Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Associëren Directeur van het onderwijs in Belgium"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Associëren Directeur van het onderwijs in Belgium"

260 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Associëren Directeur van het onderwijs in Belgium"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Associëren Directeur van het onderwijs in Belgium getoond.

Indeling van de "Associëren Directeur van het onderwijs" vacatures in de regionen Belgium

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Belgium het grootste aantal vakatures van de beroep Associëren Directeur van het onderwijs in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top provincies Belgium volgens niveau van het loon voor de beroep "Associëren Directeur van het onderwijs"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Belgium het grootste aantal vakatures van de beroep Associëren Directeur van het onderwijs in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Belgium

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Belgium het grootste aantal vakatures van de beroep Associëren Directeur van het onderwijs in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Aanbevolen vacatures

transversaal stafmedewerker ‘onderwijs’ 50%
Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, Antwerp, Flanders, be
Omschrijving van de vacature Atlas voert namens de stad Antwerpen het Vlaams inburgerings- en integratiebeleid uit. Rekening houdend met het Vlaams decreet, het stedelijk bestuursakkoord en de bestaande werkingen binnen Atlas, teken je een kader uit over wat Atlas in en voor het regulier onderwijs kan betekenen en coördineer je de uitvoering van dit kader. Doelstellingen zijn om: samen met partners te komen tot een verhoogde gekwalificeerde uitstroom van de doelgroep van Atlas (anderstaligen, nieuwkomers, mensen met migratie-achtergrond, minderjarigen en meerderjarigen) in basis en secundair onderwijsde instroom en uitstroom in beroepsgerichte opleidingen volwassenonderwijs en in hoger onderwijs te verhogente komen tot gelijke onderwijskansen voor anderstalige nieuwkomers en kinderen/jongeren met migratie-achtergrond. Hiervoor werk je nauw samen met collega’s en relevante externe partners zoals TV- onderwijs (Talent- en Vrijetijdsontwikkeling – domein onderwijs), AG stedelijk onderwijs, de Schoolbrug, enz. Plaats in de organisatiesJe werkt in een zelforganiserend team en werkt organisatiebreed; zowel voor de afdeling individu als de afdeling organisaties en samenleving. Het zelforganiserend team bestaat uit drie thematische medewerkers: onderwijs, NT2 en werk.Je taken Op basis van het Atlas kader dat uitgewerkt werd met een interne werkgroep (teams taal, diversiteit, minderjarigenwerking en vervolgtraject), zet je mee de prioriteiten van Atlas uit. Je houdt hierbij rekening met het decreet, het bestuursakkoord van stad Antwerpen en reeds bestaande werkingen. Je stelt een jaaractieplan (JAP) op voor onderwijs. Dit zijn de doelen die Atlas wil realiseren in functie van onderwijs over de werkingen heen. Je volgt de voortgang van deze doelen op en rapporteert hierover aan het management team. Je volgt ook de onderwijsdoelen binnen het JAP van team taal/diversiteit op.Je organiseert een intern overleg rond onderwijs en bepaalt de doelen en deelnemers van dit overleg. De deelnemers zijn voldoende op de hoogte van elkaars werking en brengen elkaar op de hoogte van relevante vragen, signalen en info. Je bent centraal aanspreekpunt voor (interne/externe) vragen en noden rond onderwijs die niet toebehoren aan een bepaald team.Je bouwt een netwerk uit met interne en externe partners en bouwt expertise op. Je onderzoekt mogelijke kansen tot samenwerking en nieuwe projecten. Je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen rond het thema onderwijs gerelateerd aan de doelgroep van Atlas: gelijke onderwijskansen, meertaligheid, opvattingen en houdingen van leerkrachten t.a.v. diversiteit, en ook beleidsmatige ontwikkelingen. Je deelt deze inzichten met relevante collega’s. Je volgt de samenwerking met Talentonwikkeling en Vrijetijdsbesteding (TV)- Onderwijs op en zorgt voor een structurele samenwerking en rolafbakening tussen TV-Onderwijs en Atlas in functie van anderstalige nieuwkomers en leerlingen met een migratie-achtergrond. Je bent verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van atlas in Area-Up, het stedelijke programma gericht op het verhogen van gekwalificeerde uitstroom van leerlingen. Gewenst profiel Je beschikt over een master diploma of gelijkgesteld door ervaring.Je hebt ervaring in beleidsmatig en strategisch werken, bij voorkeur rond onderwijs.Je bent ervan overtuigd dat Atlas een rol te spelen heeft in gelijke onderwijskansen van leerlingen. Je hebt bij voorkeur een goede kennis van het integratie- en inburgeringslandschap en/of onderwijsveld. Je kan procesmatig werken. Je kan schriftelijk en mondeling zeer goed en duidelijk communiceren. Je bent sterk in analyseren en verwerven van inzichten.Je bent een zeer goede netwerker en bruggenbouwer.Je werkt constructief samen met collega’s, partners en beleid, ook bij uiteenlopende belangen.Je handelt autonoom en stemt tegelijk vaak af met je leidinggevende.Je bent een verbindende en goede samenwerker: vanuit het oogpunt van geïntegreerde werking zijn verbindingen tussen jouw functie en andere (beleids)domeinen binnen en buiten Atlas essentieel. Je kan omgaan met weerstanden en werkt probleemoplossend. Je kan vlot werken met MS Office. Ons aanbod Contract van onbepaalde duur bij Atlas, integratie en inburgering Antwerpen.Werkregime: 50% Fijne werkplek in Atlas, Prins Leopoldstraat 51, 2140 Borgerhout of op één van de andere Atlaslocaties in Antwerpen.Verloning volgens barema L1 (PC 329.01) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.Indiensttreding: zo snel mogelijk.
Comptable en fiduciaire| Associé 5m€ de CA
Sander and Partners, Uccle, Brussels, be
Une belle fiduciaire Bruxelloise de 17 personnes est actuellement à la recherche d'un gestionnaire de dossiers certifié avec au moins 5ans d'expérience en fiduciaire, afin de venir prendre part à la gestion de la fiduciaire.L'opportunité est extrêment rare si je puis me permettre en ce sens que cette fiduciaire est l'un des fleurons comptable belge et qu'elle développe elle-même une application de renom de plus en plus utilisée par les fiduciaire belges.Vous serez donc co-gérant et associé de l'étoile montante belge des fiduciaires et à fortiori l'une des plus grandes fiduciaires de demain.Peu de description supplémentaire nécessaire, n'hésitez pas à prendre contact avec moi afin que nous vous mettions en relation avec le gérant de la fiduciaire ou pour plus d'informations sur le poste.Gestion de dossiersGestion d'une équipeConseil comptable et fiscalExécution des déclarations fiscales, IPP, TVA, ISOCGestion d'une équipe comptableSupervision et encadrement de juniorsGestion de la fiduciairePeople's managementDiplômé en comptabilité, un master fiscal est un plus.Ouvert d'espritTeamplayer, le travail d'équipe est un plaisir pour vous.Certifié ITAA / IPCF / IECDividendesSalaire sur objectifs (partiellement)Rejoignez une équipe jeune et dynamique avec un tas de team-buildings au rendez-vous !Formations de mises à jour annuelles, stage ITAA possible pour les ambitieux.Clientèle d'élite sur laquelle vous travaillerez avec équipe : l'occasion de ne plus être limité à vos tâches rébarbatives mais ayant enfin une vue 360° aux côtés d'autres acteurs du conseil comptable et fiscal.
