Vous participez à des projets transversaux et au Comité de Production. Votre profil Expérience(s) professionnelle(s) Métier Durée Responsable de production 120 mois Master Mécanique, électromécanique et métal Ingénieur civil/industriel à orientation électromécanique Niveau Français Très bonne connaissance Anglais Bonne connaissance Connaissances spécifiques Vous êtes ingénieur civil/industriel à orientation électromécanique. Vous pouvez vous prévaloir d'une expérience confirmée de 10 ans en gestion de production en environnement technique et en contexte d'amélioration avec gestion d'équipes de taille importante composées de profils variés. Vous avez l'expérience de la gestion des relations sociales. Vous avez complété votre formation initiale via des modules en management, amélioration continue (LEAN, 5S, Six Sigma), change management La connaissance des procédés d'usinage et des traitements spéciaux est un plus. Homme de terrain, vous êtes réactif face aux nombreux aléas de la production. Vous êtes collaboratif autant au sein de votre équipe que de manière transversale. Vous êtes rigoureux et soucieux de faire preuve d'exemplarité. Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques et digitaux. Vous communiquez en français et avez une connaissance opérationnelle de l'anglais. Régime de travail : Temps plein de jour Type : A durée indéterminée Commentaire (avantages) : - L'opportunité d'intégrer une multinationale industrielle belge reconnue mondialement. - Un vaste environnement de production à forte composante technique. - Une fonction riche en défis au quotidien et en projets d'amélioration continue. - Un contrat à durée indéterminée. - Un package salarial complet et attractif. FN Herstal sa Céline Maquestiau (Consultant) Intéressé(e)? Surfez sur jobs.hudsonsolutions.com et postulez en ligne. Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité. Des questions? Contactez Céline Maquestiau au 32 470 22 82 30. Hudson gère cette mission en exclusivité.
Directeur
AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE JETTE SOCIAAL WONINGB, Jette, Brussel Hoofdstad
Geactualiseerd op 27 april 2021via AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE JETTE - SOCIAAL WONINGB Beschrijving van de onderneming Het SVK Jette fungeert als tussenpersoon tussen de eigenaars van de woningen en de onderverhuurders met beperkte inkomsten. Het kantoor is een erkende instelling en ontvangt subsidies van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Functiebeschrijving De VZW Sociaal Verhuurkantoor Jette werft een Directeur (m/v/x) aan in de kader van het beheer van haar woningbestand van iets meer dan 200 woningen De Directeur staat in voor het dagelijks beheer van de ploeg en van de informatie. Hij/Zij heeft ook een functie van externe vertegenwoordiging. Hij/zij waakt over de naleving van de voorwaarden, normen en voorschriften van de huisvestingscode en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de SVK's. Hoofdtaken De belangen van de organisatie promoten, verdedigen en vertegenwoordigen Waken over het personeelsbeleid en over de samenhang van de pluridisciplinaire ploeg Vergaderingen voorzitten en organiseren Instaan voor de opvolging van het administratief en boekhoudkundig beheer Personeel aanwerven Instaan voor de opvolging van de processen voor de kwalitatieve evaluatie van de organisatie Instaan voor het inbrengen van de maandelijkse aangiftes voor het sociaal secretariaat en de vergoedingen en bezoldiging controleren De subsidiedossiers voor de subsidiërende overheden opmaken en opvolgen De informatie verzamelen en samen met de ploeg de activiteitenrapporten opmaken De link maken tussen de organen van de VZW en de ploeg Panden bezoeken en in het bestand opnemen, overeenkomstig de Brusselse Huisvestingscode Profielbeschrijving Competenties en kennis Organisatie en beheer van een VZW Management van een kleine ploeg Sterk in analytisch en synthetisch denken Opmaken van PV's en het woord nemen voor een publiek Kennis van digitale tools en software Een luisterend oor en sterke communicatie, analyse en reflectie Motivering van mensen rond een globaal project Onderhandelen, temporiseren, delegeren Advies en evaluatie Troeven Goede kennis van de non-profit sector Interesse voor de sociale vastgoedsector Ervaring met het beheer en het coördineren van een ploeg Kennis van dubbele boekhouding Af en toe beschikbaar 's avonds Kennis van de twee landstalen Minstens Bachelor niveau Bij voorkeur onmiddellijk beschikbaar Voordelen van de betrekking Voltijds contract van onbepaalde duur Vergoeding volgens de weddeschaal van het PC 329, schaal 6: https://www.febisp.be/media/static/files/baremes-isp-01-04-2020.pdf Maaltijdcheques Extra informatie Werkplek JETTE,België Soort overeenkomst : CDI Andere informatie : Gelieve uw CV en motivatiebrief op te sturen naar het adres contactais-jette.be tegen zondag 13de juni 2021 vóór middernacht Beheer van ondernemingen en diensten Voltijds Naam van de werkgever
