We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties weer te geven.
Details Aanvaarden
Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Onderzoek uitvoerend in Belgium"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Onderzoek uitvoerend in Belgium"

1 600 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Onderzoek uitvoerend in Belgium"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Onderzoek uitvoerend in Belgium getoond.

Indeling van de "Onderzoek uitvoerend" vacatures in de regionen Belgium

Valuta: EUR
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Onderzoek uitvoerend in Belgium getoond.

Top provincies Belgium volgens niveau van het loon voor de beroep "Onderzoek uitvoerend"

Valuta: EUR
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Onderzoek uitvoerend in Belgium getoond.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Belgium

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Belgium met het meest hoge loon is Lab medewerker. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 2800 eur. Op de tweede plaats staat QC Scientist met het loon van 1600 eur en op de derde plaats staat Bioloog met het loon van 1314 eur.

Aanbevolen vacatures

Projectmanager Projectontwikkeling regio Geel at People 4 Projects bvba
People 4 Projects bvba, Antwerp, Geel
P4P zoekt Projectmanager Projectontwikkeling in regio Geel.FUNCTIEBESCHRIJVING:Als Projectmanager Projectontwikkeling coördineer je een team van architecten, studiebureaus, … en zorg je voor een optimale afstemming tussen de verschillende partijen in samenspraak met projectmanager uitvoering, studiedienst en calculatie. Een greep uit je takenpakket:Opstellen van een gedetailleerd aanbestedings- en uitvoeringsdossierNa bouwaanvraag vertaling van de oorspronkelijke haalbaarheidsstudie/gunning naar een uitvoerend niveauopstellen van commercieel dossier na bekomen van uitvoerbare vergunningBewaking programma van eisen en budget tijdens zowel aanbestedings- als uitvoeringsfaseAanspreekpunt in de coördinatie van opmaak van verkoopdossiers bij residentiele projecten in samenspraak met de verantwoordelijken voor klantenbegeleiding, verkoop en marketingOnderzoek alternatieve uitvoeringsmethoden en materialen UW PROFIEL:Industrieel of Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde, Burgerlijk Ingenieur-Architect, Master ArchitectuurMinimum 2 jaar ervaring als Projectarchitect, Architect, Projectontwikkelaar,  Projectleider, Projectmanager,...Vloeiende communicatie in het NederlandsAANBOD:Een uitdagende job in een groeiend bedrijfEen no-nonsense omgeving, waarin eigen ideeën en initiatieven echt het verschil makenVast contract voor onbepaalde duur, aantrekkelijk salarispakketWerken op freelance basis bespreekbaar CONTACT:Peter Weyns: peter.weyns@p4p.beMobile: 0491 86 99 50Trefwoorden: Projectmanager Projectontwikkeling Projectontwikkelaar Project Development Industrieel Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde Bouw Burgerlijk Ingenieur-Architect Master Architectuur Projectarchitect Architect Projectleider Projectmanager D&B Deisgn & Build Turnhout Geel Kempen Locatie: Geel
Assistent Muziek (Compositie, Directie, Instrument/Zang of Jazz) (60%)
Talent voor Morgen, België, BE
(tijdelijk, opdracht 60%) LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers. Als assistent voer je doctoraatsonderzoek in de kunsten uit binnen het domein van compositie, directie, instrument/zang of jazz. Je project sluit aan bij één van de speerpunten van de campus. Voor campus Lemmens Leuven gaat het over Co-creation & Interaction, Body & Performativity, en Informed Performance. Meer informatie over de onderzoekseenheid: https://www.luca-arts.be/nl/research-unit-music-dramaabout Daarnaast ben je voor 10% actief als scriptiebegeleider van bachelor- en masterprojecten. Verantwoordelijkheden Je doctoraatsproject situeert zich in het domein van de muziek en op één van de speerpunten van de onderzoekseenheid (Co-creation & Interaction, Body & Performativity, Informed Performance). Je werkt mee aan de algemene expertiseopbouw en expertiseontsluiting op de campus en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het speerpunt. Je helpt mee in het begeleiden van (het reflectieve deel van) bachelor- en masterprojecten. Je hebt een diploma master Muziek of hiermee gelijkwaardig gestelde competenties die via een portfolio door de doctoraatscommissie van LUCA worden geëvalueerd. Indien je nog geen goedgekeurd doctoraatsproject hebt, kan je een voorstel indienen in het kader van deze sollicitatieprocedure. Voor meer informatie: https://www.luca-arts.be/nl/doctoraat-in-de-kunsten Indien je doctoraatsproject reeds is goedgekeurd door de Commissie Doctoraat in de Kunsten van LUCA, ben je als doctoraatsstudent ingeschreven aan de KU Leuven, en is je doctoraatstraject niet gestart voor 15/09/2019. Je kan zelfstandig werken, hebt verantwoordelijkheidszin en bent stressbestendig. Je bent een enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen en experimenteert met nieuwe concepten. Onderwijservaring binnen een kunsthogeschool strekt tot de aanbeveling. Communicatief in het Nederlands of het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool Wij bieden een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (60%) in het vacant ambt van assistent (barema 502, eerste periode van twee jaar, verlengbaar na positieve evaluatie). Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be) Meer informatie is te verkrijgen bij Dr. Jeroen D’hoe, Hoofd onderzoekseenheid Music & Drama, jeroen.dhoeluca-arts.be. Solliciteren kan tot en met 23 december 2021 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse. De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit een motivatiebrief waarin het voorgestelde onderzoek binnen de eigen artistieke ontwikkeling wordt geplaatst de doctoraatsaanvraag (al dan niet reeds goedgekeurd) een cv m.i.v. een portfolio met voor deze vacature relevante artistieke output attest van diploma’s (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma). Enkel volledige dossiers worden aanvaard. De selectie bestaat uit: Een preselectie op basis van de ingediende dossiers; Een selectiegesprek met de kandidaten op 20 januari 2022. De aanstelling gebeurt door het Directiecomité. De kandidaat wordt ten vroegste aangesteld op 1 februari 2022 LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten.LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers. ”Talent voor Morgen” is een initiatief van VLHORA - Vlaamse Hogescholenraad
