We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties weer te geven.
Details Aanvaarden
Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Loss Control Manager in Belgium"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Loss Control Manager in Belgium"

1 600 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Loss Control Manager in Belgium"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Loss Control Manager in Belgium getoond.

Indeling van de "Loss Control Manager" vacatures in de regionen Belgium

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Belgium het grootste aantal vakatures van de beroep Loss Control Manager in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top provincies Belgium volgens niveau van het loon voor de beroep "Loss Control Manager"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Belgium het grootste aantal vakatures van de beroep Loss Control Manager in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Belgium

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Belgium met het meest hoge loon is Incident Consultant. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 1600 eur. Op de tweede plaats staat Loss Control Consultant met het loon van 1600 eur en op de derde plaats staat Verlies preventie adviseur met het loon van 1600 eur.

Aanbevolen vacatures

Risk & Control Manager (Hay 17) (BE)
DELHAIZE, België, BE, Kobbegem
De Risk & Control-functie binnen Business Services Finance ondersteunt en leidt de business zodat ze alles onder controle heeft en geeft inzicht in risicobeheer, risicobeperking, effectiviteit van controles, zwaktes van controles en acties om deze te verhelpen. Meer specifiek biedt Risk&Control het lokale management een tweedelijnszekerheid m.b.t. de ICFR-structuur bij de drie verdedigingscontroles van Ahold Delhaize.Je beheert en voert activiteiten uit van de Risk&Control-teams voor DDL en zorgt ervoor dat het interne controlekader effectief en efficiënt is opgezet, en voldoet aan de eisen van de Corporate Governance-regels zoals vastgesteld door het Group Support Office (GSO) in Nederland. Je faciliteert de risicobeheerprocessen met ondersteuning van de EU Lead bij het definiëren en implementeren van de controles om de risico's te beperken, om ervoor te zorgen dat er solide risicobeheer- en interne controlesystemen zijn ingevoerd bij DDL en effectief functioneren. Deelnemen aan driemaandelijks GRC committee met lokaal Executive Committee en andere tweedelijnsverdedigingsfuncties. Je voert een jaarlijkse frauderisicobeoordeling uit. Je ondersteunt het management bij het in kaart brengen van de risico's op hun werkterrein en risicoworkshops faciliteren om de risico's te beoordelen en risicobeperkende maatregelen te bepalen. Zorgen voor een passende (evaluatie van) opzet van procedures en controles om geïdentificeerde risico's te beperken. Ervoor zorgen dat de testing van de effectiviteit van het interne controlekader voor de betrokken operationele onderneming (ICFR en niet-ICFR) tijdig en van hoge kwaliteit wordt uitgevoerd. Een effectieve relatie ontwikkelen en onderhouden met de business, controleproblemen en gerelateerde remediëring bespreken met de business. Externe en interne audit ondersteunen bij de uitvoering van auditplannen. R&C-medewerkers coachen/begeleiden/ontwikkelen. Universitair diploma in finance, boekhouding en/of economie. Een CPA-/ACCA-kwalificatie hebben en/of Register Operational Auditor zijn is wenselijk maar niet vereist. Meer dan 8 jaar werkervaring in een of meer vakgebieden: externe audit/interne audit, interne controle, risicobeheer en/of business controlling. Vloeiend Engels (zowel schriftelijk als mondeling) en Frans en/of Nederlands spreken. Teammanagement en goede communicatieve vaardigheden. Flexibel en goede time management-vaardigheden. Kennis van Continuous control monitoring en/of process mining-implementatie wordt als een troef beschouwd (gebruik van Alteryx, PafNow, Power BI, enz.) Basiskennis van SOC-controlerapporten (ISAE 3402) is vereist. Een job én een rijkelijk gevuld privéleven? Bij Delhaize kan dat. Je krijgt een aantrekkelijk loon aangepast aan jouw ervaring. Bovendien geniet je van diverse extralegale voordelen: bedrijfswagen met tankkaart, gsm plus abonnement, netto vergoeding, jaarlijkse bonus, maaltijdcheques, uitgebreide groeps- en hospitalisatievergoeding, en uiteraard een personeelskorting in de winkel En groeien? Dat gaat hard bij Delhaize. Door de opleidingen, op de werkvloer én via onze opleidingscatalogus, krijg je daar de ruimte Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
risk and control manager (BE)
DELHAIZE, België, BE, Kobbegem
De Risk & Control-functie binnen Business Services Finance ondersteunt en leidt de business zodat ze alles onder controle heeft en geeft inzicht in risicobeheer, risicobeperking, effectiviteit van controles, zwaktes van controles en acties om deze te verhelpen. Meer specifiek biedt Risk&Control het lokale management een tweedelijnszekerheid m.b.t. de ICFR-structuur bij de drie verdedigingscontroles van Ahold Delhaize.Je beheert en voert activiteiten uit van de Risk&Control-teams voor DDL en zorgt ervoor dat het interne controlekader effectief en efficiënt is opgezet, en voldoet aan de eisen van de Corporate Governance-regels zoals vastgesteld door het Group Support Office (GSO) in Nederland. Je faciliteert de risicobeheerprocessen met ondersteuning van de EU Lead bij het definiëren en implementeren van de controles om de risico's te beperken, om ervoor te zorgen dat er solide risicobeheer- en interne controlesystemen zijn ingevoerd bij DDL en effectief functioneren. Deelnemen aan driemaandelijks GRC committee met lokaal Executive Committee en andere tweedelijnsverdedigingsfuncties. Je voert een jaarlijkse frauderisicobeoordeling uit. Je ondersteunt het management bij het in kaart brengen van de risico's op hun werkterrein en risicoworkshops faciliteren om de risico's te beoordelen en risicobeperkende maatregelen te bepalen. Zorgen voor een passende (evaluatie van) opzet van procedures en controles om geïdentificeerde risico's te beperken. Ervoor zorgen dat de testing van de effectiviteit van het interne controlekader voor de betrokken operationele onderneming (ICFR en niet-ICFR) tijdig en van hoge kwaliteit wordt uitgevoerd. Een effectieve relatie ontwikkelen en onderhouden met de business, controleproblemen en gerelateerde remediëring bespreken met de business. Externe en interne audit ondersteunen bij de uitvoering van auditplannen. R&C-medewerkers coachen/begeleiden/ontwikkelen. Universitair diploma in finance, boekhouding en/of economie. Een CPA-/ACCA-kwalificatie hebben en/of Register Operational Auditor zijn is wenselijk maar niet vereist. Meer dan 8 jaar werkervaring in een of meer vakgebieden: externe audit/interne audit, interne controle, risicobeheer en/of business controlling. Vloeiend Engels (zowel schriftelijk als mondeling) en Frans en/of Nederlands spreken. Teammanagement en goede communicatieve vaardigheden. Flexibel en goede time management-vaardigheden. Kennis van Continuous control monitoring en/of process mining-implementatie wordt als een troef beschouwd (gebruik van Alteryx, PafNow, Power BI, enz.) Basiskennis van SOC-controlerapporten (ISAE 3402) is vereist. Een job én een rijkelijk gevuld privéleven? Bij Delhaize kan dat. Je krijgt een aantrekkelijk loon aangepast aan jouw ervaring. Bovendien geniet je van diverse extralegale voordelen: bedrijfswagen met tankkaart, gsm plus abonnement, netto vergoeding, jaarlijkse bonus, maaltijdcheques, uitgebreide groeps- en hospitalisatievergoeding, en uiteraard een personeelskorting in de winkel En groeien? Dat gaat hard bij Delhaize. Door de opleidingen, op de werkvloer én via onze opleidingscatalogus, krijg je daar de ruimte Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
risk and control manager (BE)
DELHAIZE, België, BE, Kobbegem
La fonction de Risk & Control Manager supporte et conseille les activités business et évalue l'efficacité du contrôle interne, de ses faiblesses et mesures correctrices. Plus précisément, Risk & Control fournit au management local une assurance de 2e ligne concernant le framework de contrôle interne ICFR au niveau du modèle des trois lignes de défense d’Ahold Delhaize. Vous facilitez également les processus de Risk Management avec le soutien du Lead R&C EU afin de définir et d’implémenter les contrôles internes visant à diminuer les risques, ainsi que de garantir la mise en place d’un système de Risk Management et de Contrôle Interne efficace au sein de DLL. Faciliter l'évaluation de l’Enterprise Risk Management avec DLL Senior Lead Management. Participer au comité GRC trimestriel avec l’Executive Committee local et d’autres fonctions de 2e ligne de défense. Procéder à un Fraud Risk Assessment annuel. Aider le business à identifier les risques dans leur domaine et faciliter les workshops afin d’évaluer ces risques et définir les mesures de mitigation éventuelles. Garantir un design adéquat (et de son évaluation) des procédures et contrôles visant à diminuer les risques identifiés. Garantir une évaluation de l’efficacité du framework de contrôle interne pour DLL (ICFR et non-ICFR) soient réalisés en temps utile et suivant des normes de qualité élevées. Établir et entretenir des relations efficaces avec le business, discuter des problèmes de contrôles internes et des mesures correctrices y afférentes avec le business. Soutenir l’External & Internal Audit tout au long de l’exécution des plans d’audit. Coacher/guider/développer toutes les collaborateurs R&C tout en mettant l’accent sur les valeurs d’Ahold Delhaize. Diplôme universitaire en finance, comptabilité et / ou économie. Expérience professionnelle de plus de 8 ans dans un ou plusieurs domaines suivants : audit externe / audit interne, contrôle interne, gestion des risques et / ou contrôle de gestion. S’exprimer couramment en anglais (à l'écrit et à l'oral) et en français et / ou en néerlandais. Avoir de bonnes capacités de communication et de gestion d’équipe. Des connaissances en matière de « Continous control monitoring » et/ou en implémentation de process mining sont considérées comme un plus (utilisation d'Alteryx, PafNow, Power BI, etc.) Une compréhension de base des rapports d'assurance SOC (norme ISAE 3402) est requise. Vous êtes en mesure d’impacter et d’influencer plusieurs stakeholders, y compris le Top Management. Compétences analytiques pour comprendre les processus et les remettre en question, garder la vue d'ensemble et être capable de faire des propositions d'amélioration / des conseils sur la mise en œuvre des contrôles internes. Un emploi et une vie privée richement remplie? Chez Delhaize, c’est possible. Vous recevrez un salaire attractif et adapté à votre expérience. De plus, vous bénéficiez de divers avantages extralégaux: voiture de société avec carte de carburant, téléphone portable plus abonnement, rémunération nette, bonus annuel, chèques-repas, assurance groupe et hospitalisation étendues, et bien sûr une réduction pour le personnel dans le magasin Et qu’en est-il de l’apprentissage constant? Ça va vite chez Delhaize. Grâce aux formations, sur le terrain et via notre catalogue de formations, vous obtenez l’espace nécessaire pour le faire. Continuer à Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Risk & Control Manager (BE)
DELHAIZE, België, BE, Kobbegem