Directeur
Introduce, België, BE
West-Vlaanderen;Oost-Vlaanderen Gezondheidszorg/Sociale sector Online since 2021-09-30 Onze klant, Ter Muiden vzw , ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in het wonen, de dagbesteding en de vrije tijd met als doel hun kwaliteit van leven te optimaliseren. Ter Muiden biedt verantwoorde zorg via dag- of woon-ondersteuning, begeleiding of outreach. De 40 medewerkers van Ter Muiden werken met respect, betrokkenheid, openheid en verbondenheid voor deze doelgroep. Meer informatie vind je op https://www.termuiden.be Voor Ter Muiden vzw, aanbieder van ondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking, zoeken we een Directeur . In deze functie: Sta je in voor de algemene leiding van Ter Muiden en zijn 40tal medewerkers met oog voor veiligheid, welzijn, kwaliteit en duurzaamheid Werk je een missie, visie en doelstellingen uit met aandacht voor de bewoners, medewerkers en middelen en implementeert deze Plan, organiseer en evalueer je de dagdagelijkse werking Optimaliseer je de werking en neemt je medewerkers op een enthousiaste en coachende manier hierin mee Zorg je voor een gezond financieel beleid en maak je de begroting en beleidsrapporten (maandrapportering, jaarrekening, budgetcontrole) op Vertegenwoordig je Ter Muiden in de sectororganisaties en andere relevante netwerken Rapporteer je aan de Beheerraad Je beschikt over minstens een bachelorsdiploma Minimum 5 jaar ervaring in een brede leidinggevende rol is cruciaal Je hebt een coachende en verbindende stijl Goede organisatorische en beslissingsvaardigheden Optimaliseren van processen en resultaten, geven je voldoening Onze klant is een kleine voorziening mét familiale sfeer, mooie waarden en gezonde ambities Inspraak en medezeggenschap van de medewerkers zijn een essentieel element van de bedrijfscultuur Verloningspakket is volgens de sectorbarema’s Extra verlofdagen vanaf bepaalde leeftijd Locations Lievegem - Gent Grote Baan 96 9920 Lievegem - Gent
Directeur
CODEF asbl, Blegny, Luik, Blégny
Fédération multisectorielle des employeurs du secteur associatif Directeur – UNISOC (06/02/19) L’Unisoc est à la recherche d’un directeur (h/f) disposant de qualités stratégiques et communicationnelles élevées. L’Union des entreprises à profit social (www.unisoc.be) est la représentante reconnue des entreprises à profit social belges. L’Unisoc est une union de fédérations sectorielles. Ces fédérations regroupent et défendent les intérêts des employeurs individuels des secteurs privés et publics de la santé, du bien-être, de la culture, de la formation et de l’emploi adapté aux personnes souffrant d’un handicap professionnel. L’Unisoc soutient et renforce ses membres dans leur ambition d’offrir des services à profit social qualitatifs, socialement indispensables et devant à ce titre rester universellement abordables et accessibles. Une composante essentielle de la mission de l’Unisoc est sa responsabilité en tant que partenaire social dans la concertation socio-économique interprofessionnelle, à la fois en Belgique et en Europe. Pour la suite de son développement, l’Unisoc recherche un directeur (h/f) charismatique qui créera et réalisera ses lignes directrices avec le conseil d’administration. Profil recherché : Vous êtes un conciliateur et un négociateur stratégique disposant d’un bon aperçu de ce qui vit dans le secteur. Vous réunissez les points de vue des différentes parties prenantes et recherchez des liens tant internes qu’externes à l’organisation. Vous étayez vos opinions et pouvez les exprimer. Vous êtes à même de les défendre à tous les niveaux et veillez à ce qu’elles soient retenues dans le contexte plus large dans lequel vous intervenez. Vous