een jurist
Koninklijk Belgisch Instituut Voor Ruimte aeronomie, België, BE
Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie Er is één vacante betrekking voor een contractuele attaché bij de dienst Contract Management van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, Ringlaan 3, 1180 Ukkel. Statuut : Contract van onbepaalde duur Startdatum : onmiddellijk vrij Deadline voor sollicitaties : 15 maart 2021 Solliciteren via www.selor.be ihkv de juristencampagne. Eerste fase generieke screening; 2de fase functiespecifieke selectieprocedure (interview evt. case). De dienst Contract Management is één van de 7 ondersteunende diensten van het BIRA. Deze dienst staat in voor het contractbeheer van de wetenschappelijke projecten. Momenteel zijn er ongeveer een 80-tal lopende onderzoeksprojecten en –programma’s. In ongeveer de helft van die projecten is BIRA als principal contractant verantwoordelijk voor het coördinerend beheer van de verschillende takenpakketten van de deelnemende nationale en internationale onderzoeksinstellingen. Deze projectcoördinatie betreft zowel de wetenschappelijke, administratieve als budgettaire opvolging van het project en de vergoeding van de bijdragen en ingebrachte kosten van de subpartners met respect voor het initieel plan. Om deze samenwerkingen te regelen worden door BIRA samenwerkingscontracten afgesloten met de verschillende actoren. De dienst werkt nauw samen met de wetenschappelijke projectverantwoordelijken en met de dienst boekhouding. De dienst bestaat uit 2 personen die in hoofdzaak verantwoordelijk zijn voor de budgettaire en administratieve opvolging. De aan te werven persoon zal instaan voor het juridisch beheer van de contracten, en zal daarnaast ingeschakeld worden in de algemene werking van het instituut als juridisch adviseur en dossierbeheerder. Verantwoordelijkheden Je staat in voor de juridische aspecten verbonden aan de werking van het instituut. Je biedt juridische ondersteuning (advies, uitvoerend werk) aan de directie, de dienst Contract Management, de dienst boekhouding en de dienst HR. De domeinen waarbinnen je actief bent zijn in hoofdzaak: contracten rond nationale en internationale wetenschappelijke samenwerking, overheidsopdrachten en leverancierscontracten (goederen, dienstverlening, licenties), verzekeringsbeheer. Je rapporteert aan de Algemeen Directeur en werkt samen met de juridische collega’s van de Ruimtepool (KMI, KSB). Contractbeheer Een groot deel van de werking van het BIRA geschiedt in het kader van (inter)nationale wetenschappelijke samenwerkingsverbanden, geïnitieerd door o.a. Belspo (Federaal Wetenschapsbeleid), ESA of de Europese Commissie. Je stelt contracten op voor die projecten waar BIRA een coördinerende rol opneemt, je leest contracten na, doet voorstellen voor aanpassingen, informeert en adviseert over rechten en plichten, en volgt de uitvoering van de overeenkomsten mee op. Je behandelt vorderingen en geschillen. Als intern referentiepersoon sta je de dienst boekhouding en de interne partners bij in de opmaak van aankoopdossiers die vallen onder de wet op de overheidsopdrachten. Algemene adviesverlening en dossieropvolging Je staat de directie bij in specifieke dossiers rond de algemene werking. Je geeft advies rond juridische beheers- en beleidsstructuren en begeleidt en ondersteunt de organisatorische hervormingen (verzelfstandiging van de Federale Wetenschappelijke Instellingen). Daarnaast wordt je ingeschakeld voor specifieke materies zoals intellectuele eigendomsrechten, licentiebeheer, wet op de privacy, arbeidsreglementering, btw-reglementering. Master in de rechten Goede kennis van het Engels Kennis van één van volgende domeinen (of bereid zijn om zich in te werken in deze materie): Contractenrecht (verbintenissen op nationaal en internationaal niveau), intellectuele eigendom (auteursrechten, licenties) overheidsopdrachten verwerking van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation (GDPR)) Niet vereist, wel een troef: Je hebt een goede kennis van het Frans (meertalige werkomgeving). Je kan goed overweg met bureautica toepassingen zoals Word en Excel. Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. Je begeleidt anderen, je oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt collega’s in hun dagelijkse werking. Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op basis van je expertise. Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Aanbod en voordelen Contract van onbepaalde duur Een gevarieerde job met veel uitdagingen en veel contacten Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie Een stabiele job Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) Aangename werksfeer binnen een wetenschappelijk milieu in een groene omgeving Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer Interessante verlofregeling (minstens 26 verlofdagen per jaar) en diverse mogelijkheden om de balans tussen werk en privé-leven op elkaar af te stemmen Mogelijkheid tot het bekomen van een fietsvergoeding 38-urenweek met vlottend uurrooster Diverse sociale en culturele voordelen: museumkaart, hospitalisatieverzekering, kortingen via de Fed kaart Bedrijfsrestaurant met warme maaltijden tegen democratische prijzen Kinderopvang tijdens de schoolvakantie SELECTIETEST Interview schriftelijke voorbereiding (1u 30') Vóór het interview krijg je een gevalstudie en 45' de tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. Meer informatie over de functie kan bekomen worden bij: Michel Hanjoul Jurist Koninklijke Sterrenwacht van België Michel(punt)hanjoul(at)oma(punt)be Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een Belgische Federale Wetenschappelijke instelling. Sinds de oprichting in 1964, doet het BIRA onderzoek en geeft het publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte. Onze wetenschappers maken gebruik van instrumenten op de grond, in de lucht, aan boord van ballonnen of in de ruimte en van computermodellen.