La fonction de Risk & Control Manager supporte et conseille les activités business et évalue l'efficacité du contrôle interne, de ses faiblesses et mesures correctrices. Plus précisément, Risk & Control fournit au management local une assurance de 2e ligne concernant le framework de contrôle interne ICFR au niveau du modèle des trois lignes de défense d’Ahold Delhaize. Vous facilitez également les processus de Risk Management avec le soutien du Lead R&C EU afin de définir et d’implémenter les contrôles internes visant à diminuer les risques, ainsi que de garantir la mise en place d’un système de Risk Management et de Contrôle Interne efficace au sein de DLL. Faciliter l'évaluation de l’Enterprise Risk Management avec DLL Senior Lead Management. Participer au comité GRC trimestriel avec l’Executive Committee local et d’autres fonctions de 2e ligne de défense. Procéder à un Fraud Risk Assessment annuel. Aider le business à identifier les risques dans leur domaine et faciliter les workshops afin d’évaluer ces risques et définir les mesures de mitigation éventuelles. Garantir un design adéquat (et de son évaluation) des procédures et contrôles visant à diminuer les risques identifiés. Garantir une évaluation de l’efficacité du framework de contrôle interne pour DLL (ICFR et non-ICFR) soient réalisés en temps utile et suivant des normes de qualité élevées. Établir et entretenir des relations efficaces avec le business, discuter des problèmes de contrôles internes et des mesures correctrices y afférentes avec le business. Soutenir l’External & Internal Audit tout au long de l’exécution des plans d’audit. Coacher/guider/développer toutes les collaborateurs R&C tout en mettant l’accent sur les valeurs d’Ahold Delhaize. Diplôme universitaire en finance, comptabilité et / ou économie. Expérience professionnelle de plus de 8 ans dans un ou plusieurs domaines suivants : audit externe / audit interne, contrôle interne, gestion des risques et / ou contrôle de gestion. S’exprimer couramment en anglais (à l'écrit et à l'oral) et en français et / ou en néerlandais. Avoir de bonnes capacités de communication et de gestion d’équipe. Des connaissances en matière de « Continous control monitoring » et/ou en implémentation de process mining sont considérées comme un plus (utilisation d'Alteryx, PafNow, Power BI, etc.) Une compréhension de base des rapports d'assurance SOC (norme ISAE 3402) est requise. Vous êtes en mesure d’impacter et d’influencer plusieurs stakeholders, y compris le Top Management. Compétences analytiques pour comprendre les processus et les remettre en question, garder la vue d'ensemble et être capable de faire des propositions d'amélioration / des conseils sur la mise en œuvre des contrôles internes. Un emploi et une vie privée richement remplie? Chez Delhaize, c’est possible. Vous recevrez un salaire attractif et adapté à votre expérience. De plus, vous bénéficiez de divers avantages extralégaux: voiture de société avec carte de carburant, téléphone portable plus abonnement, rémunération nette, bonus annuel, chèques-repas, assurance groupe et hospitalisation étendues, et bien sûr une réduction pour le personnel dans le magasin Et qu’en est-il de l’apprentissage constant? Ça va vite chez Delhaize. Grâce aux formations, sur le terrain et via notre catalogue de formations, vous obtenez l’espace nécessaire pour le faire. Continuer à Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
Junior Manager GMP Manufacturing (m/v)
INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Nijvel, Louvain
Integrated DNA Technologies (IDT) is an American company, part of the Danaher group. Our European activities are based in Leuven, Belgium. IDT¿s core business is the production of short DNA strands called oligonucleotides, which can be used for various purposes like diagnostic tests for breast cancer, AIDS or COVID-19, research to discover new drugs and producing safer and more plentiful agricultural products. Although being a young company, IDT managed to become market leader in oligonucleotide synthesis worldwide thanks to the fantastic team work of all its associates and the constant innovation of its products. We are currently looking for a new junior manager to guide IDT¿s GMP (Good Manufacturing Practices) team in Leuven. At this production unit oligonucleotides are being manufactured in order for customers to use them for molecular diagnostics. As the Junior Manager of GMP Manufacturing you get the chance to develop, coach and mentor a young, driven and specialized lab team. Your aim is to build the team further and make sure to create an environment where every team member feels valued and recognized and where open communication is key. You bring the team to the next level by increasing its efficiency and by building a story where all members fit in perfectly. The ideal candidate has a background in science, a first experience with people management and knows what it¿s like to work in a manufacturing environment. A high proficiency in English is required. Knowledge of Dutch is definitely a bonus. Responsibilities Supervise the daily activities of the GMP team and set priorities for the team to ensure task completion and coordinate activities with other supervisors. Supervision of the GMP Manufacturing staff would include employee hiring, training, evaluations and discipline. Maintain an environment for employees in which they feel like their opinions are valued, their actions make a difference, they understand management¿s expectations of their performance, and they have the resources needed to perform their job effectively. Ensure the efficient production of oligonucleotide synthesis, purification, and formulation and use judgment to identify, troubleshoot and resolve day-to-day technical and operational problems. Facilitate communication between production personnel and management. Use judgement to identify the need for documentation/process changes, process deviations, product non-conformances, and other occurrences that can indicate the ineffectiveness of quality and/or manufacturing systems. Assist in prioritizing the workflow of production through the lab. Develop and monitor performance goals and metrics and impact the quality, efficiency and effectiveness of own team. Coordinate the development of standard procedures used for customer specific products as well as customer specific documentation necessary to meet the customer¿s requested specifications. Identify features and characteristics of processes and products that bear on the ability of the finished product to satisfy fitness-for-use; including safety and performance. Maintain a constant awareness for product defects, which may occur from the improper performance of specific tasks. Contribute to the implementation and improvement of quality (QMS) and environmental management systems (EMS) by: being aware of and reporting changes that may affect QMS and EMS related aspects, actions and objectives of the relevant department, assist in related actions and management programs as required. Profiel At least a Bachelor¿s degree in a science related field (chemistry preferred). Min. 3 years of successful experience in manufacturing. Experience with oligonucleotide manufacturing is a big plus. Excellent leadership skills. Ability to effectively communicate with all levels of personnel as well as customers. Ability to encourage and facilitate cooperation, teamwork and pride. Excellent computer skills and the ability to quickly learn new software. Extensive knowledge of GMP/ISO 13485 standard. Ability to multitask with excellent attention to detail. Adaptability to perform under stress. Adaptability to perform a variety of duties, often changing from one task to another without loss of efficiency or composure. Ability to maintain both a high standard of courtesy and cooperation in dealing with co-workers. Ability to accept responsibility for the direction, control or planning of an activity. Adaptability to situations requiring the precise attainment of set limits, tolerances or standards. Adaptability to perform repetitive work or to perform continuously the same work, according to set procedures sequence or pace. Talenkennis Engels : Goed
Infection prevention and control (IPC) Specialist
Médecins Sans Frontières Belgium, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Infection prevention and control (IPC) Specialist The IPC Specialist is responsible for the Infection Prevention and Control (IPC) activities and leads the development & maintenance of an IPC program in his/her project in order to strive for patient safety, caretakers and staff and to enhance the quality of care. In collaboration with the IPC committee, he or she will participate in the definition of the IPC objectives and define, implement and monitor the IPC annual plan, based on the MSF- IPC policy. This involves: Ensuring the implementation of the standard and transmission-based precautions in your health structures in all departments in collaboration with each service activity manager using existing tools (guidelines, checklists, audit forms, trainings) Providing technical supervision and guidance to the staff in all departments including sterilization, laundry and kitchen. Develop multimodal strategies to improve IPC in your facility, for example: initiate system change (availability of the appropriate infrastructure and supplies); organize training; perform monitoring and give feedback. Promoting a stepwise IPC improvement approach, tailored to the local context. Prerequisites IPC diploma Medical or paramedical background: Nursing degree / Medical Doctor / epidemiologist /pharmacist degree / … Desirable: Diploma in tropical medicine or at least 1 year of relevant working experience in a tropical context Minimum 2 years of relevant working experience in IPC in hospital settings Adhere to the MSF Charter and to our managerial values: Respect, Transparency, Integrity, Accountability, Trust and Empowerment Willingness to leave on mission without your partner and/or family and to work in an unstable environment 2021 MSF (CHARITY REG. No: 0421.446.093) Disclaimer
Security Control Centre Supervisor
CTI Education Group, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Job Description - Security Control Centre Supervisor (BRU204XL) Job Description Security Control Centre Supervisor - ( BRU204XL ) Description Corporate Facilities & Central Services, as a shared service provider to the Euroclear Group through offering building, business and employee services or both the internal and external stakeholders, aims at: Identifying, designing, implementing and maintaining secure, reliable and cost effective building and datacentre infrastructure that supports evolving business needs, leverage evolving technology, anticipate social trends and located to attract/retain required employee profiles. Designing, implementing and maintaining pleasant ergonomic, innovative, cost effective and efficient office environment, safe and secure facilities infrastructure for employees and guest that increase performance, motivation, promote effective collaboration and are perceived as good offices to work or visit. Corporate Facilities & Central Services’ vision is to deliver services (building, business and employees) that meet the increasing demands of a rapidly changing environment in a pro-active, innovative, responsive, cost-effective and services oriented manner that supports the Euroclear strategy. Corporate Facilities & Central Services will persistently strive to improve our services, client satisfaction, values for the business and safety within the boundaries of our resources. Corporate Facilities & Central Services is looking for an experienced and skilled “ Security Control Centre Supervisor ” to drive operational excellence in Facilities physical security domains and physical security teams. You report to the Group Facilities Physical Security Manager. Qualifications Role You provide physical security leadership for the EUROCLEAR Group Physical security Security Control Centre (SCC) operations in Brussels. The main activity of the team is defined as protection of people, property, assets and information by reducing the risk to the business from terrorism, crime and groups hostile to Euroclear interests. Establish and create a physical security response team that will manage the operational physical security of all Euroclear offices worldwide. Ensure timely and proper notifications of security incidents and issues. Manage a team of external guards who will respond in a structured way on physical security incidents and questions of the internal clients. Create and implement procedures to manage physical security in a structured and transparent way according the Euroclear policies. Become the expert of the physical security systems implemented in Euroclear. Manage the operational contacts with guarding companies worldwide for the security of all the Euroclear sites. Follow up of the daily incidents and adapt the