avez le sens de la communication et maintenez un dialogue étroit et constructif avec les membres, les parties prenantes, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et les médias. Vous maîtrisez le néerlandais, le français et l’anglais. Vous êtes un réseauteur né. Vous nouez des relations et mettez en place de nouveaux réseaux facilement. Vous êtes soutenu dans ces tâches par une équipe technique et solide de 5 collaborateurs. Vous avez l’esprit d’équipe et l’âme d’un coach pour diriger cette équipe. Vous pouvez faire état d’une expérience pertinente dans chacun des domaines mentionnés ci-dessus. Vous êtes intéressé par le profit social et démontrez un grand engagement envers une société chaleureuse, dans laquelle la croissance économique va de pair avec une population heureuse et saine. Vous savez faire passer ce message de manière inspirante. Une attitude proactive, à l’écoute du secteur, est une nécessité absolue. Vous faites preuve d’empathie envers ce secteur très divers et êtes sensible à cette diversité. Cela vous permet de devenir le conciliateur que cherche l’Unisoc et de « respirer » le secteur à profit social. Vous connaissez la concertation socioéconomique, parvenez à vous familiariser rapidement avec de nouvelles matières et êtes capable de percevoir, d’interpréter et de jauger des recoupements. Vous portez un regard réaliste sur les spécificités du contexte stratégique et budgétaire des autorités fédérales. Conditions de travail : • Un contrat fixe ; • Fonction à temps plein ; • Un climat de travail agréable dans une organisation dynamique ; • Un salaire attractif, complété par des avantages extra-légaux tels que voiture de fonction, chèques repas, assurance. Cela vous intéresse ? Vous êtes enthousiaste à l’idée de devenir le visage de l’Unisoc ? Envoyez votre CV et une lettre de motivation (max. ½ page) avant le 7 mars 2019 à jobsunisoc.be. Nous vous demandons aussi de préciser dans une ½ page supplémentaire, votre vision du poste ainsi que la manière dont vous comptez l’exercer. Coordination et Défense des Services Sociaux et Culturels
Directeur(trice)
CODEF asbl, Blegny, Luik, Blégny
Fédération multisectorielle des employeurs du secteur associatif Directeur(trice) – Centre culturel de Sambreville – CRAC’S (01/05/20) STATUT, DESCRIPTION ET CADRE DE FONCTION : Description de fonction : Directeur(trice) Contrat à durée indéterminée Disponibilité en soirée et le week-end Permis B au minimum Entrée en fonction : à partir du 1er octobre 2020 Le Centre culturel de Sambreville, c’est 49 ans d’actions culturelles pour faire vivre un territoire, en questionnant les enjeux sociétaux qui le traversent. Le Centre culturel de Sambreville développe un projet à l’échelle de la ville et de sa région en coopération directe avec les associations du territoire. Ainsi, il est le moteur de plusieurs événements culturels (La Médiévale, Sambreville de lumières, …) mais également de nombreux projets favorisant la citoyenneté locale (le Jardin communautaire, les trocs et bourses, …). Il développe également un projet de diffusion des arts de la scène (plus de 50 représentations par an) au départ de deux salles de 400 et 120 places. La programmation destinée à tous avec une attention particulière au public défavorisé. Le Centre culturel développe aussi toute une série d’ateliers axés sur des techniques diverses telles que le théâtre, la vidéo, l’échange, le jeu, la récup, la musique, le court métrage, … Il est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles conformément au nouveau décret de 2013. Sa reconnaissance porte sur deux missions : une action culturelle générale et une action culturelle intensifiée. Il est subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, la Province de Namur et la Ville de Sambreville. Ses actions, en faveur d’une plus grande effectivité des droits culturels, sont inscrites dans un contrat-programme de 5 ans dont l’échéance est fixée à fin 2023. Fixation de la vision stratégique du Centre culturel en adéquation avec le Décret sur les centres culturels et le Contrat-programme 2019/2023, et gestion de sa mise en œuvre ; Coordination générale du Centre culturel ; Gestion des ressources financières (budget de 600.000 d’euros) et humaines (11,25 ETP) ; Fixation, suivi et évaluation des projets en collaboration avec les animateurs/trices ; Recherche de fonds (élaborer des dossiers de demande de subsides d’institutions publiques et privées) ; Interface avec le Conseil d’administration, l’Assemblée générale et le Conseil d’orientation ; Relations publiques et professionnelles avec un ensemble d’interlocuteurs publics et privés en et hors territoire ; Gestion des ressources humaines, coordination de l’équipe et d’en assurer sa cohésion. Master avec 3 ans d’expérience minimum ou baccalauréat avec 6 ans d’expérience minimum ou le BAGIC avec 6 ans d’expérience minimum. L’expérience valorisable portera sur une fonction de direction, co-direction ou coordination dans les champs socioculturel, artistique, éducatif ou social ; Une expérience en gestion d’équipe (> ou à 5 personnes) est exigée ; Capacité de développer et de structurer une vision de politique culturelle à l’échelle de la ville du territoire ; Connaissance des réalités d’un centre culturel (de la législation à la pratique quotidienne) ; Connaissance du secteur culturel en FWB (Arts de la scène, Arts plastiques, Bibliothèques, CEC, Maison de jeunes, Éducation permanente…) ; Capacité de mobiliser une équipe, des instances et des partenaires autour d’un projet culturel (vision ascendante et participative de la mise en place d’un projet culturel) ; Capacité de mobiliser l’équipe autour de l’autoévaluation du projet culturel en vue de réajuster et d’établir le prochain Contrat-programme ; Maîtrise des aspects financiers, administratifs et de ressources humaines dans le secteur non marchand ; Capacité d’entretenir des relations fructueuses avec un ensemble large d’interlocuteurs (associations, artistes, mandataires publics, agents administratifs, etc.) ; Capacité d’expression écrite et orale (y compris en public). La personne engagée doit être prête à travailler dans un horaire irrégulier. Un permis de conduire ainsi qu’une souplesse dans les horaires sont donc particulièrement utiles à l’exercice de la fonction. Un jury, composé de représentants du Conseil d’administration du Centre Culturel, de l’Inspection de la FWB, et d’experts extérieurs, recevra les candidatures, en fera l’analyse et, au bout du processus complet, soumettra un classement des 5 candidats retenus au Conseil d’administration qui prendra la décision et ce, conformément aux articles 92 et 93 du Décret relatif aux centres culturels. Étapes et calendrier de sélection : Émission de l’offre d’emploi : du 01 mai 2020 au 31 juillet 2020 ; Clôture des dossiers de candidature : 31 juillet 2020 à minuit ; Examen écrit (sous réserve de confirmation par le Jury) : fin août 2020 Épreuve orale pour les cinq candidats retenus : septembre 2020 Présentation des candidats retenus devant le Conseil d’administration et prise de décision finale : mi-septembre 2020 Entrée en fonction : à partir du 1er octobre 2020 Chaque candidature comprendra les documents suivants (les dossiers incomplets seront irrecevables) : 1. Une lettre de motivation ; 3. Un extrait de casier judiciaire récent (modèle 2 : animation et encadrement de mineurs) ; 4. Une copie des diplômes ; 5. Une note de développement concernant le CC de Sambreville, en relation avec le contrat programme (disponible sur demande) en maximum 3 pages A4 dactylographiées à partir de la proposition suivante : Projet d’animation et de gestion, axé sur une action culturelle intensifiée, du Centre culturel de Sambreville en sachant que : « L’action des centres culturels contribue à l’exercice du droit à la culture et plus largement, à l’exercice de l’ensemble des droits culturels par tous et pour tous dans le respect de l’ensemble des droits humains ». Le dossier de reconnaissance du Crac’s porte sur une action culturelle générale et également sur une action culturelle intensifiée conjointe entre les Centres culturels de Fosses-la-Ville, Aiseau-Presles, Farciennes, Fleurus et le service culture de Jemeppe-sur-Sambre. Les candidats adresseront leur candidature, par mail à l’adresse francoisplumehotmail.com, à l’attention de monsieur François PLUME, Président du Conseil d’administration du Crac’s, ou par la poste au 28, Grand Place à 5060 Auvelais au plus tard le 31 juillet 2020 à minuit. Coordination et Défense des Services Sociaux et Culturels
Directeur h/f
Fedito BXL asbl, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