Projectmanager Projectontwikkeling regio Geel
People for Projects, Antwerpen
P4P zoekt Projectmanager Projectontwikkeling in regio Geel. Als Projectmanager Projectontwikkeling coördineer je een team van architecten, studiebureaus, … en zorg je voor een optimale afstemming tussen de verschillende partijen in samenspraak met projectmanager uitvoering, studiedienst en calculatie. Een greep uit je takenpakket: Opstellen van een gedetailleerd aanbestedings- en uitvoeringsdossier Na bouwaanvraag vertaling van de oorspronkelijke haalbaarheidsstudie/gunning naar een uitvoerend niveau opstellen van commercieel dossier na bekomen van uitvoerbare vergunning Bewaking programma van eisen en budget tijdens zowel aanbestedings- als uitvoeringsfase Aanspreekpunt in de coördinatie van opmaak van verkoopdossiers bij residentiele projecten in samenspraak met de verantwoordelijken voor klantenbegeleiding, verkoop en marketing Onderzoek alternatieve uitvoeringsmethoden en materialen Industrieel of Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde, Burgerlijk Ingenieur-Architect, Master Architectuur Minimum 3 jaar ervaring als Projectarchitect, Architect, Projectontwikkelaar, Projectleider, Projectmanager, Vloeiende communicatie in het Nederlands Een uitdagende job in een groeiend bedrijf Een no-nonsense omgeving, waarin eigen ideeën en initiatieven echt het verschil maken Vast contract voor onbepaalde duur, aantrekkelijk salarispakket Antwerpen Oudeleeuwenrui 7 bus 8 2000 Antwerpen
Projectmanager Projectontwikkeling regio Geel
PEOPLE FOR PROJECTS, Geel, Turnhout
Als Projectmanager Projectontwikkeling coördineer je een team van architecten, studiebureaus, … en zorg je voor een optimale afstemming tussen de verschillende partijen in samenspraak met projectmanager uitvoering, studiedienst en calculatie. Een greep uit je takenpakket: Opstellen van een gedetailleerd aanbestedings- en uitvoeringsdossier Na bouwaanvraag vertaling van de oorspronkelijke haalbaarheidsstudie/gunning naar een uitvoerend niveau opstellen van commercieel dossier na bekomen van uitvoerbare vergunning Bewaking programma van eisen en budget tijdens zowel aanbestedings- als uitvoeringsfase Aanspreekpunt in de coördinatie van opmaak van verkoopdossiers bij residentiele projecten in samenspraak met de verantwoordelijken voor klantenbegeleiding, verkoop en marketing Onderzoek alternatieve uitvoeringsmethoden en materialen Industrieel of Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde, Burgerlijk Ingenieur-Architect, Master Architectuur Minimum 3 jaar ervaring als Projectarchitect, Architect, Projectontwikkelaar, Projectleider, Projectmanager, Vloeiende communicatie in het Nederlands Een uitdagende job in een groeiend bedrijf Een no-nonsense omgeving, waarin eigen ideeën en initiatieven echt het verschil maken Vast contract voor onbepaalde duur, aantrekkelijk salarispakket Plaats tewerkstelling Master: Studiegebied Architectuur Master Ingenieurswetenschappen: Architectuur Master Industriële wetenschappen: Bouwkunde Master Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde Werkervaring Minstens 2 jaar ervaring Talenkennis Nederlands (zeer goed) Contract van onbepaalde duur Voltijds Plaats tewerkstelling Log in om te ontdekken hoe goed deze job bij je past Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Chief Medical Information Officer
UZA, Edegem, Antwerpen
Wat is het dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)? Misschien is het wel die eigen cultuur van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor zorgkwaliteit. Of zijn het de extra opleidingsmogelijkheden en de persoonlijke groeikansen, net als de toffe sfeer onder enthousiaste collega’s? Wat het ook mag zijn, één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt niet te weerstaan. Tijd om te ontdekken wat joù aantrekt in het UZA. De Chief Medical Information Officer (CMIO) is verantwoordelijk voor het bepalen van een visie, toekomstige beslissingen en strategisch gebruik van klinische informatiesystemen voor optimale gezondheidszorg. De kandidaat zal zich focussen op het aangaan van en voortbouwen op nieuwe relaties met niet alleen de medisch directeur, directeur patiëntenzorg en directeur personeel, maar ook door intensief samen te werken met de dienst ICT, als verantwoordelijke van nieuwe en opkomende technologieën in de gezondheidszorg, terwijl hij/zij de impact begrijpt op de organisatie, de medische geleding, de verwijzers én de patiënten. De CMIO zal zich ook richten op het uitbreiden van de te omvatten rol naar