procedures if required. Train and follow up the call takers of the Security Control Centre Be able to work in a role of watch duty Work with Security Service vendor to ensure that staffing levels are maintained and there is consistent compliance with security procedures personnel using effective methods to keep staffing at acceptable levels, working within budgeted hours and expenses. Set expectations and KPIs for security staff by setting site security operational goals, regularly assessing performance, and quickly making effective corrections to performance and conduct, including retraining and employee corrective action and development plans. Act as a member of the Emergency Response Team, including on-call duties. The position is for a full time schedule, Brussels, You are flexible, when travelling is required. Qualifications, professional skills and experience University Master’s degree in criminology or equivalent by experience Broad understanding of the regulatory environment of the physical security Understanding the different legislation according to physical traits and have the capability to communicate with law enforcement and justice department. Strong analytical skills, able to translate legislation, regulatory requirements, Euroclear policies and physical security standards and best practices into pragmatical procedures. Fluent communication skills to communicate with client with a different culture background Experience in a physical security or loss prevention role Experience in organising a team in an operational environment operating 24/7 Analytical skills for analysing physical security incidents in a structured way and create a database with all security incidents and responses. First contact with law enforcement Knowledge of the security & fraud industry and effective crime risk management processes gained through professional, personal development, vocational and academic qualifications. Good knowledge of English mandatory, French or any European languages being a plus. Technical knowledge of CCTV, Access Control, Fire and Intruder alarm systems. You have a strong risk and compliance mind-set: you aspire to a culture of excellence You possess excellent written and verbal communication skills in English (working language), French and Dutch and as well able to write and communicate complex matters in simple terms to a non-technical audience You are a good relationship builder with strong diplomacy skills, able to adopt a pragmatic style in order to make difficult message acceptable for a non-physical security oriented audience. You are a highly motivated quick learner Strong leadership skills, able to coach people and engage the team Good organization and prioritization skills Critical mindset and ability to challenge and influence management and CISO. You obtain approval of others with good arguments, appropriate influencing methods and personal authority (persuasion), constructively challenging and negotiating at all levels Able to take decisions under stress Flexible to manage a team which is working in a 24/7 schedule You have a proven and successful experienced in an international business environment with a sound understanding and appreciation of cultural norms, you have proven record of successful people management track. You use self-reflection in order to analyse and improve; You are client focused and process oriented; You are proactive and open-minded You have strong attention to detail and the ability to work under pressure You are able to work and cooperate closely with business lines and other functions of the group and provide full support and help in mitigating all risk matters.
Protection Project Manager
ACODEV asbl, België, BE
Profil -You hold a degree in social/humanitarian Sciences -You have at least 3 years of experience providing training and technical supervision in protection with NGOs, in humanitarian or development context -You have experience in managing human resources and strengthening professional skills -You master project management cycle and international standards concerning protection -You have a good understanding of the multidisciplinary approach and inclusive humanitarian action -You like to work as part of a team/network cooperation -You are resilient to stress and uncertainty -You speak English and Spanish Description “Outraged by the injustice faced by people with disabilities and vulnerable populations, we aspire to a world of solidarity and inclusion, enriched by our differences, where everyone can live in dignity” Humanity & Inclusion (HI) is an independent and impartial aid and development organisation with no religious or political affiliations operating in situations of poverty and exclusion, conflict and disaster. We work alongside people with disabilities and vulnerable people to help meet their essential needs, improve their living conditions and promote respect for their dignity and fundamental rights. Since the organisation was first founded in 1982, we have set up development programmes in more than 60 countries and responded to many emergencies. Today we have a budget of around 150 million euros, with 3500 employees worldwide. HI is engaged in an employment policy in favour of disabled workers. For further information about the association: www.hi.org . JOB CONTEXT : Venezuela is going through a complex crisis, as a result of the progressive deterioration of its economy, the weakening of public system (health and education) and basic services (water and energy), and the loss of purchasing power among the population, which leaded to a dysfunctionality of the protection systems. In the medium term, inflation is expected to continue to rise, leading to increased poverty, deteriorating living conditions, food and drug shortages. The crisis hits especially the most vulnerable groups of the population, i.e. those who often have no choice but to stay in Venezuela, such as women, children, the elderly and people with disabilities and the need for international assistance is increasing. The coronavirus crisis is worsening a situation already extremely delicate mostly in terms of access to health and other social services and food security. It is expected that the undernutrition and malnutrition rates will increase due to the confinement measures leading to the inability for people to sustain their livelihood and the increase of prices for basic needs services and goods. Humanity & Inclusion is supporting local partners in improving the living conditions of the most vulnerable Venezuelan, including persons with disabilities, by ensuring access to inclusive and quality services & livelihoods through a multi-sectoral response. The response includes inclusive humanitarian action, protection, physical and functional rehabilitation and MHPSS support, as well as access to food through cash-based intervention. Adaptations of project activities have been adopted to adjust to the Covid-19 related movement restrictions and health prevention necessary measures. YOUR MISSION: Under the line management of the Venezuela Country Manager, with the support of relevant Technical Referents (Regional/HQ), and in close coordination with other Project Managers and Support Departments, the Project Manager contributes to the implementation of the mandate and the 10-year strategy of HI in the country. Maintaining a multi-sector approach, he/she ensures optimal quality and impact of the projects implemented, by means of a delegation system with appropriate control mechanisms. The Project Manager will contribute to the implementation and monitoring of HI’s partners intervention in the country providing coordination and technical expertise in thematic areas linked directly or indirectly with protection (case management, inclusion, food assistance, health). Responsibility 1 : Management, Coordination and Representation -You manage the project’s team (multi-sector): set individual objectives, evaluate performance, monitor competences and contribute towards professional development. Organise and lead regular team meetings; -You manage the recruitment and selection of new team members when required; -You ensure strict application and respect of the programme’s internal regulations by the project team; -You manage the projects’ allocated budget, supporting local partners in financial planning and monitoring; -You contribute to build and manage agreements with implementing partners; -You build strong relations with partners’ health field teams and supervisors; -You are the focal point for implementing partners, for the activities related his/her thematic areas, setting up periodical meetings to review project targets, indicators and challenges; -You contribute to HI’s external influence building relationships with relevant stakeholder in national/local organizations, donors and key international organizations; Responsibility 2: Expertise -You provide technical expertise in the implementation of the project activities in areas linked with protection (case management, inclusion, food assistance); -You provide technical guidance, ensuring that activities are implemented in line with HI and global protection standards and recommendations; -You adapt project documentation and tools to international technical norms and standards and context; -You identify technical challenges and propose solutions, as well as adjustments of project criteria based on needs analysis; -You ensure the capacity building of projects partners providing continual technical support; -You manage relationships with technical authorities when possible, service providers and other protection actors; -You ensure a comprehensive and community approach is in place in coordination with the rehabilitation and mental health components. -You contribute to promote inclusive humanitarian responses in the intervention; Responsibility 3: Implementation and Monitoring -You ensure project implementation, promoting an integrated and person-centred approach; -You ensure project reporting, guaranty the proper archiving of information; -You prepare and steer project evaluation and lessons learnt, ensuring technical learning from projects; -You sschedule and organize projects cycle management meetings and project reviews with the team and implementing partners. Responsibility 4: Strategy & business development -You contribute to the review and implementation of programme or country operational strategy (StratOp); -You contribute to the drafts of new project proposals for the continuity or expansion of the project in his/her area of expertise; -You contribute to the drafting of technical strategies for the mission under lead of the Regional Specialists. CONDITIONS: At HI, the conditions offered are up to your commitment and adapted to the context of your mission. Particular attention is paid to health issues and your personal situation. We offer an induction and training path adapted to our staff members and we have a HR policy oriented toward mobility and professional development. -10 months International contract starting from June 2021 -The international contract provides social cover adapted to your situation: Unemployment insurance benefits for EU nationals Pension scheme adapted to the situation of our employees: I f you already have a personal pension scheme HI will contribute at the same level of your personal monthly contribution with a maximum of 272.53 €/month ; If you do not have a personal pension scheme, we will open a private pension account with your contribution of 272.53€/month and a contribution of HI of the same amount Medical coverage with 50% of employee contribution Repatriation insurance paid by HI -Salary from 2214 gross/month upon experience -Perdiem : 424 € net/month - paid in the field -Hardship : 500 € net/month paid with your salary -Paid leaves : 25 days per year; -R&R : Level 2: 5 days every 3 months -Collective Housing : Collective taken in charge by HI If you are resident in the country : local package TO APPLY: Only online by joining a CV and cover letter via the following link: Applications will be processed on an ongoing basis, don’t wait for applying Only successful candidates will be contacted.