ICT-expert - Master of Bachelor - GEDETACHEERD PERSONEELSLID uit het onderwijs (m/v)
Actiris,
Context De Vlaamse onderwijsinspectie is een onafhankelijke organisatie. Ze voert haar taken autonoom uit en pleegt overleg met de verschillende onderwijsbetrokkenen. Ze rapporteert aan de minister van onderwijs en het Vlaams Parlement. De missie van de Vlaamse onderwijsinspectie bestaat erin de onderwijskwaliteit te bewaken en hierover een betrouwbaar oordeel te leveren ten behoeve van de samenleving. Hierbij fungeert ze als een hefboom om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te verbeteren. Ze hanteert kwaliteitsnormen en oordeelt op basis van onderzoek. Ze gaat uit van vertrouwen in de ontwikkelingscapaciteit van elke instelling. De Vlaamse onderwijsinspectie handelt steeds vanuit maatschappelijke en menselijke waarden en draagt bij tot een sociaal en democratisch onderwijssysteem waarbij de lerende centraal staat. Positionering Je maakt deel uit van de cel Informatiemanagement van de stafdienst. Je werkt nauw samen met de collega¿s uit deze cel, de coördinerend inspecteurs en de beleidsondersteuners. Je wordt ook ingezet voor de ondersteuning van andere algemene opdrachten binnen de onderwijsinspectie. Doel van de functie Je ondersteunt en geeft verder vorm aan de digitale transformatie van de onderwijsinspectie. Je bent breed inzetbaar en gespecialiseerd, of bereid dit te doen, in de noodzakelijke cloud- en webtechnologie. Je bereikt resultaten op vier gebieden: 1) Behoefteanalyse en ontwikkeling: Je luistert naar de behoeften van de teamleden en je weet deze te vertalen in werkbare oplossingen. Je analyseert en volgt de evolutie op van de markt en weet zo het ICT-dienstenaanbod in functie van deze behoeften en noden bij te sturen. 2) Ondersteuning Je verleent ondersteuning aan eindgebruikers. 3) Optimalisatie van de dienstverlening Je organiseert overleg over de dienstverlening / werkprocessen met als doel deze te optimaliseren. 4) Beleidsadvisering Je denkt creatief mee na over opportuniteiten en je adviseert de inspectieleiding over informatietechnologie. Belangrijkste taakgebieden De projecten waarvoor je ingezet wordt en de technologieën die je gebruikt, zijn gevarieerd. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het ontsluiten van data. Je maakt business cases voor nieuwe/gewijzigde applicaties. Je kan een functionele analyse uitschrijven in de vorm van bijv. voorbeeldenschermen, diagrammen. Je valideert mee de functionele analyse met alle betrokken partners. Je hebt oog voor kwaliteitscontrole en ondersteunt de eindgebruikers bij de implementatie van nieuwe ontwikkelingen.Je neemt deel aan en levert input voor intern/extern overleg over informatietechnologie. Profil Competentieprofiel Vaktechnische of specifieke competenties · Je bent breed inzetbaar in ICT en hebt in het bijzonder expertise op vlak van cloud, mobile en web. Je volgt de evoluties binnen jouw vakgebied op de voet. Je bent bereid je deskundigheid te verbreden. · Je hebt een goede kennis van MS Office en ervaring met diverse webapplicaties. Databanken en databankbevraging hebben geen geheimen voor jou. Basisvereiste: MS SQL. Je bent op de hoogte van de evolutie in tools, methodologieën en technologieën en kan dit kaderen binnen de werkcontext van de onderwijsinspectie. Pluspunten zijn ervaring en/of kennis van: o modelleertalen zoals UML, BPMN; o cloudopslag/datamanagement; o ontsluiten, analyseren en visualiseren van datasets; o Apex en de ontwikkelomgeving van Oracle. Gedragscompetenties of generieke competenties Je beschikt over goede sociale vaardigheden en je bent een teamspeler. Je capteert databehoeften, luistert naar de gebruikers en ondersteunt collega¿s op een actieve manier. Je zin voor analyse en synthese stelt je in staat kwalitatief werk af te leveren. Je benadert een probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten. Je kan planmatig en doeltreffend werken. Je kan op effectieve wijze de doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen inzetten om die te realiseren binnen de vooropgestelde deadlines. Je neemt een flexibele houding aan ten opzichte van veranderende omstandigheden en je hebt een leergerichte houding. Deelnemingsvoorwaarden Je beschikt minimum over een bachelor diploma. Je komt in aanmerking voor een detachering vanuit het onderwijs, zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-opdracht en neemt een verlof wegens andere opdracht. Je hebt een aanstelling van bepaalde of onbepaalde duur voor een volledig schooljaar of je bent vast benoemd. Je kan het verlof zowel deeltijds (minimum een parttime) als voltijds opnemen en maximaal voor de omvang van je aanstelling in het onderwijs. Als je je diploma in een ander land dan België behaalde dan moet je bij je sollicitatie een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric ) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig is verklaard met het hiervoor vermeld diploma. Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je een taaltest afleggen bij Selor. Connaissances linguistiques Nederlands : Middelmatige
Futur associé comptable dans fiduciaire en pleine évolution (h/f)
Actiris,
Ce bureau, créé il y a 30 ans dans la région de Ath se voit aujourd'hui encore grandissant.Ses points forts ? - Une équipe stable et fidèle,- Des clients variés et satisfaits,- Une oreille attentive pour tous,- Un chiffre d'affaire prospère.Au vu de leur longue expérience, les deux associés ont acquis des compétences tant fiscales, que comptables et que managériales. Ces derniers se tournent également vers le futur : ils ont digitalisé le bureau et mettent tout en place pour être à la pointe. Ils pensent aussi à l'avenir du bureau, et c'est pour cette raison qu'ils cherchent à engager aujourd'hui !Futur associé comptable | Ath | Responsabilités : Vous serez d'abord responsable d'un portefeuille de clients variés (indépendants et grosses sociétés). Vous serez ensuite formé pour développer vos compétences fiscales et managériales afin de pouvoir, à terme, superviser une équipe. Vous êtes le dernier contact avec le client et vous appréciez pouvoir prendre du temps pour leur expliquer comment optimiser leur business. Profil Futur associé comptable | Ath | Profil : Vous êtes (ou vous êtes sur le point d'être) détenteur d'un titre IPCF/IPCF/ITAA. Vous avez l'esprit ouvert et vous êtes prêt à écouter vos équipes ainsi que vos clients. Vous vous posez des questions et vous pensez aussi au développement du bureau dans lequel vous travaillez. Connaissances linguistiques Français : Bon
Poetshulp voor de dienst onderhoud van het woonzorgcentrum "Herfstdroom" (m/v)
Actiris,
Voor het woonzorgcentrum Herfstdroom zijn wij op zoek naar een tijdelijk deeltijds poetshulp. Werkomgeving Het woonzorgcentrum Herfstdroom is centraal gelegen op de OCMW campus in het centrum van Buggenhout en beschikt over 90 éénpersoonskamers. Meer info hierover kan u terugvinden op de website van het lokaal bestuur Buggenhout. Functieomschrijving Als poetshulp sta je mee in voor het onderhoud van de kamers van de bewoners, de gemeenschappelijke lokalen en alle functionele ruimtes van het woonzorgcentrum en de andere gebouwen op de OCMW campus. Je werkt eveneens in de wasserij en maakt deel uit van het team van poetshulpen onder leiding van de ploegbaas dienst ondehoud. Voornaamste takenPoetsen en onderhouden van de infrastructuurSignaleren van defecten aan de te onderhouden infrastructuurMeewerken in de wasserijActief meewerken aan kwaliteitsprojecten Profil Kennis van het gebruik van machines, materieel en producten binnen de dienstKunnen werken ingeorganiseerd verband onder leiding van de ploegbaas onderhoudBereid zijn te werken met een variabel uurrooster en bereid zijn tot weekendwerk Connaissances linguistiques Nederlands : Goed