alles wat met technologie, digitale oplossingen, data-analyse, patiëntenzorg, patiënt en zorgverlener betrokkenheid, ervaring, training, ontwikkeling en implementatie te maken heeft. Deze functie is een mix van zowel klinische, technische als administratieve verantwoordelijkheden. je dient als schakel tussen de medische geleding, ICT en directiecomité; je neemt deel aan de planning, selectie, implementatie en prestatiebeoordeling van klinische ICT (EPD) met een scherp inzicht voor een betrouwbare en consistente patiëntervaring, kwaliteitsresultaten en eliminatie van verspilling; je helpt bij de ontwikkeling van trainingsprogramma's voor clinici over klinische systemen (EPD) en continue verbetering van dergelijke trainingsprogramma's; je neemt actief deel aan het EPD op het gebied van ontwerp-, test- en implementatietaken en biedt doorlopende beoordeling en ontwikkeling van waarschuwingen, zorgrichtlijnen en protocollen; je werkt samen met de leverancier aan productontwikkeling en implementatiestrategie; je ontwikkelt strategische plannen met betrekking tot informatiebeheer, klinische IT, regelgeving en nalevingsmaatregelen; je evalueert en doet aanbevelingen met betrekking tot workflows/processen in de klinische praktijk en computerapparatuur voor artsen; de CMIO dient als change manager en pleit voor een optimale werkwijze en procesverbetering; je bent in staat om anderen in te schakelen en te verbinden, om kansen, problemen en aanbevelingen te presenteren aan de ondersteunings-/implementatieteams op een zodanige manier dat het gewenste resultaat wordt verduidelijkt; je pleit op een assertieve maar positieve manier voor artsen bij vergadermomenten met andere belanghebbenden en dient als pleiter voor belanghebbenden bij ontmoetingen met artsen/zorgverleners; je zorgt ervoor dat vastgelegde bedrijfsnormen, beleid, wettelijke vereisten en nalevingsprotocollen effectief worden geïmplementeerd, voortdurend worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast om de levering van hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen met behoud van kosteneffectieve uitwerkingen; je raakt zeer vertrouwd met alle aspecten van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD: Cerner) die met de zorgverlener te maken hebben om zorgverleners te helpen een positieve ervaring met het EPD te krijgen, maar tevens het EPD verder te ontwikkelen tot een high-end toepassing naar nationale en internationale normen; je werkt actief samen met alle directieleden en senior management om de efficiëntie te vergroten en de betrokkenheid van patiënten/het gebruik van technologie te ondersteunen (patiëntenportaal, verwijzersportaal). Wat verwachten we van jou? je behaalde een diploma doctor in genees-, heel- en verloskunde of arts en voltooiing van een geaccrediteerd residentschap en/of followship-programma; je hebt minimaal 5 jaar klinische ervaring in een ziekenhuisomgeving; je bent in staat om de cultuur van een organisatie te begrijpen en te besturen; je bent bereid om de lean-methodologie toe te passen op bredere klinische technologie-workflows; je assimileert met de medische geleding en uitvoerend management en wordt gerespecteerd door collega's; je handhaaft je competenties en verbetert je professionele groei en ontwikkeling door middel van permanente opleiding, conferenties en seminars en woont trainingen bij met betrekking tot klinische IT zoals gevraagd/nodig; je hebt een algemeen begrip van ongelijksoortige systemen en integratie-/informatiestroom; je hebt het vermogen om sterke relaties te vormen met het directiecomité, ICT en medisch personeel; je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, met name het vermogen om complexe berichten tussen de medische staf en ICT over te brengen; je hebt effectieve project- en verandermanagementvaardigheden; je bent gebeten in het gebruik van ICT systemen (en EPD in het bijzonder) om de zorgverlening te verbeteren; je hebt sterke leiderschapsvaardigheden en effectieve luister- en onderhandelingsvaardigheden; je bent bekwaam in het gebruik en ontwerp van elekronische medische dossiers en andere systemen. Uw sollicitatie zal behandeld worden door het HR departement van UZA zelf. Voor alle bijkomende informatie aangaande uw kandidatuur verwijzen we u dan ook vriendelijk door naar het HR departement van UZA. UZA gebruikt CVWarehouse.com om zijn vacatures en/of registraties voor stages en jobstudenten op te volgen. Indien u CVWarehouse reeds gebruikt heeft om te solliciteren, gebruik dan uw bestaande profiel om in te loggen.
