Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Psycholoog in Belgium"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Psycholoog in Belgium"

3 233 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Psycholoog in Belgium"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Psycholoog in Belgium getoond.

Indeling van de "Psycholoog" vacatures in de regionen Belgium

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Belgium het grootste aantal vakatures van de beroep Psycholoog in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top provincies Belgium volgens niveau van het loon voor de beroep "Psycholoog"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Belgium het grootste aantal vakatures van de beroep Psycholoog in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Belgium

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Belgium het grootste aantal vakatures van de beroep Psycholoog in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Aanbevolen vacatures

Psycholoog - Wetenschappelijk onderzoeker - Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie (NKO-GH
UZ Leuven, Leuven, Flanders, be
Situering Binnen de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie (NKO-GH) van UZ Leuven zijn wij op zoek naar een psycholoog/onderzoeker in het kader van een gerandomiseerde klinische studie (in samenwerking met de KU Leuven). Het betreft een 40% tewerkstelling met een contract van bepaalde duur (18 maanden), te beginnen met een aanstelling voor één jaar. In deze EU gefinancierde multicentrische effectiviteitsstudie, worden verschillende behandelmethoden voor chronisch beperkende tinnitus (oorsuizen), en combinaties daarvan, onderzocht (https://uniti.tinnitusresearch.net). Wat je functie inhoudt Wij zoeken een psycholoog/onderzoeker die de uitdaging aangrijpt om zich te willen verdiepen in de diagnostiek, begeleiding en groepsbehandeling (o.a. gespecialiseerde cognitieve gedragstherapie) van volwassenen met een chronisch beperkende tinnitus, de behandelresultaten in kaart te brengen (o. a. aan de hand van vragenlijsten), en een bijdrage te leveren aan de methodologische verfijning binnen dit dynamische vakgebied. Gedurende de looptijd van het onderzoek (18 maanden) zal het merendeel van de tijd besteed worden aan patiëntenzorg (80%), en een kleiner deel aan gerelateerde onderzoeksactiviteiten (20%). Wat wij vragen Je behaalde een masterdiploma in de psychologie. Je hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek, en hebt ervaring met dataverzameling en statistiek. Je hebt ervaring in diagnostisch onderzoek bij volwassenen. Je bent bekend met verschillende cognitief gedragsmatige gespreks- en behandelmethoden t.b.v. kort- en langdurig begeleiden/behandelen van volwassenen met gezondheidsgerelateerde klachten. Je hebt een kritisch-analytisch denkvermogen en kunt gestructureerd werken. Je bent leergierig, en bereid om bijkomende opleidingen te volgen. Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Engels. Je bent flexibel, en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken in een multidisciplinair team binnen een dynamische organisatie en hebt affiniteit met mensen met gehoorproblemen. Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden (o.a. empathie, doortastendheid) en bent patiëntgericht. Je bent stressbestendig. Je bent ambitieus, en wil innovatie promoten en ontwikkelen binnen de zorg. Wat wij bieden UZ Leuven biedt een professionele, multidisciplinaire werkomgeving die de evoluties op de voet volgt en waar volop ruimte is voor opleiding, begeleiding en persoonlijke groei. Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering, tussenkomst vervoersonkosten, bijkomende verlof- en feestdagen, eigen bedrijfsrestaurant.
Psycholoog - Orthopedagoog
VVKP, Lochristi, Flanders, be
Psycho-Lo | een ambulante kleinschalige groepspraktijk te Lochristi | zoekt versterking. Je wordt ingeschakeld in een goed draaiende kleinschalige groepspraktijk met stevige CBT-invalshoek te Lochristi.Onze kernwaarden zijn: warme professionaliteit, authenticiteit, betrokkenheid en doelgerichtheid.Je geniet van een grote vorm van autonomie - doch is er overleg/ondersteuning mogelijk indien gewenst/nodig. Ben je getriggerd, neem dan zeker een kijkje naar de vacature.
Psycholoog - psychotherapeut
VVKP, Heist-op-den-Berg, Flanders, be
Psychologennet is een kleinschalig praktijknetwerk dat psychologen ondersteunt in hun praktijkvoering zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Binnen onze vestiging in Heist-op-den-Berg zijn we op zoek naar een enthousiaste collega om onze ploeg te versterken. Functie-omschrijving: psychologische hulpverlening en psychotherapie aan (jong)volwassenen met een brede waaier aan psychische problematieken waarbij rekening gehouden wordt met de persoonlijke expertise en voorkeuren, loopbaanbegeleiding via VDAB loopbaancheques, inschakeling in groepstrainingen is ook mogelijkVereisten: master in de klinische psychologie met een aantal jaren klinische werkervaring, psychotherapie-opleiding is een pluspunt, teamplayer, collegiale houding met zin voor verantwoordelijkheid, zelfstandig statuut in hoofd- of bijberoepAanbod: zelfstandige activiteit in een goed draaiende praktijk (instroom is gegarandeerd), aangename werkomgeving met gebruik van alle beschikbare faciliteiten, ruimte voor eigen initiatieven, gebruik van een ruim aanbod aan psychodiagnostisch en psychotherapeutisch materiaal, gebruik van applicaties die de administratieve last beperken, ondersteuning in zelfstandig statuut, mogelijkheid tot intervisie of supervisie binnen het praktijknetwerk
Psycholoog / Mental Health Focal Point COZO Antwerpen (v/m/x)
Médecins du Monde Belgique / Dokters van de Wereld, Brussels, be