Bediende verkoper Colruyt Vilvoorde Mutsaard met een goede kennis van het Nederlands (m/v)
Actiris,
Als bediende verkoper is het jouw job om klanten zo goed mogelijk te helpen. Je zorgt dat de producten goed zichtbaar en bereikbaar zijn en bent vriendelijk en hulpvaardig. En omdat je fier bent op je winkel, zorg je dat hij er altijd netjes bij ligt. Zo zorg je voor tevreden klanten die efficiënt en makkelijk hun boodschappen kunnen doen, tegen de laagste prijzen. Klanten bedienen aan de kassa en rekken bijvullen, vormen het grootste deel van je job. Toch ziet elke dag er anders uit, want elke klant is anders en heeft specifieke noden. Je helpt bij een Collishop-reservatie, organiseert degustaties, geeft informatie over een product ¿ Extra voordeel: je mag als eerste nieuwe producten ontdekken en krijgt in primeur te weten welke artikelen een Rode Prijs of Extra-korting krijgen. Dat helpt je bovendien om klanten altijd correct te informeren. Blijven leren en jezelf ontwikkelen, maken deel uit van je job. Tijdens je eerste maanden krijg je begeleiding van een peter of een meter. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om zelf je verdere ontwikkeling in handen te nemen. We investeren heel veel in onze medewerkers, want we geloven dat we als firma pas kunnen groeien als zij groeien. En we vinden het belangrijk dat onze medewerkers lang bij ons blijven en zich ook na enkele jaren even betrokken voelen. Profil Klantgerichtheid ¿ De klant staat centraal in alles wat je doet. Je bouwt een goede relatie met hem op en vraagt je altijd af wat je voor hem kan doen. Je bent fysiek in staat het werk te doen ¿ Je legt behoorlijk wat kilometers af op een dag, en tilt veel dozen en goederen. Zin voor initiatief ¿ Merk je dat een artikel uit stock is? Zoekt een klant naar een artikel? Heb je een voorstel om werkmethodes te verbeteren? Je doet onmiddellijk het nodige. Flexibiliteit ¿ Je hebt een afwisselend uurrooster. Je hebt vroege en late shiften en werkt bijna altijd op zaterdag omdat klanten ook dan komen winkelen. Uiteraard krijg je daarvoor dan een andere dag vrij tijdens de week. Zelf beslissen ¿ Je volgt procedures, maar durft ook zelf beslissen wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld wanneer een klant een artikel wil omruilen. Connaissances linguistiques Frans : Middelmatige Nederlands : Middelmatige
DRINGEND - CHAUFFEUR RIJBEWIJS C MET KENNIS VAN HET ITALIAANS (m/v)
Actiris,
Voor ons bedrijf 'La Nouva Casa', gelegen te Gent zijn we dringend op zoek naar een chauffeur met rijbewijs C. Je rijdt niet voor derden, maar zet dagelijks materiaal af bij verschillende werven. Dringende leveringen zijn ook van sprake dus het is belangrijk voor ons dat je je bevindt in de omgeving van Gent én dat je uiterst flexibel bent (6 dagen op 7). Profil Flexibiliteit Van omgeving Gent zijn In het bezit zijn van rijbewijs C en minstens 5 jaar ervaring hebben in de job Goede kennis van het Italiaans is een vereiste om te kunnen communiceren én leiding geven aan interne en externe, Anderstalige collega's. Connaissances linguistiques Nederlands : Goed Italiaans : Middelmatige
Futur associé dans une fiduciaire | Devenez bras droit (h/f)
Actiris,
Votre objectif à long terme est d'intégrer une fiduciaire qui investira en vous ? En votre avenir et en votre potentiel ?Au sein de ce bureau, les possibilités d'évolution sont grandes ! Le gérant a toujours vu les choses en grand : business man, expert-comptable et manager, il a mené tout de front jusqu'à ce que sa fiduciaire prenne de l'ampleur. Aujourd'hui, il a des bureaux qui s'ouvrent et recherche donc des gens compétents et de confiance qu'il pourra responsabiliser.Cet entrepreneur ambitieux à toujours su former, responsabiliser, mais aussi récompenser ses employés afin de leur permettre d'évoluer sur tous les plans.L'avenir professionnel est donc grand et plein de challenge pour celui ou celle qui reprendra le bureau de Namur. Futur associé ? | Namur| Responsabilités : Vous serez le manager d'une petite équipe (pour le bureau de Namur). Vous avez un portefeuille de clients de qualités : des petites, des moyennes et des grandes sociétés. Vous irez en clientèle régulièrement. Au niveau fiscal, vous êtes totalement autonome et vous pouvez assister (répondre aux questions) de votre équipe. Profil Futur associé ? |Namur | Profil : La personnalité a une grande importance au sein de ce bureau. D'une part, car c'est important de pouvoir s'intégrer dans l'équipe, mais aussi car il faut avoir envie d'apprendre et de partager ses connaissances. Les caractéristiques suivantes sont donc plus qu'appréciées : Vous êtes quelqu'un de curieux qui souhaite évoluer. Vous avez un caractère honnête et franc : en tant que manager, il vaut toujours mieux pouvoir dire ce que l'on ressent en expliquant bien les raisons. Vous avez une personnalité jeune et dynamique. Connaissances linguistiques Français : Bon
Gestionnaire de dossiers ou pourquoi pas futur associé ? (h/f)
Actiris,
Créée il y a plus de 30 ans, cette fiduciaire se situe dans un chouette quartier et recherche une nouvelle corde à son arc afin de renforcer sa super équipe.Située dans une maison de ville, celle-ci a été transformée en bureau et se compose de 3 étages. A chaque étage, vous trouverez un grand bureau où il y a 3 personnes qui y travaillent. De plus, une cuisine, espace de réunion et une salle à manger afin de partager ses repas avec les collègues durant la pause de midi. Tenez-vous prêt à 10h, vous serez attendu pour un café avec entre collègues !L'équipe est composée de 10 collaborateurs, tous dotés d'une expérience et qui sont spécialisés dans les matières comptables et fiscales ce qui permet d'assurer une polyvalence de services. Le gérant de la fiduciaire amène les gens à se former et leur permet d'évoluer.La proximité et relation avec la clientèle est très importante pour la fiduciaire. C'est une clientèle fidèle et loyale qui s'est développée au fur et à mesure des années et elle va du petit indépendant jusqu'à des sociétés de taille plus importantes. Notre première recherche est donc une personne qui est autonome dans la gestion de ses dossiers. Mais si vous recherchez une évolution dans votre carrière, nous pouvons vous proposer de devenir le futur associé ! N'est-ce pas une chouette opportunité ?N'attendez plus et postulez dès maintenant pour être la prochaine personne à faire partie de l'aventure ! N'hésitez pas à contacter Aloïse ou Céline au 02 808 33 55 ou par email Responsabilités : Gestionnaire de dossiers / Futur associé | Ath Le fonctionnement de structure amène à ce que chaque gestionnaire soit responsable de ses propres dossiers. Il faut donc que vous ayez des compétences en comptabilité mais aussi des connaissances en fiscalité. Vous aurez régulièrement contact avec vos clients, il est donc primordial que vous ayez un bon sens de la communication. Une bonne attitude et présentation sera donc requise. Enfin, vous avez un esprit plus large qu'uniquement comptable. Vous souhaitez comprendre, aller plus loin et avez un esprit autodidacte. Sans avoir peur de poser des questions si le besoin s'en fait sentir. Il est évident que si vous avez les connaissances, vous êtes libre de les partager avec l'équipe et d'aider les autres. Profil Profil : Gestionnaire de dossiers / Futur associé | Ath Vous disposez bien entendu d'une formation en comptabilité avec un minimum d'expérience dans le domaine de la fiduciaire. Le profil recherché est donc une personne qui sera amené à gérer des dossiers de manière autonome. Humainement vous êtes une bonne personne, toujours prêt à aider les autres, à l'écoute de vos supérieurs et êtes disposé à travailler correctement. Votre but ? Intégrer cette équipe sur du long terme. Vous rêvez d'évolution ? Super nouvelle ! Si vous souhaitez évoluer, le gérant est à la recherche d'un futur associé et souhaiterait que cette personne fasse partie de sa structure et non qu'il provienne de l'externe. Si ce n'est pas le cas, vous aurez vos propres dossiers à gérer, en tant que gestionnaire de dossiers autonome et contact avec vos clients. Connaissances linguistiques Français : Bon