Tax & Control Manager
Tax Talent, België, BE
Get to know your future (im)possibilities in the Belgian tax job market Employer: Multinational Status: Open Tax Talent is thé recruitment specialist for tax professionals in Belgium. We only mediate tax vacancies on a permanent and interim/project basis for tax advisory firms, accounting- and tax advisory organisations, audit firms, fiduciary service providers, national and international in-house positions, law firms. Employer A truly market leader in its business and recognized as first in its industry on FORTUNE Magazine’s “World’s Most Admired” companies. It has appr. 118,000 employees based in 23 countries worldwide. In 2012, the company realized 39.8 billion US dollar revenue. Position The Tax & Control Manager's role can be described twofold: Tax: End-responsible for correctly discharging all direct and indirect tax accountabilities required under Luxembourg legislation for the Luxembourg group companies. Indirect taxes including VAT, excise duties, environmental taxes and other local taxes (except payroll tax); Responsible for support to the finance team in tax activities of the finance entities. Control: End-responsible for correctly preparing the statutory accounts and other legal reporting (i.e. Intrastat) of the Luxembourg group companies; Responsible for support to the finance team in accounting activities of the finance entities. Main characteristics: Work in a quickly changing tax environment, i.e. changing legislation and communication to /requirements from tax authorities; Align different departments (finance, supply, logistics, procurement and sales) to streamline the tax, control and treasury processes within the company; Keep up with recent changes in terms of Lux GAAP and IFRS. Accountabilities: For companies where the function has end-responsibility: Ensure full compliance of administration and reporting of direct & indirect taxes and ensure that all tax payments are submitted within the prescribed timeframe; Monitor changes in the tax legislation re excise duties, VAT and corporate income tax that could have an impact on the Luxembourg group companies. Manage the introduction of these changes throughout the business; Implement tax planning and optimization projects in order to increase efficiency in direct and indirect taxes in the Luxembourg entities; Communicate with both internal and external stakeholders. Ensure that management are kept appraised of any factors which may impact business operations; Manage the relationship with the Luxembourg tax authorities and manage tax audits by the Luxembourg tax authorities and/or the company’s internal audit department; Act as contact person for tax impact assessment of business decisions; Prepare statutory accounts and other legal reporting (i.e. Intrastat); Manage loan financing and related funding for periodical interest payments. For companies where the function does not have end-responsibility: Support to ensure correct accounting and tax treatment of the activities. Profile Education: Degree in tax, accounting and related finance field required Experience: 3-5 Years business experience in tax, accounting and treasury areas; Experience in working with Lux tax authorities; Experience in working in an SAP/ERP environment is a plus; Experience in working in an international environment is a plus. Ability to work in a multinational environment; Good analytical and problem solving skills; Dynamic; Highly results oriented; Able to work on own initiative and prioritize workload effectively; Strong organization skills; adheres to deadlines; Highly structured and systematic approach to delivering business solutions; Good business sense; Excellent team player, able to develop strong relationships with colleagues and peers; Flexibility. Strong statutory accounting skills; Thorough understanding of Microsoft Office (Excel, Word); Understanding of SAP/ERP is a plus; Treasury (system) knowledge. Contact Do you recognize yourself in this challenging postion within a dynamic and result driven multinational company ? Please contact Eric Lipman (eric.lipmantaxtalent.be ) or at telephone number: 03-870.63.30. Do you like a personal and confidential conversation about your tax career ? Would you like to know your (im) possibilities in the Belgian tax job market ? Contact us (infotaxtalent.be ) for an informal career coaching conversation. We are always looking for independent and professional interim & project tax people or persons who wish to become such as well as Flex tax professionals who would like to join our team . Contact us ( infotaxtalent.be ) for a detailed introduction to the Tax Talent organisation and find out what we can do for you . Contact There are no more Tweets in this timeline.
MHPSS Project Manager
ACODEV, Antwerpen
Profil You hold a degree in psychology, psychosocial work, community mental health or related field You have at least 3 years of experience providing training and technical supervision in the field of MHPSS with NGOs, in humanitarian or development context You master project management cycle and the international human rights frameworks You like to work as part of a team/network cooperation You are resilient to stress and uncertainty You speak English and Spanish Description “Outraged by the injustice faced by people with disabilities and vulnerable populations, we aspire to a world of solidarity and inclusion, enriched by our differences, where everyone can live in dignity” Humanity & Inclusion (HI) is an independent and impartial aid and development organisation with no religious or political affiliations operating in situations of poverty and exclusion, conflict and disaster. We work alongside people with disabilities and vulnerable people to help meet their essential needs, improve their living conditions and promote respect for their dignity and fundamental rights. Since the organisation was first founded in 1982, we have set up development programmes in more than 60 countries and responded to many emergencies. Today we have a budget of around 150 million euros, with 3500 employees worldwide. HI is engaged in an employment policy in favour of disabled workers. For further information about the association: www.hi.org . JOB CONTEXT : Venezuela is going through a complex economic, political and social crisis, as a result of the progressive deterioration of its economy, the scarcity of food and medicine, the weakening of public services (health and education) and basic services (water and energy), and the loss of purchasing power among the population. The socio-economic crisis in led to the collapse of previously existing services and protection systems. The current humanitarian crisis is large-scale and the need for international assistance is increasing. In the medium term, inflation is expected to continue to rise, leading to increased poverty, deteriorating living conditions, food and drug shortages. The crisis hits especially the most vulnerable groups of the population, i.e. those who often have no choice but to stay in the country, such as women, children, the elderly and people with disabilities. The coronavirus crisis is worsening a situation already extremely delicate mostly in terms of access to health and other social services and food security. It is expected that the undernutrition and malnutrition rates will increase due to the confinement measures leading to the inability for people to sustain their livelihood and the increase of prices for basic needs services and goods. Humanity & Inclusion is implementing its intervention through local partners, with the aim to improve the living conditions of the most vulnerable Venezuelan, including persons with disabilities, by ensuring access to inclusive and quality services & livelihoods through a multi-sectoral response. The response includes inclusive humanitarian action, protection, physical and functional rehabilitation and MHPSS support, as well as access to food through cash-based transfers (vouchers). An adaptation of the project activities has recently been adopted to adjust to the Covid-19 related movement restrictions and health prevention necessary measures. YOUR MISSION: Under the line management of the Venezuela Country Manager, with the technical support of the Technical Referent (Regional/HQ), and in close coordination with Admin, Logistics, Finance and Human Resources Departments, the Project Manager contributes to the implementation of the mandate and the 10-year strategy of Humanity & Inclusion in the country. He/she ensures optimal quality and impact of the projects implemented in the country by means of a delegation system with appropriate control mechanisms. With all HI managers, and through paradigm changes, he/she shares responsibility for the sound management and effective functioning of the global organisation. Responsibility 1: Management and Coordination -You manage the project’s MHPSS team: Sets individual objectives, evaluates individual performance, contributes towards the professional & career development of his/her team members, monitors competences, and provides feedback -You organise and lead regular team meetings -You manage the recruitment and selection of new team members when required -You ensure strict application and respect of the programme’s Internal Regulations by the project team -You manage the projects’ allocated budget, supporting local partners in financial planning and monitoring -You contribute to build and manage partnership agreements with implementing partners: Responsibility 2: Expertise -You provide technical expertise in the implementation of MHPSS project activities -You provide continual technical support and ensure the capacity building of MHPSS partners -You manage relationships with technical authorities when possible, service providers and other MHPSS actors -You ensure a comprehensive and community approach is in place in coordination with the rehabilitation and livelihoods components Responsibility 3: Implementation and Monitoring -You ensure project implementation, promoting an integrates and person-centred approach in collaboration with the relevant services and in line with general standards and procedures -You ensure project data management -You ensure project reporting -You prepare and steer project evaluation and lessons learned Responsibility 4: Influence & Communication -You contribute to HI’s external influence by participating in relevant networks, cluster and coordination mechanisms -You communicate on the project to partners, authorities and stakeholders when relevant Responsibility 5: Strategy & business development -You contribute to programme or country operational strategy -You draft new project proposals for the continuity or expansion of the project related to his/her area of expertise -You contribute to the drafting of MHPSS technical strategies for the mission under lead of the Regional Specialist CONDITIONS: At HI, the conditions offered are up to your commitment and adapted to the context of your mission. Particular attention is paid to health issues and your personal situation. We offer an induction and training path adapted to our staff members and we have a HR policy oriented toward mobility and professional development. 12 months International contract starting from April 10th The international contract provides social cover adapted to your situation: Unemployment insurance benefits for EU nationals Pension scheme adapted to the situation of our employees: I f you already have a personal pension scheme HI will contribute at the same level of your personal monthly contribution with a maximum of 272.53 €/month ; If you do not have a personal pension scheme, we will open a private pension account with your contribution of 272.53€/month and a contribution of HI of the same amount Medical coverage with 50% of employee contribution Repatriation insurance paid by HI Salary from 2214 gross/month upon experience Perdiem : 424 € net/month - paid in the field Hardship : 500 € net/month paid with your salary Paid leaves : 25 days per year; R&R : Level 2: 5 days every 3 months Unaccompanied position : Payment for travel costs (air ticket & visa) and transport of your personal effects Housing : Collective taken in charge by HI If you are resident in the country : local package