Omschrijving van de vacature CONTEXTDokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies: Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebbenVeranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.DE ESSENTIEIn onze centra voor onthaal, zorg & oriëntatie (cozo) kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen, mensen zonder geld of papieren, drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp. In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist.Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.Onder toezicht van de Programmacoördinator, verzekert u de promotie en opzet van het luik ‘geestelijke gezondheid’ van het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie te Antwerpen . Als expert verzekert u de kwaliteit van de activiteiten binnen de geestelijke gezondheid en geeft u begeleiding aan de vrijwilligers die onder uw supervisie zijn, teneinde te verzorgen, te getuigen en deel te nemen aan het pleidooi voor universele toegang tot gezondheidszorg. BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDENAls Verantwoordelijke van de activiteiten ‘geestelijke gezondheid’Coördineren en organiseren van de activiteiten ‘geestelijke gezondheid’ van het programma, via een efficiënt gebruik van de middelen, rekening houdend met de missie en waarden van de organisatie, teneinde de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te verzekeren. Voorbeelden van taken: Multidisciplinair samenwerken, ondersteunen en het aanspreekpunt verzekeren rond ‘mental health’ binnen het COZO. Het onderhouden van operationeel contact met partners binnen de geestelijke gezondheid. Het organiseren van de psychologische consultaties in lijn met de strategie, de prioritaire acties duiden met inhoud en doelen, en de kwaliteit ervan verzekerenHet ondersteunen van opname en doorverwijzing van patiënten die psychische problemen hebben in samenwerking met de reguliere gezondheidssector.Het contactpunt zijn qua geestelijke gezondheid voor het programma en deelnemen aan externe vergaderingen betreffende geestelijke gezondheid (werkgroepen, platformen, seminars...) .Het zorgen voor een kwaliteitsvolle datacollectie en meewerken (en getuigen) aan het pleidooi rond universele toegang tot gezondheidzorgHet implementeren van nieuwe procedures en protocollen in samenwerking met het interne departement Gezondheid. Als SupervisorOmkaderen en begeleiden van de vrijwillige psychologen in overeenstemming met het operationeel kader en het bewaken van een adequaat werkkader. Vrijwilligers ondersteunen en omkaderen, zodat ze de waarden en missie van de organisatie volgen en uitdragen.Voorbeelden van taken: Het bepalen van de noden aan vrijwilligers voor een optimaal verloop van de activiteiten en communiceren met de coördinator Het organiseren van briefings, functioneringsgesprekken, debriefings met de vrijwilligers die onder uw supervisie vallen Het organiseren van teamvergaderingen met de vrijwilligers, en het opstellen van verslagen Als Teamlid van het ProgrammaAnalyseren, communiceren en het zoeken naar verbeteringen voor procedures, modellen, methodes en middelen teneinde een optimale werking van de operationele processen en activiteiten te verzekeren. Voorbeelden van taken : Het deelnemen aan de interne vergaderingen Het voeden en updaten van tabellen, statistieken, procedures, handleidingen,… gelinkt aan het Programma Het opmaken van verslagen gelinkt aan de activiteiten en het meewerken aan rapporteringHet deelnemen aan de opzet en evaluatie van de jaarlijkse actieplannen Het opnemen van specifieke sociale taken in functie van de noden; het programmeren en uitwerken van de nodige taken; het opzetten van specifieke activiteiten zoals beschreven in de actieplannen om de doelen te behalen binnen het gewenste termijn Gewenst profiel Diploma: Master in Klinische Psychologie of gelijkwaardig door evaringKennis van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in België en een goede kennis van het geestelijke gezondheidsnetwerk in Antwerpen. Ervaring in projectbeheer. Minstens 2 jaar professionele klinische ervaring in een domein met grote kwetsbaarheid en exil. Ervaring met het werken in een multidisciplinaire ploeg. Minstens 1 jaar ervaring in het geven van opleidingen. Zeer goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Ervaring in het opzetten en animeren van opleidingen. Informatica: een goede kennis van Office.Talenkennis: zeer goede kennis van het Nederlands, goede kennis van het Frans en Engels is verplicht (het schrijven van rapporten in het Engels, deelnemen aan vergaderingen in het Frans/Engels). Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid, teamplayer. Ons aanbod Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.Een voltijds contract van onbepaalde duur.Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.Een brutosalaris van € 2.829,76 voor 2 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.051,71 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.
Psycholoog PAAZ
AZ Rivierenland, Bornem, Flanders, be
Functiebeschrijving Je maakt deel uit van onze gloednieuwe PAAZ afdeling Je denkt mee na over de opstart van de dienstJe maakt deel uit van een multidiciplinair teamJe rapporteert aan de hoofdverpleegkundige van de PAAZ afdelingConcrete opdrachten:- Kortdurende individuele begeleiding van patiënten - Groepssessies met patiënten- Gesprekken met familie- Bijscholing aan medewerkers van het PAAZ team Jouw profiel Je hebt een master diploma psychologieJe hebt interesse in psychiatrische crisissenJe hebt notie van gedragstherapieJe hebt een therapieopleiding gevolgd of bezigJe bent bereid systeemgesprekken te doenJe bent empatischJe werkt vlot samen in een multidiciplinair team Wij bieden jou Een deeltijds contract (19u/w) voor onbepaalde duur Verloning volgens IFICEen dynamisch, vlot bereikbaar ziekenhuis in volle groei met drie campussen (Bornem, Rumst en Willebroek)Samen sterk in zorg: samen zorgen we voor een sterke opstart en een zorgende begeleiding zodat de eerste werkweken vlot verlopen
Klinisch psycholoog/gedragstherapeut
VVKP, Londerzeel, Flanders, be