Administratief medewerker met goede kennis van het Frans (m/v)
Actiris,
Ben je op zoek naar een toffe gevarieerde uitdagende job? Ben je commercieel ingesteld en hou je van klantencontact ? Dan willen wij je graag ontmoeten. Agence Notredame is gespecialiseerd in vakantieverhuur, verkoop, verhuur op jaarbasis en syndic. Omwille van onze sterke groei zijn wij op zoek naar een gemotiveerde commerciële collega voor de functie van commercieel vastgoedbediende voor de afdeling verkoop. Je verzorgt het onthaal van de klanten, alle administratie bij verkoop en begeleidt klanten in hun zoektocht bij de aankoop van een woning aan zee. Als tweede aspect biedt je administratieve ondersteuning aan de collega¿s in de afdeling vakantieverhuur. What do you want to do ? New mail Copy Profil Reeds ervaring in de immo-sector is een pluspunt maar geen must Goeie beheersing van de Nederlandse en Franse taal Een commercieel positieve en gemotiveerde administratieve bediende Je komt graag in contact met klanten en ontvangt klanten steeds met de glimlach Je scoort sterk op administratief vlak Je zet graag de puntjes op de ¿i¿ en je zou jezelf als punctueel omschrijven Je werkt graag zowel in teamverband en zelfstandig Je zoekt graag mee naar efficiëntie Je woont in de directe omgeving van Koksijde Basiskennis Duits - Engels Zaterdagwerk (gesloten op woensdag en zondag)Verantwoordelijkheidszin Connaissances linguistiques Frans : Goed Nederlands : Goed Engels : Enige Duits : Enige
E-Fit filiaal manager van het E-Fit center x Evy Gruyaert (m/v)
Actiris,
Wie zijn wij? Waarom het E-Fit center? Omdat we de klanten op een verantwoorde manier aan een fitter, gespierder, slanker en pijnvrij lichaam willen helpen. En omdat iedereen druk-druk bezig is, zijn de E-Fit sessies hier ideaal voor. Het is een tijdsbesparende methode waarbij je in slechts 20 minuten 90% van je spiervezels activeert. (ter vergelijking: bij een 90 minuten durende training in de fitness is dit slechts 30%). Met E-Fit bereik je in slechts 20 minuten een 18 keer beter resultaat dan via lange trainingssessies. Ideaal voor wie streeft naar een sportiever, slanker, strakker lichaam en een gezondere levensstijl. Voor wie niet kan of liever niet wil sporten, , is er ook de E-Fit Beauty & Slim. Ideaal om slanker en strakker te worden zonder veel moeite. Voordeel van dit systeem is dat het ook kan worden ingezet bij bepaalde chronische spier- en gewrichtsproblemen waardoor we pijn kunnen reduceren. Beweging is één ding, maar ook voeding past in een gezond leefpatroon. En ook daar begeleiden we je graag in, via het aanbieden van diverse dieetmethodes. Alle gekozen methodes zijn verantwoord, gezond én onderbouwd. Tijdens een uitgebreid intake gesprek, bepalen we mee met de klant welke methode best bij hun lichaam en hun leven past want iedereen is anders, nietwaar? Omdat we zitten met een groeiverhaal, en onze filiaal manager doorgroeit naar een ander functie, zoeken we een nieuw teamlid! Functie: Filiaal manager sport, afslanken en voeding We zoeken een fulltime filiaalmanager die ervan droomt om een zaak uit te baten zoals het hun eigen filiaal is. Zonder énige investering, zonder risico¿s, maar met een bepaalde vrijheid om zo dagdagelijks 50 tot 100 klanten te helpen hun doel te helpen bereiken en hen gelukkiger te maken. Dit doe je uiteraard niet alleen. We hebben een team die je hierin dagdagelijks ondersteund met elk hun specialisaties. Dit team zal je ook helpen aansturen als leidinggevende. Met je sterke voeling, interesse en passie in voeding en beweging in combinatie met onze intensieve interne opleidingen begeleidt je klanten in hun E-Fit sessies en voedingstrajecten. Als commerciële persoon luister je aandachtig naar hun noden en geeft hen het juiste advies over onze formules. Profil Profiel Je hebt een sterke voeling en interesse in voeding, sport en een gezonde levensstijl. Je hebt een commerciële achtergrond en bent een betrouwbaar gesprekspartner voor onze klanten. Je hebt geen 9-5 mentaliteit. Je bent hands-on. Jobgerelateerde competentiesJe hebt al ervaring opgedaan als filiaal manager of in een commerciële functie. Opleiding of gelijkgestelde ervaring in voeding en / of bewegen (functionele training) is een troef. Een stipt en flexibel persoon Iemand die geen schrik heeft om 3 avonden per week te werken tot ca. 20u30-21u(ma, di en do) en de zaterdagvoormiddag. Betrouwbaarheid Coaching skills Veel initiatief en zin voor zelfstandigheid Commercieel zijn, meer zelfs, het een uitdaging vinden om te verkopen en klanten gelukkig te maken. De klanten administratief opvolgen en het team informeren Producten presenteren of demonstreren bij de klant en advies geven De gegevens over de activiteiten van center opvolgen en analyseren Het uurrooster opstellen van het team. Opendeurdagen of gelijkaardige events helpen organiseren. Producten presenteren of demonstreren bij de klant en advies geven Connaissances linguistiques Nederlands : Goed
Comptable en fiduciaire | Superviseur associé
Sander and Partners, Wavre, Wallonia, be
J'accompagne une belle fiduciaire située à Wavre sur sa recherche d'un superviseur comptable.En effet, cette fiduciaire en pleine croissance a tellement grandi qu'il y a trois ans, le besoin de créer une nouvelle antenne s'est fait ressentir. Actuellement bien en place avec déjà une équipe de 6 comptables, cette antenne a su devenir une fiduciaire à part entière et le gérant ne sachant plus gérer ses deux entités seul, se met donc logiquement en recherche d'un profil qui pourrait l'accompagner dans le management et la gestion de la fiduciaire, un profil d'associé donc.Ici, vous aurez donc l'opportunité en étant stagiaire ITAA ou déjà certifié, de prendre la gérance petit à petit de la fiduciaire et donc l'opportunité unique de développer vos compétences managériales en même tant que feriez un beau pas en avant dans votre carrière.La rémunération aussi suivrait en ce sens qu'une partie de celle-ci serait variable en fonction de la performance de la fiduciaire.Responsable d'un portefeuille client de A à ZOptimisations fiscales pour sociétés et personnes physiquesConseils fiscauxGestion d'une équipe de 10 collaborateurs(trices)Gestion du personnel et de la la fiduciaireAvoir au moins 4 ans d'expérience en fiduciaireOrienté conseil clientUne passion pour l'optimisation fiscaleObtention d'un titre ITAARejoignez une fiduciaire en expansionDes nouveaux locaux, rénovés et agréables.Formations internes et externes (ITAA) pris en charge par la société.Un salaire attractif et évolutif en fonction de votre expérienceStatut d'indépendant possible.