Screening gastprofessor hoofdvak Trompet
Talent voor Morgen, België, BE
Screening gastprofessor hoofdvak Trompet LUCA School of Arts gaat over tot de screening van de arbeidsmarkt voor een lesopdracht gastprofessor hoofdvak Trompet voor het academiejaar 2022-2023 (min. 20%) LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers. Gastprofessoren staan, in samenwerking met de andere collega’s en vanuit hun specifieke competenties, in voor de opleiding van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities en het begeleiden van pedagogische projecten. De kandidaat: is breed actief als trompettist (met aandacht voor traditie én vernieuwing) heeft uitgebreide ervaring in kamermuziek woont of werkt in België, of is bereid om te wonen en te werken in België koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid, vanuit een grote bevlogenheid en met oog voor zelfontplooiing van de student is als teamplayer bereid tot collegiale samenwerking is flexibel, geëngageerd en ondernemend heeft ervaring met of staat open voor cross-disciplinaire samenwerking is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij studenten en heeft bij voorkeur objectief aantoonbare academische vaardigheden heeft bij voorkeur een sterke connectie met het deeltijd kunstonderwijs is bereid de digitale ontwikkeling bij de student te stimuleren is communicatief in het Engels en/of Nederlands Is loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool Geïnteresseerden worden verzocht per mail een dossier in te dienen bij de personeelsdienst van LUCA: personeelsdienstluca-arts.be een brief met motivering en curriculum vitae maximaal 2 aanbevelingsbrieven (met vermelding van coördinaten/contactgegevens) een nota over de persoonlijke artistiek-pedagogisch visie (max. 2 pagina’s) een link naar een (online) artistiek portfolio met videobestanden van uitvoeringen (min. 20 minuten) Een eerste selectie wordt uitgevoerd door een screeningscommissie, bestaande uit het opleidingshoofd, interne en externe vakexperten en HR als verslaggever. Nadien worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor deelname aan een gesprek. Tijdens dit interview komt ook het artistiek portfolio aan bod. De screeningscommissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten. Het opleidingshoofd onderzoekt op basis van dit rapport de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving (in geval van minimaal 3 regulier financierbare studenten) wordt voorzien in een aanstelling van minimaal 20% als contractueel gastprofessor, vanaf 1/11/2022. Het opdrachtvolume en salaris worden bepaald door het opleidingshoofd en worden berekend aan de hand van het aantal studenten. Meer informatie is te verkrijgen bij opleidingshoofd Muziek, prof. dr. Thomas De Baets: thomas.debaetsluca-arts.be Kandideren kan tot en met 9 december 2021. Het gesprek zal doorgaan op 17 december 2021 in de namiddag. LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten.LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers. ”Talent voor Morgen” is een initiatief van VLHORA - Vlaamse Hogescholenraad
Screening gastprofessor hoofdvak Percussie
Talent voor Morgen, België, BE
Screening gastprofessor hoofdvak Percussie LUCA School of Arts gaat over tot de screening van de arbeidsmarkt voor een lesopdracht gastprofessor hoofdvak Percussie voor het academiejaar 2022-2023 (min. 20%) LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers. Gastprofessoren staan, in samenwerking met de andere collega’s en vanuit hun specifieke competenties, in voor de opleiding van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities en het begeleiden van pedagogische projecten. De kandidaat: is breed actief als percussionist (met aandacht voor traditie én vernieuwing) heeft als uitvoerder uitgebreide ervaring met klassieke drums heeft uitgebreide ervaring in kamermuziek woont of werkt in België, of is bereid om te wonen en te werken in België koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid, vanuit een grote bevlogenheid en met oog voor zelfontplooiing van de student is als teamplayer bereid tot collegiale samenwerking is flexibel, geëngageerd en ondernemend heeft ervaring met of staat open voor cross-disciplinaire samenwerking is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij studenten en heeft bij voorkeur objectief aantoonbare academische vaardigheden heeft bij voorkeur een sterke connectie met het deeltijd kunstonderwijs is bereid de digitale ontwikkeling bij de student te stimuleren is communicatief in het Engels en/of Nederlands Is loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool Geïnteresseerden worden verzocht per mail een dossier in te dienen bij de personeelsdienst van LUCA: personeelsdienstluca-arts.be een brief met motivering en curriculum vitae maximaal 2 aanbevelingsbrieven (met vermelding van coördinaten/contactgegevens) een nota over de persoonlijke artistiek-pedagogisch visie (max. 2 pagina’s) een link naar een (online) artistiek portfolio met videobestanden van uitvoeringen (min. 20 minuten) Een eerste selectie wordt uitgevoerd door een screeningscommissie, bestaande uit het opleidingshoofd, interne en externe vakexperten en HR als verslaggever. Nadien worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor deelname aan een gesprek. Tijdens dit interview komt ook het artistiek portfolio aan bod. De screeningscommissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten. Het opleidingshoofd onderzoekt op basis van dit rapport de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving (in geval van minimaal 3 regulier financierbare studenten) wordt voorzien in een aanstelling van minimaal 20% als contractueel gastprofessor, vanaf 1/11/2022. Het opdrachtvolume en salaris worden bepaald door het opleidingshoofd en worden berekend aan de hand van het aantal studenten. Meer informatie is te verkrijgen bij opleidingshoofd Muziek, prof. dr. Thomas De Baets: thomas.debaetsluca-arts.be Kandideren kan tot en met 9 december 2021. Het gesprek zal doorgaan op 17 december 2021 in de voormiddag. LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten.LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers. ”Talent voor Morgen” is een initiatief van VLHORA - Vlaamse Hogescholenraad
Controleur (uitvoerend) – Directie Preventie – Dienst Technische en Operationele Preventie
Brandweer Zone Antwerpen, Gent