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK NOVAzoektKLINISCH PSYCHOLOOG / GEDRAGSTHERAPEUT (M/V)Psychologiepraktijk Nova (www.praktijknova.be) is een ambulante praktijk gericht op psychologische begeleiding en gedragstherapie voor kinderen en jongeren van 3 jaar tot en met 21 jaar. De praktijk biedt naast individuele psychologische begeleiding ook ouderbegeleiding/opvoedingsondersteuning, groepstrainingen en diagnostisch onderzoek aan.Voor de vestiging in Londerzeel zijn wij op zoek naar een klinisch psycholoog/gedragstherapeut (m/v) om samen de praktijk mee uit te breiden. Taakomschrijving- Het geven van individuele psychologische begeleiding/gedragstherapie aan kinderen en/of jongeren- Het begeleiden/ondersteunen van ouders- Het mee ontwikkelen en geven van groepstrainingen rond sociale vaardigheden, zelfbeeld en faalangst (optioneel, bij interesse)- Het verrichten van diagnostisch onderzoek (IQ-test, aandachtsonderzoek, onderzoek naar ASS, ...) indien interesse in of ervaring met diagnostiekGezocht profiel- Master Klinische Psychologie- Permanente Vorming Gedragstherapie voor kinderen en jongeren (afgerond of in opleiding)- Werkervaring als psycholoog met kinderen en/of jongeren is een plus- Kennis van psychodiagnostiek is een plus, maar geen must- Bereidheid tot het aangaan van een zelfstandige activiteit als psycholoog in bijberoepAanbod- Een zelfstandige functie in bijberoep met mogelijkheid tot uitbouw naar halftijdse of zelfs voltijdse (zelfstandige in hoofdberoep) functie binnen een groeiende ambulante praktijk- Aantal uren en uurregeling in onderling overleg te bepalen(minimum engagement: 40% of 16u/week, maximum aantal uren op termijn: 60% of 24u/week)- Interne opleiding rond gedragstherapeutische protocollen, groepstrainingen en diagnostiek- Ruimte voor eigen inbreng (inzake uitbouw van praktijk)- Gebruik van een eigen therapieruimte, kantoormaterialen en diagnostisch materiaal binnen een moderne praktijk met bekendheid in de regio & continue instroom (je hoeft zelf geen instroom van cliënten te voorzien!)- Start mogelijk vanaf oktober 2021
Psycholoog (Spinnaker 3 - zorgprogramma persoonlijkheid)
Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, Duffel, Flanders, be
Omschrijving van de vacature Hallo! Het UPC Duffel telt samen met PVT Schorshaegen en beschut wonen (Este & Pastel) meer dan 850 medewerkers en is goed voor de zorg van 800 patiënten. De afdelingen liggen verspreid over een groot, groen domein met elk een eigen doelgroep en specialisatie. Tóch is er veel samenwerking en samenhorigheid tussen de afdelingen onderling en met de ondersteunende diensten, hetgeen een warme sfeer creëert. Elke dag streven we ernaar om de beste patiëntenzorg te bieden en de medewerkers volledig te laten ontplooien.Als psycholoog kom je terecht op Spinnaker 3. Deze afdeling behoort tot het zorgprogramma persoonlijkheid en richt zich op volwassenen met voornamelijk borderlineproblematiek, maar in dagbehandeling. Dit mag je verwachten: Je werkt mee aan de uitbouw van het therapeutisch kader (DGT)Je hebt op regelmatige basis individuele en groepscontacten met patiëntenJe neemt deel aan het teamoverleg waar jouw observaties en bevindingen bijdragen aan het behandelplan van de patiëntJe moedigt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënten aan, maar kan hier ook grenzen in aangevenJe ondersteunt de teamwerking o.a. bij beleidsvergaderingen, vorming, teambuilding,… Heb je goede ideeën waardoor de zorg nóg beter kan?Wij staan klaar om te leren uit je frisse blik en je “Ja, ik zorg” -attitude. Gewenst profiel Je hebt een masterdiploma in de klinische psychologie en hebt een opleiding gedragstherapie en dialectische gedragstherapie gevolgd of je hebt ervaring met dialectische gedragstherapieJe hebt interesse in traumazorg, ervaring hierin is een pluspuntJe hebt interesse in academisch onderzoekJe vindt het leuk om verantwoordelijkheid te nemen, en je werkt tegelijk ook graag samen in een multidisciplinair teamJe bent bereid om je kennis en deskundigheid up-to-date te houdenJe bent empathisch & hartelijk ingesteldJe hebt een gezonde portie humor, en een positieve attitude. Ons aanbod Een contract van onbepaalde duur (70% )Een verloning volgens IFIC-barema met overname van de relevante werkervaring.Arbeidsduurvermindering (dit zijn 12 dagen als je voltijds werkt)Ruimte om je werk en je gezin te combinerenToegang tot , met talloze interessante voordelen. Gratis hospitalisatieverzekeringGoede bereikbaarheid via auto, fiets en openbaar vervoerVergoeding woon-werkverkeer Bij interesse kan je, als DGT-therapeut, ook deels aan de slag (30%) als zelfstandige in bijberoep in de polikliniek van het ziekenhuis.
Psycholoog palliatief support team (m/v)
HR Glorieux, Ronse, Flanders, be
Functie Als psycholoog van het palliatief support vorm je een bevoorrecht gesprekspartner om de patiënt en zijn omgeving te helpen bij de verschillende problematieken waarmee ze worden geconfronteerd. Je werkt hierbij specifiek op de palliatieve afdeling maar biedt ook ondersteuning op afdelingen waar palliatieve patiënten verblijven. Hierbij word je verantwoordelijk voor volgend takenpakket: Je biedt psychologische ondersteuning en begeleiding aan palliatieve patiënten en hun familie, en dit doorheen het ganse traject van behandeling en comfortzorgJe helpt de patiënt en zijn omgeving omgaan met deze ingrijpende situatie. Je begeleidt hen om de onzekerheid en het gevoel van machteloosheid te verminderen, en om te gaan met gevoelens van weerstand, ongeloof, angst en machteloosheidAls psycholoog help je hen met het aanvaardingsproces en de verwerkingJe werkt nauw samen met andere patiëntbegeleiders (sociale dienst e.a.) artsen en (hoofd)verpleegkundigenJe hebt aandacht voor de noden van de patiënt en zijn omgeving en je past hierop jouw handelingen aanJe helpt mee met het uitvoeren van diverse administratieve taken (aanvullen elektronisch patiëntendossier, …) en andere dienst ondersteunende opdrachtenJe werkt mee in een roulement van psychologische wachtdienstJe bouwt mee aan het verderzetten van ons kwaliteitslabel JCI Profiel Je beschikt over het diploma van master in de klinische psychologie. Bij voorkeur ben je verder geschoold binnen het topic palliatiefJe werkt hoogtechnologisch met oog op kwaliteitsvolle zorgverleningJe bent bereid om in 5 halve dagen te werken Gezien de problematiek, heb je een goede weerbaarheid en kan je de materie op een gepaste manier kanaliserenVanuit jouw integriteit en diplomatische communicatie, ben je de perfecte kandidaat om patiënten te begeleidenJe bent een doorzetter en hebt zin om je continu bij te lerenJe bent een echte teamplayer en kan je vlot aanpassen aan