Stage : Digitale PCR: onderzoek naar de integriteit van het DNA als methode voor de beoordeling van de besmettelijkheid met AVP en de datering van monsters
Sciensano, Brussels, be
Functiebeschrijving De dienst Virale enzoötische, vectorgebonden en bijenziekten is het Belgische referentielaboratorium voor Afrikaanse varkenspest. Deze ziekte dook in 2018 op in de everzwijnpopulaties van de Ardennen en is nu uitgeroeid dankzij verplaatsingsbeperkingen en massale ruimingsmaatregelen, maar ook dankzij een snelle en gevoelige diagnose. Het blijft echter een belangrijke bedreiging voor ons land, gezien zijn aanwezigheid in Duitsland en andere Europese landen. Een problematische kwestie bij de analyse van everzwijnen is de gevoeligheid van de opsporing van beenderen die in oude kadavers worden aangetroffen. In dit materiaal vertonen zeer verse beenderen van besmette dieren een hoge virale belasting. Anderzijds is bij sommige "oude" botten de aanwezige virale belasting extreem laag, wat het moeilijk maakt om het resultaat te bevestigen. Wij willen het potentieel van digitale PCR evalueren om deze problematische gevallen op te lossen. Digitale PCR is een zeer gevoelige methode en maakt absolute kwantificering van de virale belasting mogelijk. Het wordt ook minder beïnvloed door de aanwezigheid van remmers dan real-time PCR. Tenslotte is het in multiplexsystemen mogelijk om de integriteit van een DNA-fragment te valideren door de co-amplificatie van twee of meer targets op dit fragment te bestuderen. In een eerste benadering hebben wij een methode ontwikkeld voor de opsporing van Afrikaanse varkenspest door middel van digitale PCR met twee dicht bij elkaar liggende targets. Wij willen een test ontwikkelen om de integriteit van viraal en varkens-DNA te karakteriseren en deze gegevens te koppelen aan de besmettelijkheid van het virus en de datering of de toestand van de karkassen. Enkele voorbeelden van de taken van de stagiair : Begeleiden van een experiment in BSL3-ruimte - met Afrikaanse varkenspest besmette dieren (observatie, geen hantering van dieren) - monstervoorbereiding Opleiding in moleculair-biologische technieken (opsporing van AVP door middel van real-time PCR en digitale PCR): volgen van de methode, werken onder toezicht, zelfstandig werken Ontwikkeling van de digitale PCR-techniek voor het monitoren van de afbraak van genomisch DNA van het AVP en van varkens/beren: onafhankelijk werk Opleiding in virologische technieken: isolatie van primaire long- of bloedcellen, viruskweek, detectie door hemadsorptie en/of immunodetectie Bepaling van de infectiviteit van het varkenspestvirus in primaire cellen en titrering: autonoom werk Analyse en rapportage van gegevens Profiel Activiteitsgebied: dierlijke virologie, moleculaire biologie. Je staat ingeschreven als reguliere student met een Bachelor- OF Masterdiploma ; Je bent georganiseerd en werkt met zorg en precisie; Je hebt een achtergrond in biologische of gezondheidswetenschappen; Je hebt een technische achtergrond in PCR en/of microbiologie: Je hebt een goede kennis van het Frans, Nederlands en Engels; en enthousiast en leergierig zijn! Belangrijk: De stage maakt deel uit van een schoolprogramma (wij aanvaarden geen vrijwillige of betaalde stages) Wij bieden Gewenste stageperiode : van februari tem april 2022 (flexibele data). Stageplaats : 99 Groeselenbergstraat te 1180 Ukkel. Je krijgt de kans om samen te werken en diverse contacten te leggen in een gerenommeerd wetenschappelijk instituut. De werktijden zijn flexibel en er is een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer naar onze sites. Je werkt in een tweetalige FR/NL-omgeving, ideaal om de tweede landstaal te leren! Let op: We bieden onbetaalde stages aan (geen vergoeding van vervoerskosten). Alle stages bij Sciensano zijn onderworpen aan een tripartiete stageovereenkomst tussen de stagiair, de onderwijsinstelling en Sciensano. Enkel de door Sciensano opgestelde overeenkomst zal worden ingevuld en ondertekend voor de stage.