Junior Financial Planning & Control Manager
HR talents, Jette, Brussel Hoofdstad
Voor een van onze klanten gelegen in Brussel zijn we actief op zoek naar een Financial Planning & Control Manager. Je komt aan het hoofd te staan van een team van 6 mensen en rapporteert rechtstreeks aan de Finance Director. Jouw expertise en rol zorgt ervoor dat je het aanspreekpunt bent voor jouw departement, advies naar directie en stakeholders is dan ook voor jou weggelegd. Jobomschrijving Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn kunnen opgesplitst worden in drie delen: verantwoordelijk voor de volledige financiële opvolging van projecten opstellen van budget en constante evaluatie van de financiële evolutie van het project rapportering van de cijfers / resultaten beheren van personeelskost / project advies inzake finance aan verschillende stakeholders beheren van overheidsmiddelen: juiste allocatie per project interne rapportering management en diensthoofden externe rapportering opdrachtgevers / partners beheren van personeelsbudget managen van een team van 6 personen opvolging en coördinatie van alle projecten binnen jouw team fungeren als expert en spoc voor verschillende vragen binnen jouw team / departement Je beschikt over een master in een financiële richting Je hebt enkele jaren ervaring binnen finance & controlling, ervaring binnen project management is een zeer grote plus Je hebt een eerste ervaring in het aansturen / coachen van een team Je spreekt vlot Nederlands met een goede kennis Frans en Engels Je bent het gewoon om verantwoordelijk te zijn en weet mensen te inspireren Ervaring in een overheidsinstantie is mooi meegenomen maar geen must Je weet van aanpakken en kijkt graag naar the bigger picture De kans om bij een toonaangevende organisatie te werken die het verschil maakt voor iedereen in België De kans om verantwoordelijkheid op te nemen en een team van experts aan te sturen Een marktconforme verloning volgens ervaring en expertise aangevuld met extralegale voordelen Solliciteer nu voor Junior Financial Planning & Control Manager Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten. Hiermee kunnen we relevante advertenties tonen Zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Facebook of Instagram. Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten. Hiermee kunnen we relevante advertenties tonen Zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Facebook of Instagram. U kan deze instellen op elk moment aanpassen in uw
Customer Service & Traffic Control Representative (Belgium) Customer Service/Traffic Control · []
Budbee AB, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Over ons Budbee komt naar België, klaar om de online-shopping ervaring voorgoed te veranderen Sinds 2015 is Budbee al actief op de Scandinavische markt, met een geavanceerde last-mile delivery oplossing voor e-commerce. Met miljoenen thuisbezorgingen per jaar in Scandinavië en Nederland voelen we ons klaar voor de volgende stap – Het revolutioneren van de Belgische e-commerce markt en een sterke partner aanbieden voor alle webshops in België Budbee zal vanaf Mei 2021 actief zijn in heel Vlaanderen en Brussel. Om sterk en snel te kunnen blijven groeien, zijn we niet op zoek naar zomaar iemand. De juiste mensen voor ons, zijn mensen die van uitdagingen houden en veranderingen: een sterke innerlijke drijfveer om iets voor elkaar te krijgen en de handen uit de mouwen durven te steken. Als je van mening bent dat problemen er enkel zijn om op te lossen, een sterke drive hebt om iets op te bouwen, steeds zoekt naar creatieve oplossingen en ambitie hebt om persoonlijk te groeien dan is Budbee de ideale plaats Met state-of-the-art tech, creatieve operationele processen en onze distributiecentra, hebben we vanaf dag 1 een concurrentievoordeel ten opzichte van welke concurrent dan ook in een markt in volle ontwikkeling. Sinds april 2019 wordt Budbee ondersteund door de prestigieuze Zweedse investeerder Kinnevik. Door je bij ons aan te sluiten, word je onderdeel van de Budbee familie We werken altijd als een team, want eerlijk is eerlijk, het is samen erop of eronder Tegenwoordig heeft iedereen wel gehoord van tech, of zelfs fintech en medtech… kom bij ons werken en wordt sleutelspeler in de laatste en grootste ontwikkeling… Logtech Over de functie Dit is jouw kans om onderdeel te worden van een jong team dat de Belgische organisatie vanaf nul opbouwt, binnen een al bewezen, succesvolle scale-up. De Belgische business zal worden geleid met de sterke eigenschappen van een alleenstaande start-up, maar uiteraard met de volle support van Budbee’s hoofdkantoor en Expansion Team in Zweden – en uiteraard de lokale Country Manager – en een Belgisch en Nederlands team dat je zal helpen bij alle eerste uitdagingen Als ‘Customer Service & Traffic Control Representative’ zal je verantwoordelijk zijn voor alle communicatie en ondersteuning richting onze bezorgers, klanten en collega’s, kortom Budbee's belangrijkste stakeholders. Je zorgt ervoor dat alles soepel verloopt, zelfs als ‘het verkeer’ even tegenzit zit. Hoofdtaken zijn het overzicht houden op de routes van de bezorgers, problemen en vragen die tijdens hun route opkomen ondervangen en communiceren met klanten via onze chat-functie maar ook creatief en probleemoplossend meedenken hoe we customer service & traffic control kunnen verbeteren. Jij zorgt persoonlijk voor ons klantsucces en -tevredenheid: één van onze belangrijkste KPIs Let wel dat de werkuren tussen 16:00-22:30 zijn, dus graag geen aanmelding versturen als dat niet lukt. Over jou Omdat we de juiste persoon voor deze rol verkiezen boven de juiste ervaring, hebben we hieronder de persoonlijke eigenschappen uiteengezet die wij graag in deze rol terug willen zien: Je bent communicatief ijzersterk en houdt ervan mensen te ondersteunen Je neemt continu initiatief en hebt een creatieve aanpak ‘Er zijn geen problemen, maar alleen oplossingen’-type mindset Empathisch in de omgang met mensen van welke achtergrond dan ook Je houdt er oprecht van om mensen blij te maken Jouw geduld staat gelijk aan een super-mama of -papa die met schreeuwende kinderen door de supermarkt loopt Wat je nodig hebt Kennis van het Nederlands, Frans en Engels, zowel geschreven als verbaal Ervaring in de klantenservice is een plus, maar niet vereist – wij geloven dat gedreven mensen alles kunnen Rijbewijs B Word je hier enthousiast van? Stuur dan snel je sollicatie op We doen doorlopend interviews.
Continuous Improvement Manager
Becton Dickinson, Olen, Turnhout
Job Description Summary The Continuous Improvement Manager plays a key role in managing- and assuring the implementation of the CI (Continuous Improvement) program portfolio for the European Distribution Center (EDC) in Olen. He/she will work in close collaborations with key internal- and external stakeholders to assure an efficient and effective implementation of projects and programs, aligned with local and company policies, budgets, timelines and with a high focus on change management and installing a culture/mindset of zero loss amongst the EDC population. He/she will report to the Sr. Operations Manager Olen. Job Description Your Responsibilities: Management of a CI project portfolio Analyze the EDC process, system & organization CI initiatives based on management of KPI (Key Performance Indicators) and prioritize in alignment with key stakeholders in the matrix organization. Drive implementation of assigned projects based on DMAIC (Define, Measure , Analyze , Improve , Control) or equivalent project management methodology. Deliver change management support to optimize smooth implementation Ensure effective communication both from an individual project point of view and an overarching portfolio point of view Ensure implementation in alignment with ISO 13485 requirements (update Quality Management System, Standard Operating Procedures , …) Act as a point of contact for key internal & external stakeholders with regards to the project portfolio (procurement, suppliers, …) Install a continuous improvement/ zero loss mindset within all layers of the organization Play a key role in the implementation of a zero loss / continuous improvement culture within the organization based on the BD Production System methodology with focus on safety , 5S , tiered communication and continuous skill development. Implement, follow up of appropriate KPI’s in different layers of the organization with focus on S afety, Q uality, D eliver, C ost & P eople (SQDCP) Deliver change management support and ensure broad adoption across the organization Your Profile: Bachelor or Master degree in Logistics, Supply Chain, Facilities management, Project management or equivalent Proven experience in managing a project portfolio (as well as individual projects) within an operational / logistics environment with high focus on increasing customer experience. Ability to drive change and implement a culture of continuous improvement and zero loss within a broad organization Knowledge & experience in the usage of DMAIC, Six Sigma, Lean, 5S and other project management & CI methodologies. Good Analytical skills & insight in management of KPI’s Good communication and presentation skills, incl. ability to work effectively in a matrix organization Experience with SAP , Manhattan WMS ( warehouse management system) and experience in QMS ( Quality Management System – ISO 13485 / CAPA – Corrective Actions, Preventive Actions) are strong plus Personal values need to be aligned with the company culture: BD Way Are you driven by Improvement? Please apply below. Primary Work Location BEL Olen Additional Locations Work Shift BD is a leading global medical technology company that creates medical technology, devices and laboratory equipment for a variety of needs across the healthcare continuum. At BD, we are looking for candidates who possess passion, innovative solutions and a commitment to our one mission of improving access to groundbreaking medical and biotechnology services for people near and far, delivering state-of-the-art technology and cutting-edge research in the battle to fight and cure infectious diseases. With a global reach that extends across 50 countries worldwide, our network of professionals collaborates on effective measures to deliver enhanced patient quality such as lower health care delivery costs, improved health care and safety, and expanded health care for all. Join our company and see how you can become a part of one global mission to make a difference in human health.