verschillende situaties, patiënten enz.Je bent stressbestendig, alert en werkt nauwkeurig. Dit zowel autonoom als in teamverbandJe hebt een goede kennis zowel van het Nederlands als het Frans Aanbod Je komt terecht bij de grootste werkgever van Ronse met een familiale werksfeerEen stimulerende werkomgeving waarin onze waarden voorop staan: respect, vriendelijkheid, deskundigheid, doelgericht, ontwikkelingsgericht en zorgzaamheidEen halftijds 19u/week contract van onbepaalde duur Startdatum: in onderling overlegVerloning volgens de officiële ziekenhuisbarema’s met overname van anciënniteitEen degelijk personeelsstatuut met extralegale voordelen: voordelige hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, fiets- en/of stapvergoeding, maaltijden aan voordelige prijs voor personeelsleden, bijkomende verlofdagen, de mogelijkheid tot kinderopvang op de campus, bedrijfskortingen bij allerhande winkels en evenementen, de mogelijkheid om werken en studeren te combinerenJe zal werken in een filevrije omgeving
Consulent Lid Psycholoog
Federale Politie, Etterbeek
Uiterste inschrijvingsdatum10.03.2021ReferentieS 5071 T 20 05Type betrekkingStatutairArbeidsregelingVoltijds (38 uur / week)Aantal vacatures12Korps/directie/dienst7655 - Drp - Rs - Td - CompetentiemetingWerkplaatsLuchtmachtlaan 101040 EtterbeekProvincieBrussels Hoofdstedelijk GewestNiveauConsulent (BB1)Studieniveau1 cyclus / graduaat / bachelorDiplomavereistenHouder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.Specifieke diplomavereistenBachelor in psychologieVoorstelling korps/directie/dienstDe Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel:De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten.Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie.Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekruterings- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bijuitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.FunctiebeschrijvingEvalueren van de competenties van de kandidaten door middel van specifieke technieken om hen te kunnen selecteren voor een functie binnen de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveausAls Administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.Gegevens encoderen in geïnformatiseerde testprogramma's.Toelichting en testinstructies geven aan kandidaten.Toezicht houden op kandidaten tijdens testafname.Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.Selectiegesprekken voeren, kandidaten evalueren en schriftelijke rapporten opstellen.Afnemen van persoonlijkheidstesten en interpreteren van resultaten.Kandidaten observeren tijdens assessmentproeven, instructies geven, de competenties evalueren en schriftelijke rapporten opstellen.Als Onthaalpersoneel, burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden.Ontvangen en informeren van kandidaten over het verloop van de testen.Het toewijzen van kandidaten aan de assessoren volgens een vooropgestelde planning.Het laten invullen van verklaringen en vragenlijsten door de kandidaten.Het voorbereiden en beheren van de administratie van de dossiers.Als Procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.Wetenschappelijke methodes tot testontwikkeling toepassen (pretesting, analyses,…).Collega's trainen tot het gebruik van nieuwe testinstrumenten.Informatie delen / opleiding geven aan partners (commissieleden, erkende politiescholen…).Als Dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.Een kwalitatief syntheserapport over de resultaten opstellen gedurende de selectieprocedure.Een contact leggen met de kandidaat om hem feedback te geven over zijn selectieresultaten.Het selectiedossier van de aspirant-inspecteur voorstellen aan de opleider / klasverantwoordelijke van de politieschool.Gewenst profielPraktische kennisIntegrerenVia het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.Problemen oplossenOnverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.OndersteunenAnderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.Verwachte gedragSamenwerkenGroepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.DialogerenDe kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.Zichzelf ontwikkelenDe eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.Inzet tonenZich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.Klantgericht optredenRekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.Selectiemodaliteiten in de eenheidLater te bepalenWervingsreserve : 24 maandenOns aanbodEen zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoerDe kans verdere opleidingen te volgenMinimum 32 verlofdagen per jaarGratis hospitalisatieverzekeringHet beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)Aanvullende informatieWervingsreserveDatum van indiensttredingDatum te bepalen met de kandidaatInformatieNaamMOERNAUTVoornaamKarenFunctie1st ADVE-mailkaren.moernaut@police.belgium.euTelefoon02/644 83 88Korps/directie/dienstDRP - RS - TD - COMPETENTIEMETING
Psycholoog/Mental Health Focal Point COZO Antwerpen (v/m/x)
Dokters van de Wereld, Brussels, be
Omschrijving van de vacature CONTEXTDokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies: Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebbenVeranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.DE ESSENTIEIn onze centra voor onthaal, zorg & oriëntatie (cozo) kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen, mensen zonder geld of papieren, drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp. In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist.Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.Onder toezicht van de Programmacoördinator, verzekert u de promotie en opzet van het luik ‘geestelijke gezondheid’ van het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie te Antwerpen .Als expert verzekert u de kwaliteit van de activiteiten binnen de geestelijke gezondheid en geeft u begeleiding aan de vrijwilligers die onder uw supervisie zijn, teneinde te verzorgen, te getuigen en deel te nemen aan het pleidooi voor universele toegang tot gezondheidszorg.BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDENAls Verantwoordelijke van de activiteiten ‘geestelijke gezondheid’Coördineren en organiseren van de activiteiten ‘geestelijke gezondheid’ van het programma, via een efficiënt gebruik van de middelen, rekening houdend met de missie en waarden van de organisatie, teneinde de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te verzekeren.Voorbeelden van taken: Multidisciplinair samenwerken, ondersteunen en het aanspreekpunt verzekeren rond ‘mental health’ binnen het COZO.Het onderhouden van operationeel contact met partners binnen de geestelijke gezondheid.Het organiseren van de psychologische consultaties in lijn met de strategie, de prioritaire acties duiden met inhoud en doelen, en de kwaliteit ervan verzekerenHet ondersteunen van opname en doorverwijzing van patiënten die psychische problemen hebben in samenwerking met de reguliere gezondheidssector.Het contactpunt zijn qua geestelijke gezondheid voor het programma en deelnemen aan externe vergaderingen betreffende geestelijke gezondheid (werkgroepen, platformen, seminars...) .Het zorgen voor een kwaliteitsvolle datacollectie en meewerken (en getuigen) aan het pleidooi rond universele toegang tot gezondheidzorgHet implementeren van nieuwe procedures en protocollen in samenwerking met het interne departement Gezondheid. Als SupervisorOmkaderen en begeleiden van de vrijwillige psychologen in overeenstemming met het operationeel kader en het bewaken van een adequaat werkkader. Vrijwilligers ondersteunen en omkaderen, zodat ze de waarden en missie van de organisatie volgen en uitdragen.Voorbeelden van taken: Het bepalen van de noden aan vrijwilligers voor een optimaal verloop van de activiteiten en communiceren met de coördinatorHet organiseren van briefings, functioneringsgesprekken, debriefings met de vrijwilligers die onder uw supervisie vallenHet organiseren van teamvergaderingen met de vrijwilligers, en het opstellen van verslagen Als Teamlid van het ProgrammaAnalyseren, communiceren en het zoeken naar verbeteringen voor procedures, modellen, methodes en middelen teneinde een optimale werking van de operationele processen en activiteiten te verzekeren.Voorbeelden van taken : Het deelnemen aan de interne vergaderingenHet voeden en updaten van tabellen, statistieken, procedures, handleidingen,… gelinkt aan het ProgrammaHet opmaken van verslagen gelinkt aan de activiteiten en het meewerken aan rapporteringHet deelnemen aan de opzet en evaluatie van de jaarlijkse actieplannenHet opnemen van specifieke sociale taken in functie van de noden; het programmeren en uitwerken van de nodige taken; het opzetten van specifieke activiteiten zoals beschreven in de actieplannen om de doelen te behalen binnen het gewenste termijn Gewenst profiel Diploma: Master in Klinische Psychologie of gelijkwaardig door evaringKennis van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in België en een goede kennis van het geestelijke gezondheidsnetwerk in Antwerpen. Ervaring in projectbeheer. Minstens 2 jaar professionele klinische ervaring in een domein met grote kwetsbaarheid en exil. Ervaring met het werken in een multidisciplinaire ploeg.Minstens 1 jaar ervaring in het geven van opleidingen.Zeer goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.Ervaring in het opzetten en animeren van opleidingen.Informatica: een goede kennis van Office.Talenkennis: zeer goede kennis van het Nederlands, goede kennis van het Frans en Engels is verplicht (het schrijven van rapporten in het Engels, deelnemen aan vergaderingen in het Frans/Engels).Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid, teamplayer. Ons aanbod WIJ BIEDEN Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.Een voltijds contract van onbepaalde duur.Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.Een brutosalaris van € 2.829,76 voor 2 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.051,71 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.
Psycholoog (m/v)
Actiris,
Doel Je organiseert psychologische eerstelijns zorgen voor de centrumbewoners en garandeert een preventief en curatief zorgaanbod, met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen. Als psycholoog/pedagoog ben je verantwoordelijk voor de psychologische screening van de jongeren, de rapportering hierover en het uitwerken op basis hiervan van vormings- en begeleidingsprogramma¿s voor bewoners en personeel van het centrum. Context Het centrum heeft een capaciteit van 60 plaatsen die bestemd zijn voor de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van verschillende nationaliteiten. De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst dagelijks leven. Als psycholoog werkt u binnen de medische dienst, deze bestaat uit 3 medewerkers waaronder 2 verpleegsters en 1 psycholoog (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be). InhoudJe doet een eerste analyse van het welzijn van de nieuwe bewoners (intake) Je voert individuele gesprekken met de bewoners om eventuele trauma¿s, problemen van geestelijke gezondheid of kwetsbaarheid te detecteren en volgt deze verder op. Je analyseert en volgt de problemen van de jongeren op en biedt hen op constructieve manier raad. Je geeft de nodige observaties door aan de sociaal werkers van het centrum Je omkadert en neemt deel aan preventie-activiteiten die in het centrum georganiseerd worden. Je coördineert en onderhoudt contacten met gespecialiseerde externe structuren voor geestelijke gezondheid om toegang te hebben tot ambulante zorgen, aangepaste huisvesting of hospitalisatie. Je werkt mee aan het psychosociaal dossier van de bewoners. Je neemt deel aan en animeert intervisies m.b.t. de bewoners. Je bent lid van de staf en neemt vanuit die positie deel aan stafvergaderingen, voorbereiding van algemene vergaderingen en jaaractieplannen, voorzitten van briefingsmomenten, verzorgen van telefonische permanentie Je bent (mee-) verantwoordelijk voor de uitbouw van een pedagogische visie en het beleid rond psychosociale thema's (drugs en alcohol, seksueel grensoverschrijdend gedrag, automutilatie etc) Profil Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be . Diploma en ervaring Je bent houder van een master/licentiaat diploma in de psychologie of pedagogie. Je hebt een eerste professionele ervaring in de sociale sector, bij voorkeur in de mentale gezondheidszorg en met een vergelijkbare doelgroep. Technische vaardigheden Vereisten Je hebt een goede kennis van de asielprocedure en het sociale netwerk. Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint, ... . Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep. Je zal in een tweetalige omgeving werken: je hebt kennis van het Frans. Troeven Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting. Je hebt kennis van het Engels en andere vreemde talen. Algemene vaardigheden In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's. Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden. Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid. Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis. Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan. informatie analyseren : Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie. Problemen oplossen : Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen. Ondersteun en: Collega¿s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren. Connaissances linguistiques Frans : Enige Nederlands : Middelmatige
PSYCHOLOOG (m/v/x) (m/v)
Actiris,
De Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg vzw Rivage-den zaet BREIDT HAAR PLOEG UIT en werft aan in het kader van haar dispositief DIONYSOS : EEN PSYCHOLOOG COD van 0,50 VTE voorgesteld met onmiddellijk indiensttreding DIONYSOS is een mobiel team ter begeleiding van kwetsbare ouderen met de wens om thuis te kunnen blijven wonen (in de 19 Brusselse gemeenten); ondersteuning en (her)mobilisatie van het netwerk rond de oudere, waar deze een centrale plaats wordt gegeven in het spreken over en uitwerken van zijn/haar levensproject, en/of begeleiding naar een andere levensproject (WZC, ...) Missie : Rol van case manager voor de oudere persoon ; Tweedelijnswerk ; Samenwerking met ambulante en residentie¿le structuren ; Organiseren en animeren van multidisciplinaire overlegvergaderingen met en rond de patie¿nt en zijn netwerk, opstellen van een zorgplan ; Profil Gezocht profiel : Interesse in de geestelijke gezondheid van ouderen ; Kennis van het ambulant en residentieel geriatrisch zorgnetwerk ; Talen : nederlands noodzakelijk , frans als omgangstaal ; diploma (Master) met psycho-medisch-sociale orientatie (registratie bij de Psychologencommissie) ; beschikbaar op woensdagvoormiddag voor de teamvergadering; opleiding in de systeem-en/of analytische the¿rapie zijn belangrijke troeven; Connaissances linguistiques Frans : Goed Nederlands : Goed
psycholoog in het kinder- en jongerenteam (m/v)
Actiris,
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel richt zich tot kinderen, volwassenen en ouderen met een psychische en psychiatrische problematiek. Om ons aanbod te versterken zijn wij op zoek naar een psychotherapeut met interesse voor het werken met kinderen en ouders in deze ambulante setting in Brussel. U heeft contacten met de cliënten zelf, hun verwijzers en mantelzorgers, op de dienst en in hun thuismilieu. Naast de begeleiding van dossiers werkt u ook mee aan outreachende projecten. Profil Beschikt over een diploma master in de Psychologie of de Pedagogische Wetenschappen Met voorkeur beschikt over een psychotherapeutische opleiding Beschikt over kennis van psychopathologie Zal instaan voor individuele en gezinstherapie van kinderen/jongeren en hun gezin Grote affiniteit heeft voor diagnostiek Bereid is outreachend te werken en aanklampend waar nodig Zich comfortabel voelt om voor een groep te staan Ervan houdt om in een multidisciplinair team te werken en de nodige zelfstandigheid heeft Kennis heeft van de sociale kaart van Brussel en het Integrale Jeugdzorg landschap Affiniteit heeft met de multiculturele realiteit van deze grootstad Over een goede kennis van het Frans beschikt (dit is een must), kennis van andere talen is een groot pluspunt Bereid is om met tolken te werken Bereid is tot avondwerk Connaissances linguistiques Frans : Middelmatige Nederlands : Goed
psycholoog (M/V/X) voor project (m/v)
Actiris,
Je werkt als master in de psychologie (50% tewerkstelling) binnen ons Brussels project rond (psycho)diagnostiek bij personen met een handicap en migratieachtergrond. Het luik rond psychodiagnostiek is een onderdeel van een ruimer project, in samenwerking met het Kenniscentrum WWZ. Je werkt in het psychodiagnostische luik nauw samen met een maatschappelijk assistent-projectmedewerker. Samen met deze andere projectmedewerker sta je in voor de aanpak, organisatie, uitvoering en opvolging van het traject rond cultuursensitieve (psycho)diagnostiek. Je onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot cultuursensitieve (psycho)diagnostiek, past bestaand testmateriaal aan en past dit toe in diagnostische onderzoeken. Naast de psychodiagnostische onderzoeken leidt het project tot aangepast (test)materiaal met een leidraad voor andere professionals om ook ruimer te komen tot kwalilteitsvolle en cultuursentieve (psycho)diagnostiek. Je takenpakket bestaat uit volgende elementen:Zoeken naar bruikbaar testmateriaal, steunend op reeds bestaande expertise.Een goede samenwerking realiseren met sociaal tolken of intercultureel bemiddelaars i.f.v. betrouwbare en kwaliteitsvolle diagnostiek.Kwaliteitsvolle (psycho)diagnostische onderzoeken uitvoeren bij een 15-tal Brusselaars met een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond en hiervan een kwaliteitsvolle verslaggeving verzorgen.In samenwerking met partnerorganisaties zoeken naar werkwijzen om ook het verdere traject naar gepaste zorg cultuursensitief te kunnen maken.Vertalen van de opgebouwde expertise en de ervaren knelpunten naar duidelijke beleidsaanbevelingen voor Brussel, en ruimer ook voor Vlaanderen.Een publicatie schrijven waarmee handvaten en expertise gedeeld kunnen worden. Profil Gevraagde kerncompetentiesJe toont verantwoordelijkheid voor de opdrachten en eigen resultaatsgebieden.Je kan zelfstandig werken en staat open voor feedback van collega¿s, partners of doelgroep.Je werkt vanuit een open geest, zonder vooroordelen, en kan vlot omgaan met verschillende doelgroepen.Je kan problemen signaleren, belangrijk informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien.Je kan de