Comptable en fiduciaire - Futur associé? (BE)
SANDER & PARTNERS, Bergen, Henegouwen (Provincie), Mons
Un cabinet comptable et de conseils bien établis situé près de Mons est à la recherche d'un(e) expert-comptable ayant l'ambition de prendre des responsabilités et de devenir associé. La fiduciaire que nous accompagnons est l'une des fiduciaires les plus stables dans sa croissance depuis ces 7 dernières années. L'axe de développement qui a été choisi pour cette fiduciaire est le personnel qu'il emploie. C'est-à-dire qu'une partie des bénéfices de la société est dédié au bien être de ses collaborateurs. Cela va du café jusqu'au paiement des frais de formation des différents collaborateurs qui le souhaitent, tout cela au sein d'un environnement dynamique et de locaux modernes récemment rénovés encore L'intérêt de cette fiduciaire est son aspect familial. Malgré l'évolution constante de celle-ci, la fiduciaire a su garder son âme et sa proximité avec ses clients. Tout cela au final, est un reflet de la bonne ambiance qui règne au sein de la fiduciaire. Donc, si vous souhaitez intégrer une fiduciaire avec moins de stress avec des perspectives d'évolution spécialement proportionnées pour vous, vous n'avez plus qu'à candidater. Dans cette structure de taille humaine, vous serez en charge de la gestion de A à Z de votre propre portefeuille client : Comptabilité générale Clôtures périodiques, élaboration des bilans Déclarations TVA / IPP /ISoC Rencontre et conseil client De plus, en fonction de votre expérience, vous avez l'occasion de superviser des juniors. Vous serez constamment aux côtés d'experts-comptables pédagogues et sympathiques, vous pourrez ainsi développer vos compétences dans la pratique au jour le jour. Avoir au minimum 1 ans d'expérience en fiduciaire, en tant que gestionnaire de dossiers Vous disposez d'un diplôme en comptabilité, un master en Sciences fiscal est un plus Vous souhaitez évoluer dans une structure stable où vous pourrez prendre des responsabilités Maîtriser le français, la connaissance de l'anglais est toujours un plus Une rémunération compétitive en fonction de votre profil et expérience D'autres avantages, comme des chèques repas, une voiture et des frais nets, assurances Une structure à taille humaine, où règne une amb Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be
E-Fit filiaal manager van het E-Fit center x Evy Gruyaert
OFFRE D'UNE AUTRE REGION, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
E-Fit filiaal manager van het E-Fit center x Evy Gruyaert (m/v) Geactualiseerd op 25 januari 2021via OFFRE D'UNE AUTRE REGION Wie zijn wij? Waarom het E-Fit center? Omdat we de klanten op een verantwoorde manier aan een fitter, gespierder, slanker en pijnvrij lichaam willen helpen. En omdat iedereen druk-druk bezig is, zijn de E-Fit sessies hier ideaal voor. Het is een tijdsbesparende methode waarbij je in slechts 20 minuten 90% van je spiervezels activeert. (ter vergelijking: bij een 90 minuten durende training in de fitness is dit slechts 30%). Met E-Fit bereik je in slechts 20 minuten een 18 keer beter resultaat dan via lange trainingssessies. Ideaal voor wie streeft naar een sportiever, slanker, strakker lichaam en een gezondere levensstijl. Voor wie niet kan of liever niet wil sporten, , is er ook de E-Fit Beauty & Slim. Ideaal om slanker en strakker te worden zonder veel moeite. Voordeel van dit systeem is dat het ook kan worden ingezet bij bepaalde chronische spier- en gewrichtsproblemen waardoor we pijn kunnen reduceren. Beweging is één ding, maar ook voeding past in een gezond leefpatroon. En ook daar begeleiden we je graag in, via het aanbieden van diverse dieetmethodes. Alle gekozen methodes zijn verantwoord, gezond én onderbouwd. Tijdens een uitgebreid intake gesprek, bepalen we mee met de klant welke methode best bij hun lichaam en hun leven past want iedereen is anders, nietwaar? Omdat we zitten met een groeiverhaal, en onze filiaal manager doorgroeit naar een ander functie, zoeken we een nieuw teamlid Functie: Filiaal manager sport, afslanken en voeding We zoeken een fulltime filiaalmanager die ervan droomt om een zaak uit te baten zoals het hun eigen filiaal is. Zonder énige investering, zonder risico¿s, maar met een bepaalde vrijheid om zo dagdagelijks 50 tot 100 klanten te helpen hun doel te helpen bereiken en hen gelukkiger te maken. Dit doe je uiteraard niet alleen. We hebben een team die je hierin dagdagelijks ondersteund met elk hun specialisaties. Dit team zal je ook helpen aansturen als leidinggevende. Met je sterke voeling, interesse en passie in voeding en beweging in combinatie met onze intensieve interne opleidingen begeleidt je klanten in hun E-Fit sessies en voedingstrajecten. Als commerciële persoon luister je aandachtig naar hun noden en geeft hen het juiste advies over onze formules. Profiel Profiel Je hebt een sterke voeling en interesse in voeding, sport en een gezonde levensstijl. Je hebt een commerciële achtergrond en bent een betrouwbaar gesprekspartner voor onze klanten. Je hebt geen 9-5 mentaliteit. Je bent hands-on. Jobgerelateerde competenties Je hebt al ervaring opgedaan als filiaal manager of in een commerciële functie. Opleiding of gelijkgestelde ervaring in voeding en / of bewegen (functionele training) is een troef. Een stipt en flexibel persoon Iemand die geen schrik heeft om 3 avonden per week te werken tot ca. 20u30-21u(ma, di en do) en de zaterdagvoormiddag. Betrouwbaarheid Coaching skills Veel initiatief en zin voor zelfstandigheid Commercieel zijn, meer zelfs, het een uitdaging vinden om te verkopen en klanten gelukkig te maken. De klanten administratief opvolgen en het team informeren Producten presenteren of demonstreren bij de klant en advies geven De gegevens over de activiteiten van center opvolgen en analyseren Het uurrooster opstellen van het team. Opendeurdagen of gelijkaardige events helpen organiseren. Producten presenteren of demonstreren bij de klant en advies geven Talenkennis Nederlands : Goed Handel - Ondersteuning verkoop / Verkoop Naam van de werkgever Presentatiewijze een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
ASSISTENT DOSSIERBEHEERDER (niveau C) - m-v-x voor de griffie van het Arbeidshof te Brussel
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE, Brussel, Brussel Hoofdstad, Bruxelles
ASSISTENT DOSSIERBEHEERDER (niveau C) - m-v-x voor de griffie van het Arbeidshof te Brussel (m/v) Als administratief en juridisch dossierbeheerder, gespecialiseerd in één of meerdere domeinen, onder verantwoordelijkheid en onder supervisie van de griffier, meewerken aan de behandeling van gerechtelijke dossiers - in meer of mindere mate naargelang de complexiteit ervan - in één of meerdere fases van de procedure teneinde bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van zijn (sub)afdeling. Profiel Deelnemingsvoorwaarden: - Diploma hoger secundair onderwijs Gedragsgerichte competenties Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing. Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten en werkwijzen. Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren. Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. Respect tonen voor anderen, hun ideeën en meningen, aanvaarden van procedures en instructies. Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en inspelen op veranderende omstandigheden en diverse situaties. Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking. Resultaatgericht reageren op stress, de eigen emoties controleren en constructief omgaan met kritiek. De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Pluspunten Aangezien u in een tweetalige omgeveing werkt is de k ennis van Frans een belangrijk pluspunt PC-vaardigheden: Word, Windows, Outlook ¿ Goede IT-basis/interesse Goede schriftelijke en verbale communicatie Talenkennis Frans : Middelmatige Nederlands : Goed Vastgoed, verzekeringen, financiën, recht / Recht Naam van de werkgever Presentatiewijze een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
Adjunct Directeur van het Tehuis
CPAS D'ANDERLECHT, België, BE
Geactualiseerd op 12 april 2021via CPAS D'ANDERLECHT VOORSTELLING VAN HET TJV Het OCMW van Anderlecht beheert het Tehuis J. Vanhellemont, dat bejaarde personen onthaalt waarvan de gezondheidstoestand, de capaciteiten tot autonomie of de sociale situatie niet meer toelaat om thuis te wonen in normale condities. Het tehuis J. Vanhellemont beschikt over twee strekkingen : het rusthuis en het rust- en verzorgingstehuis. ALGEMENE MISSIE VAN DE FUNCTIE De goede werking van de instelling, de kwaliteit van de prestaties en de levenskwaliteit van de residenten binnen het tehuis garanderen, onder het gezag van de Directeur. Vereiste vorming(en) of diploma(`s): Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg / Gelijkgesteld door ervaring Toegangsvoorwaarden tot de bevorderingsgraad Een anciënniteit hebben van 2 jaar in de graad van bestuurssecretaris (niveau A1) (dus 2 jaar anciënniteit vanaf de datum van bevordering op proef tot de graad van bestuurssecretaris niveau A1). Talenkennis: Het SELOR-brevet voor niveau A is vereist Artikel 11 - Lezen: niveau C1 - Schrijven: niveau B2 Talenkennis Anderlecht Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van profitondernemingen Naam van de werkgever Presentatiewijze een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail Opgelet Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.