Quality Control Manager - Brussels/Lyon
Randstad AG, Machelen, Halle-Vilvoorde
Stephanie Brughmans Business Development Manager Sumitomo Chemical is one of the world’s leading chemical manufacturers, conducting business in five sectors – petrochemical, energy & functional materials, IT-related chemicals, health & crop sciences, and pharmaceuticals. Through the global network of around 31.000 employees, the company provides worldwide support to a wide variety of industries. Sumitomo Chemical Europe has its headquarters in Machelen (Belgium), and markets a variety of chemicals throughout Europe. To meet their further growth and development ambitions they created a new challenging role for a Quality Control Manager that will cover their Pan European and South African activities. In this role you will be accountable for the entire Quality Control Cycle with an emphasis on supply chain, sales and marketing, outsourced production activities and labelling & repacking. Based on the company’s Quality Policy you will audit, control and monitor all present procedures and processes and strive for further improvements and optimizations in relation to Quality, Responsibility & Liability, Risk Exposure, Accountability and Responsible Care and Sustainability. Regardless accreditation you ensure all procedures and processes are fully compliant to ISO 9000 and ISO 45000, GMP etc. In close cooperation with the Quality Assurance Manager you will seek further improvements based on the result of the conducted audits. You will support him in securing a Continuous Improvement Culture. You strive for zero errors and secure the added value of the quality control department through constructive route cause analysis enhancing the job execution of your internal clients. You will overview and monitor the use of the e-QMS and ensure proper usage and data management resulting in solid quality processes and analysis. The primary scope for this new position will be a key interaction with all business units and - functions as well as customers, distributors, suppliers and service providers. You will empower your in – and external collaborations enhancing the establishment or improvement of procedures, standards and systems. On a regular basis you will secure further guidance and regular internal trainings on quality related topics. You will monitor the KPI’s and Performance Measures where appropriate and report on the progress. You will participate in appropriate Quality Management conferences and maintain a good an reputable working relationship with other quality responsible within the European/Global Chemical and Polymer companies including CEFIC, Logichem, EPCA … You will work in very close collaboration with the Care and Sustainability department as well as with the Legal Department. You report directly to the Head of Quality, Responsible Care, Procurement, Supply Chain and Logistics. Profiel You have a Master’s degree in Chemicals, Agrochemicals or Business Economics. You gained a valuable experience of minimum 3-5 years within an international QC or QA role. Experience within the Agrochemicals is preferred. Full knowledge of legal and compliance regulations to all quality related matters. Experience with e-QMS is preferred as well as different Quality Management Systems. A strong background in handling claims/non conformities or new product introductions is preferred. Experience with regulatory affairs, labelling legislations, repack/copack and production is preferred. Strong & constructive leadership skillset towards change & process management. You are open-minded and flexible towards different cultures and mentalities. Your excellent communication and interpersonal skills help you in developing long term partnerships. Strong conceptual and analytical skills, able to make decisions. Fluency in English and French, other languages are an asset. Business Travel: First 12 months /- 70% Lyon – 30% Brussels/Machelen which will gradually evolve in a role that will be mostly Brussels based with frequent international travel. Aanbod Sumitomo Chemical Europe offers you the chance to work in a world leading and stable company with international exposure and a high quality product range. A professional organization where autonomy, initiative and adaptability are recognized and stimulated. A role with a broad variety of responsibilities in terms of tasks, cultures, projects, clients and applications. Take the chance and join a division in full expansion and headquarters that fully invest in the development of its activities and its people. Sumitomo offers a state of the art salary package including company car, extra-legal benefits, bonus and a solid work-life balance. Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee
Fire & Loss prevention Manager
Takeda Pharmaceuticals International GmbH, België, BE, Lessines
Job ID R0050862 Date posted Oct. 21. 2021 Location Lessines, Belgium L’EHS Fire & Loss Prevention Specialist participe à la dynamique du système de gestion des risques en matière de sécurité au travail. Dans ce contexte, l’ EHS Fire & Loss Prevention Manager gère plus particulièrement l’organisation ayant pour objectif d’assurer la protection du personnel et des biens du site de Takeda Lessines vis-à-vis des incendies, des explosions et de tous autres dangers connexes. Une telle gestion se traduit essentiellement par le fait d’ / de : Etablir, dans le cadre de tout changement initié sur site, les spécifications techniques et organisationnelles à adopter en matière de prévention et de lutte relatives aux sinistres principalement issus d’un incendie et/ou d’une explosion. Assurer, tant techniquement que réglementairement, la pérennité et l’adéquation constante des moyens / processus de prévention et d’intervention en cas de sinistre. S'assurer que toute personne présente sur le site de Takeda Lessines connaisse, applique et respecte les processus et autres modalités mis en œuvre dans le cadre de la prévention des risques et de la lutte relatives aux incendies, explosions et autres évènements indésirables. Identifier et maîtriser les éléments qui pourraient engendrer une et/ou affecter toute réponse efficace à adopter en cas d’intervention urgente face à un évènement indésirable. Être le point de contact privilégié des autorités, des services et autres acteurs externes au site de Takeda Lessines en matière de « fire & loss prevention – perte d’exploitation ». Développer et maintenir durablement des relations de travail constructives avec les collègues du service EHS (Environment, Health & Safety) et les parties prenantes tant de Takeda que de Baxter / BDCE (Baxter Distribution Center for Europe). Responsabilités Expertise technique et légale Dans le cadre de tout changement (projets, modifications organisationnelles, etc.) initié sur site et sur base de la législation / des requis en vigueur et des normes applicables, conseiller et accompagner les collègues et clients internes à propos des : Techniques / moyens de prévention et de lutte « incendie » (Equipements d’extinction, de détection, d’extraction des fumées, etc.) à adopter. Techniques et moyens de retardement / confinement d’un incendie à mettre en œuvre. Moyens de communication, de signalisation, d’évacuation à mettre en œuvre en cas de sinistre avéré ou potentiel. Autres dispositions techniques et organisationnelles à appliquer. Valider les propositions issues de ce qui est repris ci-dessus. S’assurer d’obtenir tous les plans (nouveaux ou mis à jour) adéquats pour vérification, approbation et enregistrement. En collaboration avec la cellule « Drawing » du service Facilities. Être le point de contact privilégié du service Facilities pour tout contact / toute discussion avec la société d’assurance en charge des aspects « fire & loss prevention ». Investiguer, analyser et prendre toutes les mesures correctives et préventives nécessaires relatives à toute situation ayant pu engendrer ou ayant entraîné un sinistre. Être le moteur, par le biais de recommandations et conseils, d’un processus d’amélioration continue en matière de « fire & loss prevention » en y incluant l’identification des moyens et ressources nécessaires tant d’un point de vue humain, technique que financier. Contrôle et conformité Assurer et suivre un processus de contrôle interne des équipements et autres moyens techniques relatifs au « fire & loss prevention ». Être le point de contact principal des services de secours externes lors de toute visite, et/ou inspection et être associé à toute visite et/ou audit du partenaire assureur en matière de « fire & loss prevention ». Effectuer de manière fréquentielle des visites « de terrain – Gemba ». Effectuer une veille législative et réglementaire permanente visant à assurer la conformité des processus, infrastructures et moyens existants et futurs. Etablir et suivre un plan d’actions efficace relatifs aux manquements / défaillances / éléments d’amélioration observés faisant suite aux contrôles, veilles & visites tels que mentionnés précédemment. Gestion de l’urgence Avoir la charge du contenu du Plan Interne d'Urgence (PIU) (y compris le dossier d’intervention ultérieur) du site en collaboration avec les entreprises Baxter et BDCE afin de s'assurer de son efficacité / applicabilité, de son actualisation annuelle et de son adéquation avec la législation en vigueur et les requis issus de Takeda Corporate. Être l’expert et le Leader en cas d’activation du Plan Interne d'Urgence. Veiller à disposer d’une équipe interne de lutte contre l’incendie en nombre suffisant, formée, correctement équipée et rencontrée par le médecin du travail. Veiller à disposer en permanence d’un matériel d’intervention (en ce compris l’infrastructure immobilière) de qualité et en quantité adéquate. Évaluer, par la planification & la coordination d’exercices fréquents de mise en situation, les performances de l’équipe interne de lutte contre l’incendie. En collaboration avec les entreprises Baxter et BDCE et avec l’équipe des secouristes internes. Evaluer, par l’organisation d’un exercice d’évacuation au minimum annuel, le comportement du personnel et l’état fonctionnel des dispositifs d’évacuation / de communication – signalisation en cas d’urgence. Etablir et suivre un plan d’actions efficace relatifs aux manquements / défaillances / éléments d’amélioration observés faisant suite aux exercices repris précédemment. Proposer la modification des procédures d'intervention d'urgence en fonction des changements réglementaires, de l’évolution technologique et/ou des connaissances acquises à la suite d’exercices et de situations d'urgence antérieures. Planifier et coordonner des formations et des séances de recyclage à destination des membres de l’équipe interne de lutte contre l’incendie et aux évacuateurs. Planifier et coordonner une réunion annuelle avec l’équipe interne de lutte contre l’incendie. Profil recherché : Diplôme de type Bachelier / Master ou équivalent par l’expérience professionnelle. Certificat de conseiller en prévention de minimum niveau 2 est un atout. 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine du « fire & loss prevention » éventuellement acquise dans un service EHS en entreprise. Bonne connaissance du cadre réglementaire en matière de prévention et lutte contre l’incendie. Connaissances linguistiques : Français : maîtrise tant écrite qu’orale de la langue. Anglais : compréhension de base écrite et orale. Ouvert, sociable, intègre, persévérant et capable de s’intégrer rapidement dans une équipe d’une dizaine de personnes. Doté naturellement de charisme et de « leadership ». Capacité d’analyse, de synthèse afin d’effectuer un feedback clair et précis. Communication aisée, honnête et franche avec ses collègues et supérieurs.
