Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Financiële misdaadassistent in Belgium"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Financiële misdaadassistent in Belgium"

3 334 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Financiële misdaadassistent in Belgium"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Financiële misdaadassistent in Belgium getoond.

Indeling van de "Financiële misdaadassistent" vacatures in de regionen Belgium

Valuta: EUR
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Financiële misdaadassistent in Belgium getoond.

Top provincies Belgium volgens niveau van het loon voor de beroep "Financiële misdaadassistent"

Valuta: EUR
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Financiële misdaadassistent in Belgium getoond.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Belgium

Valuta: EUR
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Financiële misdaadassistent in Belgium getoond.

Aanbevolen vacatures

Senior medewerker verantwoordelijk voor financiële educatie in het Vlaams onderwijs (m/v)
Actiris,
Waar kom je terecht? Wikifin is het programma voor financiële educatie van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De voornaamste opdracht van de FSMA is de consumenten van financiële producten beschermen. Om de burgers beter vertrouwd te maken met financiële thema¿s, heeft Wikifin een programma uitgewerkt dat berust op 3 pijlers: · een website voor het grote publiek met neutrale en praktische informatie over geldzaken ( wikifin.be ). Vandaag telt de website nagenoeg 4 miljoen bezoekers per jaar. Daarnaast organiseert Wikifin `De Week van het Geld¿ en andere sensibiliseringsacties in de media. Vaak worden die acties op touw gezet in samenwerking met verschillende overheidsinstellingen en verenigingen; · verschillende pedagogische tools en opleidingen die leerkrachten moeten helpen financiële educatie een plaats te geven op school ( Wikifin at school ); · het Wikifin Lab, een ambitieus en interactief belevingscentrum om geldzaken beter te begrijpen ( Wikifin Lab ). Je krijgt de kans om mee te werken aan het verder uitrollen van financiële educatieprogramma¿s in België, en meer bepaald in het Nederlandstalig onderwijs. Je werkt voltijds in een dynamisch team bij een openbare instelling die in internationaal verband bekend staat om haar professionele en nauwgezette aanpak. Wat houdt je functie in? · Aan de hand van de in kaart gebrachte behoeften op het terrein, stel je samen met het team de prioriteiten vast voor het Nederlandstalig onderwijs. Die behoeften hangen nauw samen met de nieuwe eindtermen die vanaf september 2021 gelden voor de tweede en de derde graad. · Je organiseert en begeleidt workshops voor leerkrachten rond financiële educatie. Hiervoor werk je nauw samen met je teamleden, en vooral met de Nederlandstalige animatoren van het Wikifin Lab. · Je zorgt voor nuttig pedagogisch materiaal op het Wikifinplatform voor leerkrachten (verder uitwerken en updaten van de suggesties voor activiteiten in de klas, ontwikkelen van tools in lijn met de verwachtingen van de leerkrachten, opstellen van de newsletter ...). · Via diverse initiatieven help je het Wikifin-programma ingang te doen vinden en te promoten in onderwijsmiddens. Je volgt nauwlettend de ontwikkelingen in het onderwijs. Je biedt ondersteuning aan de onderwijsnetten en de leerkrachten om de eindtermen te vertalen naar concrete initiatieven in de klas. · Je kijkt met een pedagogische bril naar alle activiteiten en publicaties van Wikifin. · Je draagt bij aan de verdere uitbouw en de goede werking van het centrum voor financiële educatie, het Wikifin Lab, dat in 2020 zijn deuren heeft geopend. Leerlingen begeleiden in het Lab kan ook deel uitmaken van je opdracht. Profil · Je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald in de economische of humane wetenschappen. · Je kan bogen op ten minste 5 jaar ervaring in het onderwijs in Vlaanderen. · Je hebt economische vakken onderwezen in het secundair onderwijs. · Je hebt affiniteit met financiële thema¿s. · Je kan ingewikkelde zaken eenvoudig uitleggen zodat ze verstaanbaar worden voor een divers publiek. · Je kan kennis en