expert-comptable fiscaliste certifié / associé-administrateur
Talents Patrimoine, België, BE
FLEXICOMPTA est un bureau d’experts comptables et fiscalistes en pleine croissance. Notre équipe compte 9 collaborateurs dont 3 associés répartis sur 2 bureaux : Liège et Bruxelles. Le conseil est notre priorité. Nous cherchons des candidats expérimentés pour le bureau de Liège. Sous la direction d’un associé, vous gèrerez les dossiers de vos clients de A à Z. De la numérisation aux bilans, en passant par les déclarations : TVA, ISOC et IPP. Vous avez une formation de comptable et une solide expérience : au moins 5 ans dont les 3 dernières en fiduciaire. Vous disposez de bonnes connaissances en fiscalité. Et vous avez le MOJO relationnel. Au sein de notre équipe, vous participerez à la formation des juniors à qui vous pourrez déléguer. Et vous prendrez une part active à nos projets de développement. Encore, vous aimez travailler en équipe. Et vous êtes féru(e) de nouvelles technologies numériques. Enfin, vous avez une bonne connaissance de l'Anglais et/ou du Néerlandais. Un cadre de travail attrayant ; Des clients de haut vol ; Des formations continues en vue de réussir l’examen d’expert-comptable ; Merci d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : d.gavageflexicompta.be Gavage Denis Expert-comptable Fiscaliste agréé ITAA Associé / Administrateur Tél: 0478/48.56.06 FLEXICOMPTA SA, experts comptables associés Agréée par l’Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux sous le numéro 224283 3EFF12 Laurent HANNON [expert-comptable fiscaliste certifié / associé-administrateur] G: 0498 62 51 22 l.hannonflexicompta.be Damien NIZET [expert-comptable fiscaliste agréé / associé-administrateur] G: 0498 41 31 28 d.nizetflexicompta.be BUREAU DE LIEGE Rue Diguette 12 B-4031 LIEGE (ANGLEUR)
Adjunct Directeur van het TJV
CPAS D'ANDERLECHT, Anderlecht, Brussel Hoofdstad
Geactualiseerd op 13 april 2021via CPAS D'ANDERLECHT Beschrijving van de onderneming VOORSTELLING VAN HET TJV Het OCMW van Anderlecht beheert het Tehuis J. Vanhellemont, dat bejaarde personen onthaalt waarvan de gezondheidstoestand, de capaciteiten tot autonomie of de sociale situatie niet meer toelaat om thuis te wonen in normale condities. Het tehuis J. Vanhellemont beschikt over twee strekkingen : het rusthuis en het rust- en verzorgingstehuis. IDENTIFICATIE VAN DE FUNCTIE Benoeming van de functie : Adjunct Directeur van het TJV Graad : Adjunct Directeur Niveau : A4 Plaats in het organigram : Dienst : Directie - Administratief bureel/Onthaal/Economaat van het TJV Aantal personen in de dienst : ongeveer 10 personen Directe hiërarchische weg : Directeur van het TJV. Functiebeschrijving ALGEMENE MISSIE VAN DE FUNCTIE De goede werking van de instelling, de kwaliteit van de prestaties en de levenskwaliteit van de residenten binnen het tehuis garanderen, onder het gezag van de Directeur. VOORNAMELIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN/ACTIVITEITEN (Evolutieve lijst) Beheer van de entiteit De strategische en operationele doelstellingen laten uitvoeren De hiërarchie informeren en voorstellen doen Toekijken op de toepassing van de wetgevingen betreffende de dienst De begroting beheren en nakijken Toekijken op de coördinatie van de verschillende ploegen De relaties met de diensten beheren in het kader van de courante activiteiten De Directeur vervangen bij afwezigheid Het imago van het tehuis ontwikkelen en de aangepaste acties nemen in het kader van het levensproject van het tehuis Beheer van de ploegen (onthaal, administratief bureel, economaat) De werking van de ploegen organiseren en optimaliseren (communicatie van de nodige informaties, ontwikkeling van de groepscohesie, evaluatie van de groepsprestaties) Organiseren en verdelen van het werk De doelstellingen van de ploegen vastleggen De leden van de ploegen adviseren en bijstaan De problemen op het terrein ter kennis brengen van de hiërarchie en oplossingen voorstellen Onvoorziene toestanden beheren : tussenkomen en naar het publiek toestappen De referentiepersoon zijn op niveau van de wetgeving voor de hele ploeg De ploegen organiseren en begeleiden in hun invraagstellingen om een continue verbetering van de kwaliteit van de diensten Beheer van de medewerkers De individuele ontwikkeling van de medewerkers beheren (een luisterend oor zijn) De doeltreffendheid en de vaardigheden van de medewerkers beheren (door vorming, evaluatie, mobiliteit en aanwerving) Het onthaal, de vorming en begeleiding van elk nieuw lid van de ploeg verzekeren Het dagdagelijks beheer van het personeel verzekeren (uurroosters, verloven, aanwezigheden, afwezigheden) Selectie en aanwerving van nieuwe medewerkers in samenwerking met de HR Beheer van het project "Inburgeringsstages" Beheer van het project "Vrijwilligers" Administratieve en logistieke ondersteuning Een administratieve ondersteuning bieden aan de Directeur in het geheel van zijn taken Opstellen van de beraadslagingen voor de Raad en het Vast Bureau Opstellen van overeenkomsten en deze opvolgen Beheer van openbare aanbestedingen Beheer van het meubilair van het tehuis en het onderhoudsmateriaal Verzekeren van het onderhoud, herstellingen en de bestellingen van vervangstukken Verzekeren van de opvolging van de werven Beheer van de financiën De budgettaire voorzieningen opstellen (investering en exploitatie) en de opvolging van de begroting verzekeren De opvolging verzekeren en de controle van de financiering van het RIZIV De trimestriële verklaringen van het RIZIV verzekeren Sociaal Het beheer en de opvolging van de klachten verzekeren Deelnemen aan het organisatiecomité van evenementen en animaties binnen het tehuis Actief deelnemen aan de activiteiten en feestelijkheden. Profielbeschrijving 5.1 Technische vaardigheden Grondige kennis van de werking van de instellingen Kennis van de wetgevingen die noodzakelijk zijn voor de functie en de reglementen Psycho-sociale elementen Technieken van actief luisteren, informatieverzamelen en invraagstelling Elementen voor de vaststelling, opvolging en evaluatie van de begroting Managementvaardigheden Kennis van bureautica Gemakkelijk kunnen opstellen 5.2 Algemene vaardigheden De organisatie leiden : een strategisch plan, organisatie procedures en structuren opstellen en eveneens de opportuniteiten tot optimalisatie van de resultaten herkennen en benutte Objectieven bereiken : Toegewijd zijn, wil en ambitie vertonen om resultaat te behalen en verantwoordelijkheid dragen voor de waarde van de ondernomen acties Communiceren : Zich klaar en duidelijk uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling, en de gegevens op correcte wijze overbrengen Zich aanpassen : Een soepele houding aannemen bij veranderingen en zich aanpassen aan wisselende omstandigheden en aan uiteenlopende toestanden. Actief luisteren en de boodschap analyseren : Onderzoeken, luisteren en de noodzaak bepalen van de persoon met wie men spreekt Zijn emoties beheren : Op constructieve wijze reageren op een problematische situatie/een tegenslag/een druk, ten einde zijn opdracht verder te zetten Beslissen : beslissingen nemen vanaf (in)complete informatie en acties opstellen om de beslissingen in plaats te stellen Medewerkers begeleiden : Duidelijke