voortgang van processen, taken of activiteiten en de eigen werkzaamheden bewaken.Je hebt goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden en kan ideeën, meningen en onderzoeksresultaten op een heldere wijze verwoorden en presenteren.Je respecteert de waarden van de organisatie. Om deze functie uit te voeren, is het belangrijk dat jegoed kan plannen en procesgericht kan werken;een empathische ingesteldheid hebt;vlot contacten legt met verschillende doelgroepen;oplossingsgericht denkt en initiatief durft nemen;een open, eerlijke en nieuwsgierige blik hebt op de samenleving;positief aangetrokken wordt door diversiteit en meertaligheid;je zowel mondeling als schriftelijk goed kan uitdrukken in het Nederlands en dat je je mondeling goed kan uitdrukken in het Frans;zin hebt om de schouders te zetten onder het uitbouwen van een nieuwe dienstverlening;voeling hebt met Brussel en de Brusselse realiteit en / of kennis hebt van en ervaring in cultuursensitief werken;in het bezit bent van een masterdiploma in de psychologische wetenschappen;3 tot 5 jaar ervaring hebt op het vlak van psychodiagnostiek. Connaissances linguistiques Frans : Middelmatige Nederlands : Goed
Mid-Senior Klinisch Psycholoog Regio Antwerpen 80% (m/v)
Actiris,
Ben je als klinisch psycholoog op zoek naar een nieuwe uitdaging met zingeving? Solentra vzw, een organisatie die zich inzet voor vluchtelingen, volwassenen en kinderen met een migratie achtergrond zoekt een Mid-Senior klinisch psycholoog voor ons kantoor regio Antwerpen. Taken en verantwoordelijkheden: Outreachende diagnostiek en traumatherapie m.b.t Niet Begeleide Minderjarigen en vluchtelingengezinnen, in lijn met de PACCT-methodologie. Projectmanagement (inhoudelijk)Mobiliseren van de integratie-bevorderende actoren tot psychosociale begeleidingVerslaggeving en neerslag van projectresultatenVoorbereiden en geven van vormingenDeskundigheidsbevorderingDe visie, waarden en de opdracht van Solentra en de belangen ervan verdedigen en verder uitdragen, steeds vanuit een mensenrechtenperspectief Profil Master in de klinische psychologie of orthopedagogie of gelijkwaardig door ervaringTherapeutische vorming, met voorkeur voor een systeemopleidingErvaring met psychotherapie, en idealiter met traumatherapieMedium-senior profiel met goede maturiteitVormingen en opleidingen kunnen gevenKunnen omgaan met moeilijke verhalenAffiniteit met onze doelgroep (vluchtelingen met zware problematiek) is zeker een plusMensenrechten gedrevenJe kan je helemaal vinden in de missie en visie van SolentraSterk in organiseren en planmatig werken, bij voorkeur ervaring in projectbeheerZelfstandig kunnen werken met zin voor initiatiefKunnen werken in teamverband en in het balang van de organisatieContactvaardig en sterke (schriftelijke) communicatieve vaardighedenEnthousiasmerend en creatiefCultuursensitief: genuanceerde kijk, open houding en engagement tgo. mensen met een andere culturele achtergrondFlexibel en op zoek naar een gevarieerde jobAntropologische kennis van andere culturen strekt tot aanbevelingActieve kennis van het Nederlands en het Frans, kennis van een derde taal strekt tot aanbevelingKennis van Microsoft Office Connaissances linguistiques Frans : Goed Nederlands : Goed
Klinisch Psycholoog (m/v)
Actiris,
Workplace Options is op zoek naar een klinisch psycholoog om ons team in Gent te versterken. Indien je liefst van thuis uit wil werken, kunnen wij hier rekening mee houden. Wij zijn een Employee Assistance Programma (EAP) en dus gericht op het bieden van holistische ondersteuning aan medewerkers van allerhande bedrijven. Wij werken vanuit een kortdurend oplossingsgericht kader, waarbij het takenpakket van onze psychologen onder andere bestaat uit het voeren van telefonische intakes en gestructureerde kortdurende telefonische/video counseling. Verantwoordelijkheden van de functie:Telefonische assessment/counseling, (crisis)ondersteuning en gestructureerder telefonische counseling aanbieden op een professionele manier, terwijl vertrouwelijkheid voor de cliënt gegarandeerd blijftWerken volgens de ethische, therapeutische en wettelijke normen waaraan onze dienstverlening dient te voldoenHeldere, beknopte klinische documentatie in ons case management systeemBeschikken over authentieke luistervaardigheden en klinische interventies kunnen doen die afgestemd zijn op ons kortdurende werking (vb. CBT technieken, motivationeel interviewen en oplossingsgerichte technieken)Bekwaam zijn om te werken met cliënten die zich in crisissituaties bevinden dit telefonisch of bereid zijn om ter plaaste te gaan voor het aanbieden van psychologische ondersteuning na een traumatisch voorval in een bedrijf (vb. arbeidsongeval)Vaardigheden in het omgaan met diverse psychologische problemen en/of familiale/relationele problemen die het persoonlijk welbevinden of werk prestaties beïnvloedenCliënten correct verwijzen naar externe hulpbronnen die los staan van onze dienstverlening of binnen WPO als deel van onze holistische aanpak ¿ Duidelijke en bondige behandelingsplannen kunnen opstellen voor cliëntenDiepgaande intake kunnen doen om na te gaan of korte termijn counseling aangewezen isGepassioneerd zijn door het bieden van ondersteuning aan cliënten overal ter wereldCultuursensitief zijn en beschikken over de flexibiliteit om een telefonische vertaler-tolk te gebruiken indien nodigBeschikken over goede kennis en vaardigheden wat betreft telefonie en computerFlexibel zijn qua uurrooster ¿ soms kan gevraagd worden buiten de normale shift te werken of om van shift te veranderen Profil Master in klinische psychologieTen minste 2 jaar relevante ervaring in het aarbieden van counseling of psychologische dienstverleningCounselling kunnen geven in het Nederlands Connaissances linguistiques Nederlands : Goed Engels : Middelmatige
Psycholoog - psychotherapeut
VVKP, Kortenberg, Flanders, be
Groepspraktijk Facet is een multidisciplinaire praktijk gelegen tussen Leuven en Brussel. Wij zijn op zoek naar een collega om ons team te versterken. Bij voorkeur een psycholoog met bijkomende therapie-opleiding die zich twee dagen per week wil engageren (voorkeur dinsdag-vrijdag). Samenwerking op basis van vaste huur.