Controleur (uitvoerend) – Directie Preventie – Dienst Technische en Operationele Preventie Brandweerzone Centrum / Gent / Oost-Vlaanderen Solliciteren kan tot: 26 November 2021 Brandweerzone Centrum Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte. Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem. Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen . Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. Zij krijgen administratieve en technische ondersteuning van ruim 80 personeelsleden vanuit de hoofdkazerne in Gent. Wil je graag een job met maatschappelijke relevantie, bekijk dan zeker onze vacatures. Bij Zone Centrum zit je goed Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team? Beschrijving Jouw functie: De directie preventie omvat 2 diensten: ‘Technische Preventie’ en ‘Operationele Preventie’. Deze directie wordt aangestuurd en gecoördineerd door een directeur. Deze staat in voor de synergie tussen de verschillende cellen en de vrijwilligers om de goede samenwerking te bewaken. De dienst Technische Preventie heeft als kerntaak de stedenbouwkundige - en milieuvergunningsaanvragen te toetsen aan de bestaande reglementeringen en de naleving ervan te controleren. Omdat de laatste jaren de wetgeving enorm is toegenomen werd er gekozen om te specialiseren. Het preventieteam zal worden verdeeld in 4 experten cellen: Onder de dienst Operationele Preventie, vallen de cellen BPA, mobiliteit en evenementen . Deze opdrachten worden voornamelijk uitgevoerd door operationeel personeel. Je bent werkzaam als Controleur binnen zowel de Dienst Technische Preventie (ongeveer 70%) als de Dienst Operationele Preventie (ongeveer 30%). In hoofdzaak werk je rond de doelstellingen met betrekking tot brandveiligheid. Je staat in voor volgende taken: Je zorgt voor bewaking van de brandveiligheid in de zone. Je staat met andere woorden in voor het bewaken van de brandveiligheid door het uitvoeren van controles op de naleving van de vigerende reglementen inzake brandveiligheid. Dit houdt o.m. in dat je: afspraken vastlegt met de eigenaar/huurder/exploitant/syndicus/architecten/aannemers van een pand of perceel voor een inspectie; afspraken vastlegt met de organisatoren van een evenement; ter plaatse gaat om de nodige vaststellingen en opmetingen te doen; (schriftelijke) verslaggeving doet van jouw controles; jouw bezoeken zelf organiseert en administratief afwerkt. Je zorgt ervoor dat de elementaire (brand)veiligheidsvereisten, gekend zijn en gerespecteerd worden. Dit houdt o.m. in dat je: brandinspectieverslagen opmaakt en opvolgt; advies (zowel mondeling als schriftelijk) verleent; meehelpt aan sensibiliseringscampagnes, zoals beurzen, informatieavonden, screenings, … Je werkt mee aan de opdrachten in het kader van de operationele doelstellingen van de dienst preventie. Je bewaakt en handhaaft de regels inzake brandveiligheid. Dit houdt onder meer in dat je de controles uitvoert op de federale wetgeving (basisnormen brandveiligheid), de decreten en politiereglementen inzake brandveiligheid en deze ook opvolgt. Je staat in voor de administratieve opdrachten die nodig zijn om je toegewezen opdrachten optimaal op te volgen. Dit houdt o.a. in dat je: dossiers bijhoudt, opvolgt en beheert; correcte inspectieverslagen en attesten opmaakt; brieven, e-mails en faxen correct behandelt. Je werkt hoofdzakelijk conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement, occasioneel indien de dienst het vereist na de daguren (zoals ’s avonds en in het weekend) Je past je binnen jouw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst waar je bent tewerkgesteld. Er kan jou door jouw leidinggevende gevraagd worden om bijzondere prestaties te verrichten conform de vigerende regeling en er kan jou gevraagd worden om op verschillende plaatsen binnen de zone te werk Deelnemingsvoorwaarden Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor één jaar relevante professionele werkervaring in een technisch domein beschikken over een bachelordiploma in een technische richting (bijvoorbeeld bouw, elektriciteit,…) beschikken over een rijbewijs B. Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van aanwerving: Gelet op de specificiteit van de functie verbinden kandidaten zich ertoe om, bij de eerstvolgende mogelijkheid die geboden wordt door de betreffende opleidingsinstantie, het getuigschrift te behalen van PREV-2. Indien de kandidaten dit niet behalen, wordt de tewerkstelling stopgezet. Er is een herkansing van het examen mogelijk; een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; de burgerlijke en politieke rechten genieten; medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk; voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht; voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; de anti-discriminatie verklaring onderschrijven; slagen voor de selectieprocedure (zie verder); Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn op de uiterste inschrijvingsdatum. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze voldoen aan de diplomavereisten op het ogenblik van aanstelling. De kandidaten die buitenlandse diploma’s voorleggen, moeten vóór de uiterste datum geldend voor de inschrijvingen voor de selectieprocedure het bewijs leveren dat ze de gelijkwaardigheid van het diploma hebben aangevraagd. De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene aanwervingsvoorwaarden. Om de te meten competenties efficiënt en doelgericht te kunnen beoordelen bestaat de selectieprocedure uit: Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Voor kandidaten via de aanwervingsprocedure die enkel voldoen aan de ervaringsvereiste (geen bachelordiploma), wordt dit deel vervangen door: een eliminerend capacitair deel Dit deel is eliminerend en kan slechts een positief of negatief eindresultaat hebben. Aansluitend volgt hierop het niet-eliminerend psychotechnisch deel. Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Hierbij kunnen de behaalde resultaten van het eliminerend capacitair- en vaardigheidsdeel een onderdeel uitmaken van het niet-eliminerende psychotechnisch deel. Een eliminerend schriftelijk deel De kandidaten krijgen een of meer opdrachten relevant voor de functie voorgelegd. Dit gedeelte staat op 30 punten. Men moet 50% behalen om te slagen en om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel. een eliminerend mondeling deel In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dient de kandidaat een presentatie of dergelijke te geven. Dit gedeelte staat op 70 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel. Op het totaal van alle vergelijkende selectieonderdelen samen moeten kandidaten minstens 60% behalen om geslaagd te zijn in de selectieprocedure. In overleg met de betrokken partijen en vanuit de inhoud van de functiebeschrijving wordt voorgesteld om volgende competenties, cruciaal voor de uitoefening van de functie te meten: resultaatgericht werken samenwerken probleemoplossend werken technische vaardigheden beheersen regelgericht werken zich waardig en integer gedragen Ons aanbod: afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie interne kandidaten behouden hun reeds verworven statuut eventueel meerekenen van relevante anciënniteit een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden Opgelet : zorg voor een duidelijk curriculum vitae dat melding maakt van de exacte data van tewerkstelling en van de functie-inhoud. De ervaringsvereiste wordt beoordeeld op basis van uw CV. Zorg ervoor dat u toelichting geeft bij uw ervaring (uitgebreide beschrijving van uw takenpakket), dat u exacte data meegeeft (jaartallen alleen volstaan niet) en dat uw relevante beroepservaring terug te vinden is in uw CV. Het tijdig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen via jobsbwzc.be of via 09 268 88 63. De Brandweerzone gaat voluit voor gelijke kansen Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.