EHS Manager
Suez Spain SL, Herentals, Turnhout
SUEZ Water Technologies & Solutions looks for innovation everywhere. For more than 100 years, SUEZ has been at the forefront of innovation, from the SUEZ Canal to addressing water scarcity. Finding solutions to the world's biggest problems has never been more important than right now. WHAT YOU WILL BE DOING Role Summary / Purpose Ensure implementation and ongoing improvement of environmental health and safety processes and systems within Suez. Align with senior site management to maintain consistency with policies, standards, and improvement plan priorities; as well as compliance with relevant regulatory requirements.Serve as a catalyst and expert resource to promote and maintain a positive safety culture within the BU. Provide health & safety direction and leadership to Safety Champions as well as BU management. Head of the EHS Department covering: · Haasrode (Belgium) Technology Center, Herentals (Belgium) Plant and IMT Zeewolde (the Netherlands) site · EHS Management for Field Sales & Service Chemical and Monitoring Solutions team Belgium and the Netherlands, including field audits at customer sites in Belgium & Netherlands (optionally: Nordics) Duties: · Keep maintained and sustain, improve EHS management system and all certifications and manage all relative audits internal or external. · Coordinate and manage SUEZ WTS EHS Framework implementation in the region · Align with Senior Management and employees on implementation of environmental Health and Safety Management Systems and Processes · Ensure full compliance with local regulations and SWTS BU requirements, implement SUEZ Health & Safety Contract requirements · Keep the contact with local agencies to provide full EHS compliance · Maintenance of all records of Regional, Local and Corporate and ongoing regulations, codes and guidelines. · Ensure all reporting requirements for the authorities · Develop and maintain positive and constructive relationships within the BU and product line management, employees and local regulatory agencies. · Coordinate with EHS Regional Leader & Operations Management, in determining priorities and health and safety strategies. · Assist the EHS Regional and Global Leader in the development and implementation of the Environmental, Occupational Health & Safety program through the EHS action plan. · Implement effective loss control measures to reduce accidents and injuries. · Serve as an expert resource for the management of health and safety information regarding safety, health and environmental processes and regulations. Monitor Regional, Local, Provincial, etc., agencies for regulatory changes. · Provide expertise for investigations of Health & Safety concerns and incidents, development corrective actions and follow-up mechanisms, and ensure communication of relevant information to management and all employees. · Realize EHS Field audits at customer sites, ensure or support prompt closure of findings. · Develop training requirements for all of the activities in your region and manage, coordinate and do the trainings for all EEs, ensure documentation is appropriately maintained · Coordinate environmental health and industrial hygiene monitoring as needed. · Ensure environmental Health & Safety KPI reporting in accordance with Regional and Group standards. · Support management at all BU levels and employees with environmental health and safety related issues. · When practical, implement employee wellness initiatives to support a healthy work environment. · Drive behaviours which support building “world class” environmental health and safety culture. · Implement safe working techniques and re-enforce the safety policies, guidelines, and procedures as set out by SUEZ. · Provide daily guidance and direction in EHS programs at the employee/supervisor level to ensure a common and effective approach. · Responsible for evaluating risk; developing and implementing a plan to correct or prevent loss and audit the plan to ensure its effectiveness. · Ensure that contractor personnel working for SUEZ are in compliance with SUEZ policies and life safety requirements. · Ensure incident and “near miss” reporting standard are followed and best practices are shared with regional and product line personnel. · Keep close contact with other regions EHS professionals to share best practices · Maintain Gensuite EHS tools & update records for the regions · All other activities & projects assigned to you by your manager · In case of request be open to support other part of North EU region Specific to Field Services activities: · Travelling in Belgium and the Netherlands for EHS Field audits, customer meetings and work at other SUEZ locations (Haasrode, Herentals, Zeewolde). Other Duties and Responsibilities · Support senior leadership and operations · Oversee of the work of EHS consultants for specific EHS projects (eg. Audits, Training, Site Assessment.) · Coordinate the safety of SUEZ employees who works in SUEZ buildings. · Safety Advisor Belgium · Prevention officer SUEZ WTS BV WHO WE ARE LOOKING FOR Required qualifications · EHS Engineer / Safety advisor level 1 · > 5 years experience in similar function · Knowledge of Belgian, Dutch and European EHS legislation · Knowledge of EHS tools, analytical tools, risk management & analysis methods, digital tools · Knowledge of VCA, ISO 14001 & ISO 45001 standards · Experience of audits, auditing skills · Technical knowledge on health & safety issues in particular the risks associated with chemicals · Fluently speaking Dutch, English and knowledge of French appreciated. Water Technologies and Solutions (WTS) offers a great work environment, professional development, challenging careers, and competitive compensation. WTS is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law.
Project Manager Technical Maintenance
Catalay, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
Published on 21 October 2021 | Job board Brussels The department where the consultant would work aims to make rail operations even more efficient with innovative technologies at all levels (Rolling stock and Rail Infrastructure) and providing to customers with excellent maintenance services. Activity: maintenance services (corrective, preventive and predictive), spare parts, repair, replacement hardware & software, support & advice to customers – team of maintenance engineers and project managers TASKS DESCRIPTION As a project manager you take full responsibility for the "correct" execution of many maintenance contracts (long-term contracts, often between 15 and 20 years) Management of contractual agreements and supervision of the execution of the maintenance activities according to the SLA of the contract. Assistance in the interim planning of maintenance activities (preventive maintenance plan) with the Service Operations team. Important role in complying with EHS topics. Contact person for the customer (including regular meetings with the customer about the progress of the execution of the contract, quality control, priorities, extensions and new opportunities… First level of escalation in possible problem discussions, both with the customer and internally. Responsible for the financial health of the projects and Profit & Loss monitoring, together with the Project Controller. (management contractual administration and financial control of the projects, processing of the necessary contractual obligations regarding order processing, invoicing, cash collection, change requests…) As a Project Manager, the "correct" execution of multiple maintenance contracts (long-term contracts, often between 15 and 20 years) must be monitored. A “correct execution” means that: the maintenance contract is executed according to the contractual obligations (SLA) so that fines are avoided, that the target profitability is achieved or – better yet – exceeded, that customer satisfaction is high, creating opportunities for new business. REQUIRED DOMAIN SKILLS Master's degree in a technical direction or equivalent experience. First experience in project management or - better still - service or technical maintenance experience in a (preferably complex) technical environment. 'output' driven and wants to achieve objectives efficiently with a focus on output, results and customer satisfaction. Language skills: You are fluent in both national languages (NL and FR), both spoken and written. In addition, you can also communicate fluently in English, which is the working language with their Headquarters. Experience with government customers and signaling technology is definitely an advantage. Experience with a CMMS system (maintenance management system such as Maximo) is also a plus. SOFT SKILLS: Service helping customers. Customer focus is therefore an important characteristic. You are able to communicate constructively and positively with our customers and all stakeholders involved in your projects, both internally and externally. Teamwork: You know the importance of a good team and you are able to create enthusiasm and mobilize energy in others from a non-hierarchical position. Flexibility and innovation: You always think of the customer/end user. You deal smoothly with unforeseen circumstances and always opt for the most efficient approach. You dare to think 'out of the box' and are open to new ideas or concepts. Output and structure: You are able to organize yourself well and work in a structured and systematic manner. You follow up the various actions that are defined both internally and at our customers. Analytical thinking skills: You quickly form an integrated picture in a complex environment and you easily give direction. You quickly translate a complex situation into an efficient and effective action plan. Contact
Document Control Manager
Cummins Inc., Westerlo, Turnhout
Our culture believes in Powering Your Potential . We provide global opportunities to develop your career, make your community a better place and work with today’s most innovative thinkers to solve the world’s toughest problems. We believe in flexibility for you to explore your passions while making an impact through meaningful work within our inclusive workforce. That’s what LifeAtCummins is all about. Document Control Manager Description Document Control Manager Description When looking for your next career opportunity, are you looking to be a part of a business that will positively impact the world we live in ? We are currently seeking a Document Control Manager with the primary focus of this position being to manage the development, implementation and execution of a File Management System (FMS) for various projects (internal and commercial) and standardize the system across the whole organization. This includes managing both internal and external interfaces during the life of the projects to ensure a smooth transition during handover to after sales. The Document Control Manager will be responsible to provide leadership, training and guidance to each member of the Document Control Team and act as a liaison between other members of the projects teams that interface with the FMS. In this role, you will make an impact in the following ways: Ensuring the project specific needs of the FMS are met, including document numbering, naming, and filing. Training and guiding project team members regarding the FMS and enforcing/reinforcing the implementation thereof. Supporting the Quality Management System (QMS) by ensuring that project documents and deliverables have been annotated with correct FMS data. Organizing the full range of documentation from all sources in accordance with the FMS objectives. Maintaining the quality and integrity of the document registers. Developing FMS templates, numbering system, file structure/hierarchy, file access permission levels, and plans and procedures to handle/store/retrieve all project documents. To be successful in this role you will need the following: Familiar with both commercial and in-house project and enterprise management software or tools Familiar with project specific procedures and plans for HSE, QMS, file management, Scope Change, etc. Implementation of the Project Specific File Management System Proficiency with Microsoft Office software Bachelor’s degree in Engineering, Applied Science, Technical Management, or equivalent. (Substantial applicable experience may be considered if degree requirements cannot be met) Fluent in written and verbal English. BENEFITS OVERVIEW Benefits and perks listed below may vary depending on the nature of your employment with Cummins and the country where you work. FINANCIAL WELLNESS As a Cummins employee your retirement savings plan / pension plan / superannuation will power your path to retirement and improve your financial future. HEALTH & WELLNESS Your wellbeing is important to us. You and your family will be cared for through comprehensive health care benefits. CONTINUING EDUCATION Whether starting or completing a degree, you will be supported by tuition reimbursement opportunities or full funding. PAID INCENTIVE You will receive annual merit and profit sharing based on individual and company performance. DIVERSITY & INCLUSION We celebrate diverse perspectives and you will be part of building a more diverse workforce to enhance our competitive position and enrich our culture. WORK-LIFE FLEXIBILITY Your energy and commitment will be recognized through paid vacation and holidays, parental leave, adoption assistance, flexible work environments and more. EVERY EMPLOYEE, EVERY COMMUNITY You are empowered to volunteer at least four hours per year on company time, to give back to the communities where you work and live. DEVELOPMENT AND GROWTH You will learn and grow through training and hands-on experience in an environment that values curiosity and developing talent for the future. Primary Location Belgium-Antwerp-Mol-Belgium, Oevel, Hydrogenics Europe NV Job Type Experienced - Exempt / Office Recruitment Job Type Exempt - Experienced PLEASE BE ADVISED: Cummins has been made aware that there are a number of scams that take advantage of job seekers in a variety of ways. Depending on the scam, scammers look to collect confidential information to use for identity theft or try to get money from job seekers during the recruitment process. Cummins will never ask for money during the application, recruitment, or on-boarding process. To learn more about the most common job scams, tips on how to avoid being scammed and federal reporting procedures, please visit consumer.ftc.gov/articles/0243-job-scams.