Psycholoog EMDR zelfstandig (Polikliniek Scheutbos)
SILVA medical, , be
DoeleindeSILVA medical werft aan voor de polikliniek Scheutbos een psycholoog met een achtergrond als psychotherapeut om te werken als aanvulling voor de polikliniek Scheutbos, meer bepaald op de consultatie psychiatrie, en dit met een statuut als zelfstandige.Uw functieU beantwoordt de aanvragen om psychotherapeutische begeleiding door de juiste behandeling toe te passen aan de problematiek van de mensen die u raadplegen. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend door de psychiatrische raadpleging, de dokters en/of de patiënten zelf. U werkt nauw samen met de psychiater voor patiënten die door hem naar u worden doorverwezen, maar ook voor diegenen voor wie een psychiatrische consultatie gepast lijkt. U zorgt ervoor dat de institutionele waarden worden gerespecteerd in de uitvoering van uw taken (Vooruitgang, Enthousiasme, Durf, Samenwerking, Menselijkheid), zowel voor de patiënt en zijn /haar familie, als binnen het multidisciplinaire team en het team van psychologen.U maakt deel uit van het team van de polikliniek onder leiding van de hoofdgeneesheer.Uw missieDe toevertrouwde patiënten begeleiden (actief luisteren, uitwisseling van nodige informatie, psychotherapeutische opvolging, enz.) Nauwe samenwerking met de psychiater, de behandelende dokters, de specialisten die raadplegen op de polikliniek. Relevante informatie overbrengen om het welzijn van de patiënt te verbeteren of nieuw licht te werpen op zijn situatie (waardoor een beter begrip van zijn toestand, reacties, enz.).Een samenhorigheid en een optimale samenwerking binnen het team van psychologen onderhouden.Uw profielU beschikt over een Master in psychologie, alsook een opleiding in psychotherapie U bent in het bezit van het VISA voor de functie van klinisch psycholoogU bent geregistreerd bij de Commissie van PsychologenEen ervaring op een psychiatrische dienst is een pluspunt U hebt een EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) opleiding gevolgd of u zet zich in om deze opleiding te volgenU beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden gebaseerd op luisteren, vriendelijkheid, geduld en inlevingsvermogen U bent in staat om informatie correct te analyseren, te evalueren en te integrerenU werkt samen en bent in staat om in een multidisciplinair team te werkenU bent betrouwbaar, gewetensvol en toont een zekere mate van autonomieU bent gemotiveerd, dynamisch, discreet en hebt een vriendelijke en innovatieve geestU bent tweetalig (Frans - Nederlands)Interesse ?Herkent u zichzelf in het profiel ? Is deze uitdaging iets voor u ? Wilt u zich aansluiten bij een positieve en enthousiaste omgeving? Aarzel niet om vóór 30/10/2021 te solliciteren: bij SILVA medical zorgen wij voor u!
Psycholoog voor kinderen en jongeren
VVKP, Bruges, Flanders, be
Groepspraktijk Binnenruimte zoekt een psycholoog-psychotherapeut voor kinderen en jongeren met affiniteit voor de parent en infant mental health Binnenruimte is een bloeiende groepspraktijk van psychologen-psychotherapeuten in Sint-Kruis, Brugge. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega om ons team te versterken. Wij zoeken een psycholoog-psychotherapeut voor kinderen en jongeren met affiniteit en bijzondere interesse in het werken met baby’s en de ouder-kind relatie. Naast je eigen cliënten is er ook een mogelijkheid om samen met een collega groepstherapie aan te bieden voor moeders. Je huurt een ruimte voor minimaal 10 uren op zelfstandige basis. Ervaring (minimum drie jaar) en een therapeuten-opleiding of/en ervaring in de infant mental health is een pluspunt. Naast een goeie samenwerking en overleg is er ook maandelijks intervisie. Je komt terecht in een warm en inspirerend team waar iedereen zijn sterktes kan inzetten en waar samenwerking als een grote meerwaarde wordt ervaren. Indien je interesse hebt, mag je steeds contact opnemen met Annemarie Makay voor verdere informatie op het nummer 0474736488 of mailen naar annemarie@binnenruimte.be.
Psycholoog - expert sociaal welzijn
AZ Nikolaas, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Psycholoog - expert sociaal welzijn (m/v) Geactualiseerd op 02 april 2021via AZ NIKOLAAS In deze functie zorg je er samen met de collega¿s van HR, de interne Preventiedienst, de arbeidsarts, collega¿s klinische psychologen, leidinggevenden en directie van het ziekenhuis voor het verder uitwerken en ondersteunen van het psychosociaal welzijnsbeleid, met bijzondere aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van medewerkers, teams en leidinggevenden binnen het ziekenhuis. Je bent proactief in je werking en wordt mee betrokken bij het uitwerken en implementeren van welzijnsbevorderende projecten/acties die inspelen op en een antwoord bieden aan de heersende problematiek inzake de psychosociale beleidsdomeinen die jouw werkterrein zijn (veranderingstrajecten, motivationele aspecten, hoe langer werken, generatieproblematiek, nieuwe werkwijzen, stress, burn-out, ¿). Je gaat concreet aan de slag in het coachen en begeleiden van teams, leidinggevenden en medewerkers. Je werkt nauw samen met de hr- partners die dagdagelijks in contact staan met de leidinggevenden. Je analyseert het huidig beleid en detecteert processen (en dit op het vlak van arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en in hoofdzaak de interpersoonlijke relaties op het werk) op zijn impact naar het welzijn van de werknemers en formuleert aanbevelingen. Je hebt een helikopteroverzicht maar bent eveneens in staat om het voorliggend vraagstuk voldoende breed te benaderen met oog voor alle betrokken actoren en volgens de huidige wetenschappelijke inzichten. Je geeft vorming binnen het ziekenhuis aan collega¿s, leidinggevenden en medewerkers omtrent de domeinen die tot jouw werkterrein behoren. Profiel Je hebt een Master of Science in de psychologie (bedrijfspsychologie en personeelsbeleid). Je bent vertrouwd met de gezondheidszorg en kan je inleven in de klinische situaties waarmee onze medewerkers in aanraking komen. Je bouwt makkelijk vertrouwensrelaties op en kan gericht advies geven op basis van je expertise. Je hebt een motiverende, inlevende en richtinggevende houding ten aanzien van het verder uitbouwen van het psychosociaal welzijnsbeleid binnen het ziekenhuis. Je hebt sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Je hebt sterke competenties in het ondersteunen en coachen van teams. Je kan goed plannen, kan zelfstandig werken, hebt kennis van de courante pc- toepassingen en neemt initiatief. Voor de overige taakinhouden verwijzen we naar de functieomschrijving 'Psycholoog', terug te vinden op NIKOdoc of verkrijgbaar bij de dienst P&O. Talenkennis Nederlands : Goed Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.