LA STRADA ASBL, Centre d’Appui du Secteur Bruxellois de l’Aide aux sans-abri recrute un Directeur h/f LA STRADA ASBL , Centre d’Appui du Secteur Bruxellois de l’Aide aux sans-abri recrute un Directeur h/f . Les candidatures, accompagnées d’un CV détaillé, doivent parvenir avant le 7 juin 2016 auprès de la présidente : Karen METS, La Strada – Centre d’appui du secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri, 15 rue de l’Association, 1000 Bruxelles ou par mail : info()lastrada(.)brussels Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à la même adresse mail ou contacter l’équipe au numéro suivant : 02/880.86.89. Abonnez-vous à notre lettre d'info mensuelle pour être tenu au courant des dernières actualités du secteur. J'accepte que la FEDITO BXL asbl traite mes données personnelles courrier()feditobxl(.)be Formulaire de contact 32 (0)2 514 12 60 Rue du Président 55 1050 Bruxelles (Belgique) IBAN : BE11-0682-1211-2048 N° d’entreprise : 0433.424.011 ONSS : 222.1202094.80 RPM Bruxelles J'accepte que la FEDITO BXL asbl traite mes données personnelles Vous êtes déjà inscrit et souhaitez vous désinscrire ? Cliquez ici La FEDITO BXL asbl est agréée et soutenue par la COCOF
Financieel directeur
CPAS DE GANSHOREN, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Geactualiseerd op 30 april 2021via CPAS DE GANSHOREN U geeft leiding en budgettaire raad aan de financiële dienst en bent verantwoordelijk voor de planning, organisatie, opvolging en coördinatie van de financiële activiteiten van de diensten van het OCMW. De voornaamste taken van de financieel directeur worden bepaald door de organieke wet op de OCMW¿s. Profiel U kan de aanwervingsvoorwaarden, een gedetailleerde taakbeschrijving van de functie en de selectieprocedure via g.jacquescpas.woluwe1200.be, aanvragen. Talenkennis Nederlands : Goed Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van diensten Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
Directeur (H/F
Wallonie Bruxelles Enseignement, Andenne, Namen
Directeur (H/F/X) - AR Andenne - Niveau Secondaire Directeur (H/F/X) - AR Andenne - Niveau Secondaire Piloter l'école, encadrer les équipes qui la composent et devenir un des ambassadeurs de WBE sur le terrain. Lieu de travail : Rue Adeline Henin 4, 5300 Andenne Date de clôture : 30 avril 2021 à 23h59. Wallonie-Bruxelles Enseignement City Center Boulevard du Jardin Botanique , 20 - 22 1000 Bruxelles Les sites de la Fédération sont réalisés avec le support de l'ETNIC
Financieel Directeur
OneJob, Kasterlee, Turnhout
Je bent eindverantwoordelijke voor finance van A tot Z (algemene boekhouding, rapportering, fiscaliteit, cash beheer) en de volledige budgetopmaak volgens de richtlijnen van het hoofdkantoor. Je bent het aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders. Je maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan de general manager. Op basis van correcte financiële gegevens en analyses voorzie je het managementteam van de nodige input en advies om het beleid uit te stippelen. Je speelt hierin een actieve rol en stuwt je interne businesspartners naar een hoger niveau. Je rapporteert op dag-week-maandbasis aan het hoofdkantoor en werkt variantie-analyses uit. Je initieert en werkt mee aan allerlei projecten (bv. aankoopoptimalisatie, cash management,…) Je stuurt rechtstreeks de financial controller en accountants aan, ook cashhandling valt onder je verantwoordelijkheid. Je superviseert het IT departement en volgt in nauwe samenwerking de uitrol van nieuwe IT projecten op. Je behaalde een master- of bachelordiploma in een relevante richting (economie, accountancy etc) en beschikt over minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige leidinggevende functie. Je bent vlot in omgang, stressbestendig en werkt nauwkeurig. Je bent een goede motivator en teamplayer. Je hebt ervaring met ERP en MS office, en sterke affiniteit met IT. Een goede kennis van het Nederlands en Engels is vereist. Een belangrijke rol met eindverantwoordelijkheid in een onderneming met een sterke naam en kwaliteitsreputatie. Een aantrekkelijke job met veel afwisseling en ruimte voor initiatief in een dynamische omgeving. Enthousiaste collega’s waarmee je de kans krijgt om aan de toekomst van het park te werken. Een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salarispakket, firmawagen met tankkaart, bonusregeling, maaltijd- en ecocheques.