vaardigheden op het vlak van financiële vorming op een inspirerende manier overbrengen. · Je werkt autonoom en bent flexibel. · Je hebt organisatietalent en zorgt ervoor dat plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. · Je bent een echte teamplayer. · Je kan goed aarden in een zeer gestructureerde instelling als de FSMA waar hoge kwaliteitseisen worden gesteld aan het werk. · Je kan je vlot aanpassen en hebt sterke interpersoonlijke vaardigheden. · Je spreekt perfect Nederlands en hebt een basiskennis van het Frans. · Je respecteert de vertrouwelijkheid. · Je hebt een uitstekende kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel ...). Connaissances linguistiques Frans : Middelmatige Nederlands : Goed
Senior medewerker verantwoordelijk voor financiële educatie in het Vlaams onderwijs (m/v)
Actiris,
Wikifin is het programma voor financiële educatie van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De voornaamste opdracht van de FSMA is de consumenten van financiële producten beschermen. Om de burgers beter vertrouwd te maken met financiële thema¿s, heeft Wikifin een programma uitgewerkt dat berust op 3 pijlers: · een website voor het grote publiek met neutrale en praktische informatie over geldzaken ( wikifin.be ). Vandaag telt de website nagenoeg 4 miljoen bezoekers per jaar. Daarnaast organiseert Wikifin `De Week van het Geld¿ en andere sensibiliseringsacties in de media. Vaak worden die acties op touw gezet in samenwerking met verschillende overheidsinstellingen en verenigingen; · verschillende pedagogische tools en opleidingen die leerkrachten moeten helpen financiële educatie een plaats te geven op school ( Wikifin at school ); · het Wikifin Lab, een ambitieus en interactief belevingscentrum om geldzaken beter te begrijpen ( Wikifin Lab ). Je krijgt de kans om mee te werken aan het verder uitrollen van financiële educatieprogramma¿s in België, en meer bepaald in het Nederlandstalig onderwijs. Je werkt voltijds in een dynamisch team bij een openbare instelling die in internationaal verband bekend staat om haar professionele en nauwgezette aanpak. Wat houdt je functie in? · Aan de hand van de in kaart gebrachte behoeften op het terrein, stel je samen met het team de prioriteiten vast voor het Nederlandstalig onderwijs. Die behoeften hangen nauw samen met de nieuwe eindtermen die vanaf september 2021 gelden voor de tweede en de derde graad. · Je organiseert en begeleidt workshops voor leerkrachten rond financiële educatie. Hiervoor werk je nauw samen met je teamleden, en vooral met de Nederlandstalige animatoren van het Wikifin Lab. · Je zorgt voor nuttig pedagogisch materiaal op het Wikifinplatform voor leerkrachten (verder uitwerken en updaten van de suggesties voor activiteiten in de klas, ontwikkelen van tools in lijn met de verwachtingen van de leerkrachten, opstellen van de newsletter ...). · Via diverse initiatieven help je het Wikifin-programma ingang te doen vinden en te promoten in onderwijsmiddens. Je volgt nauwlettend de ontwikkelingen in het onderwijs. Je biedt ondersteuning aan de onderwijsnetten en de leerkrachten om de eindtermen te vertalen naar concrete initiatieven in de klas. · Je kijkt met een pedagogische bril naar alle activiteiten en publicaties van Wikifin. · Je draagt bij aan de verdere uitbouw en de goede werking van het centrum voor financiële educatie, het Wikifin Lab, dat in 2020 zijn deuren heeft geopend. Leerlingen begeleiden in het Lab kan ook deel uitmaken van je opdracht. Profil · Je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald in de economische of humane wetenschappen. · Je kan bogen op ten minste 5 jaar ervaring in het onderwijs in Vlaanderen. · Je hebt economische vakken onderwezen in het secundair onderwijs. · Je hebt affiniteit met financiële thema¿s. · Je kan ingewikkelde zaken eenvoudig uitleggen zodat ze verstaanbaar worden voor een divers publiek. · Je kan kennis en vaardigheden op het vlak van financiële vorming op een inspirerende manier overbrengen. · Je werkt autonoom en bent flexibel. · Je hebt organisatietalent en zorgt ervoor dat plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. · Je bent een echte teamplayer. · Je kan goed aarden in een zeer gestructureerde instelling als de FSMA waar hoge kwaliteitseisen worden gesteld aan het werk. · Je kan je vlot aanpassen en hebt sterke interpersoonlijke vaardigheden. · Je spreekt perfect Nederlands en hebt een basiskennis van het Frans. · Je respecteert de vertrouwelijkheid. · Je hebt een uitstekende kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel ...). Connaissances linguistiques Frans : Middelmatige Nederlands : Goed