Screening gastprofessor hoofdvak Jazz Piano
Talent voor Morgen, België, BE
LUCA School of Arts gaat over tot de screening van de arbeidsmarkt voor een lesopdracht gastprofessor hoofdvak Jazz Piano voor het academiejaar 2022-2023 (min. 20%) LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers. Gastprofessoren staan, in samenwerking met de andere collega’s en vanuit hun specifieke competenties, in voor de opleiding van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities en het begeleiden van pedagogische projecten. De kandidaat: is breed actief als jazz pianist (met aandacht voor traditie én vernieuwing) heeft bij voorkeur een masterdiploma jazz piano en klassieke piano woont of werkt in België, of is bereid om te wonen en te werken in België koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid, vanuit een grote bevlogenheid en met oog voor zelfontplooiing van de student is als teamplayer bereid tot collegiale samenwerking is flexibel, geëngageerd en ondernemend heeft ervaring met of staat open voor cross-disciplinaire samenwerking is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij studenten en heeft bij voorkeur objectief aantoonbare academische vaardigheden heeft bij voorkeur een sterke connectie met het deeltijd kunstonderwijs is bereid de digitale ontwikkeling bij de student te stimuleren is communicatief in het Engels en/of Nederlands Is loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool Geïnteresseerden worden verzocht per mail een dossier in te dienen bij de personeelsdienst van LUCA: personeelsdienstluca-arts.be een brief met motivering en curriculum vitae maximaal 2 aanbevelingsbrieven (met vermelding van coördinaten/contactgegevens) een nota over de persoonlijke artistiek-pedagogisch visie (max. 2 pagina’s) een link naar een (online) artistiek portfolio met videobestanden van uitvoeringen (min. 20 minuten) Een eerste selectie wordt uitgevoerd door een screeningscommissie, bestaande uit het opleidingshoofd, interne en externe vakexperten en HR als verslaggever. Nadien worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor deelname aan een gesprek. Tijdens dit interview komt ook het artistiek portfolio aan bod. De screeningscommissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten. Het opleidingshoofd onderzoekt op basis van dit rapport de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving (in geval van minimaal 3 regulier financierbare studenten) wordt voorzien in een aanstelling van minimaal 20% als contractueel gastprofessor vanaf 1/11/2022. Het opdrachtvolume en salaris worden bepaald door het opleidingshoofd en worden berekend aan de hand van het aantal studenten. Meer informatie is te verkrijgen bij opleidingshoofd Muziek, prof. dr. Thomas De Baets: thomas.debaetsluca-arts.be Kandideren kan tot en met 9 december 2021. Het gesprek zal doorgaan op 17 december 2021 in de namiddag. LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten.LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers. ”Talent voor Morgen” is een initiatief van VLHORA - Vlaamse Hogescholenraad
medewerker digitale communicatie
UZ Gent,
In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg . Maak jij binnenkort mee het verschil? Ga voor een uitdagende job als medewerker digitale communicatie (100 % Statutair) . Functieomschrijving Als medewerker digitale communicatie sta je in voor het beheer van socialemediakanalen (praktisch en uitvoerend): Je creëert content (foto’s, video’s, reels, enz.) en je schrijft copy voor socialemediakanalen van het UZ Gent (Facebookpagina, Instagram, Linkedin) Je verzorgt de webcare: Je beantwoordt berichten en verwerkt deze in voorziene tool Je staat in voor de monitoring Je stelt de contentkalender op voor sociale media (ad hoc en lange termijn) Je beheert de facebookgroep voor medewerkers Je staat in voor de monitoring Je beheert het ledenbestand Je plaats berichten en reageert indien nodig Je organiseert de Takeovers Instagram Je stelt de planning op Je staat in voor de intake, workshops, foto’s, aankondiging,… Je volgt op en je staat in voor de monitoring Je organiseert live-uitzendingen op sociale media van A tot Z Je maakt advertenties op sociale media op (uitvoerend) Je maakt copy en content Je staat ook in voor grotere campagnes Socialemediacampagnes Je maakt, levert en volgt copy/content op Je beheert Twitter bij afwezigheid van de persverantwoordelijke/woordvoerder Je bent de interne ambassadeur via Social Seeder Je maakt campagnes op en stuurt deze uit Je ondersteunt de organisatie: acties uitdenken en rekruteren Video’s Je maakt zelf socialemediavideo’s en andere video’s van A tot Z Je beheert Vimeo- en YouTubekanaal van het UZ Gent Gewenst profiel Je bent in het bezit van een diploma waarbij communicatie een belangrijke rol speelde. Je hebt minstens 4 jaar relevante werkervaring in professionele context in het beheer van digitale communicatiekanalen.  Je hebt ervaring met het beheer van sociale media in professionele context. Je kent Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn door en door. Je volgt actief de trends op. Je bent gebeten door communicatie en technologie. Je hebt een ruime interesse en een passie voor nieuws en volgt de actualiteit via diverse nieuwskanalen. Je bent stressbestendig, behoudt het overzicht in complexe situaties en stelt je flexibel op. Je beheerst de courante softwareprogramma’s uitstekend. Je hebt goede kennis van Adobe Creative Cloud, meer bepaald Photoshop en Première Pro, Facebook Business Manager en Ads manager. Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG: Je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk. Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je zet je enthousiast en vastberaden in, ook als het moeilijk gaat. Je speelt in op de behoeften en noden van je klant en zijn omgeving. Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep. Je past je gedrag aan situaties, personen, overtuigingen en verwachtingen aan. Je bent creatief in de contacten met de diverse doelgroepen en je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt tijd en middelen om de vooropgestelde doelen te bereiken. Selectieprocedure Deel 3: Competentiegericht interview op vrijdag 21 januari 2022 (VM) of vrijdag 28 januari 2022 (VM) . Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten.  Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding. Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen. Ontdek ook de .