Financieel directeur woonzorg
Emmaüs vzw, België, BE
Je maakt deel uit van het directieteam van Woonzorg Emmaüs dat samen de strategische visie ontwikkelt en het operationele beleid bepaalt Je bent verantwoordelijk voor de uittekening, implementatie en opvolging van het financieel en administratief beleid in de woonzorghuizen Je stuurt een team van een tiental medewerkers aan verspreid over de vier woonzorghuizen Je volgt financiële trends op en analyseert in welke mate ze toepasbaar zijn in woonzorghuizen Je bent verantwoordelijk voor een motiverend medewerkersbeleid en een efficiënte werkorganisatie van de financieel-administratieve diensten Je optimaliseert het beleid inzake digitalisering van diverse processen, zowel in zorg als niet-zorg Je vertegenwoordigt Woonzorg Emmaüs in interne en externe overlegorganen en bouwt een relevant netwerk uit Je rapporteert aan de algemeen directeur Woonzorg Emmaüs Je beschikt over een masterdiploma in een economische richting of gelijkwaardig door ervaring Je hebt een goede kennis van boekhouding en BTW-reglementering Kennis van en ervaring met financiering in de sector ouderenzorg en vzw-wetgeving zijn een belangrijk pluspunt Je bent analytisch sterk, houdt rekening met de behoeften van interne en externe klanten, bent resultaatgericht, flexibel en besluitvaardig Je beschikt over sterke communicatieve en rapporteringsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk Kennis van en ervaring met digitalisering en Exact software zijn een extra troef Ons aanbod Een uitdagende en gevarieerde directiefunctie in een sterk veranderend zorglandschap dat je zelf mee richting kan geven Een marktconform loon met extralegale voordelen (o.a. een bedrijfswagen) en aandacht voor je ontwikkeling Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit. Maatschappelijke zetel Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen
Directeur
STAD BRUGGE, Brugge
De dienst Facilitair Beheer valt onder de cluster Shared Services en staat in voor een verantwoord en duurzaam beheer van het patrimonium en de facilitaire uitrusting van stad Brugge. De dienst evolueert naar een nieuwe organisatie en zal bestaan uit volgende 6 teams (totaal 280 medewerkers) : Centrale Administratie, Databeheer, Onderhoud & Ontwerp, Veiligheid, Services en Vastgoed. Je coördineert de werking van de verschillende teams binnen Facilitair Beheer om te komen tot een efficiënt, klantgericht en optimaal werkend geheel en zo een professionele meerwaarde te creëren voor de dienst, het stadsbestuur, de stadsdiensten, de private partners en de burger; Het reeds opgestarte verandertraject dat moet leiden naar een nieuwe organisatiestructuur, zal je verder begeleiden; Op operationeel vlak sta je in voor het optimaal afstemmen van de projecten en activiteiten op de beschikbare middelen (financieel, personeel, infrastructuur, logistiek); Vanuit een coachend en gedeeld leiderschap zorg je voor een sterke organisatiecultuur door het organiseren van werkoverleg, door goede contacten te stimuleren tussen de eigen medewerkers en een constructieve samenwerking met andere stadsdiensten, en door zelf ruimte te maken voor informele gesprekken; Je voert een coherent personeelsbeleid door het aansturen, ontwikkelen en evalueren van de medewerkers van de dienst Facilitair Beheer, zodat je steeds over competente en gemotiveerde medewerkers beschikt die nodig zijn voor het realiseren van de gerichte doelstellingen op het vlak van facilitair beheer; en dit binnen het kader van het algemene personeelsbeleid en vanuit de waarden die de Stad Brugge nastreeft; Het strategische beleid van de stad inzake Facilitair beheer geef je vorm in samenspraak met de leidinggevenden