Jurist voor de dienst Toezicht op de financiële dienstverleners en het antiwitwasbeleid
FSMA, Brussels, be
Wil je als jurist bijdragen aan het vertrouwen in de financiële sector en de bescherming van de consument? Kom ons FSMA-team versterken! En word jurist voor de dienst 'Toezicht op de financiële dienstverleners en het antiwitwasbeleid'. Waar kom je terecht? Je komt terecht bij de dienst ‘Toezicht op de financiële dienstverleners en het antiwitwasbeleid' die belast is met het toezicht op de naleving van de antiwitwaswetgeving voor alle onderworpen entiteiten onder de bevoegdheden van de FSMA. Bovendien, controleert de dienst de naleving van de wettelijke voorwaarden waaraan de kredietgevers, de onafhankelijk financieel planners, de crowdfunding platformen en de wisselkantoren moeten voldoen om hun werkzaamheden te mogen uitoefenen. Wat is jouw impact? Je bent omringd door ervaren specialisten en je kan je ten volle ontplooien door de ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving inzake het witwassen van geld te volgen en door deel te nemen aan de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van het anti-witwasbeleid binnen de FSMA. Daarnaast beheer jede goedkeuringsaanvragen van entiteiten waarvoor de dienst bevoegd is. Samen met de andere medewerkers van de dienst zorg je voor het vlotte verloop van de controleactiviteiten die in het kader van de door de dienst uitgewerkte strategie zijn gepland en worden uitgevoerd. Zo geef je mee invulling aan een evolutieve, efficiënte en harmonieuze toezichtsbenadering. Je werkt in hoofdzaak samen met de andere medewerkers van de dienst. Je staat ook geregeld in contact met de juridische dienst, vooral bij de opstelling van nieuwe wetgevende en reglementaire teksten (Europese richtlijnen, wetten en koninklijke besluiten) en met de andere diensten van de FSMA voor overleg inzake gedeelde bevoegdheidsdomeinen, in het bijzonder om het antiwitwastoezicht te coördineren met de controle van de statuten van de onderworpen entiteiten. Verder onderhoud je ook externe contacten met de Nationale Bank van België, de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en de beroepsverenigingen die de gecontroleerde sectoren vertegenwoordigen. Wat breng jij in? Je hebt een masterdiploma in rechten. Een specialisatie in economisch of financieel recht is een pluspunt. Je beschikt over minimum 3 à 5 jaar ervaring op het gebied van bank- en beleggingsdiensten en/of de kredietsector, of over minimum 2 jaar ervaring in een relevante functie en hebt een grote affiniteit met het financieel recht. Je bent vertrouwd met het economisch of het financieel recht en met de belangrijkste begrippen en praktijken van het financiewezen. Je bent analytisch ingesteld en weet dit te combineren met uitstekende synthesevaardigheden. Jouw troeven zijn nauwkeurigheid en professionaliteit. Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie. Je bent een teamspeler maar werkt evengoed zelfstandig. Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en een mondelinge en schriftelijke beheersing van het Frans en het Engels. Je streeft naar voortdurende verbetering. Je beheerst de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, ...). Wat bieden wij jou? Voltijds werk met een contract van onbepaalde duur. Je kan je steentje bijdragen aan de bescherming van de consument en aan de integriteit van de financiële sector. Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extrawettelijke vakantiedagen, ...). Tal van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Flexibele uurroosters. Goede work/life balans (mogelijkheid tot telewerk). Mogelijkheid tot interne mobiliteit. Vlotte bereikbaarheid in centrum Brussel. Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.