Warranty & Quality Control Manager
VF Corporation, Sint-Niklaas
VF Corporation is more than the world's largest apparel company. A dynamic global player, VF represents lifestyle brands such as Eastpak , The North Face, Kipling, Vans, Napapijri , Smartwool and Timberland. In Europe, VF employs more than 7 000 people. The Belgian team consists of more than 750 enthusiastic employees who continuously work on the further growth of our company. VF has several establishments: an office complex in Bornem and Antwerp from where different departments work to powerfully market our brands, about ten stores of our brands and two distribution centers. These distribution centers, located in Sint-Niklaas, are responsible for the distribution of Eastpak , Kipling, The North Face and Smartwool. LET’S TALK ABOUT THE ROLE The primary responsibility is to manage the Warranty & Quality Control teams of the North Face in EMEA . You are accountable for provid ing first class service on warranty & QC items , assur ing correct and prompt QC inspections of incoming goods . JOB DETAILS General : Lead, direct and be accountable for the overall performance of QC and Warranty teams . Identify opportunities and improve processes to support best in class Brand Image . Proactively manage the multi-located team and multiple projects . Select, train, and empower staff while focusing on talent management . Keep repair lead time and operational costs under control with the goal of balancing efficiency with high service standards . Establish internal controls related to standards and procedures . Quality Control: Assure correct and prompt QC inspections of incoming goods within SLA . Coordinate assignment of vendor risk level at the beginning of each season . Accountability on QC KPIs . Relate main quality issues back to Product Development / local Sourcing Offices . Proactively manage relationship with Key stakeholders . Warranty: Follow up on open warranty matters in a timely manner, making sure that all open warrant y cases are managed within SLA according with the TNF high level quality standard. Implement and manage necessary reporting to identify trends and bottlenecks in the process . Propose and lead any new warranty related project once approved . Accountability on Warranty KPIs . Manage the Warranty Call Cent er team in line with the TNF high level service standards and assure integration with other consumer-focused department s. WHAT YOU NEED TO SUCCEED ? Master Degree or equivalent . 5 years of experience in product related areas. Experience in QC is a plus. Leadership and people management experience . Knowledge of Microsoft Windows environment, including E xcel and database management . Fluent English both oral and written . Proactivity and ability to prioritize workload . Strong p roblem-solving and analytical skills . Ability to travel occasionally . Flexible in thinking style and in the ability to work within a dynamic environment where priorities frequently change . WHAT’S IN IT FOR YOU? A challenging job in a rapidly changing environment with a dynamic work atmosphere . The opportunity to further develop and grow. A competitive salary with numerous extralega l benefits (such as meal vouchers, pension plan, hospitalization insurance, …). INTERESTED? I f you liked what you have read and want to join our team then we would like to hear from you Apply via our website: https://vfc.com/careers .
Manager, National Subrogation Unit
The Economical Mutual Insurance Company, Waterloo, Nijvel
Work is a big part of our lives, so it makes sense to choose a company that offers truly rewarding work. At Economical Insurance®, your contributions, creativity, and energy won’t go to waste . Our passionate culture and pioneering mentality infuse everything we do, which is why our one-million-plus policyholders know we’ll protect their homes, businesses, farms, cars, and pets like they’re our own. We’re not afraid to see how far we can push the envelope to make insurance better. Our family of companies includes Sonnet, the only Canadian home and auto insurer offering a fully online buying experience, and Petline, the largest Canadian pet insurance company. We’re also preparing to become a publicly traded company, a once-in-a-lifetime career opportunity for everyone who joins our team. If you’re looking for a company that takes care of its people — and its customers — and has a track record of doing big things, get ready to love it here. What can you expect in this role? The incumbent will lead all aspects of the subrogation function at Economical including both property and auto claims. You are responsible for driving claim strategies to achieve organizational goals and objectives and ensuring that claims standards, policies and procedures are aligned with those strategic goals. This role includes management of the subrogation legal vendor program and will provide support to the expert vendor program as it relates to subrogation. The incumbent will represent Subrogation in cross functional activities of other departments within the organization and manage the activities and performance management cycle of direct reports. Attract, retain, mentor and develop world class talent Manage team performance by implementing strategies and training plans to address team development and providing ongoing performance feedback Ensures team training needs are identified by creating development plans to move staff to the next level Acts as a leadership role model within the team by imparting knowledge and experience to motivate team performance Completes all aspects of the performance management cycle including the compensation piece Lead a team of 24 (growth plans to 26 by EOY 2022) subrogation professionals including three Team Leaders, Claims Technical Advisor, Subrogation Specialists, Subrogation Representatives and Support Staff and Triage Analysts Provides guidance and feedback to Team Leader, CTA and team through continuous performance feedback loop, analyzing trends and information and taking appropriate action when necessary Superior service to our internal and external customers Works closely with VP Claims, Corporate Claims Leadership, National Directors, Line Managers, Finance, Actuary, Advanced Analytics and other key stakeholder groups to implement national subrogation strategies in support of organizational objectives Analyze recovery data to best align team with recovery opportunity, maximize referrals, conversion and recovery rate. Design workflow, process, productivity metrics and procedures to maximize recoveries and achieve and exceed targets in all claims business lines. Adopts a continuous process improvement mentality and instils that philosophy in direct reports Creates culture of effective internal and external communication with key stakeholders Champions a collaborative approach to problem solving for win win outcomes Achieves Business Outcomes Develop and maintain a clear focus on organizational goals and objectives while working within budget Helping business partners attract and retain business by achieving optimal recovery outcomes for the commercial and residential policyholder Leads the risk-based audit process for the subrogation function helping the business understand performance gaps or opportunity areas and communicating results to business partners nationally Adjusts team staffing and operating budget in support of business growth objectives and volume trends Accountable for preparation and management of annual National Subrogation Team budget Establish a robust expense control program Reviews and approves expenses to ensure that ALAE and ULAE expenditures align with organizational expectations Maximize referral rates through use and continued development of predictive models and enhanced FNOL process mapping Exceed organizational recovery targets through innovative approaches to claim handling for subrogation outcomes Communication and Networking Represents Economical at industry events, trade organizations and with external business partners Develops and maintains effective interpersonal relationships with regional partners, customers, regulatory bodies and colleagues to optimize team and organizational outcomes Provides meaningful and timely reporting of business critical information Is the team liaison between business and external legal counsel Manager oversees handling the various external subrogation counsel (lawyers) relationships that exist across Economical’s various regions and entities Manager develops opportunities to engage internal claims counsel for cost effective recovery solutions Manager provides oversight on the Subrogation Team legal referral and expense management strategy, tracks and manages the litigation plan to ensure that expenses are adequately managed in relation to recovery Works closely with legal vendor manager and legal partners to review billings, file quality and settlement strategy. Manager is also tasked with overseeing the expense impact from an allocated loss adjustment expense (ALAE) perspective Includes the overall administration of a litigation management strategy which includes a formal audit piece for each of the major legal firms used to ensure cost effective advocacy for Economical and its subsidiaries Manager works closely with enterprise procurement and internal claims counsel on external legal sourcing to minimize expense and maximize performance Education and subrogation awareness Travels regularly throughout Economical’s Regions including Quebec Assists with the designs training materials for use with both Sonnet and Economical claims professionals nationally to enhance the customer experience for our policyholders and broker partners Support orientation program for new employees Represents Economical at RIBO accredited subrogation training Develops Risk Based Audits to identify trends and gaps in current claims handling protocols. Assists with the designs and facilitates training to close those identified gaps within Regional Business Units nationally endorsing a continuous improvement philosophy Oversees the development of training program for new hires with regards to subrogation claims handling and awareness for both personal and commercial product lines Participates in the development of regional training initiatives to ensure alignment with national subrogation team goals and objectives Creates a culture that values the subrogation function through training and awareness initiatives. What do you bring to the role? Typically those who work in this role have a 3 or 4 year bachelor’s degree in any discipline or a minimum of a two year college diploma in an acceptable discipline to Economical.Continuing education in the form of the Chartered Insurance Professional or Fellowship designations 5-7 years as a property and auto claims representative handling progressively more challenging losses with experience in handling subrogation losses within the last 5 years. Multi line exposure to AB and BI/Casualty is an asset for the role. Exposure to litigation handling process, coupled with strategic claims handling and risk assessment is required for the role. The role requires a tangible understanding of commercial and personal lines, auto and property wordings. Further experience as a Technical Advisor or similar Analyst position providing technical oversight, direction and coaching to and in support of the claims function is an asset. Persuasive written and verbal communication ability, pragmatism, along with the ability to present material in front of a large and varied audience are assets Excellent interpersonal skills coupled with the ability to multi-task and work in a constantly changing environment is required for this role 5 - 7 years in a Leadership capacity, coaching and mentoring new and experienced staff. Experience with the Performance Management cycle and the hiring process This role requires successful clearance of a background check (including credit & criminal checks) We also take potential into consideration. If you don’t have this exact experience, but you know you have what it takes, be sure to give us more insight through your application and cover letter. Go ahead and expect a lot — you deserve it. We offer: Competitive salaries, with potential for an annual raise and bonus Pension and savings programs, with company-matched RRSP contributions Generous time away, including vacation and personal needs days Paid volunteer days and company matching on charitable donations Educational resources, tuition assistance, and paid time off to study for exams Two annual wellness campaigns — participants earn up to $300 each year to spend on almost anything supporting health and work-life balance (think things like spa days, daycare, pet grooming) An unlimited employee referral bonus program Discounts on products and services HOW TO APPLY To complete the online application process, you’ll need to upload your resume and cover letter in one document. The posting will close at midnight on the deadline date; in order to successfully apply, please ensure your application is submitted by 11:59 p.m. the day before the deadline. Our inclusive work environment welcomes diversity and supports accessibility. If you require accommodation at any time during the recruitment process, please let us know by contacting: hrsharedserviceseconomical.com .