van de teams ; je ontwikkelt een geïntegreerde visie voor de dienst in overeenstemming met de regelgeving; Je formuleert beleidsvoorstellen, in samenspraak met de leidinggevenden en bereidt de begrotingsvoorstellen voor in samenwerking met het team centrale administratie en databeheer; Je superviseert de opvolging van de inhoudelijke en financiële beleidsdoelstellingen en de opmaak van kern- en stuurgetallen; Je bewaakt de kosteneffectiviteit van uitbesteding/uitvoering in eigen dienst, door het verkennen van alternatieven voor de uitvoering van de logistieke en facilitaire dienstverlening en het analyseren van duurzame mogelijkheden m.b.t. het patrimonium en facilitair beheer; Je hebt oog voor de risicobeheersing op vlak van veiligheidsbeheer; Veiligheid, Weg- en waterbouw, Restauratie, Onderhoud, Shared services, Uitvoering, Reorganisatie, Ontwerpen, Facilitaire, Architectuur, Klimaatverandering, Logistieke sector, Samenwerking, Vervoersdiensten, Gegevensbeheer, Dienstverlening, Administratie, Facility Management, Elektromechanica, Coaching, Vastgoedbeheer, Ontwikkelingswerk, Infrastructuur, Personeelsdienst, Monumentenzorg, Vastgoed
DIRECTEUR/TRICE JRS Belgium
JRS Belgium, België, BE
Jesuit Refugee Service Belgium is de Belgische – tweetalige – afdeling van de Jesuit Refugee Service (JRS), een internationale NGO die door de Jezuïetenorde werd opgericht en momenteel aanwezig is in meer dan 50 landen. Haar taak bestaat uit het begeleiden van vluchtelingen en gedwongen migranten, het zich tot hun dienst stellen en het opkomen voor hun rechten. Ze wortelt in de ignatiaanse spiritualiteit en respecteert eenieders eigenheid. In België verleent JRS vooral steun aan gedetineerden in gesloten centra en in terugkeerwoningen, waar ze verblijven in afwachting van hun terugzending of van de toestemming om in België te blijven. Bovendien wil JRS dat er andere oplossingen dan detentie worden gevonden. In samenwerking met andere NGO’s bieden de leden van JRS Belgium aan die mensen een integrale (menselijke, sociale, juridische) begeleiding door geregelde bezoeken in gesloten instellingen en door het uitwerken van alternatieven voor detentie. JRS neemt het ook voor vluchtelingen en gedwongen migranten op door contacten met de bevoegde overheden en door sensibiliseringsacties. JRS besteedt speciaal aandacht aan de meest kwetsbare vluchtelingen. Aangezien de huidige directeur in november 2021 met pensioen gaat, zoekt JRS Belgium een nieuwe directeur/trice. Bent u die inspirerende persoon die aandachtig kan luisteren? Bent u de coach die dit team participatief kan leiden, knopen kan doorhakken en diplomatische kwaliteiten bezit om relaties en een netwerk uit te bouwen? Hebt u een hart voor vluchtelingen en gedwongen migranten en bent u bereid zich in te zetten in hun dienst, dan is deze vacature aan u gericht. Coördinatie van het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van de VZW Leiden en coördineren van alle activiteiten van de NGO voor het verwezenlijken van de strategische en operationele doelstellingen die werden vastgelegd in samenwerking met de Raad van Bestuur en in samenhang met die van JRS International Leiden van het uitwerken van een strategische visie in samenwerking met de Raad van Bestuur Die strategie omzetten in een operationele meerjarenplanning en de jaarlijkse actieplannen opstellen Structureren en verzekeren van de opvolging van de strategische en operationele doelstellingen; toezien op de uitvoering van de projecten van de VZW en borg staan voor de kwaliteit ervan Instaan voor het financieel en materieel beleid, met inachtneming van het door de Algemene Vergadering goedgekeurde jaarlijks budget Opstellen van het budget