instructies geven, de resultaten van de medewerkers volgen en begeleiden en zich verzekeren dat iedereen een juiste houding aanneemt Medewerkers motiveren : de kwaliteiten van de medewerkers herkennen, deze stimuleren om initiatieven te nemen en door hen verantwoordelijkheden te geven door zijn eigen stijl van leadership aan te passen Medewerkers begeleiden/coachen : Het ondersteunen van de acties en het begeleiden van de mensen op een individuele manier of in groepsverband, ten einde hen te helpen zich te vormen en ontwikkelen. Medewerkers ontwikkelen : de medewerkers bijstaan bij hun ontwikkeling en het feedback geven over hun werking (prestaties en ontwikkeling) Het werk van de medewerkers organiseren : de prioriteiten en nodige stappen voor de realisatie van de objectieven en activiteiten van de dienst op een samenhangende manier vaststellen en organiseren - organisatie en optimalisatie van de beschikbare middelen Ploegen samenhouden : de samenwerking tussen de leden van de ploegen aanmoedigen maar ook tussen de verschillende ploegen, de conflicten niet uit de weg staan en de leden van de ploeg erbij betrekken Vertrouwen uitstralen : Rechtvaardig handelen, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, de vertrouwelijkheid en de verplichtingen in acht nemen en elke vorm van partijdigheid vermijden Getuigen van stiptheid : Volledig betrokken zijn bij het werk door de grootst mogelijke nauwkeurigheid trachten te bereiken Assertiviteit bewijzen : een moeilijke boodschap overmaken zonder passiviteit maar ook zonder agressiviteit ten einde relaties van wederzijds respect te ontwikkelen. Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature PROFIEL VAN DE BETREKKING Vereiste vorming(en) of diploma(`s) : Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg / Gelijkgesteld door ervaring Toegangsvoorwaarden tot de bevorderingsgraad Een anciënniteit hebben van 2 jaar in de graad van bestuurssecretaris (niveau A1) (dus 2 jaar anciënniteit vanaf de datum van bevordering op proef tot de graad van bestuurssecretaris niveau A1) ; Talenkennis : Het SELOR-brevet voor niveau A is vereist Artikel 11 - Lezen: niveau C1 - Schrijven: niveau B2. Voordelen van de betrekking AANBOD EN CONTACT Voordelen Contractuele aanwerving voor een bepaalde duur van een jaar (verlenging mogelijk voor onbepaald duur) Mogelijkheid om een doorlopende vorming te volgen op het terrein Tenlasteneming tot 100% van de verplaatsingskosten Aantrekkelijke regeling inzake verlof (36 dagen) Erkenning van de professionele ervaring. Extra informatie Werkplek ANDERLECHT,België Soort overeenkomst : CDD Andere informatie : Geïnteresseerd? Twijfel niet ons uw kandidatuur te sturen, vóór 30 april 2021 , naar ons mailadres: secretariaatocmw-anderlecht.brussels met melding « Adjunct Directeur TJV »
Adjunct-directeur van het departement Sociale Bijstand - Ref.: 202105-DASDIRADJ
CPAS DE SCHAERBEEK, Schaarbeek, Brussel Hoofdstad, Schaerbeek
Adjunct-directeur van het departement Sociale Bijstand - Ref.: 202105-DASDIRADJ M/V/X Geactualiseerd op 15 april 2021via CPAS DE SCHAERBEEK Beschrijving van de onderneming Het OCMW van Schaerbeek in het kort: Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Meer dan 1000 werknemers waarvan 450 art 60§7-contracten Een nieuwe managementcultuur die steunt op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid. Functiebeschrijving De adjunct-directeur (M/V/X) van het departement Sociale Bijstand dat telt, heeft de volgende taken: Meewerken aan de coördinatie en goede werking van het departement; Transversale samenwerking met de andere departementen garanderen; Alles in het werk stellen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen; Het departement of, zo nodig het OCMW vertegenwoordigen op verschillende interne en/of externe vergaderingen; In samenwerking met de directeur, de activiteiten, uurroosters en vakantiedagen plannen, de evaluaties van de medewerkers voorbereiden en spanningen en conflictsituaties beheren om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, evenals een doeltreffende, harmonieuze werking die rekening houdt met de arbeidsomstandigheden en het welzijn van de personeelsleden van het departement; Als tussenpersoon van het bijzonder comité voor de sociale dienst optreden voor alle kwesties in verband met het door het Centrum toegepaste sociaal beleid; Actief meewerken aan de projecten van het Centrum om te zorgen voor de verwezenlijking van de lopende projecten overeenkomstig de vooraf bepaalde termijnen, budgetten en doelstellingen; Relevante gegevens verzamelen, analyses doen, verslagen en KPI's opstellen, aanbevelingen voor het departement doen en dit alles vervolgens voorleggen aan de hiërarchische lijn om de relevante gegevens te identificeren en mee te delen en te helpen bij de besluitvorming; Met het oog op kwaliteit en klantgerichtheid samen met de betrokken personen/diensten de werkprocessen, -procedures, -methodes en voor de activiteiten van het departement en de besluitvormende instanties noodzakelijke tools (reporting, monitoring, KPI's) ontwikkelen, invoeren en bijwerken om de organisatie van het centrum en de aan de begunstigde burgers geleverde diensten te verbeteren. Profielbeschrijving In het bezit zijn van een master (universitair niveau) Over minimaal 5 jaar beroepservaring als manager beschikken Afstand kunnen nemen en een globale visie hebben Assertief en proactief en een uitstekende communicator met volhardingsvermogen zijn die over managementvaardigheden beschikt. Tevens een analytische geest hebben en positief en constructief zijn Over sociaal gevoel beschikken, blijk geven van integriteit, diplomatie en discretie Toetreding tot de bedrijfscultuur gericht op een participatieve aanpak Kennis van de andere landstaal (in het bezit zijn van het Selorbrevet of bereid zijn om het te behalen) Goede kennis van Microsoft Office Voordelen van de betrekking Voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur Maaltijdcheques Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit) Transport: gratis abonnement op het MIVB-net / tussenkomst in de NMBS-verplaatsingskosten Taalpremie indien geslaagd voor de SELOR-examens Weddeschaal overeenkomstig de barema's van de lokale Brusselse besturen : A5 Maandelijks brutoloon aan de huidige index: (Erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut) 3 jaar ervaring € 4.219,14 6 jaar ervaring € 4.384,23 Mogelijkheden om te zorgen voor een goede balans tussen beroeps- en privéleven Extra informatie Werkplek SCHAERBEEK,België Soort overeenkomst : CDI Andere informatie : Overtuigd? Stuur ons uw kandidatuur tegen uiterlijk: 13.05.2021. Bij voorkeur per e-mail ter attentie van: Het Humanresourcesdepartement: grh-hrmcpas-schaerbeek.brussels En ter attentie van de Voorzitster van het OCMW, Sophie QUERTON: Sophie.quertoncpas-schaerbeek.brussels Of per post naar: OCMW van Schaarbeek Human Resources Reyerslaan 70 1030 Schaarbeek De kandidatuurdossiers moeten verplicht het volgende bevatten: de functiereferentie in het onderwerp van uw kandidatuur (Ref.: 202105-DASDIRADJ ) een bijgewerkte C.V. een motivatiebrief een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardigheidsattest) Onvolledige dossiers zullen niet behandeld worden.