Fleet Manager
Transport Van De Poel, Herenthout, Turnhout
Omschrijving De Fleet Manager stuurt de garage aan, houdt toezicht op de bezetting van de carwash en zorgt ervoor dat de voertuigen in goede staat kunnen gebruikt worden. Bijkomend controleert hij/zij de verbruiken en de rijscores van de chauffeurs. Wat verwachten we van jou? Wat valt er onder jouw takenpakket? Het beheer van een wagenpark en onderhoudscontracten opvolgen. Planning van de technische keuring op particuliere of industriële voertuigen. Coördineren van de onderhoudswerkzaamheden met externe carrosserie/interne – en externe garages zodat de wagens in goede technische staat verkeren. In nauwe samenwerking met de operations manager van planning bepalen wanneer grote onderhoudswerken kunnen uitgevoerd worden in functie van de inzetbare capaciteit. De nood aan reparatie, onderhoud, specifiek gebruik, … vaststellen en interventies of aangepaste acties bepalen (soort, duur, kosten, voorwaarden, …) De nood aan vernieuwing, uitbreiding of evolutie van het wagenpark bepalen. De kosten voor het gebruik van de voertuigen opvolgen en analyseren (beheer, optimalisatie verbruik, outsourcing, ….) Daar waar nodig prioriteiten bepalen van herstellingen en onderhoud. Orde en netheid van de vrachtwagens Technische materialen en uitrusting van de vrachtwagens Opvolgen van brandstofverbruik en rijscores van chauffeurs Aansturen van garage Personeelsbezetting garage en carwash bewaken Algemene staat van het wagenpark bewaken Adviseert het LT bij fleet-gerelateerde vragen en problemen. Onderhouden contacten met diverse fleet gerelateerde leveranciers. Zorgt dat de juiste persoon op de juiste plaats zit binnen zijn bevoegdheidsdomein zodat de afdeling maximale prestaties kan neerzetten. Dit is afgestemd op de talenten, het groeipad, de voorkeur van medewerkers zelf. Initieert projecten om de teamwerking te verbeteren. Een project is nodig wanneer samenwerking nodig is tussen meerdere personen/afdelingen. De nacalculatie over de activiteiten van het team opvolgen en analyseren. Op basis hiervan een vooruitgangstraject voorstellen. Voorziet de afdeling, indien noodzakelijk, van de juiste middelen om het werk zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren rekening houdende met budgetten op jaarbasis en houdt hierbij rekening met het hoger doel. (Budget voor tools, opleiding, materiaal, …) De activiteiten van het team bewaken volgens de prioriteiten en onvoorziene omstandigheden. Verdelen van taken en verantwoordelijkheden en controle uitoefenen op het efficiënt uitvoeren ervan Uitvoerend werk teamleden opvolgen en bijsturen indien nodig: Nieuwe instructies/procedures/veranderingen mondeling toelichten Opvolgen of deze instructies/procedures gevolgd worden (controle) Bijsturen indien nodig Controleren of teamleaden info naar de juiste collega’s van de verschillende afdelingen doorgeven (bv. schades, ongevallen, diefstal, etc.). Neemt actief deel aan klachten onderzoeken en arbeidsongevallenonderzoeken en het opstellen van de corrigerende en preventieve maatregelen hieromtrent Neemt actief deel aan de onderzoeken inzake risicopreventie, collectieve en persoonlijke beschermingsmaatregelen. Zorgt voor de nodige opleiding en informatie aan de werknemers. Neemt actief deel aan het onderzoek naar efficiëntie slagen op gebied van energie en milieu (oa kilometers vrachtwagens, Co2 vermindering, LNG wagen planning, etc …). Ons aanbod Je wordt lid van een enthousiast en gedreven team. Er heerst een l euke, familiale sfeer We bieden je voldoende uitdaging om te kunnen blijven groeien . Contract van onbepaalde duur . Competitief loonpakket Wat het eindresultaat ook wordt, we beloven je eerlijke feedback op jouw kandidatuurstelling. Plaats van tewerkstelling: Atealaan 32, 2270 Herenthout Wil jij onze collega worden? Twijfel dan niet en contacteer ons door te bellen naar 014/28.38.47 of stuur je cv naar valerievandepoel.com .