van de vereniging Toezien op het naleven van het wettelijk en reglementair kader De Raad van Bestuur informeren over elk element dat nuttig kan zijn voor de goede werking van de VZW; geregeld opstellen van verhalende en financiële verslagen Coördineren en inspireren van het team van vaste medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers Instaan voor het optimale beheer van de medewerk(st)ers en voor de goede verstandhouding binnen het team, door het enthousiasme van een in volle groei verkerende vereniging te steunen Op participatieve wijze leiding geven aan een team van 14 vaste medewerk(st)ers Toezien op de activiteit en de opvolging van het team van vrijwillig(st)ers Organiseren, coördineren en opvolgen van de uitvoering van de opdrachten/activiteiten van de projecten in kwantitatief en kwalitatief opzicht De functieprofielen bepalen Een opleidingsbeleid bepalen Vertegenwoordigen van JRS Belgium Opbouwen en in stand houden van een netwerk van professionele contacten om de VZW te promoten en partnerschappen aan te gaan. Meer bepaald letten op de dialoog met de vertegenwoordigers van de Jezuïetenorde en de aangeboden opportuniteiten versterken en optimaliseren door een netwerk te vormen met jezuïeten‑ en ignatiaanse verenigingen (Ignan, Ignatiaanse Familie) Samenwerken met alle belangstellende partijen inzake detentie van migranten en wisseloplossingen voor detentie Zorgen voor het in stand houden van de dialoog met de federale politieke instanties en met de Administratie, er de standpunten verdedigen die werden ingenomen door JRS Belgium en door het netwerk van spelers die opkomen voor de rechten van vluchtelingen en gedwongen migranten De stem van JRS Belgium laten horen op als prioritair beschouwde evenementen en in de media Zoeken naar nieuwe financieringsbronnen voor de vereniging De evangelische waarden delen Houd(st)er zijn van een masterdiploma (academisch onderwijs of hoger onderwijs van het lange type) Minstens drie jaar anciënniteit hebben in een vergelijkbare functie Goede ervaring hebben met het leiden en coachen van een team Belangstelling voor of relevante ervaring hebben met participatief leiderschap Kennis van en ervaring hebben met de politieke wereld Zeer diplomatisch ingesteld zijn, compromissen kunnen sluiten en tegelijk stevige standpunten kunnen verdedigen Sterk zijn inzake mondelinge en schriftelijke communicatie Ervaring hebben inzake het beheren van projecten Synthetisch en analytisch vermogen hebben Rechtlijnigheid Empathie en sociale polyvalentie Kennis van en ervaring hebben met het migratievraag­stuk is een pluspunt Perfect Nederlands en Frans kennen; professioneel Engels kennen is ook nodig. Ons aanbod Voelt u zich geroepen om deze uitdaging op een enthousiaste manier op te nemen in een organisatie in volle uitbreiding, gelieve ons dan uw motivatiebrief alsook curriculum vitae op te sturen en dit ten laatste 31 mei 2021 ter attentie van de voorzitter van de raad van bestuur van JRS Belgium naar voorzitter-presidentjrsbelgium.org . Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 11.11.11 vecht tegen onrecht en voor duurzame verandering. Want iedereen verdient dezelfde basisrechten. Laat je e-mailadres achter en ontvang het 11.11.11.-nieuws.
Directeur (H/F
Wallonie Bruxelles Enseignement, België, BE
Directeur (H/F/X) - EFA Braine-le-Comte - Niveau fondamental Directeur (H/F/X) - EFA Braine-le-Comte - Niveau fondamental Piloter l'école, encadrer les équipes qui la composent et devenir un des ambassadeurs de WBE sur le terrain. Lieu de travail : 60 rue de Mons – 7090 Braine-le-Comte Siège administratif : Athénée Royal (AR) Jules Bordet Soignies Adresse : 27 Boulevard Roosevelt – 7060 Soignies